ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
για την Canon Mini Cam

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ:

Η χρήση αυτής της εφαρμογής υπόκειται στην παρούσα άδεια χρήσης τελικού χρήστη («EULA»). Αν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, κάντε κλικ στην «Αποδοχή» παρακάτω. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, κάντε κλικ στην «Απόρριψη» παρακάτω και διαγράψτε αμέσως την εφαρμογή από τη συσκευή σας. Η παρούσα EULA αποτελεί τη νομική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε ως νομικό πρόσωπο) και την Canon Europa N.V., με έδρα στη διεύθυνση Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands, ως τον δικαιοπάροχο («Δικαιοπάροχος» ή «Canon») της εφαρμογής «Canon Mini Cam» (η «Εφαρμογή») που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την κάμερα υπαίθριας χρήσης Canon IVY REC (η «Κάμερα υπαίθριας χρήσης»). Ο όρος «Εσείς» ή «Εσάς», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα, σημαίνει το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο στο οποίο χορηγείται άδεια βάσει της παρούσας EULA. Η χρήση της Εφαρμογής υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας EULA. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση της EULA σε τρίτους.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ EULA Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΗΣ: (1) ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ EULA, (2) ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ή ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ EULA ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ EULA Ή/ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ EULA ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ, ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

1. Εφαρμογή για φορητές συσκευές.

Όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα EULA, ο όρος «Εφαρμογή» νοείται ως (i) η εφαρμογή λογισμικού που προσφέρει η Canon υπό την εμπορική επωνυμία εφαρμογή «Canon Mini Cam», την οποία προσπαθείτε να κατεβάσετε από το κατάστημα εφαρμογών Google Play™ της Google LLC («Google»), για εξουσιοδοτημένη χρήση με ή σε επώνυμη φορητή συσκευή Android™ ή σε άλλη αποκλειστική πλατφόρμα λογισμικού Android που λειτουργεί σε ασύρματη φορητή συσκευή ή από το App Store® της Apple Inc. («Apple»), για εξουσιοδοτημένη χρήση με ή σε επώνυμη φορητή συσκευή Apple® ή άλλη αποκλειστική πλατφόρμα λογισμικού Apple που λειτουργεί σε ασύρματη φορητή συσκευή (η «Συσκευή»), και (ii) κάθε σχετικό ηλεκτρονικό έγγραφο για την εφαρμογή.

2. Χορήγηση άδειας.

Η Canon σας εκχωρεί προσωπικό, ακυρώσιμο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, περιορισμένο δικαίωμα λήψης, εγκατάστασης και χρήσης της εφαρμογής σε μία μόνο συσκευή την οποία ελέγχετε εσείς, καθώς και το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της εφαρμογής στην εν λόγω συσκευή, αυστηρά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας EULA. Η παρούσα EULA ισχύει για ενημερώσεις ή συμπληρώσεις της αρχικής εφαρμογής, που παρέχονται από την Canon, σε περίπτωση που οι εν λόγω ενημερώσεις ή συμπληρώσεις παρέχονται βάσει της παρούσας, αλλά η Canon και οι δικαιοπάροχοί της δεν έχουν καμία υποχρέωση να σας παρέχουν ενημερώσεις ή συμπληρώσεις.

3. Περιορισμοί.

