ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Κέντρο Αξιοπιστίας Απορρήτου της Canon

Η Canon είναι παγκόσμιος πρωτοπόρος και προμηθευτής λύσεων απεικόνισης
a man looking at a tablet

Η προσέγγιση της Canon στο Απόρρητο

Ο σεβασμός προς τους ανθρώπους βρισκόταν ανέκαθεν στον πυρήνα της φιλοσοφίας της Canon. Αυτό το θεμέλιο δημιούργησε τους τέσσερις πυλώνες της προσέγγισής μας για την προστασία του απορρήτου.

 • Σεβασμός

  Η Canon έχει ακλόνητη δέσμευση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών και των υπαλλήλων μας. Οδηγός μας είναι η φιλοσοφία Kyosei – "Συμβίωση και συνεργασία για το κοινό καλό".

 • Αξιοπιστία

  Ως διεθνής επωνυμία που εμπιστεύονται οι άνθρωποι, η Canon κατανοεί ότι πρέπει να εργαζόμαστε συνεχώς για να διατηρήσουμε αυτή την εμπιστοσύνη μέσω άρτιων τεχνικών και οργανωσιακών μέτρων.

 • Δεοντολογία

  Το Πλαίσιο Λογοδοσίας Απορρήτου της Canon εξασφαλίζει ότι ενεργούμε σωστά, με συνεπή τρόπο και προς το όφελος των ατόμων που μας εμπιστεύονται τα προσωπικά τους δεδομένα.

 • Ενθάρρυνση

  Ενθαρρύνουμε τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας να διατηρούν το ίδιο επίπεδο σεβασμού, εμπιστοσύνης και δεοντολογικής συμπεριφοράς σε σχέση με την προστασία των δεδομένων και του απορρήτου που αναμένουμε και από εμάς.

εικόνα επαγγελματία που εργάζεται σε φορητό υπολογιστή

Αρχές προστασίας δεδομένων

Η συμμόρφωση με τις αρχές προστασίας δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της προσέγγισης της Canon στο ζήτημα της προστασίας του απορρήτου. Μάθετε πώς οι αρχές αυτές βρίσκονται στο επίκεντρο του καθεστώτος μας για την προστασία των δεδομένων.

Η δέσμευση της Canon για τη λογοδοσία

Επιδεικνύουμε συμμόρφωση μέσω συστηματικής τεκμηρίωσης, ενώ παράλληλα υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με τις υποχρεώσεις λογοδοσίας τους.

two work professionals looking at a document

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ DPO TOY ΟΜΙΛΟΥ

«Είμαι περήφανος που το όραμά μας για την ιδιωτικότητα, η Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, σε συνδυασμό με τη δέσμευση της Canon για τις δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές, διέπει την προσέγγιση της Canon στη διαχείριση του απορρήτου. Αντιμετωπίζουμε πάντα τα προσωπικά δεδομένα των άλλων με τον ίδιο τρόπο που θα περιμέναμε να αντιμετωπιστούν τα δικά μας δεδομένα.»

Fred Oberholzer – Διευθυντής Προστασίας Απορρήτου, EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Ομίλου
Man working on a computer in an office

Διακυβέρνηση απορρήτου

Μάθετε πώς το Πλαίσιο Λογοδοσίας Απορρήτου της Canon μας βοηθά να προστατεύουμε με συνέπεια τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δηλώσεις απορρήτου

Οι δηλώσεις απορρήτου διατίθενται για κάθε χώρα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, στην εκάστοτε τοπική γλώσσα.

Ερωτήσεις, παράπονα και αιτήματα για το απόρρητο

Τα ατομικά σας αιτήματα, τα ερωτήματα, τα ερωτήματα και τα παράπονά σας μπορούν να υποβληθούν στην Canon χρησιμοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο. Αυτή η φόρμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για θέματα που σχετίζονται με το απόρρητο. Δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε γενικές ερωτήσεις και αιτήματα για τεχνική βοήθεια με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Canon.

