Πολιτική Απορρήτου Επιχειρηματικού Πελάτη

Canon – Δήλωση Απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου εξηγεί με ποιον τρόπο επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από τους πελάτες και τους δυνητικούς πελάτες μας, όταν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Canon, παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις ή στις εγκαταστάσεις μας, εγγράφονται στα ενημερωτικά δελτία μας ή χρησιμοποιούν τους ιστότοπους, τις εφαρμογές, τις πλατφόρμες και τις υπηρεσίες μας, οι οποίες διέπονται από την παρούσα Δήλωση Απορρήτου (οι "Υπηρεσίες" μας).

Η Canon είναι ο υπεύθυνος ελέγχου δεδομένων για τις προσωπικές σας πληροφορίες, δηλαδή είναι το νομικό πρόσωπο που προσδιορίζει τους "σκοπούς και τα μέσα" για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας, δηλαδή των χρήσεων για τις οποίες η Canon επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες σας και του τρόπου με τον οποίο γίνεται η εν λόγω επεξεργασία. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ορισμός της Canon" στο κάτω μέρος της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Canon.


Πίνακας Περιεχομένων

 1. 1. Περιπτώσεις εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου
 2. 2. Πληροφορίες που συλλέγουμε και σκοπός χρήσης τους
  1. 2.1. Παροχή ηλεκτρονικών λογαριασμών
  2. 2.2. Απάντηση σε ερωτήματα πελατών
  3. 2.3. Διαχείριση συμβάντων/εκδηλώσεων
  4. 2.4. Συλλογή πληροφοριών για τις δραστηριότητές σας
  5. 2.5. Πληροφορίες για σκοπούς ολοκλήρωσης
  6. 2.6. Εύρεση νέων πελατών
  7. 2.7. Αποστολή ερευνών και χρήση των αποτελεσμάτων για βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.
  8. 2.8. Πληροφορίες αγορών
  9. 2.9. Πληροφορίες πληρωμών
  10. 2.10. Cookie και άλλες τεχνολογίες
  11. 2.11. Νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και άλλοι επιχειρηματικοί σκοποί
 3. 3. Νομική βάση για τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας
  1. 3.1. Τα νόμιμα συμφέροντά μας
 4. 4. Τρόπος κοινοποίησης των πληροφοριών σας
  1. 4.1. Εντός της Canon
  2. 4.2. Εκτός της Canon, στους συνεργάτες μας και σε τρίτους
 5. 5. Τρόπος προστασίας των πληροφοριών σας
 6. 6. Επικοινωνίες μάρκετινγκ
 7. 7. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας
 8. 8. Διατήρηση των πληροφοριών σας
 9. 9. Οι δεσμεύσεις σας
 10. 10. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου
 11. 11. Επικοινωνία με την Canon

1. Περιπτώσεις εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου

Στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου υπόκεινται οι εξής Υπηρεσίες:

2. Πληροφορίες που συλλέγουμε και σκοπός χρήσης τους

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Παρακάτω αναλύεται πιο διεξοδικά ο τρόπος χρήσης των πληροφοριών που συλλέγουμε σε αυτές τις περιπτώσεις.

2.1. Παροχή ηλεκτρονικών λογαριασμών

Πρόκειται για προσωπικές πληροφορίες που μας δίνετε κατά τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού λογαριασμού (για παράδειγμα, στις πύλες υπηρεσιών μας), οι οποίες ταυτοποιούν εσάς και όχι την επιχείρησή σας, όπως το όνομα, η θέση σας στην επιχείρηση, η επιχειρηματική σας διεύθυνση email και ο αριθμός τηλεφώνου. Χρειαζόμαστε τις πληροφορίες αυτές για αρκετούς λόγους:

2.2. Απάντηση σε ερωτήματα πελατών

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να ανταποκριθούμε σε ερωτήματά σας και να συμβάλλουμε στην ταυτοποίηση χρηστών. Για παράδειγμα, τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα συλλέγονται εφόσον υποβάλετε μια φόρμα ανάκλησης ή χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες συνομιλίας με πελάτες. Στη συνέχεια, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο ταυτοποίησης στο μέλλον. Όποτε συμπληρώνετε μια φόρμα στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή μας, μπορεί να αποθηκεύουμε σχετικά δεδομένα ταυτοποίησης, ώστε να μπορούμε να ανιχνεύουμε το ιστορικό του ερωτήματός σας και να το αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά.