Δεν επιτρέπεται: (i) η αποσυμπίληση, η αντίστροφη μηχανική, η αποσυναρμολόγηση, η προσπάθεια εξαγωγής του πηγαίου κώδικα ή η αποκρυπτογράφηση της εφαρμογής, (ii) οποιαδήποτε τροποποίηση, προσαρμογή, βελτίωση, ενίσχυση, μετάφραση ή παράγωγο έργο από την εφαρμογή, (iii) η παραβίαση οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας, κανόνων ή κανονισμών σε σχέση με την πρόσβασή σας ή τη χρήση της εφαρμογής, (iv) η αφαίρεση, η αλλοίωση ή η συγκάλυψη δήλωσης πνευματικών δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένης δήλωσης πνευματικών δικαιωμάτων ή εμπορικού σήματος) της Canon ή θυγατρικών, συνεργατών, προμηθευτών της ή των δικαιοπαρόχων της εφαρμογής ή η οποιασδήποτε μορφής συγκάλυψη ή τροποποίηση της εφαρμογής, (v) η εγκατάσταση, χρήση ή άδεια ύπαρξης της εφαρμογής σε περισσότερες από μία (1) συσκευή ταυτόχρονα ή σε οποιαδήποτε άλλη φορητή συσκευή ή σε υπολογιστή, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από τις μεμονωμένες λήψεις της εφαρμογής, καθεμία εκ των οποίων υπόκειται σε ξεχωριστή άδεια χρήσης (ωστόσο, αυτός ο περιορισμός δεν περιορίζει το δικαίωμά σας να εγκαταστήσετε εκ νέου την εφαρμογή στη συγκεκριμένη συσκευή για την οποία ελήφθη), (vi) η διανομή ή σύνδεση τις εφαρμογής σε πολλαπλές συσκευές ή άλλες υπηρεσίες, ή (vii) η διάθεση της εφαρμογής σε δίκτυο ή σε άλλο περιβάλλον που επιτρέπει την πρόσβαση ή χρήση της από πολλαπλές συσκευές ή από πολλούς χρήστες ταυτόχρονα.

4. Περιεχόμενο δημιουργούμενο από χρήστη.

4.1 Το περιεχόμενο που μεταβιβάζετε ή μεταφορτώνετε μέσω της εφαρμογής ή στην εφαρμογή σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο θεωρείται «Περιεχόμενο δημιουργούμενο από χρήστη». Δηλώνετε υπεύθυνα ότι έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε και να μεταβιβάζετε όλο το περιεχόμενο δημιουργούμενο από τον χρήστη στην εφαρμογή από τη συσκευή σας. Με την παραγωγή, τη διαβίβαση, την υποβολή ή την ανάρτηση περιεχομένου δημιουργούμενου από χρήστες σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, μέσω της εφαρμογής, παραχωρείτε δια της παρούσας στην Canon, στις συγγενείς εταιρείες ή στις θυγατρικές της, στους συνεργαζόμενους παρόχους πλατφορμών φορητών συσκευών και υπηρεσιών, και σε τρίτους που είναι εξουσιοδοτημένοι από την Canon να διανέμουν τις πληροφορίες που σαρώνονται και μεταφορτώνονται μέσω της εφαρμογής, τη διαρκή, αμετάκλητη, δωρεάν, παγκόσμια και μη αποκλειστική άδεια να προσαρμόζει, να τροποποιεί, να διαμορφώνει, να διαγράφει, να μεταφράζει, να διαβιβάζει ή να χρησιμοποιεί όλο το εν λόγω περιεχόμενο δημιουργούμενο από τον χρήστη, χωρίς καμία υποχρέωση, ειδοποίηση ή αποζημίωση προς εσάς, αποκλειστικά για τον σκοπό της μεταφόρτωσης, της χρήσης, της προβολής, της κοινής χρήσης ή της επεξεργασίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο του περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες μέσω πλατφόρμας τρίτου (όπως ορίζεται στη συνέχεια). Η παρούσα άδεια χορηγείται στην Canon, τις συγγενείς ή τις θυγατρικές της εταιρείες, σε συνεργαζόμενους παρόχους πλατφορμών για φορητές συσκευές και υπηρεσιών και σε εξουσιοδοτημένους τρίτους όσον αφορά τη χρήση του εν λόγω περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από χρήστες σε σχέση με την εφαρμογή και με μεταγενέστερη έκδοση ή τροποποίησή της. Η Canon δεν αναλαμβάνει την κυριότητα για κανένα περιεχόμενο δημιουργούμενο από χρήστη.

