Πληροφορίες για τα cookie

Τι είναι οι τεχνολογίες παρακολούθησης;

Οι τεχνολογίες παρακολούθησης, όπως είναι τα cookie, οι ετικέτες, τα pixel, η αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, τα προειδοποιητικά σήματα web και παρόμοιες δέσμες ενεργειών, χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ή/και την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με επισκέπτες στον ιστότοπο, τα συστήματα και τα προγράμματα περιήγησής τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookie και τις τεχνολογίες παρακολούθησης διαφέρουν ανάλογα με τα στοιχεία που περιλαμβάνει κάθε ιστότοπος και μπορεί να έχουν προσωπικό ή μη προσωπικό χαρακτήρα. Οι πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, λεπτομέρειες σχετικά με τη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τη διεύθυνση IP σας, τον προηγούμενο ιστότοπο που επισκεφτήκατε, αν κάνατε κλικ σε κάποια από τις διαφημίσεις μας και τη συμπεριφορά περιήγησης (διάρκεια επίσκεψης και ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν). Στον ιστότοπο canon-europe.com και στους υποτομείς του, χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες για να εξατομικεύσουμε περιεχόμενο, να διευκολύνουμε την εμπειρία περιήγησης, να προσαρμόσουμε και να μετρήσουμε διαφημίσεις και να παρέχουμε μια πιο ασφαλή εμπειρία.

Ορισμένα cookie και τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας είναι απολύτως απαραίτητα και επιτρέπουν την τεχνική λειτουργία του ιστοτόπου και των στοιχείων του, καθώς και την εφαρμογή μέτρων ασφάλειας. Αυτά τα απολύτως απαραίτητα cookie, που ονομάζονται επίσης και Λειτουργικά cookie, ενεργοποιούνται χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη, επειδή είναι απαραίτητα για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου. Όλα τα άλλα cookie και οι τεχνολογίες παρακολούθησης που δεν ταξινομούνται ως απολύτως απαραίτητα χρειάζονται τη συγκατάθεση των επισκεπτών του ιστοτόπου.

Αυτή η Ειδοποίηση για τα cookie και τις τεχνολογίες παρακολούθησης («Ειδοποίηση για τα cookie») περιγράφει αναλυτικά κάθε ένα από τα cookie και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας, καθώς και τις κατηγορίες πληροφοριών που συλλέγουμε, τους σκοπούς για τους οποίους τα cookie και οι άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης συλλέγουν πληροφορίες και την ταξινόμησή τους στις τέσσερις κατηγορίες τεχνολογιών παρακολούθησης που χρησιμοποιούμε. Αυτή η Ειδοποίηση για τα cookie ισχύει για τον ιστότοπο canon-europe.com και τους υποτομείς του.

Λειτουργικά: Αυτά τα cookie είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία και ασφάλεια του ιστοτόπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στα συστήματά μας. Μπορεί να περιλαμβάνουν στοιχεία όπως οι επιλογές γλώσσας σας, οι προτιμήσεις συγκατάθεσης ή cookie που σχετίζονται με τον διακομιστή, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν τη συνεχή λειτουργία του ιστοτόπου μας.

Διαφήμισης: Χρησιμοποιούμε διάφορους συνεργάτες διαφήμισης που μπορεί να σας εμφανίζουν εξατομικευμένες διαφημίσεις. Τα δεδομένα που συλλέγουμε περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) την τοποθεσία, τη συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης ή/και διευθύνσεις ΙΡ.

Ανάλυσης: Τα εργαλεία ανάλυσης που χρησιμοποιούμε μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο συγκεντρώνοντας δεδομένα που αφορούν τη συμπεριφορά των χρηστών. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν σελίδες που είδε ένας χρήστης, τη διάρκεια της επίσκεψης και ορισμένα προσαρμοσμένα συμβάντα που ρυθμίζονται για την παρακολούθηση μετατροπών. Τα cookie που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την περίπτωση μας βοηθούν να κατανοήσουμε σε βάθος τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών.

Εξατομίκευσης: Τα cookie που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την περίπτωση αποθηκεύουν κυρίως δεδομένα για τα εργαλεία εξατομίκευσης που χρησιμοποιούμε. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για τη βελτίωση του ιστοτόπου μας, ώστε να παρέχουμε μια καλύτερη εμπειρία.

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως το περιεχόμενο και τις εξατομικευμένες λειτουργίες του canon-europe.com και των υποτομέων του, πρέπει να επιλέξετε την αποδοχή των cookie στον υπολογιστή, στο tablet ή στο κινητό σας τηλέφωνο (αν και συνήθως είναι προεπιλεγμένη), καθώς μπορούμε να σας παρέχουμε ορισμένες εξατομικευμένες λειτουργίες αυτού του ιστοτόπου μόνο με τη χρήση cookie.

Αλλαγή των ρυθμίσεων cookie ή εξαίρεση

Τα cookie μας δεν αποθηκεύουν ευαίσθητες πληροφορίες, όπως το όνομα, τη διεύθυνση ή τα στοιχεία πληρωμών σας. Ωστόσο, αν προτιμάτε να περιορίσετε, να αποκλείσετε ή να διαγράψετε cookie από τον ιστότοπο canon-europe.com και των υποτομέων του, μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις σας εδώ για να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας για τα cookie.

Τα cookie που χρησιμοποιούμε:
Διαχείριση συναίνεσης για τα cookie

Κατηγορία

Όνομα

Περιγραφή

Λήξη (δηλαδή πότε διαγράφεται το cookie από τη συσκευή σας)

Τύπος μέρους

Διαφήμιση

_fbc

Το cookie «_fbc» χρησιμοποιείται από το Facebook και αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με την τελευταία σας επίσκεψη σε αυτόν τον ιστότοπο.

3 μήνες

1ου μέρους

Διαφήμιση

_fbp

Το cookie «_fbp», που χρησιμοποιείται από το Facebook, είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση και παρακολούθηση επισκέψεων σε διάφορους ιστότοπους.

3 μήνες

1ου μέρους

Διαφήμιση

_uetsid

Το cookie «_uetsid» χρησιμοποιείται από το Microsoft Bing Ads. Βοηθά το Bing Ads να επικοινωνεί με χρήστες που επισκέφτηκαν παλαιότερα αυτόν τον ιστότοπο.

1 ημέρα

1ου μέρους

Διαφήμιση

_uetvid

Το cookie «_uetvid» χρησιμοποιείται από το Microsoft Bing Ads. Βοηθά το Bing Ads να επικοινωνεί με χρήστες που επισκέφτηκαν παλαιότερα τον ιστότοπό μας.

1 έτος και 1 μήνας

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

RecentlyViewedInSupportWebForm

Αυτό το cookie εμφανίζει προϊόντα που επιλέχθηκαν πρόσφατα κατά την υποβολή ενός αιτήματος επικοινωνίας με την ομάδα υποστήριξης. Βοηθά στην παροχή ενός πρακτικού τρόπου για την παραπομπή σε προϊόντα για τα οποία ενδιαφερθήκαμε πρόσφατα, ζητώντας παράλληλα βοήθεια.

6 μήνες

1ου μέρους

Διαφήμιση

_pin_unauth

Το cookie «_pin_unauth», που χρησιμοποιείται από το Pinterest, ομαδοποιεί ενέργειες που εκτελούνται από χρήστες, οι οποίοι δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν από το Pinterest. Βοηθά στη συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων για χρήστες που δεν είναι συνδεδεμένοι ή δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν ειδικά.

