Η υπευθυνότητα,
η αειφορία και η περιβαλλοντική ευθύνη είναι στο DNA μας

Είμαστε ένας υπεύθυνος επιχειρηματικός συνεργάτης, καθώς τα μέτρα που εφαρμόζουμε διασφαλίζουν την αποτελεσματική διακυβέρνηση όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων και των χημικών, τις δεοντολογικές και βιώσιμες πρακτικές προμηθειών και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Δεσμευόμαστε για τη σωστή διαχείριση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την αποτροπή των σύγχρονων μορφών δουλείας στις εφοδιαστικές αλυσίδες μας.

CanonCircularEconomy_Final
Responsible business

Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Για να διασφαλίσουμε με συνέπεια δίκαιες πρακτικές σε τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εργασία και το περιβάλλον, υποβάλλουμε τις ετήσιες επιδόσεις μας στον τομέα της βιωσιμότητας στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), τη μεγαλύτερη εθελοντική πρωτοβουλία εταιρικής βιωσιμότητας στον κόσμο, καθώς και στην Responsible Business Alliance, τον κορυφαίο συνασπισμό του κλάδου που είναι αφιερωμένος στην εταιρική κοινωνική ευθύνη στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στην περιοχή EMEA, έχουμε υπογράψει με υπερηφάνεια το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, όλες οι εταιρείες του Ομίλου Canon είναι μέλη της Responsible Business Alliance (RBA).
 • Συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένου του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών

 • Συμμετοχές, συμπεριλαμβανομένης της Responsible Business Alliance

Μιλήστε με την ομάδα μας για την Αειφορία και την Περιβαλλοντική Ευθύνη

Μοιραστείτε τις σκέψεις και τις ερωτήσεις σας με την ομάδα της εταιρείας μας για την Αειφορία και την Περιβαλλοντική Ευθύνη

Κανονιστική συμμόρφωση και πολιτική

Η στρατηγική μας για την Αειφορία και την Περιβαλλοντική Ευθύνη βασίζεται στα θεμέλια ισχυρών και αποδοτικών δραστηριοτήτων συμμόρφωσης και πιστοποίησης. Αναπτύξαμε επίσης πολιτικές που διασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου μας.

Παρακάτω θα βρείτε συνδέσμους για όλα τα έγγραφα κανονιστικής συμμόρφωσης.

Εξερευνήστε περισσότερα

 • Ποικιλομορφία, ισότητα και συμπερίληψη

  Μάθετε πώς εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε έναν χώρο εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και να αναπτύξουμε μια ποικιλόμορφη κοινωνία σε έναν πιο ισότιμο κόσμο.

 • Planet

  Capturing life in the wild to inspire change

  Canon Ambassador, Chris Fallows, has spent more than 30 years capturing wildlife and nature all around the world. Decades spent chasing these dramatic shots have made him an established and respected photographer – but they’ve also opened his eyes to the great dangers these species are increasingly exposed to.

 • The Tiny Forests enchanting communities

  All over the UK, small areas of land are being transformed into so-called ‘tiny forests’, bringing biodiversity and a little bit of magic to urban communities.

 • Finding safe harbour on the Isabelle ferry

  A passenger ferry is an unusual place to find a classroom. But for many Ukrainian refugees and their children, the Isabelle is not just a temporary accommodation: it’s a place to grow, learn, and inspire change.

 • Photography for sustainable development: Eliška SKY’s human sculptures point in the direction of change

  Eliška SKY’s exploration of the UN Sustainable Development Goals is a stunning and surreal interpretation of destruction, action, fear and hope.

 • Μπείτε στη συζήτηση στα κανάλια μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Μοιραστείτε τις σκέψεις και τις ερωτήσεις σας με την ομάδα της εταιρείας μας για την Αειφορία και την Περιβαλλοντική Ευθύνη