4.2 Συμφωνείτε, αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι η Canon, οι συγγενείς και θυγατρικές της εταιρείες, καθώς και οι συνεργαζόμενοι πάροχοι πλατφορμών για φορητές συσκευές και υπηρεσιών, και τρίτοι που είναι εξουσιοδοτημένοι από την Canon να διανέμουν τις πληροφορίες που διαβιβάζονται ή μεταφορτώνονται μέσω της εφαρμογής, δύνανται να τροποποιούν, να προσαρμόζουν, να αναδιαμορφώνουν και να μετατρέπουν με οποιονδήποτε τρόπο ή να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από χρήστη για να συμμορφώνονται με τα πρότυπα, τα πρωτόκολλα, τους μορφότυπους και τις απαιτήσεις που έχουν συμβατότητα με την εφαρμογή, για να προβάλλουν, να μεταφορτώνουν, να χρησιμοποιούν, να κοινοποιούν ή να επεξεργάζονται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από τον χρήστη με τις κατάλληλες πλατφόρμες τρίτων.

4.3 Εκτός από το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από χρήστες, η εφαρμογή μπορεί να συλλέγει και ορισμένες άλλες πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί: (i) να περιλαμβάνουν τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή στην οποία λειτουργεί η εφαρμογή, (ii) να απαιτούνται για τη βέλτιστη απόδοση της εφαρμογής και (iii) να χρησιμοποιούνται σε σχέση με τεχνική υποστήριξη που προσφέρει η Canon.

5. Δήλωση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η εφαρμογή και όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των αποκλειστικών δικαιωμάτων εντός αυτής (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του πηγαίου κώδικα, του αντικειμενικού κώδικα, εικόνων, φωτογραφιών, κινούμενων σχεδίων, βίντεο, ηχητικών αρχείων, μουσικής, κειμένου και βοηθητικές εφαρμογές που περιέχονται στην εφαρμογή, με εξαίρεση όμως λογισμικό τρίτων ή περιεχόμενο δημιουργούμενο από χρήστη), το έντυπο συνοδευτικό υλικό και κάθε αντίγραφο της εφαρμογής, καθώς και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται σε αυτή (συμπεριλαμβανομένων όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών και δικαιωμάτων δημοσιότητας) ανήκουν ή παραχωρούνται από την Canon, τις συγγενείς εταιρείες ή τους δικαιοπαρόχους της. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά και αδιαμφισβήτητα στην παρούσα, δεν κατέχετε ούτε σας χορηγεί η Canon κανένα ρητό ή σιωπηρό δικαίωμα (είτε συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή βάσει άλλης νομικής θεωρίας) επί των εν λόγω δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ όλα τα σχετικά δικαιώματα παραμένουν στην κατοχή της Canon, των συγγενών εταιρειών ή των δικαιοπαρόχων της. Δηλώνετε και αποδέχεστε ότι εσείς – και όχι η Canon, η Google, η Apple ή άλλη πλατφόρμα ή πάροχος υπηρεσιών της εφαρμογής – έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τη διερεύνηση, την υπεράσπιση, τον διακανονισμό και την εκπλήρωση αξιώσεων ή προσφυγών για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ή άλλης βλάβης ή ζημίας που απορρέει από τη χρήση ή την πρόσβασή σας στην εφαρμογή.

6. Επιφύλαξη δικαιωμάτων.

Η Canon και οι συγγενείς ή θυγατρικές της εταιρείες και οι δικαιοπάροχοί της διατηρούν κάθε δικαίωμα που δεν σας χορηγείται ρητά στην παρούσα EULA σε σχέση με την εφαρμογή και την κάμερα υπαίθριας χρήσης.

7. Καταγγελία.

Η παρούσα EULA τίθεται σε ισχύ από την πρώτη ημερομηνία κατά την οποία δηλώνετε την αποδοχή σας για την παρούσα EULA ή χρησιμοποιείτε την εφαρμογή με οποιονδήποτε τρόπο. Με την επιφύλαξη άλλων δικαιωμάτων οποιουδήποτε «Παρόχου» (όπως ορίζεται στην ενότητα 9 κάτωθι) ή όπως ορίζεται στην παρούσα με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, επέρχεται αυτόματη καταγγελία της παρούσας EULA με άμεση ισχύ χωρίς ειδοποίηση προς εσάς εάν δεν συμμορφωθείτε με οποιαδήποτε διάταξη ή όρο της παρούσας EULA. Συμφωνείτε και αποδέχεστε αυτόν τον όρο. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να διαγράψετε αμέσως ή να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα της εφαρμογής, όλο το σχετικό υλικό και όλα τα συστατικά της μέρη. Έχετε τη δυνατότητα καταγγελίας της παρούσας EULA διαγράφοντας την εφαρμογή από τη συσκευή σας.