1 έτος

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

ADRUM

Το cookie «ADRUM» περιλαμβάνει το URL της σελίδας παραπομπής και πληροφορίες χρονισμού. Χρησιμοποιείται για τη συλλογή του First Byte Time (ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη του πρώτου byte μιας ιστοσελίδας) για συγκεκριμένους τύπους προγραμμάτων περιήγησης.

Περίοδος λειτουργίας

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

CONSENTMGR

Το cookie «CONSENTMGR» αποθηκεύει κλειδιών/τιμών που σχετίζονται με προτροπές συγκατάθεσης και προτιμήσεων στον ιστότοπο. Βοηθά στη διαχείριση και αποθήκευση των επιλογών και των προτιμήσεων που κάνετε σε σχέση με τις προτροπές συγκατάθεσης και προτιμήσεων.

1 έτος

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

ct_visitor

Το cookie «ct_visitor» παρακολουθεί τις επισκέψεις που κάνει ένας χρήστης στον ιστότοπο. Καταγράφει και παρακολουθεί πόσες φορές ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο.

1 μήνας

1ου μέρους

Αναλύσεις

ki_r

Το cookie «ki_r» χρησιμοποιείται από την Qualaroo και καταγράφει τον αρχικό παραπέμποντα του εγγράφου (ο προηγούμενος ιστότοπος που επισκεφτήκατε), όταν είναι διαθέσιμος. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για σκοπούς στόχευσης και επιτρέπουν στην Qualaroo να παρέχει πιο σχετικό περιεχόμενο με βάση την προέλευση του επισκέπτη.

1 έτος

1ου μέρους

Αναλύσεις

ki_s

Το cookie «ki_s», που χρησιμοποιείται από την Qualaroo, αποθηκεύει την τρέχουσα κατάσταση μιας έρευνας που είδε ή με την οποία αλληλεπίδρασε ένας χρήστης. Βοηθά στην παρακολούθηση της προόδου του χρήστη ή των απαντήσεών του στην έρευνα.

1 έτος

1ου μέρους

Αναλύσεις

ki_t

Το cookie «ki_t», που χρησιμοποιείται από την Qualaroo, αποθηκεύει χρονοσημάνσεις και μετρήσεις προβολών. Βοηθά στην παρακολούθηση του χρόνου αλληλεπίδρασης των χρηστών και του αριθμού προβολών ορισμένου περιεχομένου ή ερευνών.

1 έτος

1ου μέρους

Αναλύσεις

ki_u

Το cookie «ki_u», που χρησιμοποιείται από την Qualaroo, παρέχει μια ανώνυμη ταυτοποίηση που σχετίζεται με τις απαντήσεις των χρηστών. Βοηθά στην παρακολούθηση και αντιστοίχιση των απαντήσεων που παρέχει ο χρήστης, χωρίς να αποκαλύπτει τα προσωπικά του στοιχεία.

1 έτος

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

liveagent_oref

Αυτό το cookie ορίζεται από το LiveAgent και επιτρέπει τη βοήθεια μέσω ζωντανής συνομιλίας για τους υπάρχοντες πελάτες.

1 έτος

3ου μέρους

Λειτουργικά cookie

liveagent_ptid

Αυτό το cookie συνδέει προηγούμενες συζητήσεις και κείμενα συνομιλίας από έναν επισκέπτη.

1 έτος

3ου μέρους

Λειτουργικά cookie

liveagent_vc

Αυτό το cookie μετράει τις διαφορετικές περιόδους λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης ενός χρήστη στον ιστότοπο, αφού έχουν κλείσει οι προηγούμενες περίοδοι.

1 έτος

3ου μέρους

Εξατομίκευση

optimizelyEndUserId

Το cookie «optimizelyEndUserId», που χρησιμοποιείται από την Optimizely, αποθηκεύει το μοναδικό αναγνωριστικό ενός χρήστη. Βοηθά στην αναγνώριση και την ταυτοποίηση κάθε χρήστη ξεχωριστά, με σκοπό τη βελτιστοποίηση και εξατομίκευση της εμπειρίας του στον ιστότοπο.

6 μήνες

1ου μέρους

Διαφήμιση

tint-anonymous-uid

Το cookie «tint-anonymous-uid» ρυθμίζεται στον ιστότοπό μας από τους συνεργάτες διαφήμισης. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προφίλ, αλλά δεν αποθηκεύει άμεσα προσωπικά στοιχεία. Αντιθέτως, βασίζεται στη μοναδική ταυτοποίηση του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής σας στο διαδίκτυο για να παρέχει στοχευμένες διαφημίσεις ή εξατομικευμένες εμπειρίες.

1 έτος

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

usersite

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την προβολή της επικεφαλίδας στον ιστότοπο, με βάση την πρόσβαση στον ιστότοπο πελάτη, επιχείρησης ή επαγγελματία.

1 μήνας

1ου μέρους

Διαφήμιση

_scid

Το cookie «_scid», που χρησιμοποιείται από το Snapchat, παρακολουθεί ατομικές περιόδους λειτουργίας στον ιστότοπο. Επιτρέπει στον ιστότοπο να συγκεντρώνει στατιστικά δεδομένα από πολλές επισκέψεις και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία δυνητικών πελατών για σκοπούς μάρκετινγκ στο Snapchat.com.

1 έτος και 1 μήνας

1ου μέρους

Διαφήμιση

_tt_enable_cookie

Το cookie «_tt_enable_cookie», που χρησιμοποιείται από το TikTok, παρακολουθεί τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπο. Βοηθά στη βελτιστοποίηση των προσπαθειών διαφήμισης συλλέγοντας δεδομένα σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας στον ιστότοπο.

1 έτος και 1 μήνας

1ου μέρους

Διαφήμιση

_ttp

Το cookie «_ttp» χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών. Βοηθά στη διαφοροποίηση των διάφορων ατόμων που αποκτούν πρόσβαση στον ιστότοπο.

1 έτος και 1 μήνας

3ου μέρους

Λειτουργικά cookie

AWSALB

Το cookie «AWSALB» είναι ένα cookie AWS (Amazon Web Services) που χρησιμοποιείται για περιόδους λειτουργίας συσχετισμού εξισορρόπησης φορτίου. Βοηθά στη διατήρηση μιας σταθερής σύνδεσης μεταξύ ενός χρήστη και ενός συγκεκριμένου διαχειριστή σε ένα περιβάλλον εξισορρόπησης φορτίου.

1 εβδομάδα

3ου μέρους

Λειτουργικά cookie

AWSALBCORS

Το cookie «AWSALBCORS» περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες με το αρχικό cookie συσχετισμού (AWSALB), συν το χαρακτηριστικό SameSite. Βοηθά στη διατήρηση μιας σταθερής σύνδεσης μεταξύ ενός χρήστη και ενός συγκεκριμένου διαχειριστή σε ένα περιβάλλον εξισορρόπησης φορτίου, παρέχοντας παράλληλα επιπλέον μέτρα ασφάλειας που προσδιορίζονται από το χαρακτηριστικό SameSite.

1 εβδομάδα

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

basketStatus

Ρυθμίζουμε ένα cookie που καταγράφει την παρουσία ειδών στο καλάθι σας. Αυτό το cookie μάς βοηθά να εμφανίζουμε τη σωστή κατάσταση του καλαθιού σας καθώς συνεχίζετε την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Διασφαλίζει ότι βλέπετε ακριβείς πληροφορίες για τα είδη που έχετε προσθέσει στο καλάθι σας, ακόμα και κατά την εξερεύνηση διαφορετικών σελίδων στον ιστότοπο.

2 έτη

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

CSRF-TOKEN

Το cookie «CSRF-TOKEN» διατηρεί την τιμή ενός διακριτικού CSRF (Πλαστογράφηση αιτήματος από άλλον ιστότοπο) ειδικά για τα στοιχεία σύνδεσης. Αυτό το διακριτικό βοηθά στην προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διασφαλίζει την ασφάλεια των στοιχείων σύνδεσης.

