Ευρωπαϊκή εγγύηση προβολέων Canon

Η παρούσα είναι μια εμπορική εγγύηση τελικού πελάτη, η οποία προσφέρεται από την Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Ολλανδία (“Canon”) στους τελικούς πελάτες που αγοράζουν προβολείς Canon για προσωπική χρήση, αλλά δεν ενεργούν ως καταναλωτές σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία της χώρας στην οποία αγοράζονται οι Προβολείς.

Αν είστε καταναλωτής, δεν έχετε δικαίωμα να λάβετε αυτήν την εγγύηση αλλά ισχύουν για εσάς τα θεσπισμένα δικαιώματά σας ως καταναλωτής βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας της χώρας σας.

Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις και η περιεχόμενη προσφορά διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας και υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Η παρούσα Ευρωπαϊκή εγγύηση προβολέων Canon περιλαμβάνει διάφορα προγράμματα υπηρεσιών και το πρόγραμμα που ισχύει για εσάς καθορίζεται με βάση την τοποθεσία σας, τον προβολέα που έχετε αγοράσει και την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Τα προγράμματα υπηρεσιών είναι τα εξής:


Εγγύηση με επιστροφή στη βάση

Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού


Οι προβολείς Canon που προορίζονται για πώληση και αγοράζονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ" – συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και στην Ελβετία - "Περιοχή", καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή εγγύηση προβολέων Canon. Η Canon εγγυάται ότι σε περίπτωση που ο νέος προβολέας παρουσιάσει ελάττωμα εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, το πρόβλημα θα επιλύεται χωρίς χρέωση (ισχύουν όροι και προϋποθέσεις - βλ. παρακάτω). Για την Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού της Canon ισχύουν περαιτέρω περιορισμοί ανάλογα με την επικράτεια και τους ίδιους τους προβολείς. Για λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω την ενότητα σχετικά με την Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού της Canon.

Για οποιοδήποτε προϊόν που δεν καλύπτεται από τους όρους ή την περίοδο ισχύος της εγγύησης ή για ζημιές ή επισκευές που δεν καλύπτονται από την εγγύηση, υπάρχει διαθέσιμη μια υπηρεσία σέρβις με χρέωση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την επιστροφή του προϊόντος σε οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσία της Canon.

Η παρούσα εγγύηση αποτελεί το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο αποκατάστασης και ούτε η Canon ούτε οι θυγατρικές της ή άλλα μέλη που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή εγγύηση προβολέων θα φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες ή αποθετικές ζημίες λόγω παραβίασης οποιασδήποτε ρητής ή σιωπηρής εγγύησης για το εν λόγω προϊόν.

Επιπλέον της Ευρωπαϊκής εγγύησης προβολέων Canon, υπάρχει διαθέσιμη μια 3ετής επέκταση εγγύησης λαμπτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα προωθητικών ενεργειών για τους προβολείς μας.


Εγγύηση με επιστροφή στη βάση

Ε: Ποια εγγύηση ισχύει για τα προϊόντα προβολέων Canon που αγοράζονται στην Ευρώπη;

Α: Γενικά, η Canon προσφέρει την Ευρωπαϊκή εγγύηση προβολέων για προϊόντα που αγοράζονται στις εξής χώρες:-

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία.

Ανατρέξτε στους πλήρεις Όρους και προϋποθέσεις της παρούσας εγγύησης.


Ε: Ποιες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση θα πρέπει να βρω μέσα στη συσκευασία όταν αγοράζω ένα προϊόν Canon;

Α: Για την εγγύηση προβολέων που ισχύει στις Ευρωπαϊκές χώρες, κάθε προβολέας περιέχει γενικά μια κάρτα Ευρωπαϊκής εγγύησης προβολέων μέσα στη συσκευασία. Αυτή μοιάζει όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:


Ε: Πρέπει να συμπληρώσω και να επιστρέψω οποιαδήποτε έγγραφα στην Canon για να δηλώσω την Ευρωπαϊκή εγγύηση προβολέων που έχω;

Α: Δεν χρειάζεται να επιστρέψετε οποιαδήποτε έγγραφα στην Canon για να δηλώσετε την Ευρωπαϊκή εγγύηση προβολέων. Α: Αν θέλετε να υποβάλετε αίτημα συγκεκριμένα για επισκευή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εγγύησης προβολέων, θα πρέπει πάντα να προσκομίζετε στην Canon την αρχική, έγκυρη απόδειξη αγοράς (η οποία περιλαμβάνει την αρχική ημερομηνία αγοράς) για τον εν λόγω προβολέα.