8. Εκτύπωση υλικού τεκμηρίωσης.

Η εφαρμογή περιέχει έγγραφα που παρέχονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορείτε να εκτυπώσετε αντίγραφα αυτής της ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης. Θα πρέπει να αναπαράγετε και να συμπεριλάβετε τις δηλώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας όταν εκτυπώνετε επιτρεπόμενα αντίγραφα της ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης ή της εφαρμογής, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στη σχετική αντίστοιχη ηλεκτρονική τεκμηρίωση.

9. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

9.1 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΟΡΟ, ΡΗΤΟ Ή ΣΙΩΠΗΡΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΕΑΝ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ. ΜΕΡΙΚΑ ΚΡΑΤΗ Ή ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΟΡΩΝ, ΣΥΝΕΠΩΣ Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ Ή ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.

9.2 ΟΥΤΕ Η CANON, οι θυγατρικές ή συγγενείς της εταιρείες, οι δικαιοπάροχοί τους, Η GOOGLE, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Ή ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ GOOGLE, Η APPLE, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ Ή ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ APPLE, ΟΥΤΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΙ «ΠΑΡΟΧΟΙ»), ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΟΤΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ (Ι) ΘΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, Ή (ΙΙ) ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ Ή ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ Ή ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ή ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ή ΠΛΗΡΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ, ΕΝΩ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΑΡΟΧΟΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ AIRTIME Ή ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ.

9.3 ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΚΤΕΘΕΙ ΣΕ ΑΚΟΥΣΙΑ ΖΗΜΙΑ, ΦΘΟΡΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΕΠΙΘΕΣΗ, ΙΟΥΣ, ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Ή ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ EULA, ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΟΧΟΣ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ EULA, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ, ΦΘΟΡΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΙΩΝ, ΠΑΡΕΜΒΟΛΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ.

9.4 Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ Ή ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΦΙΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΕΝΩ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ή ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΟΠΟΥ Η ΑΣΤΟΧΙΑ Ή ΟΙ ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΜΟΥΣ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.

10. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ.

10.1 ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Ή ΑΠΟ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ Ή ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: (Ι) ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΗ, Ή ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ, (ΙΙ) ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ή ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, (ΙΙΙ) ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΡΙΤΟΥ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΑΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, Ή (IV) ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

10.2 ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΤΕ ΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΣΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΜΕΡΙΚΑ ΚΡΑΤΗ Ή ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΥΧΑΙΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ Ή ΘΑΝΑΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΟΧΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

11. Ισχύον δίκαιο/Περιορισμοί εξαγωγών/Νομική συμμόρφωση.

Η παρούσα EULA διέπεται από το ολλανδικό δίκαιο.

Δια της παρούσας πιστοποιείτε ότι δεν θα προβείτε άμεσα ή έμμεσα, ούτε θα ζητήσετε από τον εκπρόσωπό σας να προβεί στην εξαγωγή, την επανεξαγωγή, τη μεταφορά ή μεταβίβαση της εφαρμογής ή μέρους αυτής, ή σχετικών πληροφοριών, μέσων, ή εφαρμογής κατά παράβαση όλων των ισχυόντων νόμων, κανονισμών και διαταγμάτων ελέγχου των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων, του νόμου των ΗΠΑ περί διαχείρισης εξαγωγών του 1979 και άλλων ισχυόντων εθνικών ή ευρωπαϊκών νόμων και κανονισμών, όπως έχουν τροποποιηθεί, καθώς και των εκτελεστικών κανονισμών τους, στον βαθμό που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες που πρόκειται να εκτελεστούν βάσει της παρούσας άδειας χρήσης.

