Απόρρητο

Η δέσμευση της Canon για το απόρρητο

Η Canon λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ευθύνη της για την προστασία του απορρήτου προσώπων και την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων τους. Η Canon αναθεωρεί και, εφόσον είναι απαραίτητο, ενημερώνει σε τακτική βάση τις αρχές και πρακτικές προστασίας δεδομένων. Η Canon επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ατόμων για διαφορετικούς σκοπούς, οι οποίοι περιγράφονται στις σχετικές δηλώσεις παρακάτω, ανάλογα με τη σχέση που έχετε μαζί μας. Ακολουθεί μια λίστα με τις τρέχουσες δηλώσεις σας.


Τελευταίες Δηλώσεις Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου Καταναλωτών Canon

Δήλωση Απορρήτου Επιχειρήσεων Canon

Δήλωση Απορρήτου Πρόσληψης

Πολιτική για τα CookieΈχετε το δικαίωμα διόρθωσης, ενημέρωσης ή διαγραφής των δεδομένων σας. Αν έχετε ηλεκτρονικό λογαριασμό, για παράδειγμα λογαριασμό Canon ID, οι εν λόγω ενέργειες μπορούν να εκτελεστούν απευθείας με σύνδεση στο προφίλ του λογαριασμού σας. Αν δεν έχετε λογαριασμό, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις για να στείλετε το αίτημά σας μέσω email.

Consumer.deletions.corrections@canon-europe.com

Business.deletions.corrections@canon-europe.com


Για περισσότερες ερωτήσεις και αιτήματα σχετικά με τη Δήλωση Απορρήτου της Canon, καθώς και για το δικαίωμα πρόσβασης, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com