Ευρωπαϊκή εγγύηση προβολέων Canon

Η παρούσα είναι μια εμπορική εγγύηση τελικού πελάτη, η οποία προσφέρεται από την Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Ολλανδία (“Canon”) στους τελικούς πελάτες που αγοράζουν προβολείς Canon για προσωπική χρήση, αλλά δεν ενεργούν ως καταναλωτές σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία της χώρας στην οποία αγοράζονται οι Προβολείς.

Αν είστε καταναλωτής, δεν έχετε δικαίωμα να λάβετε αυτήν την εγγύηση αλλά ισχύουν για εσάς τα θεσπισμένα δικαιώματά σας ως καταναλωτής βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας της χώρας σας.

Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις και η περιεχόμενη προσφορά διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας και υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Η παρούσα Ευρωπαϊκή εγγύηση προβολέων Canon περιλαμβάνει διάφορα προγράμματα υπηρεσιών και το πρόγραμμα που ισχύει για εσάς καθορίζεται με βάση την τοποθεσία σας, τον προβολέα που έχετε αγοράσει και την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Τα προγράμματα υπηρεσιών είναι τα εξής:


Εγγύηση με επιστροφή στη βάση

Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού


Οι προβολείς Canon που προορίζονται για πώληση και αγοράζονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ" – συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και στην Ελβετία & Ηνωμένο Βασίλειο  - "Περιοχή", καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή εγγύηση προβολέων Canon. Η Canon εγγυάται ότι σε περίπτωση που ο νέος προβολέας παρουσιάσει ελάττωμα εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, το πρόβλημα θα επιλύεται χωρίς χρέωση (ισχύουν όροι και προϋποθέσεις - βλ. παρακάτω). Για την Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού της Canon ισχύουν περαιτέρω περιορισμοί ανάλογα με την επικράτεια και τους ίδιους τους προβολείς. Για λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω την ενότητα σχετικά με την Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού της Canon.

Για οποιοδήποτε προϊόν που δεν καλύπτεται από τους όρους ή την περίοδο ισχύος της εγγύησης ή για ζημιές ή επισκευές που δεν καλύπτονται από την εγγύηση, υπάρχει διαθέσιμη μια υπηρεσία σέρβις με χρέωση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την επιστροφή του προϊόντος σε οποιαδήποτε εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσία της Canon.

Η παρούσα εγγύηση αποτελεί το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο αποκατάστασης και ούτε η Canon ούτε οι θυγατρικές της ή άλλα μέλη που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή εγγύηση προβολέων θα φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε άμεσες ή αποθετικές ζημίες λόγω παραβίασης οποιασδήποτε ρητής ή σιωπηρής εγγύησης για το εν λόγω προϊόν.

Επιπλέον της Ευρωπαϊκής εγγύησης προβολέων Canon, υπάρχει διαθέσιμη μια 3ετής επέκταση εγγύησης λαμπτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα προωθητικών ενεργειών για τους προβολείς μας.

Όροι και προϋποθέσεις

Για τους πλήρεις όρους και τις προϋποθέσεις όλων των τύπων εγγυήσεων, κάντε κλικ στο πρόγραμμα εγγύησης που σας ενδιαφέρει παρακάτω -

Εγγύηση με επιστροφή στη βάση

Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού


Εγγύηση με επιστροφή στη βάση

Η Canon εγγυάται ότι το υλικό του παρόντος προβολέα θα παραμείνει σε καλή κατάσταση λειτουργίας κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης. Σε περίπτωση που το υλικό βρεθεί ελαττωματικό εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, θα παρέχεται δωρεάν επισκευή υλικού στις εξουσιοδοτημένες τεχνικές υπηρεσίες της Canon στις χώρες-μέλη.

Η παρούσα Εγγύηση με επιστροφή στη βάση ισχύει για προϊόντα Canon, τα οποία προορίζονται και έχουν αγοραστεί εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ") και στην Ελβετία & Ηνωμένο Βασίλειο.