Δηλώνετε ρητά και εγγυάστε ότι δεν (i) βρίσκεστε σε χώρα όπου έχει επιβληθεί οικονομικός αποκλεισμός από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, ή η οποία έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ως χώρα που «χρηματοδοτεί τρομοκράτες», ή (ii) συμπεριλαμβάνεστε σε λίστα απαγορευμένων ή περιορισμένων προσώπων της κυβέρνησης των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της λίστας ειδικώς σεσημασμένων πολιτών του Υπουργείου Οικονομικών, ή της λίστας απαγορευμένων φυσικών ή νομικών προσώπων του Υπουργείου Εμπορίου.

12. Άλλοι κανόνες χρήσης, περιορισμοί, υποχρεώσεις, δικαιώματα και δηλώσεις που αφορούν την εφαρμογή για φορητές συσκευές.

12.1 Αποδέχεστε ότι (i) η παρούσα EULA συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και στην Canon, και όχι με την Google, την Apple ή άλλον πάροχο πλατφόρμας ή υπηρεσιών της εφαρμογής και (ii) η Canon, και όχι η Google ούτε η Apple, είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την εφαρμογή και το περιεχόμενό της. Χωρίς περιορισμούς, η χρήση της εφαρμογής με κάποια συσκευή σας υπόκειται στους κανόνες χρήσης που έχει θεσπίσει η Google ή η Apple (ανάλογα με τους κανόνες στους οποίους υπόκειται η συσκευή σας), συμπεριλαμβανομένων, για συσκευή Android, των κανόνων που βρίσκονται στη διεύθυνση https://play.google.com/intl/el_gr/about/play-terms/ ή είναι διαθέσιμοι στο Google Play, ή για συσκευή Apple, των όρων που προβλέπονται στους όρους και τις προϋποθέσεις του Apple App Store®, στη διεύθυνση https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/gr/terms.html, των οποίων οι ισχύουσες διατάξεις ενσωματώνονται στην παρούσα μέσω της παρούσας αναφοράς.

12.2 Σε καμία περίπτωση η Google, οι θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες ή οι δικαιοπάροχοι της Google, η Apple, οι θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες ή οι δικαιοπάροχοι της Apple, ή άλλοι πάροχοι πλατφορμών ή υπηρεσιών για την εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών airtime ή παρόχων τηλεπικοινωνιών) δεν φέρουν ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις από εσάς ή τρίτους όσον αφορά την εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένης της πώλησης και διανομής της), ή για την κατοχή ή χρήση της συσκευής από εσάς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, (i) αξιώσεων περί ευθύνης για το προϊόν, (ii) αξίωσης ότι η εφαρμογή δεν συμμορφώνεται με ισχύουσα νομική ή κανονιστική απαίτηση, και (iii) αξιώσεων που απορρέουν από νόμους προστασίας καταναλωτών ή από παρόμοια νομοθεσία.

12.3 Με εξαίρεση όσα προβλέπονται στην παρούσα ενότητα 12.3, τίποτα από όσα περιέχονται στην παρούσα EULA δεν προορίζεται ή ερμηνεύεται ως εκχώρηση δικαιωμάτων, οφελών ή διορθωτικών μέτρων οποιουδήποτε είδους ή χαρακτήρα σε φυσικό ή νομικό εμπορικό πρόσωπο (εκτός από τα μέρη που περιλαμβάνονται στην παρούσα), ούτε ως δημιουργία υποχρεώσεων ή ευθυνών κάποιου μέρους ως προς οποιοδήποτε σχετικό πρόσωπο. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η Apple και οι θυγατρικές της Apple είναι τρίτοι δικαιούχοι της παρούσας EULA και ότι εφόσον αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, η Apple έχει το δικαίωμα (και θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί το δικαίωμα) να εφαρμόσει την παρούσα EULA έναντί σας ως τρίτος δικαιούχος της.

12.4 Η Google, οι θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες και οι δικαιοπάροχοι της Google, η Apple, οι θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες και οι δικαιοπάροχοι της Apple δεν φέρουν ευθύνη για αξιώσεις από εσάς ή τρίτους όσον αφορά την εφαρμογή ή την κατοχή ή χρήση της συσκευής από εσάς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, (i) αξιώσεων περί ευθύνης για το προϊόν, (ii) αξίωσης ότι η εφαρμογή δεν συμμορφώνεται με ισχύουσα νομική ή κανονιστική απαίτηση, και (iii) αξιώσεων που απορρέουν από νόμους προστασίας καταναλωτών ή από παρόμοια νομοθεσία.

