Repro Desk Professional

Repro Desk Professional

Το λογισμικό παραγωγής εκτυπώσεων μεγάλου τιράζ Repro Desk Professional επιτρέπει σε τυπογραφεία και καταστήματα παραγωγής αντιγράφων να αυξήσουν την κερδοφορία μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα. Σας επιτρέπει να ολοκληρώνετε αποτελεσματικότερα και εγκαίρως τις παραγγελίες ψηφιακών εκτυπώσεων μεγάλου μεγέθους, χρησιμοποιώντας τους υφιστάμενους πόρους ψηφιακής εκτύπωσης.

Πλεονεκτήματα

  • Κεντρική διαχείριση ουράς για εισερχόμενες παραγγελίες ψηφιακής εκτύπωσης, με ενοποιημένη προετοιμασία εργασιών και υποστήριξη για τις περισσότερες μορφές ασπρόμαυρων και έγχρωμων αρχείων
  • Κατανομή φόρτου για όλες τις παραγγελίες σε πολλαπλά συστήματα, με βάση τα υλικά εκτύπωσης, το μέγεθος των εικόνων, τη διαθεσιμότητα των συσκευών ή την ταχύτητα εξόδου
  • Ανεξάρτητη ασπρόμαυρη και έγχρωμη σάρωση χωρίς διακοπή της παραγωγής των εκτυπώσεων
  • Αρχειοθέτηση όλων των έτοιμων για εκτύπωση εγγράφων κατά πελάτη ή έργο, ή μόλις εκτυπωθούν, ώστε να μπορείτε να βρίσκετε και να επανεκτυπώνετε οποιαδήποτε παραγγελία ανά πάσα στιγμή

Λεπτομερή χαρακτηριστικά

Δείτε με περισσότερη λεπτομέρεια το προϊόν Repro Desk Professional

Ψηφιακές εκτυπώσεις από τους σταθμούς εργασίας των πελατών σας


Μπορείτε να γίνετε το "κουμπί online εκτύπωσης" των πελατών σας, παρέχοντάς τους το λογισμικό υποβολής εργασιών Client Tools. Αφού λάβετε τις παραγγελίες ψηφιακής εκτύπωσης και τις εισάγετε στο λογισμικό παραγωγής εκτυπώσεων, η παραγωγή απαιτεί ελάχιστη προσπάθεια. Οι πολύπλοκες παραγγελίες μπορούν να αποστέλλονται στη διαχείριση εκτυπώσεων, με αυτόματο διαχωρισμό και κατανομή φόρτου για βελτιστοποίηση της χρήσης των εκτυπωτών και μείωση του χρόνου εκτύπωσης, ώστε τα καταστήματα παραγωγής αντιγράφων να μπορούν να διεκπεραιώνουν περισσότερες παραγγελίες.

Προδιαγραφές προϊόντος

Υποσημειώσεις