Η παρούσα δωρεάν υπηρεσία παρέχεται με την προσκόμιση του αρχικού παραστατικού/δελτίου πληρωμής που έχει εκδοθεί για τον τελικό πελάτη από τον πωλητή.

Η Canon διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα να αντικαταστήσει τον ελαττωματικό προβολέα με άλλον ισοδύναμο προβολέα ίδιας ή καλύτερης ποιότητας από το ελαττωματικό προϊόν αντί να επισκευάσει το ελαττωματικό προϊόν.

1. Περίοδος ισχύος της εγγύησης

Ανάλογα με τον προβολέα, η παρούσα εγγύηση ισχύει για 3 έτη ή για 5 έτη από την ημερομηνία αγοράς (για λεπτομέρειες, δείτε παρακάτω). Επιπλέον, μπορεί να ισχύουν περιορισμοί χρήσης για επιλεγμένα μοντέλα. Όλοι οι λαμπτήρες καλύπτονται από εγγύηση ενενήντα (90) ημερών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην καρτέλα Δικαιώματα.

2. Για λήψη της υπηρεσίας εγγύησης

Η υπηρεσία εγγύησης διατίθεται μόνο από τις εξουσιοδοτημένες τεχνικές υπηρεσίες της Canon.

Οποιαδήποτε έξοδα για την ασφαλή μεταφορά του προβολέα από και προς την εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσία της Canon βαρύνουν τον τελικό πελάτη. Αν ο προβολέας μεταφερθεί σε χώρα που δεν ανήκει στα Μέλη της Ευρωπαϊκής εγγύησης προβολέων Canon, ο προβολέας πρέπει να επιστραφεί για επισκευή στην χώρα στην οποία αγοράστηκε, προκειμένου να αξιοποιηθεί η εγγύηση.

3. Μέλη της Ευρωπαϊκής εγγύησης προβολέων Canon: Τα Μέλη της Ευρωπαϊκής εγγύησης προβολέων Canon είναι οι χώρες στις οποίες μπορούν να αξιοποιηθεί η Εγγύηση με επιστροφή στη βάση.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την παρούσα εγγύηση, επικοινωνήστε με το σχετικό Μέλος της Ευρωπαϊκής εγγύησης προβολέων.

4. Περιορισμοί

Η παρούσα Εγγύηση δεν καλύπτει τα ακόλουθα:

- Αναλώσιμα
- Οποιοδήποτε σχετικό λογισμικό
- Τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά (π.χ. πάνελ, οπτικό φίλτρο, λαμπτήρες, φίλτρα αέρα), καθώς και τα αναλώσιμα και τα αξεσουάρ (π.χ. φακοί, μπαταρίες, τηλεχειριστήριο, βραχίονες κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν
- Ελαττώματα που προκαλούνται από τροποποιήσεις χωρίς την έγκριση της Canon ή από επισκευές / τροποποιήσεις / καθαρισμό που εκτελούνται σε τεχνικές υπηρεσίες μη εξουσιοδοτημένες από την Canon
- Το κόστος που προκύπτει από τις εξουσιοδοτημένες τεχνικές υπηρεσίες της Canon για την εκτέλεση των απαιτούμενων προσαρμογών ή τροποποιήσεων σε έναν προβολέα σύμφωνα με συγκεκριμένα τεχνικά πρότυπα, πρότυπα ασφαλείας ή προδιαγραφές που ισχύουν σε μια χώρα ή οποιοδήποτε άλλο κόστος για την προσαρμογή του προϊόντος ως αποτέλεσμα αλλαγών στις προδιαγραφές μετά από την παράδοση του προϊόντος
- Ζημιές που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση ενός προβολέα με τα πρότυπα ή τις προδιαγραφές μιας άλλης χώρας, διαφορετικής από τη χώρα αγοράς.