12.5 Μπορεί να ισχύουν χρεώσεις δεδομένων για τη χρήση της εφαρμογής. Η Canon δεν φέρει ευθύνη για χρεώσεις ή τέλη κινητής σε σχέση με τη χρήση της εφαρμογής. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για να μάθετε εάν ισχύουν χρεώσεις κινητής για εσάς.

13. Αποζημίωση.

13.1 Συμφωνείτε ότι θα καλύπτετε και θα απαλλάσσετε κάθε πάροχο και τα αντίστοιχα στελέχη, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους και τους υπαλλήλους του από κάθε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένης κάθε απώλειας, ευθύνης, αξίωσης, απαίτησης, αποζημίωσης, δαπάνης, αγωγής, μήνυσης, προσφυγής, δικαστικής απόφασης, επιδίκασης, εκτέλεσης και ενυπόθηκης απαίτησης, συμπεριλαμβανομένης της δικηγορικής αμοιβής, είτε κινήθηκε από τρίτους ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, λόγω ή ως αποτέλεσμα των εξής: (i) αθέτηση δήλωσης, εγγύησης, συμφωνίας ή υποχρέωσης που ορίζεται στην παρούσα EULA εκ μέρους σας (ή άλλη αθέτηση της συμφωνίας σας με την Canon βάσει της παρούσας EULA), (ii) μεταβίβαση, υποβολή ή παροχή πληροφοριών, περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από χρήστη ή άλλο υλικό μέσω της συσκευής σας, ή (iii) παραβίαση οποιουδήποτε νόμου εκ μέρους σας ή παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτου, συμπεριλαμβανομένης της προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων φυσικού ή νομικού προσώπου.

13.2 Οι υποχρεώσεις αποζημίωσης που ορίζονται στην ενότητα 13.1 ανωτέρω υπερισχύουν έναντι κάθε καταγγελίας της παρούσας EULA.

14. Προσωπικά δεδομένα

Η Canon συλλέγει αυτόματα και αναλύει τεχνικά δεδομένα χρήσης από τη συσκευή σας, προκειμένου να διευκολύνει τη λειτουργία της συσκευής σας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα δεδομένα που συλλέγουμε και για τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε στις σχετικές ενότητες της πολιτικής προστασίας απορρήτου καταναλωτών της Canon (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=el-GR)

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics για να συλλέγουμε τα δεδομένα χρήσης σας. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την υπηρεσία Google Analytics στη διεύθυνση www.google.com/policies/privacy/partners, στο κεφάλαιο με τίτλο «Πώς χρησιμοποιεί η Google πληροφορίες από ιστότοπους ή εφαρμογές που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας»

15. Όροι λογισμικού τρίτων, Δηλώσεις.

15.1 Ορισμένα μέρη της εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιούν ή να περιλαμβάνουν λογισμικό τρίτων που υπόκειται σε όρους άδειας ανοικτού κώδικα ή/και άδειας τρίτων («Λογισμικό τρίτων»). Αναγνωρίζετε, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε το εν λόγω λογισμικό τρίτων στο πλαίσιο της εφαρμογής ή σε σχέση με αυτή υπόκειται και διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας ανοικτού κώδικα ή/και της άδειας τρίτου που ισχύει για το εν λόγω λογισμικό τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ευχαριστιών, όρων άδειας χρήσης και δηλώσεων αποποίησης που περιέχονται σε αυτό. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των όρων της παρούσας EULA και των όρων των εν λόγω αδειών ανοικτού κώδικα ή τρίτων όσον αφορά τη χρήση του σχετικού λογισμικού τρίτων, υπερισχύουν οι όροι της άδειας ανοικτού κώδικα ή/και της άδειας τρίτων.