10 ημέρες

3ου μέρους

Λειτουργικά cookie

idccsrf

Το cookie «idccsrf» είναι ένα cookie CSRF (Πλαστογράφηση αιτήματος από άλλον ιστότοπο). Βοηθά στην προστασία από μη εξουσιοδοτημένα αιτήματα και διασφαλίζει την ασφάλεια του ιστοτόπου επικυρώνοντας την γνησιότητα των αλληλεπιδράσεων των χρηστών.

10 ημέρες

1ου μέρους

Διαφήμιση

cto_bundle

Το cookie «cto_bundle» βοηθά στην προβολή στοχευμένων διαφημίσεων και προσπαθειών μάρκετινγκ. Βοηθά στη βελτιστοποίηση της προβολής εξατομικευμένου περιεχομένου και διαφημίσεων με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά των χρηστών.

1 έτος και 1 μήνας

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

ecomm_basket_count

Το cookie «ecomm_basket_count» διατηρεί την τρέχουσα αξία στον αριθμό ειδών στο καλάθι. Βοηθά στην παρακολούθηση των ειδών στο καλάθι, επιτρέποντας στον ιστότοπο να εμφανίζει τον ακριβή αριθμό ειδών στον χρήστη.

1 μήνας

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

JSESSIONID

Το cookie «JSESSIONID» δημιουργείται από τα κοντέινερ Servlet και χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της περιόδου λειτουργίας σε εφαρμογές web J2EE με χρήση του πρωτοκόλλου HTTP. Όταν ένας διακομιστής Web χρησιμοποιεί ένα cookie για τη διαχείριση μιας περιόδου λειτουργίας, δημιουργεί και στέλνει το cookie JSESSIONID στον πελάτη. Στη συνέχεια, ο πελάτης συμπεριλαμβάνει αυτό το cookie σε επόμενα αιτήματα HTTP, επιτρέποντας στον διακομιστή να διατηρεί την περίοδο λειτουργίας και να παρακολουθεί τις αλληλεπιδράσεις του χρήστη.

Περίοδος λειτουργίας

1ου μέρους

Διαφήμιση

leady_session_id

LEAD GENERATION (LEADY) Το Leady συγκεντρώνει πληροφορίες που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τις αλληλεπιδράσεις με τους ιστότοπούς μας και, κατ’ επέκταση, να βελτιώσουμε αυτήν την εμπειρία για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Περίοδος λειτουργίας

1ου μέρους

Διαφήμιση

ln_or

Το cookie «ln_or», που ορίζεται από το LinkedIn, παρακολουθεί πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για να συγκεντρώσει στατιστικές πληροφορίες.

1 ημέρα

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

LSKey-c$CookieConsentPolicy

Αυτό το cookie αποθηκεύει σημαντικές επιλογές προτιμήσεων που σχετίζονται με τη συγκατάθεσή σας. Παρακολουθεί τις επιλογές που κάνετε, ώστε ο ιστότοπος να τις θυμάται για μελλοντικές επισκέψεις.

1 έτος

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

CookieConsentPolicy

Αποθηκεύει ζεύγη κλειδιών/τιμών που σχετίζονται με τις προτροπές συναίνεσης και προτιμήσεων.

1 έτος

1ου μέρους

Διαφήμιση

nQ_cookieId

Albacross: Αυτό το cookie ρυθμίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για την ταυτοποίηση των χρηστών. Αυτό το αναγνωριστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση του επισκέπτη κατά την επόμενη είσοδό του και να εφαρμόσει τυχόν προτιμήσεις ή επιλογές που έκανε.

1 έτος

1ου μέρους

Διαφήμιση

nQ_userVisitId

Albacross: Αυτό το cookie ρυθμίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό για την ταυτοποίηση μιας περιόδου λειτουργίας χρήστη. Αυτό επιτρέπει στον ιστότοπο να λαμβάνει δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών για στατιστικούς σκοπούς.

30 λεπτά

1ου μέρους

Αναλύσεις

pctrk

Το cookie «pctrk», μέρος του SF Experience Cloud, χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση μοναδικών επισκεπτών που αλληλεπιδρούν και αναζητούν περιεχόμενο του ιστοτόπου.

1 έτος

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

PHPSESSID

Το cookie «PHPSESSID» είναι ένα cookie περιόδου λειτουργίας που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση της περιόδου λειτουργίας σας σε έναν ιστότοπο. Χρησιμοποιείται κυρίως σε εφαρμογές web που δημιουργήθηκαν με PHP. Αυτό το cookie αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που έχει αντιστοιχιστεί στην περίοδο λειτουργίας σας στον διακομιστή, επιτρέποντας στον ιστότοπο να σας αναγνωρίζει ως τον ίδιο χρήστη σε διάφορες σελίδες. Βοηθά στη διατήρηση της κατάστασης σύνδεσης και στην αποθήκευση τυχόν προτιμήσεων ή ρυθμίσεων που επιλέγετε κατά την περίοδο σύνδεσης. Μόλις αποχωρήσετε από τον ιστότοπο ή κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησης, αυτό το cookie διαγράφεται.

Περίοδος λειτουργίας

1ου μέρους

Διαφήμιση

PicassoLanguagec102cb4f-d552-40e5-ac9d-e36950a91272Published

Χρησιμοποιείται για να προσαρμόζει τις διαφημίσεις, ώστε να ταιριάζουν καλύτερα με τα ενδιαφέροντα των χρηστών μέσω διαφημιστικών καναλιών και κοινωνικών δικτύων.

Περίοδος λειτουργίας

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

previous_transaction_id

Το cookie «previous_transaction_id» διατηρεί την τιμή του προηγούμενου αναγνωριστικού συναλλαγής, αν είναι διαθέσιμο. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με μια προηγούμενη συναλλαγή που κάνατε στον ιστότοπο. Επιτρέπει στον ιστότοπο να θυμάται το αναγνωριστικό που συσχετίζεται με την προηγούμενη συναλλαγή σας, κάτι το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο για σκοπούς παρακολούθησης ή παραπομπής.

3 μήνες

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

ProductsRecentlyViewed

Το cookie «ProductsRecentlyViewed» αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που είδατε πρόσφατα στον ιστότοπο. Παρακολουθεί τα συγκεκριμένα είδη που εξερευνήσατε, επιτρέποντας στον ιστότοπο να θυμάται και να εμφανίζει μια λίστα με τα προϊόντα που είδατε πρόσφατα. Αυτό είναι χρήσιμο για τη γρήγορη πρόσβαση ή εκ νέου προβολή των προϊόντων που τράβηξαν το ενδιαφέρον σας κατά τη συνεδρία της περιήγησης.

7 ημέρες

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

prvsosurl

Το cookie «prvsosurl» χρησιμοποιείται για την προβολή φορμών SalesForce σε όλο τον ιστότοπο. Διασφαλίζει ότι βλέπετε τις κατάλληλες φόρμες στις σχετικές ενότητες του ιστοτόπου.

Περίοδος λειτουργίας

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

renderCtx

Το cookie «renderCtx» χρησιμοποιείται για την αποθήκευση παραμέτρων του ιστοτόπου στο πλαίσιο της περιόδου λειτουργίας σας, για επαναχρησιμοποίηση σε διάφορα αιτήματα. Βοηθά στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της απόδοσης του ιστοτόπου. Αποθηκεύοντας αυτές τις παραμέτρους, ο ιστότοπος μπορεί να θυμάται ορισμένες ρυθμίσεις ή διαμορφώσεις που αφορούν ειδικά την περίοδο λειτουργίας σας, επιτρέποντας μια πιο ομαλή και αποτελεσματική εμπειρία περιήγησης.

