Ποικιλομορφία, ισότητα και συμπερίληψη

Η Canon καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να δημιουργήσει μια κουλτούρα ποικιλόμορφης, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα χώρο εργασίας χωρίς αποκλεισμούς και διαμορφώνοντας μια πιο ισότιμη κοινωνία για όλους. Με περισσότερους από 22.000 εργαζόμενους και 102 εθνικότητες στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, και 180.000 παγκοσμίως, θα συναντήσετε άτομα από κάθε κοινωνικό υπόβαθρο.
Group of people standing in front of a park bridge
Πιστεύουμε στη φιλοσοφία Kyosei: συμβίωση και συνεργασία για το κοινό καλό. Αυτή η επιδίωξη να συμμετέχουμε στην προσπάθεια ανάπτυξης μιας καλύτερης κοινωνίας, ενισχύει την επιθυμία μας για έναν κόσμο πιο ισότιμο και χωρίς αποκλεισμούς.

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ποικιλόμορφου και ισότιμου χώρου εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, που αντικατοπτρίζει τις διάφορες κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και τους πελάτες που εξυπηρετούμε σε ολόκληρη την περιοχή ΕΜΕΑ. Προσπαθούμε να τον επιτύχουμε μέσω της δημιουργίας ενός περιβάλλοντος εργασίας όπου οι άνθρωποι απολαμβάνουν εκτίμησης και σεβασμού, νιώθουν αναπόσπαστο μέρος του και μπορούν να εξελιχθούν, προσωπικά και επαγγελματικά.

PETER SAAK, Executive Vice President, Canon EMEA Developing Regions Business Group

Υλοποιούμε ένα όραμα χωρίς διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων

«Η ποικιλομορφία, η ισότητα και η συμπερίληψη είναι θεμελιώδεις αξίες που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι συνάδελφοί μας αντιλαμβάνονται και ενσαρκώνουν τη φιλοσοφία ‘Kyosei’ της εταιρείας μας. Είναι επίσης ο τρόπος με τον οποίο εκφράζουμε τη δέσμευσή μας για τη δημιουργία ενός ποικιλόμορφου οργανισμού, όπου τα άτομα μπορούν να είναι ο εαυτός τους και τους προσφέρεται κάθε ευκαιρία για να επιτύχουν στον ρόλο τους και να εξελιχθούν επαγγελματικά.»
Group of people standing on a softball pitch

Καθιέρωση μιας κουλτούρας ποικιλομορφίας

Σε συνεργασία με τα ηγετικά στελέχη και τους εργαζομένους μας, προασπίζουμε και επιδεικνύουμε πρότυπα συμπεριφοράς χωρίς αποκλεισμούς. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον όπου όλοι απολαμβάνουν σεβασμού και εκτίμησης, και όπου μπορούν να εξελιχθούν, προσωπικά και επαγγελματικά.

Canon Camera

Ανάπτυξη ενός χώρου εργασίας χωρίς αποκλεισμούς

Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε και να διαμορφώσουμε ένα ισότιμο περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς για τους εργαζομένους σε όλα τα στάδια του κύκλου εργασίας τους.

Canon Camera
Group of people at a food buffet
Two people having a meeting

Δημιουργία μιας πιο δίκαιης κοινωνίας για όλους

Στόχος μας είναι να είμαστε ένας υπεύθυνος επιχειρηματικός συνεργάτης, μέσω της εταιρικής φιλοσοφίας μας «Kyosei», προκειμένου να συμβάλουμε στη διαμόρφωση μιας καλύτερης κοινωνίας για όλους και να δημιουργήσουμε έναν πιο ισότιμο κόσμο, ανοιχτό σε κάθε άνθρωπο.

Canon Camera

Εξερευνήστε περισσότερα

Η ποικιλομορφία, η ισότητα και η συμπερίληψη αποτελούν βασικούς πυλώνες της ατζέντας μας για τη βιωσιμότητα και στηρίζουν τις αξίες της εταιρείας μας. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ευκαιρίες για ανάπτυξη, μάθηση και εξέλιξη που θα στηρίξουν το έργο μας για τη δημιουργία τεχνολογικών καινοτομιών αιχμής, οι οποίες θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις αλλά και τις ζωές των ανθρώπων.