2.3. Διαχείριση συμβάντων/εκδηλώσεων

Συλλέγουμε τις πληροφορίες σας για να σας εγγράψουμε σε κάποια εκδήλωση, διαδικτυακό σεμινάριο ή σεμινάριο για το οποίο εκφράσατε ενδιαφέρον, για να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας για την εν λόγω εκδήλωση (εφόσον ισχύει) και για να σας παράσχουμε το σχετικό υλικό για την εν λόγω εκδήλωση:

Για παράδειγμα, και ανάλογα με το είδος της εκδήλωσης, συλλέγουμε το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου (δηλώστε μόνο τον εταιρικό αριθμό τηλεφώνου), στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης (εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο), διατροφικές απαιτήσεις και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία προκειμένου να μπορείτε να απολαύσετε στο έπακρο την εμπειρία.

2.4. Συλλογή πληροφοριών για τις δραστηριότητές σας

2.4.1. Συμπεριφορά περιήγησης, πληροφορίες συσκευής και αλληλεπιδράσεις

Ορισμένες φορές, καταγράφουμε λεπτομέρειες των ενεργειών σας (π.χ. επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε ιστότοπους, αλληλεπιδράσεις, λέξεις-κλειδιά, παραγωγή ηλεκτρονικού περιεχομένου) όταν μεταβαίνετε και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, ώστε να μπορέσουμε σταδιακά να δημιουργήσουμε το προφίλ ενός πελάτη. Περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές και τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για να αλληλεπιδράσετε με τις Υπηρεσίες και το περιεχόμενο της Canon, μεταξύ άλλων και μέσω της πύλης υπηρεσιών.

Συνδυάζουμε τις πληροφορίες που αφορούν τη συμπεριφορά (όπως η δραστηριότητα περιήγησης) με τα προσωπικά στοιχεία σας, αλλά δεν αποθηκεύουμε προσωπικά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τα πεδία που αφήσατε κενά κατά τη διαδικασία της εγγραφής σας. Όταν η χρήση πληροφοριών που σας ταυτοποιούν προσωπικά δεν είναι απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στην παρούσα ενότητα, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες συμπεριφοράς μόνο σε συγκεντρωτική βάση.

Καταγράφουμε τις πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σας σύστημα και το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο της Canon ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που καταχωρίζονται αυτόματα κατά τη χρήση των Υπηρεσιών (π.χ. ζητούμενες πληροφορίες, σήμανση χρόνου, διεύθυνση IP και, εφόσον ισχύει και απαιτείται, διάφορα αναγνωριστικά στοιχεία υποδομής δικτύου και διακομιστή).

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που αφορούν τη συμπεριφορά, τη συσκευή και τις αλληλεπιδράσεις σας για τους εξής σκοπούς:

2.4.2. Λεπτομέρειες προϊόντων, χρήση προϊόντων και υπηρεσιών και ιστορικό υποστήριξης

Πρόκειται για πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και λύσεις της Canon (όπως παρεχόμενες υπηρεσίες, εφαρμογές λογισμικού, μοντέλο προϊόντος, αριθμός σειράς και ημερομηνία αγοράς), τον τρόπο ρύθμισης και χρήσης των προϊόντων και λύσεων της Canon (π.χ. ρύθμιση από τον χρήστη και προτιμήσεις, εγκατάσταση και ενοποίηση ή άλλες ρυθμίσεις) και τις Υπηρεσίες μας, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τον πελάτη ή την υπό διαχείριση Υπηρεσία μας, Άδειες χρήστη, εγγύηση και επικοινωνίες για επισκευές με την Canon. Ορισμένες φορές, οι πληροφορίες αυτές συνδέονται με την επιχείρησή σας, αλλά κάποιες άλλες, πρέπει να συνδέονται με εσάς προσωπικά (π.χ. οι επαγγελματίες φωτογράφοι που είναι πελάτες μας).

