Ευρωπαϊκή εγγύηση προβολέων Canon

Η παρούσα είναι μια εμπορική εγγύηση τελικού πελάτη, η οποία προσφέρεται από την Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Ολλανδία (“Canon”) στους τελικούς πελάτες που αγοράζουν προβολείς Canon για προσωπική χρήση, αλλά δεν ενεργούν ως καταναλωτές σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία της χώρας στην οποία αγοράζονται οι Προβολείς.

Αν είστε καταναλωτής, δεν έχετε δικαίωμα να λάβετε αυτήν την εγγύηση αλλά ισχύουν για εσάς τα θεσπισμένα δικαιώματά σας ως καταναλωτής βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας της χώρας σας.

Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις και η περιεχόμενη προσφορά διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας και υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Η παρούσα Ευρωπαϊκή εγγύηση προβολέων Canon περιλαμβάνει διάφορα προγράμματα υπηρεσιών και το πρόγραμμα που ισχύει για εσάς καθορίζεται με βάση την τοποθεσία σας, τον προβολέα που έχετε αγοράσει και την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Τα προγράμματα υπηρεσιών είναι τα εξής:


Εγγύηση με επιστροφή στη βάση

Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού


Οι προβολείς Canon που προορίζονται για πώληση και αγοράζονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ" – συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και στην Ελβετία - "Περιοχή", καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή εγγύηση προβολέων Canon. Η Canon εγγυάται ότι σε περίπτωση που ο νέος προβολέας παρουσιάσει ελάττωμα εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, το πρόβλημα θα επιλύεται χωρίς χρέωση (ισχύουν όροι και προϋποθέσεις - βλ. παρακάτω). Για την Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού της Canon ισχύουν περαιτέρω περιορισμοί ανάλογα με την επικράτεια και τους ίδιους τους προβολείς. Για λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω την ενότητα σχετικά με την Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού της Canon.

Για οποιοδήποτε προϊόν που δεν καλύπτεται από τους όρους ή την περίοδο ισχύος της εγγύησης ή για ζημιές ή επισκευές που δεν καλύπτονται από την εγγύηση, υπάρχει διαθέσιμη μια υπηρεσία σέρβις με χρέωση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την επιστροφή του προϊόντος σε οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσία της Canon.

Η παρούσα εγγύηση αποτελεί το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο αποκατάστασης και ούτε η Canon ούτε οι θυγατρικές της ή άλλα μέλη που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή εγγύηση προβολέων θα φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες ή αποθετικές ζημίες λόγω παραβίασης οποιασδήποτε ρητής ή σιωπηρής εγγύησης για το εν λόγω προϊόν.

Επιπλέον της Ευρωπαϊκής εγγύησης προβολέων Canon, υπάρχει διαθέσιμη μια 3ετής επέκταση εγγύησης λαμπτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα προωθητικών ενεργειών για τους προβολείς μας.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις χώρες όπου παρέχεται η Ευρωπαϊκή εγγύηση προβολέων Canon. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους πλήρεις Όρους και προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής εγγύησης προβολέων Canon.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας και το διαθέσιμο επίπεδο υπηρεσιών για κάθε χώρα.

Χώρα

Στοιχεία επικοινωνίας γραφείων εξυπηρέτησης

Διαθέσιμες υπηρεσίες

Αυστρία

+43 1 360 277 45 67

Canon Austria

Επιστροφή στη βάση /
Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού

Βέλγιο

+32 (0)2 620 01 97

Canon Belgium (Ολλανδικά)
Canon Belgium (Γαλλικά)

Επιστροφή στη βάση /
Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού

Βουλγαρία

+359 (0)2 8079 260
service@canon.bg

Canon Bulgaria

Επιστροφή στη βάση

Κύπρος

+357 2 2314 719

Δώρος Νεοφύτου

Επιστροφή στη βάση

Δημοκρατία της Τσεχίας

+420 296 335 619

Canon Czech

Επιστροφή στη βάση /
Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού

Δανία

+45 70 20 55 15

Canon Denmark

Επιστροφή στη βάση /
Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού

Εσθονία

+372 630 0530
overall@overall.ee

Overall

Επιστροφή στη βάση /
Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού

Φινλανδία

+358 (020) 366 466
(Οι κλήσεις χρεώνονται 0,15 σεντ / λεπτό, αν η κλήση γίνει από σταθερό τηλέφωνο. Οι χρεώσεις για τις κλήσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον δικό σας πάροχο)

Canon Finland

Επιστροφή στη βάση /
Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού

Γαλλία

+33 (0)1 70 48 05 00

Canon France

Επιστροφή στη βάση /
Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού

Γερμανία

069 2999 3680

Canon Germany

Επιστροφή στη βάση /
Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού

Ελλάδα

+302 10 969 6422

Canon Greece

Επιστροφή στη βάση

Ουγγαρία

+36 (06)1 235 53 15

Canon Hungary

Επιστροφή στη βάση /
Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού

Ισλανδία

+354 533 34 11 

Beco 

Επιστροφή στη βάση

Ιρλανδία

+353 16 990 990

Canon Ireland

Επιστροφή στη βάση /
Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού

Ιταλία

+39 02 3859 2000

Canon Italy

Επιστροφή στη βάση /
Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού

Λετονία

+371 67 38 75 10

info@ibs.canon.lv

I B Serviss

Επιστροφή στη βάση /
Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού

Λιθουανία

Orgsis +370 5 239 5510

Επιστροφή στη βάση /
Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού

Λουξεμβούργο

+352 27 302 054

Canon Luxembourg

Επιστροφή στη βάση /
Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού

Μάλτα

+356 2148 8800
info@avantech.com.mt

Avantech

Επιστροφή στη βάση

Νορβηγία

+47 23 50 01 43

Canon Norway

Επιστροφή στη βάση /
Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού

Πολωνία

+48 22 583 4307

Canon Poland

Επιστροφή στη βάση /
Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού

Πορτογαλία

+351 21 424 51 90

Canon Portugal

Επιστροφή στη βάση /
Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού

Ρουμανία

+402 13246281

cristian.dorobantu@crisprofessionalservices.ro

Canon Romania

Επιστροφή στη βάση

Σλοβακία

+421 (0)250 102 612

Canon Slovakia

Επιστροφή στη βάση /
Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού

Σλοβενία

 (+386 1) 5461 000

3A Servis

Επιστροφή στη βάση

Ισπανία

+34 91 375 45 55

Canon Spain

Επιστροφή στη βάση /
Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού

Σουηδία

+46 (0)8 519 923 69

Canon Sweden

Επιστροφή στη βάση /
Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού

Ελβετία

+41 22 567 58 58

Canon Switzerland (Γαλλικά)
Canon Switzerland (Γερμανικά)

Επιστροφή στη βάση /
Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού

Ολλανδία

+31 (0)20 721 91 03

Canon Netherlands

Επιστροφή στη βάση /
Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού

Ηνωμένο Βασίλειο

+44 (0)207 660 0186

Canon UK

Επιστροφή στη βάση /
Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού