ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Εργαλεία PRISMA

Σας παρέχουν τα δεδομένα που χρειάζεστε για να μεγιστοποιήσετε την απόδοση των συστημάτων εκτύπωσης, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης, της ανάλυσης και του επιμερισμού του κόστους.
Λήψη φυλλαδίου

Εργαλεία PRISMA

Canon Camera

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Σημαντικές πληροφορίες για την απόδοση

Αξιοποιήστε στο έπακρο την ομάδα των εκτυπωτών σας, ενδυναμώνοντας την παραγωγικότητα μέσω της αξιοποίησης δεδομένων κρίσιμης σημασίας και ξεκάθαρων πληροφοριών σχετικά με τα συστήματα και τις δραστηριότητές σας.

Ανάλυση δεδομένων

Τα εργαλεία διαχείρισης πληροφοριών που βασίζονται στο cloud παρέχουν ακριβή και αναλυτικά δεδομένα για την αποτελεσματική διαχείριση του κόστους και τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας στην εκτύπωση.

PRISMAlytics Accounting

Καταγράψτε ακριβή δεδομένα ανά εργασία, πελάτη ή τμήμα από ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης πληροφοριών που βασίζεται στο cloud.

PRISMA Tools

Πίνακας εργαλείων PRISMAlytics

Λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόδοση των εκτυπωτών σας, από την παρακολούθηση της χρήσης και των αναλώσιμων μέχρι την ανάλυση βασικών δεικτών απόδοσης.


Μείωση κόστους με ακριβή δεδομένα

Εντοπίστε πιθανές πηγές εξοικονόμησης και καταρτίστε υπολογισμούς κόστους βάσει απόδοσης, παρακολουθώντας τις δαπάνες λειτουργίας και τις μετρήσεις των αναλώσιμων.


Ενισχύστε την κερδοφορία σας βελτιστοποιώντας την απόδοση των εκτυπώσεων

Ενημερωθείτε για τις περιόδους που οι εκτυπωτές βρίσκονται σε αδράνεια ή που μειώνεται η παραγωγικότητα λόγω εσφαλμένων ρυθμίσεων και προσαρμόστε τον χρόνο λειτουργίας και τη χρήση των συστημάτων για να βελτιστοποιήσετε την αποδοτικότητα.

PRISMA Tools

Διαχείριση συσκευής

Βελτιώστε τη λειτουργική απόδοση και την ποιότητα των εκτυπώσεων με προεπισκοπήσεις σε πραγματικό χρόνο, απομακρυσμένη διαχείριση και προγραμματισμό εργασιών πολλών συστημάτων.

Σχετικά προϊόντα και λύσεις

Ανακαλύψτε το πλήρες χαρτοφυλάκιο των εφαρμογών ροής εργασιών και των εργαλείων διαχείρισης εκτυπώσεων που βασίζονται στο PRISMA.