Ορισμένες από τις πληροφορίες αυτής της κατηγορίας δεν θεωρούνται προσωπικές, αλλά θα εφαρμόσουμε οποιαδήποτε απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουμε την προστασία τους. Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

2.5. Πληροφορίες για σκοπούς ολοκλήρωσης

Προκειμένου να υποστηρίξουμε την επιχείρησή σας και να εφαρμόσουμε τα όσα ορίζονται στη σύμβαση παροχής Υπηρεσιών που συνάψαμε με εσάς, ενδεχομένως να χρειαστεί να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εκτελέσουμε επισκευές, παραγγελίες και υπηρεσίες. Για τον σκοπό αυτό, θα χρειαστεί να κανονίσουμε συναντήσεις και, συνεπώς, να αποκτήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας κάποιου υπαλλήλου της επιχείρησής σας. Παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα:

Όταν πρέπει να εκτελέσουμε τεχνικές εργασίες στις ηλεκτρονικές υποδομές σας, ενδεχομένως να πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που τηρεί η επιχείρησή σας. Όταν χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων μας, φροντίζουμε να επιλέγουμε έμπιστους συνεργάτες, που συμμερίζονται τις αξίες μας.

Ανάλογα με τον ρόλο σας, ενδεχομένως να πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα παροχής ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης (για παράδειγμα, ενημερώσεις που σχετίζονται με περιοδική συντήρηση) ή αλλαγές στις εν λόγω υπηρεσίες.

2.6. Εύρεση νέων πελατών

Προκειμένου να προσφέρουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε άλλους που ενδεχομένως να ενδιαφέρονται για αυτά, μερικές φορές λαμβάνουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας από τους συνεργάτες μας στον κλάδο, καθώς και από επαγγελματικούς φορείς, οι οποίοι παρέχουν τέτοιου είδους πληροφορίες σε επιχειρήσεις. Όταν λαμβάνουμε στοιχεία επικοινωνίας με αυτόν τον τρόπο, φροντίζουμε να μην ανήκουν σε καμία εθνική υπηρεσία εξαίρεσης από τη συλλογή πληροφοριών.

2.7. Αποστολή ερευνών και χρήση των αποτελεσμάτων για βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών

Η Canon και οι συνεργάτες της, κατά καιρούς στέλνουν στους πελάτες έρευνες και φόρμες παροχής σχολίων. Εάν συμπληρώσετε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε για να απαντήσουμε σε τυχόν σχόλιά σας, να σας στείλουμε πληροφορίες που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν βάσει των απαντήσεών σας, και να σας προσθέσουμε στη βάση δεδομένων υπηρεσιών μάρκετινγκ (μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτήν την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της έρευνας, αν δεν σας ενδιαφέρει).

Οι συνεργάτες μας μπορούν, εφόσον τους επιτρέπεται, να αποφασίσουν πώς θα χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία σας για τις έρευνές τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η Canon δεν ελέγχει τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας και εσείς δεν υπόκειστε πλέον στην παρούσα δήλωση απορρήτου. Διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω συνεργατών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές τους όσον αφορά το απόρρητο των πληροφοριών ή για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάργησης της εγγραφής σας.

2.8. Πληροφορίες αγορών

Τηρούμε αρχεία σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που αγοράζετε μέσω των Υπηρεσιών της Canon. Τα εν λόγω αρχεία μάς βοηθάνε στην παροχή, τη συντήρηση, την προστασία και τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών καθώς και την ανάπτυξη νέων. Στέλνουμε επίσης σημαντικές ειδοποιήσεις, όπως μηνύματα σχετικά με αγορές ή αλλαγές στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές μας.

2.9. Πληροφορίες πληρωμών

Δεν επεξεργαζόμαστε ούτε αποθηκεύουμε τα τραπεζικά στοιχεία σας ή τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών Canon μέσω των Υπηρεσιών. Οι πληρωμές για αγορές ολοκληρώνονται μέσω πλατφορμών πληρωμών τρίτων, οι οποίες δεν κοινοποιούν τα τραπεζικά στοιχεία σας στην Canon.

2.10. Cookie και άλλες τεχνολογίες

Τα cookie και οι παρόμοιες τεχνολογίες (π.χ. προειδοποιητικά σήματα Web) είναι μικρά αρχεία πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση τεχνικών ή/και προσωπικών στοιχείων, για την αναγνώριση των χρηστών μιας υπηρεσίας και για την ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookie που χρησιμοποιούνται από τις Υπηρεσίες μας, καθώς και για το πώς να τα απορρίψετε, διαβάστε την ισχύουσα πολιτική για τα cookie σε κάθε Υπηρεσία, στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω της αρχικής σελίδας των ιστότοπών μας ή μέσω της σχετικής ενότητας των εφαρμογών μας.

2.11. Νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και άλλοι επιχειρηματικοί σκοποί

Ορισμένες φορές, χρειάζεται να επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας προκειμένου να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, για παράδειγμα αν οφείλουμε να αναφέρουμε εικαζόμενη απάτη.

Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματικοί σκοποί για την επεξεργασία των πληροφοριών σας, όπως η διαπραγμάτευση, η σύναψη και η εκτέλεση συμβάσεων, η διαχείριση λογαριασμών και αρχείων, η υποστήριξη εταιρικών δραστηριοτήτων κοινωνικής ευθύνης, ή νομικές, κανονιστικές και εσωτερικές έρευνες.

3. Νομική βάση για τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας

Η Canon επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες σας μόνο όταν υπάρχει η ανάλογη νομική βάση.

Η νομική βάση εξαρτάται από τους παραπάνω σκοπούς για τους οποίους έχουμε συλλέξει και χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες σας. Σχεδόν σε κάθε περίπτωση, η νομική βάση θα είναι μία από τις εξής:

3.1 Τα νόμιμα συμφέροντά μας

Στα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα της Canon περιλαμβάνεται και η περίπτωση να είναι απαραίτητο για την Canon να κατανοήσει επαρκώς τους πελάτες της, ώστε να μπορεί να δημιουργήσει και να κυκλοφορήσει νέα προϊόντα και Υπηρεσίες, καθώς και να προσφέρει στους πελάτες μια καλύτερη εμπειρία. Για παράδειγμα:

4. Τρόπος κοινοποίησης των πληροφοριών σας

4.1. Εντός της Canon

Περιορίζουμε την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα σε άτομα εντός του ομίλου εταιρειών μας, τα οποία "πρέπει να γνωρίζουν" τις εν λόγω πληροφορίες. Για παράδειγμα, μπορεί να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς στις τοπικές επιχειρήσεις πωλήσεων ή στα τοπικά κέντρα σέρβις προκειμένου να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας στην περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

4.2. Εκτός της Canon, στους συνεργάτες μας και σε τρίτους

Με εξαίρεση τα όσα ορίζονται στην παρούσα δήλωση ή όσα έχετε παράσχει με τη συγκατάθεσή σας, οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε επεξεργασία όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας δεν θα κοινοποιούνται ούτε θα αποκαλύπτονται εκτός των εταιρειών του ομίλου Canon, σε άλλα άτομα ή επιχειρήσεις, για δική τους χρήση.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στους ακόλουθους τρίτους, μεταξύ άλλων, για τους σκοπούς που περιγράφονται εδώ:

5. Τρόπος προστασίας των πληροφοριών σας

Οι προσωπικές πληροφορίες σας διατηρούνται σε ασφαλείς διακομιστές και δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς εκτός αυτών που προβλέπονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Οι διακομιστές που χρησιμοποιεί η Canon για να αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες είναι προσβάσιμοι μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και η Canon φροντίζει για τη λήψη επαρκών μέτρων ασφαλείας.