Η υπηρεσία επισκευής βάσει της εγγύησης δεν παρέχεται, αν η ζημιά ή τα ελαττώματα έχουν προκληθεί από:
- Ακατάλληλη χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προβολέα με τρόπο διαφορετικό από όσα αναφέρονται στα εγχειρίδια χρήστη ή χειριστή ή/και στα σχετικά έγγραφα για τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ζημιών από λανθασμένη αποθήκευση, πτώση, υπερβολικούς κραδασμούς, διάβρωση, συγκέντρωση βρομιάς, νερού ή άμμου
- Ζημιές που έχουν προκληθεί άμεσα εξαιτίας της χρήσης ανταλλακτικών, λογισμικού ή αναλώσιμων (όπως λαμπτήρες, φακοί ή μπαταρίες) που δεν είναι συμβατά με το προϊόν. Στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμβατότητα με κάθε συγκεκριμένο προβολέα Canon θα πρέπει να υπάρχουν στη συσκευασία. Ωστόσο, η συμβατότητα είναι εξασφαλισμένη όταν χρησιμοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά, λογισμικό ή αναλώσιμα Canon, καθώς αυτά έχουν δοκιμαστεί. Συνιστούμε να ελέγχετε τη συμβατότητα πριν από τη χρήση
- Σύνδεση του προβολέα σε εξοπλισμό μη εγκεκριμένο για αυτόν το σκοπό από την Canon
- Μη επαρκή συσκευασία του προβολέα κατά την επιστροφή του στην εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσία της Canon.
- Ατυχήματα ή καταστροφές ή οποιαδήποτε αιτία εκτός ελέγχου της Canon, όπως, ενδεικτικά, κεραυνοί, πλημμύρες, πυρκαγιά, δημόσιες αναταραχές και ακατάλληλος αερισμός.

Οι επισκευές που προβλέπονται από την παρούσα εγγύηση δεν περιλαμβάνουν τους περιοδικούς ελέγχους ή άλλες υπηρεσίες τακτικής συντήρησης του προβολέα

5. Άλλα

Η παροχή της υπηρεσίας επισκευής μπορεί να καθυστερήσει, όταν γίνεται εκτός της αρχικής χώρας αγοράς, αν στην ξένη χώρα δεν έχει αρχίσει ακόμα να πωλείται το προϊόν ή αν πωλείται με ειδική σχεδίαση για τη συγκεκριμένη χώρα. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ορισμένα ανταλλακτικά για τον προβολέα μπορεί να μην υπάρχουν σε στοκ στη χώρα επισκευής.

Η Canon δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απώλειας μέσων εγγραφής ή της απώλειας δεδομένων κ.λπ., οι οποίες δεν αναφέρονται ειδικά στην παρούσα εγγύηση.

Όταν επιστρέφετε τον προβολέα για σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης, πρέπει να τον συσκευάζετε πολύ προσεκτικά, να τον ασφαλίζετε και να εσωκλείετε το τιμολόγιο πώλησης και μια περιγραφή της βλάβης.


Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού

 1. 1.Η Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού προσφέρεται κατά την περίοδο ισχύος της σχετικής εγγύησης επιπλέον της Εγγύησης με επιστροφή στη βάση. Η υπηρεσία παρέχει στον τελικό πελάτη έναν δανεικό προβολέα για την περίοδο που θα διαρκέσει η επισκευή που προβλέπεται από την εγγύηση, βάσει των ακόλουθων επιπλέον όρων και προϋποθέσεων.

 2. 2. Η Canon προσφέρει δανεικούς προβολείς κατόπιν αιτήματος των τελικών πελατών που έχουν στην κατοχή τους την εν λόγω εγγύηση ή των αντίστοιχων πωλητών. Αυτή διαδικασία υπόκειται στους τυπικούς Όρους δανεισμού της Canon, όπως περιγράφονται στο παρόν έγγραφο. Αυτοί οι όροι θα θεωρούνται αποδεκτοί από τους τελικούς πελάτες κατά την αποδοχή του δανεικού προβολέα.

