Νομικά θέματα και συμμόρφωση

Οι δηλώσεις, οι θέσεις και οι συμβουλές μας όσον αφορά νομικά ζητήματα και ζητήματα συμμόρφωσης
Legal and compliance
Συμμορφωνόμαστε με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Εδώ μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τους καταναλωτές, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας, καθώς και μερικές από τις θέσεις μας ως υπεύθυνη επιχείρηση.
legal-compliance

Πληροφορίες για τον καταναλωτή

Σας βοηθάμε να περιηγηθείτε σε θέματα όπως οι απομιμήσεις προϊόντων, τα προϊόντα παραεισαγωγής και τα καταστήματα παραποιημένων προϊόντων.

Πληροφορίες για προμηθευτές και συνεργάτες

Κατά τη συνεργασία σας μαζί μας, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους γενικούς όρους αγοράς μας και χρησιμοποιείτε με σωστό τρόπο το λογότυπό μας.

Consumer Info
Canon’s Standards

Τα πρότυπα της Canon

Η θέση μας απέναντι στη σύγχρονη μορφή δουλείας, το απόρρητο, την προσβασιμότητα, τη φορολογία και το χάσμα αμοιβών μεταξύ των φύλων.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρουν:

Επικοινωνία

Μάθετε πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.