Περίοδος λειτουργίας

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

RV-category

Στης σελίδες του καταστήματός μας, αυτό το cookie διατηρεί τις κατηγορίες που προβλήθηκαν πρόσφατα για τους χρήστες.

1 ημέρα

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

RV-product

Στης σελίδες του καταστήματός μας, αυτό το cookie διατηρεί τα προϊόντα που προβλήθηκαν πρόσφατα για τους χρήστες.

1 ημέρα

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

support_tab_banner_cookie

Πρόκειται για ένα λειτουργικό cookie για banner υποστήριξης. Βοηθά στην παρακολούθηση της κατάστασης ή των προτιμήσεων που σχετίζονται με το banner υποστήριξης.

2 ώρες

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

support_tab_selection_cookie

Πρόκειται για ένα λειτουργικό cookie για καταγραφή επιλογής καρτελών. Σκοπός του είναι να αποθηκεύει πληροφορίες για τις συγκεκριμένες καρτέλες που επιλέγετε, επιτρέποντας στον ιστότοπο να παρακολουθεί τις προτιμήσεις σας.

1 ημέρα

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

SupportCookietimer

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας έρευνας μετά από 90 δευτερόλεπτα δραστηριότητας στην ενότητα Υποστήριξης.

Αμέσως

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

Supportsite

Το cookie «Supportsite» χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των σελίδων υποστήριξης που επισκεφτήκατε πιο πρόσφατα, επιτρέποντας στον ιστότοπο να θυμάται και να εμφανίζει μια λίστα με τις σελίδες υποστήριξης που επισκεφτήκατε πιο πρόσφατα.

11 ώρες

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

SupportSurvey

Το cookie «SupportSurvey» βοηθά στην παρακολούθηση των προτιμήσεών σας σχετικά με τη συμμετοχή σε μια έρευνα που διεξάγεται στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Αυτό το cookie επιτρέπει στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές σας σε σχέση με το αναδυόμενο μήνυμα της έρευνας.

1 μήνας

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

RecentlyViewed

Το cookie «RecentlyViewed» είναι ένα λειτουργικό cookie που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα που είδατε πρόσφατα στον ιστότοπο. Βοηθά στην παρακολούθηση και την απομνημόνευση των συγκεκριμένων ειδών που είδατε πρόσφατα, επιτρέποντας στον ιστότοπο να εμφανίζει μια λίστα με τα προϊόντα που είδατε πρόσφατα.

6 μήνες

1ου μέρουςCookie του ιστοτόπου εγγραφής καταναλωτών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο εγγραφής για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας στην Canon (λογαριασμός Canon). Κατά τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, θα δημιουργηθούν τα παρακάτω cookie.

Κατηγορία

Όνομα

Περιγραφή

Λήξη (δηλαδή πότε διαγράφεται το cookie από τη συσκευή σας)

Τύπος μέρους

Λειτουργικά cookie

NSC_tmpvhi-iuuqt-wjq102 ή παρόμοιο

Το cookie «NSC_» χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των πόρων παράδοσης του ιστοτόπου. Βοηθά στη βελτιστοποίηση της κατανομής και του καταμερισμού των πόρων που απαιτούνται για την εμφάνιση του περιεχομένου του ιστοτόπου στους χρήστες.

Περίοδος λειτουργίας

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

user_accepts_cookies

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να καταγράφει αν έχει προβληθεί σε έναν επισκέπτη η γνωστοποίηση σχετικά με την Πολιτική για τα Cookie.

1 μήνας

1ου μέρουςEvidon

Το Evidon είναι το εργαλείο συγκατάθεσης για τα cookie, που παρέχεται από την Crownpeak. Μας επιτρέπει να ενημερώνουμε τους χρήστες στους ιστοτόπους μας σχετικά με τη συλλογή των δεδομένων τους, καθώς και για τους λόγους που γίνεται αυτό. Δίνει επίσης τη δυνατότητα στους χρήστες να παραχωρούν ή να ανακαλούν τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των δεδομένων τους.

Κατηγορία

Όνομα

Περιγραφή

Λήξη (δηλαδή πότε διαγράφεται το cookie από τη συσκευή σας)

Τύπος μέρους

Αναλύσεις

_evidon_suppress_notification_cookie

Αυτό το cookie εμποδίζει τον χρήστη να βλέπει το banner cookie για ένα έτος, όταν απορρίψει αυτήν την επιλογή.

1 έτος

1ου μέρους

Αναλύσεις

consent_sync

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό της επιλογής συγκατάθεσης μεταξύ του καταστήματος Canon και των υποτομέων του ιστοτόπου Canon.

Περίοδος λειτουργίας

1ου μέρους

Αναλύσεις

_evidon_consent_cookie

Το cookie «_evidon_consent_cookie» είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των προτιμήσεών σας για τα cookie σε αυτόν τον ιστότοπο. Ελέγχει αν έχετε επιλέξει να συμμετέχετε ή να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση ή τη στόχευση από την Canon.

1 έτος και 1 μήνας

1ου μέρουςCookie της Akamai

Η Akamai ανήκει στο Δίκτυο παροχής περιεχομένου μας (CDN). Χρησιμοποιείται για την ταχύτερη προβολή σελίδων σε επισκέπτες των ιστοτόπων μας από την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, μέσω της τοποθέτησης ενός αντιγράφου του περιεχομένου στη χώρα (ή κοντά στη χώρα) του επισκέπτη.

Κατηγορία

Όνομα

Περιγραφή

Λήξη (δηλ. πότε διαγράφεται το cookie από τη συσκευή σας)

Τύπος μέρους

Λειτουργικά cookie

ak_bmsc

Αυτό το cookie που χρησιμοποιείται για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών στους ιστότοπους Akamai.

2 ώρες

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

Akamai_AnalyticsMetrics_clientId

Αυτό το cookie αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό που αντιστοιχίζεται σε κάθε χρήστη. Βοηθά στην ταυτοποίηση και τη διαφοροποίηση μεμονωμένων χρηστών που επισκέπτονται τον ιστότοπο.

Περίοδος λειτουργίας

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

AkamaiAnalyticsDO_visitStartTime

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της ώρας έναρξης της επίσκεψής σας στον ιστότοπο. Αυτό το cookie καταγράφει την ακριβή ώρα που επισκεφτήκατε για πρώτη φορά τον ιστότοπο.

Περίοδος λειτουργίας

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

AkamaiAnalytics_VisitCookie

Αυτό το cookie αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των καρτελών που είναι ανοιχτές κατά τη συγκεκριμένη στιγμή.

Περίοδος λειτουργίας

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

AkamaiAnalytics_VisitIsPlaying

Αυτό το cookie αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με ροές που αναπαράγονται σε οποιαδήποτε καρτέλα.

Περίοδος λειτουργίας

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

AkamaiAnalyticsDO_bitRateBucketsCsv

Αυτό το cookie αποθηκεύει πληροφορίες που απαιτούνται για τον υπολογισμό των δεδομένων ρυθμού μετάδοσης για την επίσκεψη.

Περίοδος λειτουργίας

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

AkamaiAnalyticsDO_visitMetricsCsv

Αυτό το cookie αποθηκεύει μετρήσεις σχετικά με την επίσκεψη, σε μορφή CSV.

Περίοδος λειτουργίας

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

AkamaiAnalytics_VisitLastCloseTime

Αυτό το cookie αποθηκεύει την ώρα που έκλεισε το πρόγραμμα περιήγησης την τελευταία φορά.