 3. 3. Οι τελικοί πελάτες ή οι αντίστοιχοι πωλητές πρέπει να διασφαλίζουν ότι κάθε δανεικό προϊόν επιστρέφεται στην ίδια κατάσταση που βρισκόταν όταν παρασχέθηκε και είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή κλοπή οποιουδήποτε δανεικού εξοπλισμού, ενώ μπορεί να απαιτηθεί να αποζημιώσουν την Canon για επισκευή ή αντικατάσταση. Συνιστάται οι τελικοί πελάτες ή οι αντίστοιχοι πωλητές να εξετάζουν το ενδεχόμενο κατάλληλης ασφαλιστικής κάλυψης οποιουδήποτε δανεικού εξοπλισμού λαμβάνουν.

 4. 4. Η υπηρεσία καλύπτει μόνο τους προβολείς XEED και LX (συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων για ιατρική χρήση και εξαιρουμένων των προσαρμοσμένων μονάδων). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην καρτέλα Δικαιώματα Δεν μεταβιβάζεται σε άλλο προβολέα και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε μετρητά.

 5. 5. Αυτό το πρόγραμμα ισχύει μόνο για προϊόντα που προορίζονται για εισαγωγή και πώληση από την Canon στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία. Για να μπορέσετε να διεκδικήσετε οτιδήποτε προβλέπεται στην Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού, ο προβολέας πρέπει να έχει αγοραστεί σε μια από αυτές τις χώρες.

 6. 6. Η Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού είναι διαθέσιμη μόνο στις παρακάτω χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία. Στην Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία, η Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού είναι διαθέσιμη μόνο για επιλεγμένα μοντέλα προβολέων που έχουν αγοραστεί από την 01/01/2016 και μετά.

 7. 7. Για να τεθεί σε ισχύ η Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού, πρέπει να προσκομιστεί απόδειξη αγοράς. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη δωρεάν παροχή σέρβις βάσει της εγγύησης (ή την έναρξη ισχύος της Επέκτασης εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού), εάν δεν προσκομιστούν τα σχετικά έγγραφα ή αν οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά είναι ελλιπείς ή δεν τεκμηριώνουν τα σχετικά δικαιώματα.

 8. 8. Η έναρξη ισχύος της Επέκτασης εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού μπορεί να ζητηθεί είτε από τον τελικό πελάτη είτε από τον πωλητή που εγκατέστησε το προϊόν.

 9. 9. Όλα τα αιτήματα λήψης της εν λόγω υπηρεσίας πρέπει να γίνονται μέσω τηλεφωνικής κλήσης στο τοπικό Γραφείο εξυπηρέτησης της Canon

 10. 10. Ο εκπρόσωπος στο Γραφείο εξυπηρέτησης της Canon μπορεί να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες προκειμένου να διαπιστώσει την αιτία της βλάβης, πριν γίνει η αποστολή δανεικού προϊόντος.

 11. 11. "Την επόμενη ημέρα" σημαίνει ότι, όταν είναι εφικτό, ο δανεικός προβολέας θα παραδοθεί την επόμενη ημέρα από εκείνη που θα ζητηθεί, εάν αυτό το αίτημα υποβληθεί πριν από τις 11:00 π.μ. και δύο ημέρες μετά από το αίτημα, αν η υποβολή γίνει μετά τις 11:00 π.μ. ή σε Σαββατοκύριακο ή επίσημη αργία.

 12. 12. Ο τελικός πελάτης ή πωλητής πρέπει να κανονίσει για την παραλαβή της προβληματικής μονάδας μόλις παραλάβει τον δανεικό προβολέα.

 13. 13. Ο τελικός πελάτης ή πωλητής είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι ο δανεικός προβολέας θα επιστραφεί στην Canon εντός 5 ημερών από την επιστροφή της επισκευασμένης μονάδας.

 14. 14. Υπό κανονικές συνθήκες, όλα τα έξοδα αποστολής καλύπτονται από την Canon.

 15. 15. Η Canon δεν είναι υπεύθυνη για την αφαίρεση ή επανεγκατάσταση του αρχικού προβολέα ή της δανεικής μονάδας.

 16. 16. Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις και η περιεχόμενη προσφορά θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας και οποιεσδήποτε διαφωνίες, οι οποίες σχετίζονται με την Επέκταση εγγύησης προβολέων με υπηρεσία δανεισμού, υπόκεινται στην μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας.