ΑΡΘΡΟ

Μετασχηματίζουμε την εκτύπωση για να σας βοηθήσουμε στο ψηφιακό ταξίδι σας

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του υβριδικού χώρου εργασίας με την εκτύπωση

Μετασχηματίζουμε την εκτύπωση για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του υβριδικού χώρου εργασίας σας

Ο τρόπος που εργαζόμαστε έχει αλλάξει σε πολύ σημαντικό βαθμό. Το ίδιο ισχύει και για τις ανάγκες μας από τα συστήματα εκτύπωσης. Πριν από 10 χρόνια, η κύρια απαίτηση από έναν εκτυπωτή ήταν μόνο η παραγωγή έντυπων αντιγράφων από διάφορα έγγραφα. Αυτή η ανάγκη εξακολουθεί να υπάρχει. Προκειμένου να ανταποκριθεί στους σημερινούς υβριδικούς τρόπους εργασίας, ένας εκτυπωτής πρέπει να είναι ένας κεντρικός κόμβος για την παραγωγή εκτυπώσεων, αλλά και τις ψηφιακές ροές εργασιών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λειτουργεί όχι μόνο ως ένα σημείο όπου η ψηφιακή μορφή γίνεται έντυπη, αλλά και όπου η έντυπη μορφή μετασχηματίζεται σε ψηφιακή. Σημαίνει ότι πρέπει να είναι συνδεδεμένος με τις εφαρμογές του χώρου εργασίας μας, ώστε να εισάγει τα έγγραφα απευθείας σε ροές εργασιών. Επίσης, σημαίνει ότι πρέπει να προσφέρει ασφάλεια για τις πιο ευαίσθητες πληροφορίες μας.

Προσαρμογή σε ένα νέο τοπίο

Ενώ το 2020 πυροδότησε τεράστια αύξηση στην απομακρυσμένη εργασία, έρευνες δείχνουν ότι το μέλλον της εργασίας δεν είναι δυαδικό. Το 64%1 των εργαζομένων αναφέρουν ότι θα ήθελαν να δουλεύουν σε ένα γραφείο ή σε κάποιον χώρο εκτός σπιτιού, τουλάχιστον για ένα μέρος του χρόνου τους. Συνεπώς, οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν σε τεχνολογία που υποστηρίζει μια νέα μορφή εργασίας, η οποία επιτρέπει στους εργαζομένους να δουλεύουν αποδοτικά από διάφορες τοποθεσίες.

Στην Canon παρακολουθούμε προσεκτικά τις εξελίξεις στον χώρο εργασίας και πώς αυτές επηρεάζουν τις ανάγκες των πελατών μας. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις Υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού (DTS), που συνδυάζουν αρμονικά το κορυφαίο υλικό και λογισμικό μας σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα τεχνολογίας, σχεδιασμένο για την υποστήριξη του ταξιδιού σας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό το πακέτο συνδυάζει τον κορυφαίο εξοπλισμό μας με λύσεις Υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης και Συνεργασίας στον εργασιακό χώρο ώστε να σας βοηθήσει να επιτύχετε διαφάνεια και να αποκτήσετε τον έλεγχο ολόκληρου του κύκλου ζωής των εγγράφων.

Ο υλικός εξοπλισμός βρίσκεται στον πυρήνα του πακέτου DTS. Τα συστήματα που κατασκευάζουμε έχουν σταματήσει εδώ και καιρό να λειτουργούν απλώς ως «εκτυπωτές». Αντίθετα, έχουν αναβαθμιστεί από τον παραδοσιακό τους ρόλο ώστε να υποστηρίζουν τον μετασχηματισμό, παρέχοντας συνδεσιμότητα και υποβοηθώντας τις ροές εργασιών που απαιτούνται για τα σημερινά υβριδικά εργασιακά περιβάλλοντα. Βασισμένα στη βραβευμένη σειρά μας imageRUNNER ADVANCE DX, τα πιο πρόσφατα μοντέλα μας στη Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C5800 συνεχίζουν να υποστηρίζουν το ταξίδι σας προς την ψηφιοποίηση μέσω της συνδεσιμότητας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του υβριδικού χώρου εργασίας με την εκτύπωση

Μετασχηματισμός εγγράφων και ροών εργασίας

Η σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C5800 προσφέρει υπερσύγχρονη τεχνολογία σάρωσης για να βοηθήσει τους εργαζομένους να ψηφιοποιούν ευκολότερα τις πληροφορίες και να διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτές για όποιον τις χρειάζεται, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ακόμη κι όταν το εργατικό δυναμικό βρίσκεται σε διαφορετικές τοποθεσίες. Τα συστήματα της σειράς έχουν τη δυνατότητα αποδοτικής σάρωσης μεικτών πρωτοτύπων με ταχύτητα έως και 270 εικ./λεπτό. Χρησιμοποιώντας έξυπνη τεχνολογία Οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) και μηχανική εκμάθηση1, τα συστήματα μπορούν να εκπαιδευτούν ώστε να αναγνωρίζουν και να κατηγοριοποιούν αποτελεσματικά τα τυπικά εταιρικά έγγραφά σας, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να σας παρέχουν αυτοματοποιημένες προτάσεις για τους προορισμούς αποθήκευσης, βάσει κανόνων που ορίζονται από τον χρήστη.