Περίοδος λειτουργίας

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

AkamaiAnalytics_VisitUnqueTitles

Αυτό το cookie αποθηκεύει τα μοναδικά ονόματα των τίτλων που αναπαράγονται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Περίοδος λειτουργίας

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

bm_sv

Αυτό το cookie είναι απαραίτητο για την λειτουργία Akamai cache. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη βελτιστοποίηση της εμφάνισης του περιεχομένου του ιστοτόπου μέσω στου δικτύου εμφάνισης περιεχομένου Akamai (CDN). Αυτό το cookie βοηθά στη βελτίωση της απόδοσης του ιστοτόπου μέσω της διαχείρισης και της αποθήκευσης πόρων στη μνήμη cache, επιτρέποντας την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική εμφάνιση περιεχομένου στους χρήστες.

2 ώρες

1ου μέρουςBazaarvoice

Συνεργαζόμαστε με το Bazaarvoice για να δίνουμε στους πελάτες τη δυνατότητα να αξιολογούν τα προϊόντα μας. Το Bazaarvoice χρησιμοποιεί cookie για να συλλέγει τις πληροφορίες από τους καταναλωτές, με τα οποία παρατηρεί τη συμπεριφορά των χρηστών σε πολλαπλούς ιστότοπους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie του Bazaarvoice, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου του Bazaarvoice στη διεύθυνση https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

Κατηγορία

Όνομα

Περιγραφή

Λήξη (δηλ. πότε διαγράφεται το cookie από τη συσκευή σας)

Τύπος μέρους

Αναλύσεις

BVBRANDID

Αυτό το cookie επιτρέπει στην εσωτερική ανάλυση Web του Bazaarvoice να συσχετιστεί με τον ίδιο χρήστη για αλληλεπιδράσεις με έναν συγκεκριμένο τομέα πελατών. Αυτό το cookie βοηθά στον συσχετισμό δραστηριοτήτων και συμπεριφοράς χρηστών στον ιστότοπο του πελάτη, για καλύτερη ανάλυση και κατανόηση.

1 έτος

1ου μέρους

Αναλύσεις

BVBRANDSID

Αυτό το cookie επιτρέπει στην εσωτερική ανάλυση Web του Bazaarvoice να συσχετιστεί με την ίδια περίοδο λειτουργίας περιήγησης του χρήστη σε έναν συγκεκριμένο τομέα πελατών. Βοηθά στον συσχετισμό των αλληλεπιδράσεων και της συμπεριφοράς των χρηστών στη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας περιήγησης, για πιο ακριβή ανάλυση και πληροφορίες.

30 λεπτά

1ου μέρους

Αναλύσεις

BVImplmain_site

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για δοκιμές A/B καθοδηγούμενες από τον πελάτη. Αυτό το cookie βοηθά στην παρακολούθηση της παραλλαγής του ιστοτόπου στην οποία έχετε αντιστοιχιστεί κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Το bit είναι το αναγνωριστικό της διαμόρφωσης που χρησιμοποιήθηκε.

Περίοδος λειτουργίας

1ου μέρουςContentSquare

Το ContentSquare είναι μια λύση που συγκεντρώνει τα δεδομένα χρήσης και συχνότητας για να για βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη.

Κατηγορία

Όνομα

Περιγραφή

Λήξη (δηλ. πότε διαγράφεται το cookie από τη συσκευή σας)

Τύπος μέρους

Αναλύσεις

_cs_c

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των προτιμήσεων συγκατάθεσης για τα cookie.

1 έτος

1ου μέρους

Αναλύσεις

_cs_cvars

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την καταγραφή προσαρμοσμένων μεταβλητών.

Περίοδος λειτουργίας

1ου μέρους

Αναλύσεις

_cs_id

Αυτό το cookie περιέχει το αναγνωριστικό χρήστη του Content Square.

1 έτος

1ου μέρους

Αναλύσεις

_cs_mk

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τις ενσωματώσεις του Google Analytics και του Adobe Analytics.

30 λεπτά

1ου μέρους

Αναλύσεις

_cs_s

Αυτό το cookie περιέχει τον αριθμό των προβολών σελίδας της τρέχουσας περιόδου λειτουργίας για το Content Square Solution.

30 λεπτά

1ου μέρουςCookie του Google Analytics

Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης Web που παρέχεται από την Google, Inc. Το Google Analytics ορίζει cookie, ώστε να μας επιτρέπει να αξιολογούμε και να καταρτίζουμε αναφορές σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας. Χρησιμοποιείται ευρέως στο web και όλα τα δεδομένα είναι ανωνυμοποιημένα. Αυτά τα cookie χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά των επισκεπτών μας και μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε την εμπειρία των χρηστών.

Κατηγορία

Όνομα

Περιγραφή

Λήξη (δηλ. πότε διαγράφεται το cookie από τη συσκευή σας)

Τύπος μέρους

Αναλύσεις

_dc_gtm_ UA-73032448-1

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του ρυθμού αιτημάτων. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της φόρτωσης της ετικέτας δέσμης ενεργειών GA.

1 λεπτό

3ου μέρους

Αναλύσεις

_ga

Αυτό είναι το βασικό cookie που χρησιμοποιεί το Google Analytics σε μια υπηρεσία να ξεχωρίζει τους επισκέπτες μεταξύ τους. Κάθε ιστότοπος που εφαρμόζει το Google Analytics, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών Google, χρησιμοποιεί το cookie «_ga». Κάθε cookie «_ga» είναι μοναδικό για τη συγκεκριμένη περιουσία, επομένως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση ενός συγκεκριμένου χρήστη ή προγράμματος περιήγησης σε μη σχετικούς ιστότοπους.

2 έτη

1ου μέρους

Αναλύσεις

_gac_73032448

Αυτό το cookie περιέχει πληροφορίες εκστρατείας για τον χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από το Google Analytics και χρησιμοποιούνται από διαφημιζόμενους για τη μέτρηση της δραστηριότητας των χρηστών και της απόδοσης των διαφημιστικών εκστρατειών τους.

3 μήνες

3ου μέρους

Αναλύσεις

__utma

Αυτό το cookie παρακολουθεί πόσες φορές ένας επισκέπτης επισκέφτηκε τον ιστότοπο στον οποίο ανήκει το cookie, πότε έγινε η πρώτη του επίσκεψη και πότε η τελευταία. Το Google Analytics χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από αυτό το cookie για να υπολογίσει στοιχεία όπως οι Ημέρες και οι Επισκέψεις για αγορά.

2 έτη

3ου μέρους

Αναλύσεις

__utmb

Τα cookie B και C συνεργάζονται για να υπολογίσουν πόσο διαρκεί μια επίσκεψη. Το __utmb δημιουργεί μια χρονοσήμανση της ακριβούς στιγμής της εισόδου ενός επισκέπτη σε έναν ιστότοπο, ενώ το __utmc δημιουργεί μια χρονοσήμανση της ακριβούς στιγμής αποχώρησης ενός επισκέπτη από έναν ιστότοπο. Το __utmb λήγει στο τέλος της περιόδου λειτουργίας. Το __utmc περιμένει 30 λεπτά και μετά λήγει. Το __utmc δεν μπορεί να γνωρίζει πότε ένας χρήστης κλείνει το πρόγραμμα περιήγησής του ή αποχωρεί από έναν ιστότοπο, επομένως περιμένει 30 λεπτά για να ανοίξει ο χρήστης μια άλλη σελίδα και, αν δεν γίνει αυτό, τότε λήγει.

