Μεθοδολογία υπολογισμού συνολικού κόστους ιδιοκτησίας

Δείτε πώς υπολογίζουμε το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας για τους εκτυπωτές Canon.

Υπολογιστής TCO

Το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) βασίζεται στο αρχικό κόστος αγοράς υλικού συν το κόστος του μελανιού ή του γραφίτη για μια καθορισμένη περίοδο (βλ. παρακάτω για τους όρους). Λάβετε υπόψη ότι το πρόσθετο μεταβλητό κόστος μπορεί να επηρεάσει το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, άλλων αναλωσίμων, δεσμών μελανιού και γραφίτη, συσκευασιών μελανιού και γραφίτη υψηλής απόδοσης, συντήρησης, κατανάλωσης ενέργειας και ανταλλακτικών.

Το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) βασίζεται στον ακόλουθο υπολογισμό: [Μέσος έγχρωμος όγκος έγχρωμης εκτύπωσης CPP x - μείον ομαδοποιημένων σελίδων μελανιού / γραφίτη] συν [Μέσος μονο cpp x μονοπωλιακός όγκος εκτύπωσης - μείον ομαδοποιημένων σελίδων μελανιού / γραφίτη] συν [κόστος υλικού] συν [κόστος κασέτας συντήρησης μόνο για μοντέλα MAXIFY GX].

Τα μοντέλα σύγκρισης στο συνολικό κόστος της εξοικονόμησης ιδιοκτησίας (TCO) περιλαμβάνουν τους 10 κορυφαίους έγχρωμους εκτυπωτές λέιζερ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις και τους 10 κορυφαίους εκτυπωτές inkjet με τις μεγαλύτερες πωλήσεις σύμφωνα με το IDC EMEA Hardcopy Tracker (Data Q1 2020 – Q3 2020). Η μέση τιμή πώλησης (ASP) των εκτυπωτών σε ΕΥΡΏ (€) ελήφθη από τον IDC EMEA Hardcopy Tracker (Δεδομένα 1ο τρίμηνο 2020 – 3ο τρίμηνο 2020) και την τιμή των αναλωσίμων από τις επίσημες ιστοσελίδες του κατασκευαστή στις 2 Φεβρουαρίου 2021.

Κάνον MAXIFY GX7000 σειρά και Canon MAXIFY GX6000 σειρά υλικό και αναλώσιμα έχουν συμπεριληφθεί και για το μοναδικό σκοπό αυτής της αριθμομηχανής TCO χρησιμοποιώντας τη συνιστώμενη λιανική τιμή ("RRP") που περιλαμβάνει VAT.

VAT περιλαμβάνεται, αλλά σημειώστε ότι τα έξοδα αποστολής δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς τιμολόγησης. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές λόγω των συνθηκών της αγοράς.

Το κόστος εκτύπωσης βασίζεται στη χρήση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται τόσο στους εκτυπωτές Canon όσο και στους εκτυπωτές των ανταγωνιστών. Αυτό συνάδει με τις συνθήκες δοκιμής που χρησιμοποιούνται στη δοκιμή απόδοσης ISO/IEC για τη σχετική κατηγορία.

Το κόστος ανά σελίδα υπολογίστηκε από την αναλώσιμη τιμή πώλησης, όπως αναφέρεται στις ιστοσελίδες των κατασκευαστών διαιρούμενη με τη δημοσιευμένη απόδοση των κατασκευαστών που γνωστοποιήθηκε επίσημα σε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες. Το κόστος ανά σελίδα βασίζεται στην προσομοίωση εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται στο ISO/IEC24712 για εκτυπωτές inkjet και στο ISO/IEC 19798 για έγχρωμο εκτυπωτή laser.

Όλες οι προδιαγραφές και τα δεδομένα απόδοσης των κατασκευαστών έχουν αντιπαραβληθεί από δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των φυλλαδίων και των ιστότοπων των ίδιων των κατασκευαστών. Η Canon και οι αποδόσεις γραφίτη και μελανιού των ανταγωνιστών λαμβάνονται από τους κατασκευαστές που δημοσιεύθηκαν specifications.

Για το σκοπό της δίκαιης σύγκρισης και της ακριβούς αναφοράς δεδομένων, τα δεδομένα απόδοσης αναλωσίμων ελήφθησαν από τα αναλώσιμα απόδοσης γραφίτη ή μελανιού με τα υψηλότερα πρότυπα που ήταν διαθέσιμα κατά τη στιγμή της δημοσίευσης, τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα πρότυπα ISO. Η σύγκριση αποκλείει σύνθετα πακέτα, XL και πολυσυσκευασίες. Τα δεδομένα αυτά είναι διαθέσιμα στο κοινό.