Η υποστήριξη του μετασχηματισμού σημαίνει κάτι παραπάνω από την απλή ψηφιοποίηση – σημαίνει επίσης καλύτερη υποστήριξη των ψηφιακών ροών εργασίας. Μετά την εξαγωγή των πληροφοριών, τα μοντέλα της Σειράς imageRUNNER ADVANCE DX C5800 μπορούν να τις καταχωρίσουν αυτόματα στο λογισμικό ροής εργασιών, όπως το Concur του συστήματος SAP, εξοικονομώντας τον πολύτιμο χρόνο που θα δαπανούσαν οι εργαζόμενοί σας για τη χειροκίνητη καταχώριση δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται παράλληλα ότι τα καταχωρισμένα δεδομένα είναι ακριβή. Επιπλέον, τα συστήματά μας προσφέρουν άριστη ενοποίηση με το λογισμικό uniFLOW Online, το οποίο διευκολύνει όσο ποτέ την εκτύπωση και σάρωση εγγράφων απευθείας σε προορισμούς cloud, όπως το Dropbox και το OneDrive.

Ισορροπία μεταξύ πρόσβασης και ασφάλειας

Ωστόσο, ενώ η προσβασιμότητα είναι κορυφαίας σημασίας για την επιτυχημένη εργασία από απόσταση, πρέπει να εξισορροπείται με την ασφάλεια. Ως συνδεδεμένο σύστημα, ένας εκτυπωτής με υποστήριξη cloud πρέπει να προσφέρει στιβαρή προστασία ώστε να διασφαλίζει ότι δεν είναι ευάλωτος σε επιθέσεις ή ακούσια παραβίαση που θα έθετε τις πληροφορίες σε λάθος χέρια. Παρότι οι εταιρείες βρίσκονται υπό πίεση για να προσαρμοστούν γρήγορα και να υλοποιήσουν όσο το δυνατόν συντομότερα την απαραίτητη τεχνολογία, η ταχύτητα δεν θα πρέπει ποτέ να υποβαθμίζει τη σημασία της ασφάλειας.

Το οικοσύστημα των τεχνολογιών μας διασφαλίζει ότι τα έγγραφά σας προστατεύονται σε κάθε στάδιο της ροής εργασιών. Αν και όλα τα συστήματά μας έχουν σχεδιαστεί εξ αρχής με γνώμονα την ασφάλεια, τα νέα μοντέλα, όπως αυτά της Σειράς imageRUNNER ADVANCE DX C5800, υποστηρίζουν επίσης πολλές λειτουργίες υψηλών προδιαγραφών που συμβάλλουν στην προστασία των δεδομένων σας. Όπου κι αν βρίσκεται το σύστημά σας, τα έγγραφα που αποστέλλονται για εκτύπωση μπορούν να αποδεσμευτούν από την ουρά ασφαλούς εκτύπωσης μόνο με τη χρήση μιας κάρτα ταυτοποίησης. Επιπλέον, η τεχνολογία σάρωσης μπορεί να ανιχνεύσει προστατευμένους τύπους αρχείων, όπως έγγραφα με οικονομικά δεδομένα, και να εφαρμόσει αυτόματη προστασία ασφάλειας, όπως κρυπτογράφηση των δεδομένων που μεταβιβάζονται. Στη συνέχεια, το έγγραφο σαρώνεται και αποθηκεύεται σε ασφαλή θέση αρχειοθέτησης όπου μπορούν να εφαρμοστούν κανόνες πρόσβασης. Για παράδειγμα, οι ευαίσθητες πληροφορίες του τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού προστατεύονται από απόπειρες πρόσβασης από τους υπαλλήλους.

Κατανοούμε ότι οι ανάγκες των πελατών μας αλλάζουν γρήγορα. Θέλουμε να σας παρέχουμε τα εργαλεία που χρειάζεστε ώστε να είστε έτοιμοι για τη νέα κανονικότητα. Καθώς οδεύουμε προς υβριδικούς τρόπους εργασίας, θα είναι όλο και πιο σημαντικό να έχετε στις εγκαταστάσεις σας εξοπλισμό ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, προσφέροντας τη συνδεσιμότητα, την ασφάλεια και την τεχνολογία ροής εργασιών που χρειάζονται οι ομάδες σας για να εργαστούν αποδοτικά.

Ανακαλύψτε πώς η Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C5800 μπορεί να υποστηρίξει τους στόχους σας για τον μετασχηματισμό του εργασιακού χώρου.

Σχετικά προϊόντα και λύσεις

Εξερευνήστε περισσότερα

 • ΑΡΘΡΟ

  Κάντε τα έντυπα μέσα το μυστικό όπλο της επιτυχίας σας

  Τα ποιοτικά έντυπα μέσα αποτελούν το μυστικό όπλο σας για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των πελατών σας στη νέα κανονικότητα.

  20 Jan 2021

 • ΑΡΘΡΟ

  Αυξήστε την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας με την Canon

  Στην Canon, γνωρίζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις. Γι’ αυτό ακριβώς, προσφέρουμε προϊόντα εκτύπωσης που μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρησή σας να αυξήσει την παραγωγικότητα.

  19 Jan 2021

 • Άρθρο

  Αποτελέσματα υψηλής ποιότητας χωρίς συμβιβασμούς

  Σας βοηθάμε να εντυπωσιάσετε τους πελάτες σας, χωρίς υπέρογκο προϋπολογισμό.

  20 Jan 2021

 • Δεν είστε βέβαιοι για τα προϊόντα που χρειάζεται η επιχείρησή σας;