30 λεπτά

3ου μέρους

Αναλύσεις

__utmc

Τα cookie B και C συνεργάζονται για να υπολογίσουν πόσο διαρκεί μια επίσκεψη. Το __utmb δημιουργεί μια χρονοσήμανση της ακριβούς στιγμής της εισόδου ενός επισκέπτη σε έναν ιστότοπο, ενώ το __utmc δημιουργεί μια χρονοσήμανση της ακριβούς στιγμής αποχώρησης ενός επισκέπτη από έναν ιστότοπο. Το __utmb λήγει στο τέλος της περιόδου λειτουργίας. Το __utmc περιμένει 30 λεπτά και μετά λήγει. Το __utmc δεν μπορεί να γνωρίζει πότε ένας χρήστης κλείνει το πρόγραμμα περιήγησής του ή αποχωρεί από έναν ιστότοπο, επομένως περιμένει 30 λεπτά για να ανοίξει ο χρήστης μια άλλη σελίδα και, αν δεν γίνει αυτό, τότε λήγει.

Περίοδος λειτουργίας

3ου μέρους

Αναλύσεις

__utmt

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του αριθμού των αιτημάτων υπηρεσίας που πραγματοποιούνται στον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς, όπως η ανάλυση της χρήσης της υπηρεσίας, η βελτιστοποίηση της κατανομής πόρων ή η παρακολούθηση της απόδοσης της υπηρεσίας.

10 λεπτά

3ου μέρους

Αναλύσεις

__utmz

Αυτό το cookie παρακολουθεί την προέλευση του επισκέπτη, ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιήσατε, σε ποιον σύνδεσμο κάνατε κλικ, ποια λέξη-κλειδί χρησιμοποιήσατε και σε ποιο μέρος του πλανήτη βρισκόσασταν όταν πραγματοποιήσατε είσοδο στον ιστότοπο.

6 μήνες

3ου μέρους

Αναλύσεις

__utmx

Πρόκειται για ένα cookie του Google Analytics Experiment που χρησιμοποιείται για δοκιμή Α/Β διαφόρων εκδόσεων μιας ιστοσελίδας.

18 μήνες

3ου μέρους

Αναλύσεις

__utmxx

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της λήξης των πειραμάτων στα οποία έχει συμπεριληφθεί ένας χρήστης.

18 μήνες

3ου μέρους

Αναλύσεις

_ga_PCGB3MYLJC

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη διάκριση μοναδικών χρηστών, καθώς και μοναδικών περιόδων λειτουργίας από έναν χρήστη.

2 έτη

1ου μέρους

Αναλύσεις

_gcl_au

Αυτό το cookie διατηρεί τις πληροφορίες του Google Ads σε ένα cookie πρώτου μέρους, ώστε οι μετατροπές να αποδοθούν εκτός της σελίδας προορισμού.

3 μήνες

1ου μέρους

Αναλύσεις

_gid

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την καταγραφή ενός μοναδικού αναγνωριστικού, που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία στατιστικών δεδομένων σχετικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασης του χρήστη με τον ιστότοπο. Η διαφορά μεταξύ αυτού του cookie και του cookie _ga είναι οι χρόνοι λήξης των cookie.

1 ημέρα

1ου μέρους

Αναλύσεις

_gat

Αυτό το cookie, που χρησιμοποιείται από το Google Analytics, χρησιμοποιείται για τον έλεγχο του ρυθμού αιτημάτων, περιορίζοντας έτσι τη συλλογή δεδομένων σε ιστότοπους υψηλής επισκεψιμότητας.

1 λεπτό

1ου μέρους

Αναλύσεις

_gat_tealium_0

Όπως και το αρχικό cookie _gat, αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη μεταβίβαση αιτημάτων στο Tealium, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα.

1 λεπτό

1ου μέρους

Αναλύσεις

_gat_UA-…

Όπως και το αρχικό cookie _gat, αυτό το cookie χρησιμοποιείται για τη μεταβίβαση αιτημάτων στο Google Analytics, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα.

1 λεπτό

1ου μέρους

Αναλύσεις

_gd#############-…

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το Google Analytics για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασης των επισκεπτών με τον ιστότοπό μας.

2 έτη

1ου μέρους

Αναλύσεις

sis_ga_xxxxx_0

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται από το Google Analytics για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με τον ιστότοπο.

2 έτη

1ου μέρους

Αναλύσεις

sis_ga_xxxxx_0_gid

Αυτό το cookie είναι μια προέκταση του αρχικού cookie και αποθηκεύει μια μοναδική τιμή για κάθε σελίδα που επισκέπτεται ένας χρήστης.

1 ημέρα

1ου μέρουςΕνδέχεται να χρησιμοποιήσουμε το Google Analytics για τους παρακάτω σκοπούς:

  • Επαναληπτικό μάρκετινγκ (προβολή των διαφημίσεών μας σε ιστοτόπους τρίτων). Η Canon και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για να ενημερώνουν, να βελτιστοποιούν ή να παρέχουν διαφημίσεις με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις ενός χρήστη στον ιστότοπό μας.
  • Αναφορές εμφανίσεων του Δικτύου εμφάνισης Google. Η Canon και τρίτοι προμηθευτές χρησιμοποιούν cookie για να καταρτίζουν αναφορές σχετικά πώς οι εμφανίσεις των διαφημίσεών μας, οι τυχόν άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης, και οι αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και τις υπηρεσίες διαφήμισης, σχετίζονται με τις επισκέψεις στον ιστότοπό μας
  • Αναφορές δημογραφικών στοιχείων και ενδιαφερόντων του Google Analytics. Η Canon χρησιμοποιεί δεδομένα από τις Διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος της Google ή δεδομένα κοινού τρίτων (όπως ηλικία, φύλο και ενδιαφέροντα) στο Google Analytics για να ενημερώνει τη στρατηγική μάρκετινγκ που εφαρμόζουμε.

Επιπλέον, για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και την αντιμετώπιση της χρήσης του Google Signals στους ιστοτόπους μας, θέλουμε να διευκρινίσουμε πώς χειριζόμαστε τα δεδομένα των χρηστών σε αυτό το πλαίσιο. Η Canon Europe χρησιμοποιεί το Google Signals, μια λειτουργία που παρέχεται από την Google, για τη συλλογή συγκεντρωτικών δεδομένων από χρήστες που επέλεξαν να λαμβάνουν εξατομικευμένες διαφημίσεις στις υπηρεσίες Google. Αυτά τα δεδομένα δημιουργούν πιο ολοκληρωμένες και χρήσιμες αναφορές, που μας βοηθούν να κατανοήσουμε καλύτερα τα ενδιαφέροντα και τη συμπεριφορά του κοινού μας. Δεν συλλέγουμε, ούτε επεξεργαζόμαστε αναγνωρίσιμες προσωπικές πληροφορίες (ΑΠΠ) μέσω του Google Signals. Σεβόμαστε το απόρρητό σας και προσπαθούμε πάντα να συμμορφωνόμαστε με τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία δεδομένων σε σχέση με το Google Analytics μπορείτε να βρείτε στη Βοήθεια του Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245)

Οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics και τις διαφημίσεις προβολής, κάνοντας διαχείριση των ρυθμίσεων εδώ.

Cookie του Eloqua

Την πρώτη φορά που επισκέπτεστε έναν Ιστότοπο της Canon, ένα cookie τρίτου από το eloqua.com αποθηκεύεται στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Στη συνέχεια, αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την καταγραφή των σελίδων που επισκέπτεστε κατά τη συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας. Αν και το cookie ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε πολλές τοποθεσίες, οι πληροφορίες που συλλέγονται στον Ιστότοπο της Canon είναι ορατές μόνο από την Canon και δεν κοινοποιούνται σε κανέναν τρίτο, συμπεριλαμβανομένου του Eloqua και άλλων χρηστών του συστήματος Eloqua.

Παρ’ όλο που αυτό το cookie δεν περιέχει προσωπικές πληροφορίες συγκεκριμένα για εσάς, αν επιλέξετε να συμπληρώσετε ένα ηλεκτρονικό έντυπο στον ιστότοπό μας, θα συνδέσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας (όπως, ενδεικτικά, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, τη διεύθυνση IP, τις πληροφορίες σχετικά με τα cookie, τη χρονική σήμανση και δεδομένα clickstream) με τις πληροφορίες περιήγησης που σχετίζονται με το cookie Eloqua στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον Ιστότοπο της Canon, ενώ δεν θα συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με ιστοτόπους τρίτων που έχετε επισκεφθεί.

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε την εξυπηρέτησή σας, π.χ. επιλέγοντας τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε μαζί σας (με τη συγκατάθεσή σας) και προσαρμόζοντας το περιεχόμενο των επικοινωνιών μας προς εσάς για να συμπεριλάβουμε πληροφορίες με βάση το ενδιαφέρον που έχετε δείξει για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας, ή επιλέγοντας προσφορές ή προωθητικές ενέργειες που θεωρούμε ότι πιθανόν να σας ενδιαφέρουν, καθώς και για να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις ανάγκες σας.

Κατηγορία

Όνομα

Περιγραφή

Λήξη (δηλ. πότε διαγράφεται το cookie από τη συσκευή σας)

Τύπος μέρους

Λειτουργικά cookie

ELQSTATUS

Αυτό το cookie τοποθετείται αυτόματα και περιέχει απλώς την τιμή «ΟΚ».

2 έτη

3ου μέρους

Λειτουργικά cookie

ELOQUA

Αυτό το cookie περιέχει ένα Καθολικά μοναδικό αναγνωριστικό (GUID), δηλαδή μια τυχαία συμβολοσειρά χαρακτήρων και αριθμών που χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των επισκεπτών στον ιστότοπό μας.

1 έτος και 1 μήνας

3ου μέρους

Αναλύσεις

sfdc-stream

Προσαρμόζει τις διαφημίσεις ώστε να ταιριάζουν καλύτερα με τα ενδιαφέροντα των χρηστών μέσω διαφημιστικών καναλιών και κοινωνικών δικτύων.

3 ώρες

1ου μέρουςSmartAssistant

Το SmartAssistant είναι μια εφαρμογή που βοηθά τους επισκέπτες να επιλέξουν το καλύτερο προϊόν για τις ανάγκες τους.

Κατηγορία

Όνομα

Περιγραφή

Λήξη (δηλ. πότε διαγράφεται το cookie από τη συσκευή σας)

Τύπος μέρους

Λειτουργικά cookie

smartassistant-cid

Αυτό το cookie συλλέγει δεδομένα που σχετίζονται με τις επισκέψεις του χρήστη στον ιστότοπο, όπως ο αριθμός των επισκέψεων, ο μέσος χρόνος που αφιερώθηκε στον ιστότοπο και ποιες σελίδες φορτώθηκαν, με σκοπό την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων.

1 έτος

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

smrt42-qa*

Αυτό το cookie περιέχει τις επιλογές προϊόντων του χρήστη. Αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές που έκανε ένας χρήστης κατά την περιήγησή του στο εργαλείο επιλογής προϊόντων.

Περίοδος λειτουργίας

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

smrt42-pg*

Αυτό το cookie αποθηκεύει το αναγνωριστικό της σελίδας του εργαλείου επιλογής που είναι ορατή τη δεδομένη στιγμή. Βοηθά στην παρακολούθηση και απομνημόνευση της συγκεκριμένης σελίδας ή ενότητας του ιστοτόπου, όταν χρησιμοποιείται το εργαλείο επιλογής προϊόντων.

1 ώρα

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

smrt42-rp*

Αυτό το cookie διατηρεί πληροφορίες για τη συγκεκριμένη σελίδα αποτελεσμάτων, όταν ολοκληρωθούν όλα τα βήματα στο εργαλείο επιλογής.

Περίοδος λειτουργίας

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

smrt42-fin*

Αυτό το cookie λειτουργεί ως επισήμανση που υποδεικνύει την τελευταία σελίδα αποτελεσμάτων στο εργαλείο επιλογής προϊόντων.

Περίοδος λειτουργίας

1ου μέρους

Λειτουργικά cookie

smrt42-co*

Αυτό το cookie λειτουργεί επίσης ως επισήμανση, υποδεικνύοντας ότι ο χρήστης έκανε κλικ στο κουμπί CTA προϊόντος.

5 λεπτά

1ου μέρουςTealium

Το TealiumiQ είναι ένα σύστημα διαχείρισης ετικετών που χρησιμοποιεί η Canon για να διαχειρίζεται τα τεχνολογικά εργαλεία στον ιστότοπό μας, όπως τα εργαλεία ανάλυσης, τα εργαλεία έρευνας και τα εργαλεία μάρκετινγκ, δοκιμής και στόχευσης.

Το Tealium AudienceStream είναι ένα εργαλείο κατηγοριοποίησης και ενεργειών πελατών. Καταγράφουμε τις ενέργειες των χρηστών κατά την επίσκεψή τους στον ιστότοπο, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τη χρήση του ιστοτόπου μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας με εξατομικευμένο, σχετικό και στοχευμένο περιεχόμενο. Χρησιμοποιούμε το Tealium AudienceStream στις πλατφόρμες μας και στις εφαρμογές μας για κινητά, ώστε να ενοποιήσουμε τη συμπεριφορά σας σε όλες αυτές τις πλατφόρμες και να σας προσφέρουμε την ίδια εμπειρία ανεξάρτητα από το περιβάλλον της Canon που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να εξατομικεύσετε τη διαδικτυακή εμπειρία σας με την Canon ακόμα και πριν δημιουργήσετε διαδικτυακό λογαριασμό σε εμάς, ενώ η εξατομικευμένη εμπειρία σας στον ιστότοπό μας δεν θα χαθεί αν δημιουργήσετε διαδικτυακό λογαριασμό αργότερα.

Κατηγορία

Όνομα

Περιγραφή

Λήξη (δηλ. πότε διαγράφεται το cookie από τη συσκευή σας)

Τύπος μέρους

Αναλύσεις

teal_audiences

Αυτό το cookie αποθηκεύει τον κωδικό Mercury των προϊόντων με βάση την Αγορά/Λήψη προγράμματος οδήγησης/Δήλωση προϊόντος.

1 ώρα

1ου μέρους

Αναλύσεις

teal_canonid

Αυτό το cookie παρακολουθεί αν ο τομέας διαθέτει το Canon ID.

1 έτος

1ου μέρους

Αναλύσεις

teal_b2b_page_list

Αυτό το cookie αποθηκεύει τη λίστα τελευταίας σελίδας b2b που επισκέφτηκε ο χρήστης, για τη λειτουργία click to call.

1 ώρα

1ου μέρους

Αναλύσεις

teal_printers

Αυτό το cookie αποθηκεύει τον κωδικό Mercury των προϊόντων και το όνομα προϊόντος με βάση την Αγορά/Λήψη προγράμματος οδήγησης/Δήλωση προϊόντος.

1 ώρα

1ου μέρους

Αναλύσεις

teal_products

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των προϊόντων που ενδεχομένως ανήκουν στον χρήστη, μέσω της αλληλεπίδρασης του χρήστη με την Υποστήριξη και το CPS.

1 μήνας

1ου μέρους

Αναλύσεις

UTAG_MAIN

Το utag_main είναι ένα cookie που ορίζεται από την Tealium, το οποίο μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τη λύση διαχείρισης ετικετών της.

Το utag_main είναι ένα cookie προβαλλόμενης τοποθεσίας που παρέχεται από την Tealium. Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για την καταγραφή μιας χρονικής σήμανσης που υποδεικνύει την ώρα έναρξης της επίσκεψής σας, του αριθμού των σελίδων που προβάλατε, του αριθμού των επισκέψεών σας στον ιστότοπό μας και ενός μοναδικού αναγνωριστικού.

