ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

iWEMC

Λύση παρακολούθησης και διαχείρισης συσκευών για μεγάλες και μικρές ομάδες συστημάτων

iW Management

Μεγιστοποιήστε την παραγωγικότητα του γραφείου σας υπερνικώντας τις προκλήσεις που θέτει η διαχείριση των συστημάτων και εστιάζοντας στις βασικές επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.

Οι έξυπνες λειτουργίες παρακολούθησης και εντοπισμού συσκευών του iWEMC της Canon βελτιστοποιούν τις εργασίες, επαυξάνουν την αποδοτικότητα και μειώνουν το κόστος.

Βασικά πλεονεκτήματα

Simplify printer driver management and deployment Simplify printer driver management and deployment

Βελτιωμένη ορατότητα συστημάτων από ένα κεντρικό σημείο ελέγχου

Reduce infrastructure Reduce infrastructure

Αυξημένη παραγωγικότητα μέσω βελτιστο-ποιημένων διεργασιών

Minimise IT helpdesk calls and empower the end user Minimise IT helpdesk calls and empower the end user

Απλοποίηση εργασιών με αυτοματο-ποιημένη διαχείριση

Minimise IT helpdesk calls Minimise IT helpdesk calls

Μείωση του φόρτου IT και βελτίωση του λειτουργικού κόστους

Ελαχιστοποίηση διακοπών λειτουργίας

Η παρακολούθηση αναλώσιμων και συσκευών ενισχύει την παραγωγικότητα ενημερώνοντας τον αρμόδιο διαχειριστή για σχετικά σφάλματα κατάστασης, όπως εμπλοκή χαρτιού ή εξάντληση του γραφίτη.

Αυτοματοποίηση καταχώρισης συσκευών

Το ασφαλές πρωτόκολλο SNMP και οι λειτουργίες εντοπισμού συσκευών μέσω Πολλαπλής διανομής αντικαθιστούν την χρονοβόρα διαδικασία καταχώρισης, εντοπίζοντας αυτόματα συσκευές σε πολλά υποδίκτυα.

Εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων από απόσταση

Η ενοποίηση με το Σύστημα διαγνωστικών ελέγχων από απόσταση «e-Συντήρηση» της Canon επιτρέπει γρήγορη αποκατάσταση προβλημάτων των συσκευών από απόσταση, χωρίς κλήση τεχνικού.*

Minimise downtime

Ταυτόχρονη ενημέρωση firmware

Πραγματοποιήστε ενημερώσεις firmware ταυτόχρονα σε πολλές συσκευές και ελαχιστοποιήστε τις διακοπές των εργασιών προγραμματίζοντας την εκτέλεση της διαδικασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας ή τα σαββατοκύριακα.*

Βελτίωση ελέγχου κόστους

Βελτιστοποιήστε την εκμετάλλευση των πόρων μέσω της εποπτείας της χρήσης των συσκευών και του κόστους σε κάθε τομέα της εταιρείας, με βάσει τοπικά καταγεγραμμένα δεδομένα και συγκεντρωτικές αναφορές μετρητών.*

Αποδοτική διαμόρφωση ρυθμίσεων συσκευών

Βελτιστοποιήστε τη διαχείριση συστημάτων και εφαρμογών διαμορφώνοντας εφαρμογές MEAP και διανέμοντας λεπτομερείς ρυθμίσεις για τη δημιουργία ή επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας σε πολλές συσκευές ταυτόχρονα.** απαιτείται επιπλέον πρόσθετο για το iWMC έκδοσης 3.4

Automate device registration

Βασικά χαρακτηριστικά


Ανακαλύψτε την κατάλληλη έκδοση λογισμικού iWEMC για τις ανάγκες της επιχείρησής σας
μιλώντας με την ομάδα μας

Σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες