Take your print service to the next level with Canon’s Managed Print Services

Υπηρεσίες διαχείρισης εκτύπωσης (MPS)

Αναβαθμίστε τις υπηρεσίες εκτύπωσης του οργανισμού σας.

Η διαχείριση μια σύνθετης υπηρεσίας παραγωγής εκτυπώσεων σε πολλά γραφεία και τμήματα εκτυπώσεων, χώρες και εταιρείες μπορεί να επιβραδύνει τον οργανισμό σας, κοστίζοντας χρόνο και χρήματα.

Αν δεν μπορείτε να παρακολουθείτε τις συσκευές σε ολόκληρη την υποδομή παραγωγής εκτυπώσεων που διαθέτετε, είναι δύσκολο να ελέγχετε τις πρακτικές εκτύπωσης ή να αποτρέπετε επιζήμιες παραβιάσεις της ασφάλειας.

Τα πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης της Canon

Ease the burden on IT staff Ease the burden on IT staff

Μείωση του φόρτου για το προσωπικό IT

Αναθέστε εξωτερικά τη διαχείριση της παραγωγής εκτυπώσεων ώστε το προσωπικό σας να ασχοληθεί με πιο σημαντικές εργασίες

Save money by improving monitoring Save money by improving monitoring

Εξοικονόμηση χρημάτων με βελτίωση της παρακολούθησης

Αναλύουμε τις πρακτικές εκτύπωσης για να βρούμε μια οικονομικά αποδοτική λύση

Prevent data breaches Prevent data breaches

Πρόληψη παραβιάσεων δεδομένων

Ελέγχουμε την υπηρεσία σας για να εντοπίσουμε ενδεχόμενες ευπάθειες στον τομέα της ασφάλειας

Reduce your carbon footprint Reduce your carbon footprint

Μείωση αποτυπώματος άνθρακα

Η βελτιστοποίηση των τεχνολογιών επιτρέπει τη μείωση της σπατάλης, καθώς και της κατανάλωσης ενέργειας και χαρτιού

Άριστες επιδόσεις στη διαχείριση εκτυπώσεων

Canon’s Managed Print Services streamlined a colleges print across different sites
Μειώσαμε το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) κατά 37%, γεγονός που μας επέτρεψε να επανεπενδύσουμε στη διδασκαλία και στη μάθηση.

Gary Horne

Υποδιευθυντής, Τμήμα Οικονομικών και Λειτουργιών, Colchester Institute

Η πρόκληση

Ένα από τα μεγαλύτερα κολέγια επιμόρφωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Colchester Institute, ήθελε να μειώσει τα γενικά του έξοδα βελτιστοποιώντας τον εξοπλισμό εκτύπωσης που είχε σε 10 διαφορετικές τοποθεσίες. Οι υπηρεσίες παραγωγής εκτυπώσεων χωρίς διαχείριση που διέθετε ήταν απαρχαιωμένες και αναποτελεσματικές, ενώ δεν παρείχαν επίσης αρκετή πληροφόρηση στο ίδρυμα ώστε να αναλάβει τον έλεγχο των πρακτικών εκτύπωσης των χρηστών του.

Canon’s Managed Print Services streamlined a colleges print across different sites
Canon now handles the colleges device, fleet and consumables management

Η λύση

Αντικαταστήσαμε 450 συσκευές με 100 συστήματα πολλαπλών λειτουργιών Canon και χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό uniFLOW ώστε να παρέχουμε δυνατότητες εκτύπωσης από φορητές συσκευές, καθώς και εκτύπωση με ασφαλή αποδέσμευση εργασιών. Η Canon έχει αναλάβει επίσης τη διαχείριση των συσκευών, του εξοπλισμού και των αναλώσιμων, και χρησιμοποιεί σύστημα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο για να διασφαλίσει ότι η υποδομή παραμένει πλήρως βελτιστοποιημένη.

Τα οφέλη

Η λύση μας επέτρεψε στο ίδρυμα να εξοικονομήσει 100.000 £ τους πρώτους 18 μήνες, τόσο λόγω της μείωσης του κόστους ιδιοκτησίας όσο και λόγω της χρήσης αναλυτικών στοιχείων για τις εκτυπώσεις, που επέτρεψαν μείωση της χρήσης χαρτιού κατά 25%. Εκτός του ότι δώσαμε στο ίδρυμα τη δυνατότητα να επανεπενδύσει χρήματα στις βασικές υπηρεσίες του, συμβάλαμε επίσης στη βελτίωση της εμπειρίας των σπουδαστών, παρέχοντας ταχύτερη και πιο εύκολη εκτύπωση.

Canon reduced the colleges ownership costs and used print analytics to cut paper usage

Ανακαλύψτε πώς οι λύσεις Υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης μπορούν να επιταχύνουν τη λειτουργία της επιχείρησής σας


ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Πώς λειτουργείΚύριες λύσεις

Canon manage your print infrastructure and monitor its ongoing performance
Μεταβίβαση του άγχους και των κινδύνων που ενέχει η διαχείριση της παραγωγής εκτυπώσεων σε εξωτερικούς συνεργάτες
Διαχειριζόμαστε την εκτυπωτική υποδομή σας και παρακολουθούμε την απόδοσή της στη διάρκεια του χρόνου για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή λειτουργία της.
Κατανόηση των δικών σας αναγκών εκτύπωσης
Εκτός από την κατανόηση της επιχείρησής σας με τη διεξαγωγή μιας λεπτομερούς αξιολόγησης που προσδιορίζει τις τρέχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες σας, σας βοηθάμε να εξερευνήσετε νέους τρόπους για να εργαστείτε καλύτερα.
Canon understand your printing needs
Canon develop a tailor-made solution
Ανάπτυξη εξατομικευμένης λύσης
Αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εξειδίκευσή μας, αναπτύσσουμε μια ολοκληρωμένη λύση υπηρεσιών, ειδικά προσαρμοσμένη για την επιχείρησή σας, και σχεδιασμένη για τη βελτίωση τόσο των τεχνολογιών όσο και των ροών εργασίας σας.
Αποδοτική διαχείριση της αλλαγής
Μετά την εύρεση του καλύτερου τρόπου για τη βελτίωση των υπηρεσιών εκτύπωσης, φροντίζουμε για την ομαλή εφαρμογή και την ενσωμάτωση της λύσης.
Canon manage change efficiently
Canon continually review and improve the service we provide
Αξιολόγηση, εξέλιξη και επανάληψη
Συνεργαζόμαστε μαζί σας για να διασφαλίσουμε ότι η λύση μας θα συνεχίσει να προσφέρει τα οφέλη και την απόδοση που αναμένετε από την επένδυσή σας, αξιολογώντας και βελτιώνοντας συνεχώς τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
Εξερευνήστε τους τρόπους με τους οποίους οι λύσεις Υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης σάς βοηθούν να εργάζεστε ταχύτερα και πιο έξυπνα.