Ιδιωτικότητα

Η δέσμευση της Canon για το απόρρητο

Η Canon λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ευθύνη της για την προστασία του απορρήτου προσώπων και την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων τους. Η Canon αναθεωρεί και, εφόσον είναι απαραίτητο, ενημερώνει σε τακτική βάση τις αρχές και πρακτικές προστασίας δεδομένων. Η Canon επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ατόμων για διαφορετικούς σκοπούς, οι οποίοι περιγράφονται στις σχετικές δηλώσεις παρακάτω, ανάλογα με τη σχέση που έχετε μαζί μας. Ακολουθεί μια λίστα με τις τρέχουσες δηλώσεις σας.


Τελευταίες Δηλώσεις Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου Καταναλωτών Canon

Δήλωση Απορρήτου Επιχειρήσεων Canon

Δήλωση Απορρήτου Πρόσληψης

Πολιτική Cookie