Ε: Ποια έγγραφα απαιτούνται για την υποβολή αξίωσης επισκευής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εγγύησης προβολέων;

Α: Αν θέλετε να υποβάλετε αίτημα συγκεκριμένα για επισκευή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκή εγγύηση προβολέων, θα πρέπει πάντα να προσκομίζετε στην Canon την αρχική, έγκυρη απόδειξη αγοράς (η οποία περιλαμβάνει την αρχική ημερομηνία αγορά) για τον εν λόγω προβολέα. Στα διαφημιστικά προγράμματα εγγύησης μπορεί επίσης να ορίζονται περαιτέρω απαιτήσεις, οπότε θα πρέπει να ανατρέχετε στους συγκεκριμένους Όρους και προϋποθέσεις οποιασδήποτε διαφημιστικής προσφοράς (αν ισχύει)


Ε: Ποια είναι η διάρκεια ισχύος μιας τυπικής Ευρωπαϊκής εγγύησης προβολέων Canon;

Α: Γενικά, οι προβολείς Canon προσφέρονται με εγγύηση 3 ή 5 ετών. Εξαιρέσεις υπάρχουν και ισχύουν - ανατρέξτε στην καρτέλα Δικαιώματα για περαιτέρω πληροφορίες.


Ε: Αν αγοράσω έναν προβολέα Canon εκτός των χωρών στις οποίες η Canon προσφέρει την Ευρωπαϊκή εγγύηση προβολέων, θα καλύπτεται ο προβολέας μου από την Ευρωπαϊκή εγγύηση προβολέων αν είμαι κάτοικος μιας χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής εγγύησης προβολέων;

Α: Λεπτομέρειες σχετικά με τη συγκεκριμένη εγγύηση που προσφέρεται ανά προβολέα περιέχονται γενικά στη συσκευασία του προβολέα. Γενικά, τα προϊόντα καλύπτονται από μια εγγύηση που ισχύει για την εκάστοτε γεωγραφική περιοχή πωλήσεων και οι τελικοί πελάτες θα πρέπει να επιστρέφουν οποιαδήποτε προϊόντα στην αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή για να μπορέσουν να υποβάλουν αξίωση επισκευής στο πλαίσιο της εγγύησης. Γενικά, η Canon δεν προσφέρει κάποια παγκόσμια εγγύηση, εκτός αν αυτό αναφέρεται ειδικά για συγκεκριμένα προϊόντα / γεωγραφικές περιοχές.


Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού

Ε: Πού είναι διαθέσιμη η Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού;

Α: Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη μόνο στις ακόλουθες χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία.

Από την 01/01/2016, οι τελικοί πελάτες στην Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία έχουν δικαίωμα να λάβουν την Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού. Σε αυτές τις χώρες, η υπηρεσία μπορεί να ζητηθεί μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα προβολέων που έχουν αγοραστεί την ή από την 01/01/2016.


Ε: Ποιος μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στην Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού;

Α: Όταν εντοπιστεί ελάττωμα στο προϊόν, η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει από τον τελικό πελάτη ή τον αντίστοιχο πωλητή. Ο δανεικός προβολέας αποστέλλεται μόλις διαγνωστεί ένας ελαττωματικός προβολέας (με βάση τους πλήρεις όρους και προϋποθέσεις) και γίνει αποδεκτή η προσφορά δανεικής μονάδας.


Ε: Με ποιον θα πρέπει να επικοινωνήσω για να ξεκινήσω τη διαδικασία που προβλέπεται στην Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού;

Α: Ο τελικός πελάτης ή ο αντίστοιχος πωλητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τοπικό Γραφείο εξυπηρέτησης της Canon. Η Canon θα καταγράψει όλες τις σχετικές πληροφορίες (δηλ. τις λεπτομέρειες της βλάβης) και θα εκτελέσει διερεύνηση πρώτου επιπέδου για την πιθανή αιτία. Αν η βλάβη παραμένει, το τμήμα υποστήριξης δεύτερου επιπέδου της Canon θα επικοινωνήσει με τον τελικό πελάτη ή πωλητή. Αν επιβεβαιωθεί η διάγνωση της βλάβης και συνιστάται επισκευή, θα προσφερθεί ένας εντελώς όμοιος προβολέας (ή ένας προβολέας υψηλότερων προδιαγραφών) ως δανεική μονάδα.


Ε: Σε πόσο χρόνο θα γίνει η παράδοση του δανεικού προϊόντος;

Α: Όπου είναι εφικτό, ο δανεικός προβολέας παρέχεται την επόμενη ημέρα μετά το αίτημα για δανεική μονάδα, εάν αυτό το αίτημα υποβληθεί πριν από τις 11:00 π.μ. και δύο ημέρες μετά, εάν το αίτημα παραληφθεί μετά τις 11:00 π.μ., σε Σαββατοκύριακο ή επίσημη αργία.


Ε: Πού θα παραδοθεί ο δανεικός προβολέας;

Α: Οι δανεικοί προβολείς διατίθενται για παράδοση είτε στον Πωλητή είτε απευθείας στον Τελικό πελάτη (στις περιπτώσεις που ο Τελικό πελάτης έχει τις τεχνικές γνώσεις για την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης).


Ε: Τι συμβαίνει μετά από την παραλαβή του δανικού προβολέα;

Α: Μετά από την παραλαβή του δανεικού προβολέα, ο Πωλητής ή ο Τελικός πελάτης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει την επιστροφή των ελαττωματικού προβολέα στην Canon. Παρέχονται ετικέτες αποστολής για την επιστροφή του ελαττωματικού προβολέα, οι οποίες θα πρέπει να τοποθετηθούν στο παρεχόμενο χαρτοκιβώτιο αποστολής. Η μεταφορική εταιρεία που θα κάνει την αποστολή θα πρέπει να ενημερωθεί, ώστε να διευθετηθεί το θέμα της παραλαβής του ελαττωματικού προβολέα το συντομότερο δυνατόν. Υπό κανονικές συνθήκες, το κόστος αποστολής θα καλύπτεται από την Canon.


Ε: Τι συμβαίνει μετά από την επισκευή του ελαττωματικού προβολέα;

Α: Ο Πωλητής ή ο Τελικός πελάτης είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι ο δανεικός προβολέας θα επιστραφεί στην Canon εντός 5 ημερών από την επιστροφή της επισκευασμένης μονάδας. Παρέχονται ετικέτες αποστολής για την επιστροφή του δανεικού προβολέα, οι οποίες θα πρέπει να τοποθετηθούν στο παρεχόμενο χαρτοκιβώτιο αποστολής. Η μεταφορική εταιρεία που θα κάνει την αποστολή θα πρέπει να ενημερωθεί, ώστε να διευθετηθεί το θέμα της παραλαβής του δανεικού προϊόντος. Υπό κανονικές συνθήκες, το κόστος αποστολής θα καλύπτεται από την Canon.


Ε: Ποιος είναι υπεύθυνος για την αφαίρεση του ελαττωματικού προβολέα και για την επανεγκατάστασή του μετά από την ολοκλήρωση της επισκευής;

Α: Η Canon δεν είναι υπεύθυνη για την αφαίρεση ή επανεγκατάσταση του αρχικού προβολέα. Υπεύθυνος γι' αυτήν τη διαδικασία είναι ο Τελικός πελάτης ή ο αντίστοιχος Πωλητής.


Ε: Ποιος είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση του δανεικού προβολέα και για την αφαίρεσή του μετά από την ολοκλήρωση της επισκευής;

Α: Η Canon δεν είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση ή την αφαίρεση του δανεικού προβολέα. Υπεύθυνος γι' αυτήν τη διαδικασία είναι ο Τελικός πελάτης ή ο αντίστοιχος Πωλητής.


Ε: Τι συνέπειες θα υπάρξουν, αν η δανεική μονάδα χαθεί, υποστεί ζημιά ή κλαπεί;

Α: Η Canon προσφέρει δανεικούς προβολείς στους Τελικούς πελάτες ή στους αντίστοιχους Πωλητές με βάση τους τυπικούς Όρους δανεισμού της Canon, οι οποίοι θεωρείται ότι γίνονται αποδεκτοί εάν γίνει αποδεκτός ο δανεικός προβολέας στο πλαίσιο της Επέκτασης εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού. Οι Τελικοί πελάτες ή οι αντίστοιχοι Πωλητές πρέπει να διασφαλίζουν ότι κάθε δανεικό προϊόν επιστρέφεται στην ίδια κατάσταση που βρισκόταν όταν παρασχέθηκε και είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή κλοπή οποιουδήποτε δανεικού εξοπλισμού, ενώ μπορεί να απαιτηθεί να αποζημιώσουν την Canon για επισκευή ή αντικατάσταση. Συνιστάται οι τελικοί πελάτες ή οι αντίστοιχοι πωλητές να εξετάζουν το ενδεχόμενο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης οποιουδήποτε δανεικού εξοπλισμού λαμβάνουν.