Η βιωσιμότητα είναι στο DNA μας

 • Είμαστε υπέρμαχοι και συμμορφωνόμαστε με τους αποτελεσματικούς κανονισμούς που διέπουν την ασφάλεια των προϊόντων, το περιβάλλον και τις χημικές ουσίες.

 • Διαχειριζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον κίνδυνο της σύγχρονης δουλείας στις αλυσίδες εφοδιασμού μας.

 • Προωθούμε και αυξάνουμε ενεργά την πολυμορφία του εργατικού μας δυναμικού, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι προσελκύουμε και διατηρούμε τα ταλέντα που μας ταιριάζουν.
Canon Camera

Η βιωσιμότητα είναι στο DNA μας

Responsible business

Υπεύθυνη επιχείρηση

Για να διασφαλίσουμε τη συνεπή δίκαιη πρακτική σε τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εργασία και το περιβάλλον, υποβάλλουμε την ετήσια μας απόδοση βιωσιμότητας στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, τη μεγαλύτερη εθελοντική πρωτοβουλία εταιρικής βιωσιμότητας στον κόσμο, καθώς και στη Responsible Business Alliance, τον κορυφαίο συνασπισμό του κλάδου που είναι αφιερωμένος στην εταιρική κοινωνική ευθύνη στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

Μέρος της παγκόσμιας οικογένειας προϊόντων Canon

Ακολουθούμε την παγκόσμια προσέγγιση της Canon για τη βιωσιμότητα. Συλλογικά, τα μέτρα μας για την επίλυση κοινωνικών ζητημάτων έχουν δημιουργηθεί με γνώμονα τη δράση ως καλοί πολίτες, την προστασία και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, τη δημιουργία νέας αξίας και την επίλυση κοινωνικών ζητημάτων.

Canon Camera
Managed Print Services

Κορυφαία βιώσιμη απόδοση

Οι επιδόσεις μας στον τομέα της Αειφορίας και της Περιβαλλοντικής Ευθύνης μάς έχουν ήδη επιτρέψει να διατηρήσουμε για πολλά χρόνια την αξιολόγηση EcoVadis Gold. Έχουμε λάβει επίσης μια αξιολόγηση Α από τον CDP, για τη διαχείριση του περιβαλλοντικού μας αντικτύπου.

Συμμόρφωση και πολιτική

Η στρατηγική αειφορίας μας βασίζεται στην παροχή «εξαιρετικών βασικών χαρακτηριστικών», τα οποία καλύπτουν όλους τους αντίστοιχους τομείς συμμόρφωσης και πιστοποίησης. Αναπτύξαμε επίσης πολιτικές που διασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου μας:

Εξερευνήστε περισσότερα

 • Empowering young People

  Δίνουμε φωνή στους νέους

  Δίνουμε φωνή στην επόμενη γενιά αφηγητών ιστοριών.

 • Man werkt aan printer

  Μειώνουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον

  Μάθετε πώς μειώνουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο

 • Environmentally friendly products

  Εκτύπωση

  Μάθετε για τα περιβαλλοντικά οφέλη της τεχνολογίας inkjet.

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Μοιραστείτε τις σκέψεις και τις ερωτήσεις σας με την ομάδα Αειφορίας και Περιβαλλοντικής Ευθύνης της εταιρείας μας