Δυστυχώς, δεν παρέχονται εγγυήσεις για καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου και κανένα σύστημα αποθήκευσης δεδομένων ότι είναι 100% ασφαλές. Εάν έχετε κάποιο λόγο για να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγμα, εάν αισθάνεστε ότι έχει παραβιαστεί η ασφάλεια οποιουδήποτε λογαριασμού που μπορεί να έχετε με εμάς), ειδοποιήστε μας άμεσα για το πρόβλημα επικοινωνώντας μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Οι προμηθευτές και οι πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Κατά συνέπεια, οι προσωπικές πληροφορίες σας ενδέχεται να υπόκεινται σε επεξεργασία σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής σας, ακόμα και εάν αυτή βρίσκεται στην Ευρώπη. Στις εν λόγω χώρες μπορεί να περιλαμβάνονται ορισμένες όπου ενδεχομένως να έχετε λιγότερα νομικά δικαιώματα όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες σας σε σχέση με τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της τοπικής σας νομοθεσίας. Εάν μεταφέρουμε προσωπικές πληροφορίες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε χώρα που παρέχει κατώτερο επίπεδο νομικής προστασίας για τις συγκεκριμένες πληροφορίες, θα διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα απορρήτου σας προστατεύονται επαρκώς βάσει κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, ιδίως, μέσω της χρήσης των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα μέτρα ασφαλείας, επικοινωνήστε μαζί μας.

6. Επικοινωνίες μάρκετινγκ

Η Canon ή/και άλλες εταιρείες του ομίλου Canon, μπορεί να χρησιμοποιούν τις προσωπικές πληροφορίες σας για σκοπούς που σχετίζονται με το μάρκετινγκ και για να σας ενημερώνουν για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που η Canon θεωρεί ότι μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς και την επιχείρησή σας. Μπορείτε να προσδιορίσετε εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες, επιλέγοντας το κατάλληλο πλαίσιο στη φόρμα μας ή ενημερώνοντάς μας σε κάποια κατ' ιδίαν επικοινωνία μας.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη αυτών των πληροφοριών όποτε το επιθυμείτε, από το αντίστοιχο κέντρο προτιμήσεων ή καταργώντας την εγγραφή σας, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο/μηχανισμό που παρέχεται σε κάθε αντίστοιχη επικοινωνία. Εάν καταργήσετε την εγγραφή σας από τις πληροφορίες μάρκετινγκ, έχετε υπόψη ότι μπορεί να εξακολουθήσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας με μηνύματα υπηρεσίας κατά διαστήματα (για παράδειγμα, για επιβεβαίωση μιας παραγγελίας που έχετε κάνει ή για επιβεβαίωση των στοιχείων παράδοσης).

7. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, ενημέρωσης, περιορισμού, λήψης ενός αντιγράφου των προσωπικών σας πληροφοριών με δυνατότητα ανάγνωσης από μηχάνημα ή διαγραφής των δεδομένων σας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ισχύει στη δικαιοδοσία σας. Μπορείτε να ζητήσετε την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων στη σελίδα απορρήτου της Canon Europe, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που παρέχεται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας μας, μεταβαίνοντας στη σχετική ενότητα των ιστότοπων ή των εφαρμογών της Canon ή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο τέλος της παρούσας Δήλωσης.

Θα διαγράψουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας όταν δεν θα είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς για τους οποίους συγκεντρώθηκαν αρχικά.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας για ορισμένους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής μηνυμάτων μάρκετινγκ προς εσάς. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εξαίρεσης από τα μηνύματα μάρκετινγκ, ανατρέξτε στην παραπάνω ενότητα "Επικοινωνίες μάρκετινγκ".

Θα συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί σε αυτά τα δικαιώματα και ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατό να συμμορφωθούμε με τα αιτήματά σας. Για την υποβολή τυχόν αιτημάτων σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες σας, ή εάν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς αναφορικά με τις προσωπικές πληροφορίες, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία. Επιπλέον, δικαιούστε να εκφράσετε τις ανησυχίες σας στην αρχή προστασίας δεδομένων της περιοχής σας.