Προτιμήσεις μάρκετινγκ

Αν θέλετε να ενημερώσετε τις προτιμήσεις μάρκετινγκ, μπορείτε να το κάνετε επιλέγοντας τη λειτουργία επιλογής παρακάτω.

Τεχνικά και οργανωσιακά μέτρα

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα τεχνικά και οργανωσιακά μέτρα που λαμβάνουμε για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις προστασίας δεδομένων.

ομάδα ατόμων γύρω από ένα τραπέζι
Work professional using Hybrid working as-a-service model

Η Canon ως Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων

Χάρη στη μεγάλη σειρά προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων που διαθέτουμε, μπορούμε να παρέχουμε υποστήριξη στους πελάτες μας ως επεξεργαστές των δεδομένων τους.

Δέσμευση της Canon για βιωσιμότητα και καινοτομία

Μάθετε περισσότερα για τις προσπάθειες βιωσιμότητας της Canon εδώ

a group of work professionals working in an office

Συχνές ερωτήσεις

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την προσέγγιση της Canon για την προστασία του απορρήτου και των δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να υποβάλετε μια ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί εδώ, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Πώς μπορούν τα άτομα να επικοινωνήσουν με την Canon για να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ως υποκείμενα δεδομένων (π.χ. δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής);

Τα άτομα μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους επικοινωνώντας μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Αν έχω κάποια ερώτηση ή θέλω να υποβάλω κάποιο παράπονο, πώς μπορώ να το κάνω;
Μπορείτε να υποβάλετε αιτήματα ή παράπονα σχετικά με το απόρρητό σας, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com.

Τι είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων;
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων διασφαλίζει, με ανεξάρτητο τρόπο, ότι η εταιρεία εφαρμόζει τους νόμους που προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων.

Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της Canon;
Στον όμιλο εταιρειών Canon Europe υπάρχουν περισσότεροι από ένας Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων ("DPO"). Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Ομίλου είναι ο Fred Oberholzer, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπόλοιπους DPO στις παρακάτω διευθύνσεις email:

Όμιλος εταιρειών Canon Europe Επικοινωνία μέσω email
Canon Deutschland GmbH (CDE) datenschutz@canon.de
Canon Schweiz AG (CCH) datenschutz@canon.ch
Canon Austria GmbH (CAT) datenschutz@canon.at
CBC Dresden GmbH Datenschutz-CBC-Dresden@canon.de
I.R.I.S. GROUP S.A. privacy@iriscorporate.com
Canon Giessen datenschutz@canon-giessen.de
NT-Ware Systemprogrammierung GmbH privacy@nt-ware.com

Ποιος είναι ο τρόπος διακυβέρνησης του απορρήτου στην Canon;
Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του ομίλου Canon υποστηρίζεται από ένα δίκτυο DPO και Υπεύθυνων Απορρήτου (Privacy Champions), των οποίων οι ρόλοι και οι ευθύνες καθορίζονται με σαφήνεια, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ και με τους υπόλοιπους νόμους για την προστασία του απορρήτου και των δεδομένων σε όλη την περιοχή EMEA.

Ο Όμιλος Canon Europe (Canon EMEA) καλύπτει την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Σε αυτήν τη μεγάλη περιοχή ισχύουν πολλοί διαφορετικοί νόμοι περί απορρήτου. Το Πλαίσιο Λογοδοσίας Απορρήτου της Canon αναπτύχθηκε με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα ζητήματα απορρήτου θα αντιμετωπίζονται με ομοιόμορφο και τυποποιημένο τρόπο σε όλες τις αγορές μας, για την ομαλή διενέργεια των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων. Οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων νομοθεσιών περί απορρήτου στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική έχουν ενσωματωθεί στο Πλαίσιο Λογοδοσίας Απορρήτου της Canon.

