Μεθοδολογία υπολογισμού συνολικού κόστους ιδιοκτησίας

Δείτε πώς υπολογίζουμε το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας για τους εκτυπωτές Canon.

Υπολογιστής TCO

Το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) βασίζεται στο αρχικό κόστος αγοράς υλικού εξοπλισμού συν το κόστος του μελανιού ή του γραφίτη σε μια σταθερή χρονική περίοδο (δείτε παρακάτω για τις συνθήκες). Λάβετε υπόψη ότι πρόσθετες μεταβλητές δαπάνες ενδέχεται να επηρεάσουν το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, όπως, ενδεικτικά, άλλα αναλώσιμα, πακέτα μελανιού και γραφίτη, συσκευασίες μελανιού και γραφίτη υψηλής απόδοσης, σέρβις, κατανάλωση ρεύματος και ανταλλακτικά εξαρτήματα.

Το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) βασίζεται στον ακόλουθο υπολογισμό: [Μέσο κόστος ανά έγχρωμη σελίδα x όγκος έγχρωμων εκτυπώσεων - μείον σελίδες παρεχόμενου μελανιού/γραφίτη] συν [Μέσο κόστος ανά ασπρόμαυρη σελίδα x όγκος ασπρόμαυρων εκτυπώσεων - μείον σελίδες παρεχόμενου μελανιού/γραφίτη] συν [κόστος υλικού εξοπλισμού] συν [κόστος κασέτας συντήρησης για τα μοντέλα MAXIFY GX μόνο].

Στα μοντέλα σύγκρισης αναφορικά με την εξοικονόμηση επί του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (TCO) περιλαμβάνονται επιλεγμένα μοντέλα από τους 10 έγχρωμους εκτυπωτές λέιζερ και τους 10 εκτυπωτές inkjet με τις κορυφαίες πωλήσεις σύμφωνα με στοιχεία της IDC EMEA Hardcopy Tracker (δεδομένα 1ου τριμήνου 2020 – 3ου τριμήνου 2020). Η μέση τιμή πώλησης (ASP) των εκτυπωτών στο τοπικό νόμισμά σας έχει ληφθεί από το IDC EMEA Hardcopy Tracker (Δεδομένου 1ου τριμήνου 2020 – 3ου τριμήνου 2020) και η τιμή των αναλώσιμων από επίσημους ιστοτόπους κατασκευαστών στις 2 Φεβρουαρίου 2021.

Στον υλικό εξοπλισμό και τα αναλώσιμα των σειρών Canon MAXIFY GX7000, GX6000, GX5000, GX4000 και GX3000 που έχουν συμπεριληφθεί, και μόνο για τον σκοπό αυτού του υπολογισμού του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας, χρησιμοποιήθηκε προτεινόμενη τιμή λιανικής πώλησης ("RRP"), η οποία περιλαμβάνει ΦΠΑ.

Περιλαμβάνεται ΦΠΑ, αλλά λάβετε υπόψη ότι οι χρεώσεις παράδοσης δεν περιλαμβάνονται στους υπολογισμούς της τιμής. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές λόγω συνθηκών της αγοράς.

Το κόστος εκτύπωσης βασίζεται στη χρήση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων τόσο στους εκτυπωτές της Canon όσο και στα ανταγωνιστικά μοντέλα εκτυπωτών. Αυτό συμφωνεί με τις συνθήκες δοκιμής που χρησιμοποιήθηκαν στη δοκιμή απόδοσης ISO/IEC για τη σχετική κατηγορία.

Ο υπολογισμός του κόστους ανά σελίδα προκύπτει από την τιμή πώλησης των αναλώσιμων όπως αναφέρεται σε ιστοτόπους κατασκευαστών δια της δημοσιευμένης τιμής απόδοσης του κατασκευαστή που αποκαλύπτεται σε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες. Το κόστος ανά σελίδα βασίζεται στην προσομοίωση της εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται στο ISO/IEC24712 για τους inkjet εκτυπωτές και στο ISO/IEC 19798 για τους έγχρωμους εκτυπωτές λέιζερ.

Όλες οι προδιαγραφές και τα δεδομένα απόδοσης των κατασκευαστών έχουν συγκεντρωθεί από δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, όπως, ενδεικτικά, φυλλάδια και ιστοτόπους των κατασκευαστών. Οι αποδόσεις γραφίτη και μελανιού της Canon και των ανταγωνιστών προέρχονται από δημοσιευμένες προδιαγραφές των κατασκευαστών.

Για τον σκοπό της δίκαιης σύγκρισης και της αναφοράς δεδομένων ακριβείας, τα δεδομένα απόδοσης των αναλώσιμων προέρχονται από τα αναλώσιμα με την υψηλότερη στάνταρ απόδοση γραφίτη ή μελανιού που ήταν διαθέσιμα κατά το χρονικό διάστημα της δημοσίευσης και η οποία έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με πρότυπα ISO. Από τη σύγκριση εξαιρούνται συνδυαστικές, XL συσκευασίες και πολυσυσκευασίες. Αυτά τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο κοινό.

Χρειάζεστε υποστήριξη για τη συσκευή σας;