15.2 Ορισμένα μέρη της εφαρμογής σας επιτρέπουν να συνδέετε την εφαρμογή σε επιλεγμένες πλατφόρμες που δεν ανήκουν στην Canon ούτε λειτουργούν υπό τη διαχείρισή της όπως εμφανίζονται στην εφαρμογή («Πλατφόρμες τρίτων») και μπορεί να σας ζητούν να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας μέσω της πλατφόρμας τρίτων. Αναγνωρίζετε, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η Canon δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τον λογαριασμό σας στην πλατφόρμα τρίτων ούτε για δραστηριότητες σε σχέση με τη χρήση πλατφορμών τρίτων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, της σύνδεσής σας στον λογαριασμό σας στην πλατφόρμα τρίτων.

15.3 Κάποια τμήματα της εφαρμογής διαθέτουν δηλώσεις και άδειες ανοικτού κώδικα από κοινότητες και τρίτους που διέπουν τη χρήση αυτών των τμημάτων, ενώ οι άδειες που χορηγούνται βάσει της παρούσας EULA δεν αλλοιώνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ενδεχομένως έχετε βάσει των εν λόγω αδειών ανοικτού κώδικα, ωστόσο, η δήλωση αποποίησης εγγυήσεων και οι διατάξεις περιορισμού ευθύνης στην παρούσα EULA ισχύουν για όλα τα συστατικά μέρη της εφαρμογής.

15.4 Τα Android™, Google Play™ και σχετικά εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, επωνυμίες και λογότυπα αποτελούν ιδιοκτησία της Google LLC.

15.5 Τα Apple®, App Store® και σχετικά εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, επωνυμίες και λογότυπα αποτελούν ιδιοκτησία της Apple Inc.

15.6 Οι κάτωθι όροι τρίτων ενσωματώνονται στην παρούσα και αποτελούν μέρος των παρόντων όρων άδειας χρήσης:

Εάν πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής, αναγνωρίζετε επίσης και συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους άδειας χρήσης:

GPUImage2
Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαία ή δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποιήσεις, επιτρέπεται εφόσον καλύπτονται οι ακόλουθοι όροι:

Η αναδιανομή του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρεί την παραπάνω σημείωση copyright, αυτή τη λίστα όρων και την ακόλουθη αποποίηση.

Η αναδιανομή σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγει την παραπάνω σημείωση copyright, αυτή τη λίστα όρων και της ακόλουθη αποποίηση στο υλικό τεκμηρίωσης και/ή σε άλλα υλικά που παρέχονται με τη διανομή.

Το όνομα του πλαισίου GPUImage και τα ονόματα όσων συνέβαλαν σ' αυτό δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη ή προώθηση προϊόντων τα οποία προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς προηγούμενη ρητή άδεια.

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ «ΩΣ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ» ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΕΣΟΔΩΝ, Ή ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ), ΜΕ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ, ΚΑΙ ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΩΝ.

SDWebImage
Copyright (c) 2009-2018 Olivier Poitrey
rs@dailymotion.com

Δια του παρόντος χορηγείται δωρεάν άδεια σε κάθε πρόσωπο που έχει αποκτήσει αντίγραφο του παρόντος λογισμικού και των σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης (το «Λογισμικό»), να εμπορεύεται το λογισμικό χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης, δημοσίευσης, διανομής, παραχώρησης άδειας χρήσης ή/και πώλησης αντιγράφων του λογισμικού, καθώς και να επιτρέπει τις σχετικές ενέργειες σε πρόσωπα στα οποία παρέχεται το λογισμικό, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

Η ανωτέρω δήλωση προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και η παρούσα δήλωση παραχώρησης άδειας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα αντίγραφα ή ουσιώδη τμήματα του λογισμικού.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ Ή ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΗ, ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ΕΚ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΜΕΣΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΡΡΕΕΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Ή ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ.