Διενεργεί η Canon αξιολογήσεις κινδύνου σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα;
Η Canon EMEA εφαρμόζει σαφώς καθορισμένες διαδικασίες διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης. Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν:

• Αξιολογήσεις κινδύνου απορρήτου

• Αξιολογήσεις επιπτώσεων στο απόρρητο/στην προστασία των δεδομένων

• Αξιολογήσεις κινδύνου προμηθευτών

• Αξιολογήσεις ασφαλείας


Διατηρεί η Canon αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας (RoPA);
Η Canon έχει θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις απορρήτου, όπως η διατήρηση/ενημέρωση των αρχείων δραστηριοτήτων επεξεργασίας και η ολοκλήρωση αξιολογήσεων επιπτώσεων στην ιδιωτική ζωή (PIA)/αξιολογήσεων επιπτώσεων στην προστασία δεδομένων (DPIA).

Διαθέτει η Canon τυπικές διαδικασίες για τη διαχείριση παραβιάσεων των δεδομένων;
Η Canon έχει δεσμευτεί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων, των προμηθευτών και των πελατών. Προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτήν τη δέσμευση και στις υποχρεώσεις της βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, η Canon έχει εφαρμόσει μια Πολιτική Διαχείρισης Παραβιάσεων. Αυτή η πολιτική εξηγεί τι συνιστά παραβίαση δεδομένων και ποια είναι τα αρχικά βήματα που πρέπει να κάνουν οι εργαζόμενοι όταν ανακαλυφθεί μια ύποπτη παραβίαση δεδομένων. Υπάρχουν ορισμένες λειτουργικές κατευθυντήριες γραμμές που συμπληρώνουν την παρούσα πολιτική.

Έχουν εκπαιδευτεί οι υπάλληλοι της Canon στην προστασία του απορρήτου;
Οι υπάλληλοι και οι εργολάβοι της Canon λαμβάνουν υποχρεωτική εκπαίδευση σχετικά με την προστασία του απορρήτου και των δεδομένων. Επιπλέον υποχρεωτική εκπαίδευση παρέχεται στους Υπεύθυνους Απορρήτου (Privacy Champions), στους οποίους έχει ανατεθεί ειδική ευθύνη για το απόρρητο στον συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα τους.

Έχουν δεσμευτεί να τηρούν την εμπιστευτικότητα οι εργαζόμενοι της Canon που έχουν πρόσβαση και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα;
Όλοι οι εργαζόμενοι της Canon, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται με τα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων, των συνεργατών ή των πελατών μας, δεσμεύονται από τις διατάξεις περί εμπιστευτικότητας των συμβάσεων εργασίας. Η σημασία της εμπιστευτικότητας ενισχύεται συνεχώς μέσω της κατάρτισης και της ενημέρωσης.

Συμμορφώνονται οι προμηθευτές της Canon και άλλα τρίτα μέρη με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων;
Η Canon απαιτεί από τα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών και των συνεργατών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Canon, να δεσμεύονται συμβατικά ως προς τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουν από την Canon. Απαγορεύεται η χρήση των προσωπικών δεδομένων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την εκτέλεση των υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες της Canon. Η Canon εφαρμόζει επίσης ένα σύστημα αξιολόγησης συμμόρφωσης βάσει κινδύνου για προμηθευτές που χειρίζονται τα δεδομένα της Canon ή των πελατών της Canon.

Πώς συμμορφώνεται η Canon με τους περιορισμούς μεταφοράς δεδομένων σε όλες τις περιοχές EMEA στις οποίες δραστηριοποιείται;
Η Canon χρησιμοποιεί κατάλληλους μηχανισμούς μεταφοράς, όπως Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες, όπου ισχύουν. Σε περιοχές δικαιοδοσίας όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμες Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες, η Canon συμμορφώνεται με τις τοπικές απαιτήσεις απορρήτου.

Πού μπορώ να λάβω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στο Κέντρο Αξιοπιστίας Απορρήτου της Canon;
Αν έχετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση σχετικά με οποιοδήποτε περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Απορρήτου στη διεύθυνση DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Σχετικά θέματα

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Canon υποστηρίζει και προστατεύει τους πελάτες μας.