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται στα εργαλεία ανάλυσής μας με σκοπό να μας βοηθήσουν να εμπλουτίσουμε τα δεδομένα που συλλέγουμε σχετικά με την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας, ώστε να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, με στόχο να τους προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία χρήσης.

1 έτος

1ου μέρους

Αναλύσεις

tealium_segments

Αυτό το cookie αποθηκεύει μια τιμή που αποδίδουμε σε εσάς με βάση τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπο, δηλαδή τις σελίδες που προβάλλετε, τη συχνότητα με την οποία προβάλλετε τον ιστότοπό μας και τις ενέργειές σας κατά την προβολή του ιστοτόπου μας. Χρησιμοποιούμε αυτήν τη δραστηριότητα για να σας εντάξουμε σε συγκεκριμένα κριτήρια κοινού με σκοπό να εξατομικεύσουμε και να προσαρμόσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας ανάλογα με τις προτιμήσεις σας και να βελτιώσουμε τη συνολική εμπειρία σας.

1 έτος

1ου μέρουςGoogle reCAPTCHA

Το Google reCAPTCHA είναι μια υπηρεσία ασφάλειας ιστοσελίδων, που μας βοηθά να προστατεύουμε την τοποθεσία μας από σπαμ και ακατάλληλη χρήση. Χρησιμοποιεί εξελιγμένες τεχνικές ανάλυσης κινδύνου για να ξεχωρίσει τους ανθρώπους από τα bot. Από τους επισκέπτες της διαδικτυακής τοποθεσίας μπορεί να ζητηθεί να αλληλεπιδράσουν με το Google reCAPTCHA για να επιβεβαιώσουν ότι είναι έγκυροι χρήστες.

Κατηγορία

Όνομα

Περιγραφή

Λήξη (δηλ. πότε διαγράφεται το cookie από τη συσκευή σας)

Τύπος μέρους

Λειτουργικά cookie

PREF

NID

HSID

APISID

SID

Αυτά είναι βασικά cookie της τοποθεσίας, που χρησιμοποιούνται από την υπηρεσία Google reCAPTCHA. Αυτά τα cookie χρησιμοποιούν ένα μοναδικό χαρακτηριστικό ταυτοποίησης για σκοπούς παρακολούθησης.

2 έτη

3ου μέρουςIpsos

Χρησιμοποιούμε την Ipsos στον ιστότοπό μας για τη διεξαγωγή ερευνών και τη συλλογή δεδομένων, με σκοπό την κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών, των τάσεων της αγοράς και της κοινής γνώμης. Στη συνέχεια, αυτά τα δεδομένα αναλύονται και χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών για περαιτέρω βελτιστοποιήσεις.

Κατηγορία

Όνομα

Περιγραφή

Λήξη (δηλαδή πότε διαγράφεται το cookie από τη συσκευή σας)

Τύπος μέρους

Αναλύσεις

σελίδες

Αυτό το cookie μετρά τις σελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης, ως μέρος των κριτηρίων που έχουν οριστεί για το πότε θα εμφανίζεται το ερωτηματολόγιο.

Περίοδος λειτουργίας

1ου μέρους

Αναλύσεις

ipsosrandomvalue

Αυτό το cookie χρησιμοποιείται για να προσδιορίζει κάθε 4ο χρήστη μέσα από μια τυχαία διαδικασία παραγωγής αριθμών.

Περίοδος λειτουργίας

1ου μέρους

Αναλύσεις

ipsossurvey

Αυτό το cookie υποδεικνύει αν το αναδυόμενο παράθυρο της Έρευνας IPSOS πρέπει να εμφανιστεί στον χρήστη. Η διαχείριση της διάρκειας γίνεται βάσει περιεχομένου.

30 ημέρες αν το cookie γίνει αποδεκτό, 1 ημέρα αν απορριφθεί.

1ου μέρους6 Sense

Το 6sense είναι μια πλατφόρμα πωλήσεων και μάρκετινγκ που μας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εμφάνιση εξατομικευμένου περιεχομένου μάρκετινγκ στους επισκέπτες μας. Το εργαλείο χρησιμοποιεί cookie για τη συλλογή αναλυτικών στοιχείων ιστοτόπου και δεδομένων ΙΡ, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση των εκστρατειών μάρκετινγκ και των ψηφιακών διαφημιστικών εκστρατειών.

Κατηγορία

Όνομα

Περιγραφή

Λήξη (δηλαδή πότε διαγράφεται το cookie από τη συσκευή σας)

Τύπος μέρους

Διαφήμιση

6suuid

Αυτό το cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό τρίτου μέρους για τον επισκέπτη, η διαχείριση του οποίου γίνεται από το 6sense.

2 χρόνια

3ου μέρους

Διαφήμιση

_gd_visitor

Αυτό το cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τον επισκέπτη, το οποίο αφορά ειδικά τον ιστότοπο και θα παραμείνει μοναδικό για όσο διαρκεί το cookie.

2 χρόνια

3ου μέρους

Διαφήμιση

_gd_session

Αυτό το cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό για την περίοδο λειτουργίας του επισκέπτη στον ιστότοπο. Χρησιμοποιείται για τον συσχετισμό προβολών σελίδας και δραστηριοτήτων σε μία περίοδο λειτουργίας περιήγησης στον ιστότοπο. Θα παραμείνει μοναδικό για όσο διαρκεί το cookie.

4 ώρες

3ου μέρους

Διαφήμιση

_gd_svisitor

Αυτό το cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό μακράς διάρκειας για τον επισκέπτη στον ιστότοπο. Συσχετίζεται είτε με το 6suuid ή με μια μοναδική τιμή και μπορεί να αλλάξει στη διάρκεια ζωής αυτού του cookie.

2 χρόνια

3ου μέρους

Διαφήμιση

_an_uid

Αυτό το cookie είναι ένα μοναδικό αναγνωριστικό για σκοπούς εκτέλεσης του 6sense Creative Ads.

1 εβδομάδα

3ου μέρουςΕργαλεία κοινοποίησης του Canon-europe.com

Αν κοινοποιήσετε περιεχόμενο του Canon-europe.com σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter, ενδέχεται να σας σταλούν cookie από αυτούς τους ιστοτόπους. Επειδή εμείς δεν ελέγχουμε τον ορισμό cookie τρίτων, σας συνιστούμε να ελέγχετε τους αντίστοιχους ιστότοπους τρίτων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie και τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζονται.

Σύνδεσμοι από το Canon-europe.com σε ιστοτόπους τρίτων

Η Canon δεν φέρει καμία ευθύνη για τα cookie που χρησιμοποιούνται σε ιστότοπους τρίτων για τους οποίους υπάρχει σύνδεσμος ή αναφορά στο canon-europe.com ή στους υποτομείς του.

Cookie τρίτων

Όταν επισκέπτεστε μια σελίδα στο Canon-europe.com και στους υποτομείς του, ενδέχεται να λαμβάνετε cookies από τρίτους διαφημιζόμενους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα Facebook, LinkedIn και Amazon. Ενδέχεται επίσης να λαμβάνετε cookie από ιστοτόπους που περιέχουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (για παράδειγμα, YouTube ή Maporama). Μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις αυτών των cookie εδώ ή μπορείτε να ελέγξετε τους αντίστοιχους ιστοτόπους τρίτων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie και τον τρόπο διαχείρισής τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookie γενικά ή τον τρόπο διαχείρισής τους, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://aboutcookies.org/. Σας επισημαίνουμε ότι δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών ιστότοπων.