8. Διατήρηση των πληροφοριών σας

Η Canon θα διατηρήσει τις προσωπικές πληροφορίες σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που έχουν προσδιοριστεί στην ενότητα 2 της παρούσας Δήλωσης απορρήτου και σύμφωνα με τυχόν περιόδους διατήρησης που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία και κατά τη διάρκεια των σχετικών διατάξεων περιορισμών. Αυτό το διάστημα δεν υπερβαίνει συνήθως τα 6 έτη στις περισσότερες δικαιοδοσίες. Για παράδειγμα, όταν έχετε πραγματοποιήσει κάποια αγορά από εμάς, διατηρούμε ένα αρχείο της αγοράς σας για την περίοδο που απαιτείται για λόγους τιμολόγησης, φορολόγησης και εγγύησης. Επίσης, μπορεί να διατηρούμε ένα αρχείο επικοινωνίας μαζί σας (για παράδειγμα, εάν έχετε υποβάλει κάποια καταγγελία σχετικά με προϊόντα ή Υπηρεσίες μας) για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να προστατευθούμε από νομικές αξιώσεις. Διαγράφουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας όταν δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη για τη διατήρησή τους. Έχετε υπόψη ότι σε περίπτωση που καταργήσετε την εγγραφή σας από τις επικοινωνίες μάρκετινγκ, θα διατηρήσουμε ένα αρχείο με τα στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα σας στέλνουμε μηνύματα μάρκετινγκ στο μέλλον.

Η Canon δεν θα διαγράψει τις προσωπικές πληροφορίες σας στις περιπτώσεις που αφορούν μια ενεργή σχέση ή ένα προϊόν ή υπηρεσία που έχει ζητηθεί ρητώς από εσάς (π.χ. μια πρόσφατη αγορά που έγινε σε κάποιο κατάστημα Υπηρεσιών Canon).

9. Οι δεσμεύσεις σας

Εγγυάστε την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχεται στις Υπηρεσίες μας. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που αποστέλλετε στην Canon πρέπει να είναι πραγματικές, ακριβείς και ενημερωμένες. Αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια και ενημέρωση των πληροφοριών σας, καθώς και την τήρηση της παραπάνω αρχής.

10. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου

Κατά καιρούς, θα ενημερώνουμε τη Δήλωση Απορρήτου μας προκειμένου να διασφαλίσουμε την έγκαιρη ενημέρωσή σας σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων από την Canon. Δεν θα προβούμε σε οποιεσδήποτε ενέργειες επεξεργασίας ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις προσωπικές πληροφορίες σας και θα εξασφαλίσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να προστατεύσουμε το δικαίωμά σας όσον αφορά την ιδιωτικότητα. Θα σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου μέσω των Υπηρεσιών. Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε οποιεσδήποτε από τις μεθόδους επικοινωνίας που έχουν παρασχεθεί από εσάς για να σας ενημερώνουμε σχετικά με σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας μετά την κατηγορηματική ενημέρωσή σας σχετικά με την επικαιροποιημένη Δήλωση Απορρήτου, αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους ανανεωμένους όρους.

11. Επικοινωνία με την Canon

Για τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, επικοινωνήστε με την Canon είτε μέσω του Γραφείου Canon της περιοχής σας, τα στοιχεία του οποίου μπορείτε να βρείτε στη σελίδα "Επικοινωνήστε μαζί μας" του ιστότοπού μας είτε απευθείας με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων Ευρώπης στη διεύθυνση DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Ελπίζουμε ότι η Canon θα έχει τη δυνατότητα να επιλύσει τυχόν προβλήματα που μπορεί να έχετε. Ωστόσο, εάν εξακολουθείτε να μην είστε ικανοποιημένοι, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρχή προστασίας δεδομένων της περιοχής σας.

Ορισμός Canon

Στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, η λέξη «Canon» σημαίνει την Canon Europa N.V και στις συνδεδεμένες εταιρείες της και αναφέρεται στην παρούσα δήλωση ως "εμείς", "εμάς", "μας" ή "Canon".

Τελευταία τροποποίηση: 07-05-2018

Έκδοση: 1.0