Επικοινωνία

Υποστήριξη για εσάς

Υποστήριξη για την επιχείρησή σας

Καριέρα στην Canon

Επισκεφτείτε την ενότητα Υποστήριξη καταναλωτικών προϊόντων για απαντήσεις στα ερωτήματά σας – πληροφορίες για εργασίες επισκευής, λήψεις στοιχείων λογισμικού και εγχειριδίων χρήσης, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με την υπηρεσία υποστήριξης της Canon, η οποία μπορεί επίσης να σας βοηθήσει προτείνοντάς σας προϊόντα

Επισκεφτείτε την ενότητα Υποστήριξη επαγγελματικών προϊόντων για συμβουλές σχετικά με όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά σας και στοιχεία επικοινωνίας για εξουσιοδοτημένα σημεία παροχής υπηρεσιών και υποστήριξης

Αναζητήστε θέσεις εργασίας και υποβάλλετε αιτήσεις πρόσληψης

Πρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας για ερωτήματα σχετικά με την Canon

  • Επισκεφτείτε το Κέντρο τύπου

    Στο Κέντρο τύπου θα βρείτε πληροφορίες από όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται η Canon – από δελτία τύπου και λευκές βίβλους έως φακέλους τύπου για συγκεκριμένες εκδηλώσεις και μια ευρεία συλλογή εικόνων.

Office Building

Canon Greece

166 A, Kifissias Avenue & Sofokleous Street,
151 26, Maroussi Athens,
Greece

Tel:            +30 210 745 4651
Fax:           +30 210 727 9200
Website:    www.canon.gr