Η υπευθυνότητα,
η αειφορία και η περιβαλλοντική ευθύνη είναι στο DNA μας

Είμαστε ένας υπεύθυνος επιχειρηματικός συνεργάτης, καθώς τα μέτρα που εφαρμόζουμε διασφαλίζουν την αποτελεσματική διακυβέρνηση όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων και των χημικών, τις δεοντολογικές και βιώσιμες πρακτικές προμηθειών και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.

Δεσμευόμαστε για τη σωστή διαχείριση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την αποτροπή των σύγχρονων μορφών δουλείας στις εφοδιαστικές αλυσίδες μας.

CanonCircularEconomy_Final
Responsible business

Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Για να διασφαλίσουμε με συνέπεια δίκαιες πρακτικές σε τομείς όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εργασία και το περιβάλλον, υποβάλλουμε τις ετήσιες επιδόσεις μας στον τομέα της βιωσιμότητας στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), τη μεγαλύτερη εθελοντική πρωτοβουλία εταιρικής βιωσιμότητας στον κόσμο, καθώς και στην Responsible Business Alliance, τον κορυφαίο συνασπισμό του κλάδου που είναι αφιερωμένος στην εταιρική κοινωνική ευθύνη στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στην περιοχή EMEA, έχουμε υπογράψει με υπερηφάνεια το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών. Επιπλέον, όλες οι εταιρείες του Ομίλου Canon είναι μέλη της Responsible Business Alliance (RBA).

Μιλήστε με την ομάδα μας για την Αειφορία και την Περιβαλλοντική Ευθύνη

Μοιραστείτε τις σκέψεις και τις ερωτήσεις σας με την ομάδα της εταιρείας μας για την Αειφορία και την Περιβαλλοντική Ευθύνη

Κανονιστική συμμόρφωση και πολιτική

Η στρατηγική μας για την Αειφορία και την Περιβαλλοντική Ευθύνη βασίζεται στα θεμέλια ισχυρών και αποδοτικών δραστηριοτήτων συμμόρφωσης και πιστοποίησης. Αναπτύξαμε επίσης πολιτικές που διασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση της διαχείρισης του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου μας.

Παρακάτω θα βρείτε συνδέσμους για όλα τα έγγραφα κανονιστικής συμμόρφωσης.

Εξερευνήστε περισσότερα

 • Empowering young People

  Δίνουμε φωνή στους νέους

  Δίνουμε φωνή στην επόμενη γενιά αφηγητών ιστοριών.

 • Man werkt aan printer

  Μειώνουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον

  Μάθετε πώς μειώνουμε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο

 • Environmentally friendly products

  Εκτύπωση

  Μάθετε για τα περιβαλλοντικά οφέλη της τεχνολογίας inkjet.

 • Μπείτε στη συζήτηση στα κανάλια μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  Επικοινωνήστε μαζί μας

  Μοιραστείτε τις σκέψεις και τις ερωτήσεις σας με την ομάδα της εταιρείας μας για την Αειφορία και την Περιβαλλοντική Ευθύνη