Εκτυπωτές

Σειρά i-SENSYS X C1530P

Προδιαγραφές

Λεπτομερείς προδιαγραφές

Γενικές προδιαγραφές

Προδιαγραφές εκτύπωσης

Χειρισμός υλικών εκτύπωσης

Διασύνδεση και λογισμικό

Γενικά χαρακτηριστικά

Αναλώσιμα

Αξεσουάρ και επιλογές