ZipArchive
Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes,
http://soff.es
Δια του παρόντος χορηγείται δωρεάν άδεια σε κάθε πρόσωπο που έχει αποκτήσει αντίγραφο του παρόντος λογισμικού και των σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης (το «Λογισμικό»), να εμπορεύεται το λογισμικό χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης, δημοσίευσης, διανομής, παραχώρησης άδειας χρήσης ή/και πώλησης αντιγράφων του λογισμικού, καθώς και να επιτρέπει τις σχετικές ενέργειες σε πρόσωπα στα οποία παρέχεται το λογισμικό, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

Η ανωτέρω δήλωση προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και η παρούσα δήλωση παραχώρησης άδειας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα αντίγραφα ή ουσιώδη τμήματα του λογισμικού.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ Ή ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΗ, ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ΕΚ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΜΕΣΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΡΡΕΕΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Ή ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ.

Libgdx-1.6.1.zip
Copyright (c) 2013 Mario Zechner

Η άδεια χρήσης χορηγείται στο πλαίσιο της Άδειας Χρήσης Apache, Έκδοση 2.0 (η «Άδεια»). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο, παρά μόνο σύμφωνα με την Άδεια. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της Άδειας στη διεύθυνση

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Εκτός και αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς, το λογισμικό που διανέμεται υπό την Άδεια διανέμεται "ΩΣ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, είτε ρητές είτε σιωπηρές. Ανατρέξτε στην Άδεια για τη συγκεκριμένη διατύπωση που διέπει τα δικαιώματα και τους περιορισμούς στο πλαίσιο της Άδειας.

Firebase Analytics
Copyright (c) Google Firebase (άγνωστο έτος)

Η άδεια χρήσης χορηγείται στο πλαίσιο της Άδειας Χρήσης Apache, Έκδοση 2.0 (η «Άδεια»). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο, παρά μόνο σύμφωνα με την Άδεια. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της Άδειας στη διεύθυνση

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Εκτός και αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς, το λογισμικό που διανέμεται υπό την Άδεια διανέμεται "ΩΣ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, είτε ρητές είτε σιωπηρές. Ανατρέξτε στην Άδεια για τη συγκεκριμένη διατύπωση που διέπει τα δικαιώματα και τους περιορισμούς στο πλαίσιο της Άδειας.

IJK Player
Copyright (c) 2017 Bilibili

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Έκδοση 3, 29 Ιουνίου 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc. < https://fsf.org/>

Όλοι έχουν δικαίωμα αντιγραφής και διανομής πιστών αντιγράφων της παρούσας άδειας, αλλά δεν επιτρέπεται η τροποποίησή της.

Η παρούσα έκδοση της άδειας GNU Lesser General Public License ενσωματώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της έκδοσης 3 της GNU General Public License, η οποία συμπληρώνεται με τις επιπλέον άδειες που αναφέρονται στη συνέχεια.

0. Επιπλέον ορισμοί.

Όπως χρησιμοποιείται στο παρόν, η φράση «παρούσα άδεια» αναφέρεται στην έκδοση 3 της GNU Lesser General Public License, ενώ ο όρος «GNU GPL» αναφέρεται στην έκδοση 3 της GNU General Public License.

Ο όρος «Βιβλιοθήκη» αναφέρεται σε καλυπτόμενο έργο που διέπεται από την παρούσα άδεια, με εξαίρεση κάποια εφαρμογή ή συνδυασμένη εργασία όπως ορίζεται κατωτέρω.

Η «Εφαρμογή» είναι κάθε έργο που χρησιμοποιεί ένα περιβάλλον εργασίας που παρέχεται από τη βιβλιοθήκη, αλλά κατά τ’ άλλα δεν βασίζεται στη βιβλιοθήκη. Ο ορισμός της υποκλάσης μιας κλάσης που ορίζεται από τη βιβλιοθήκη θεωρείται τρόπος χρήσης ενός περιβάλλοντος εργασίας που παρέχεται από τη βιβλιοθήκη.

Η «Συνδυασμένη εργασία» είναι ένα έργο που παράγεται συνδυάζοντας ή συνδέοντας μια εφαρμογή με τη βιβλιοθήκη. Η συγκεκριμένη έκδοση της βιβλιοθήκης με την οποία παράχθηκε η συνδυασμένη εργασία καλείται επίσης και «Συνδεδεμένη έκδοση».

Η «Ελάχιστη αντίστοιχη πηγή» για μια συνδυασμένη εργασία αναφέρεται στην αντίστοιχη πηγή για τη συνδυασμένη εργασία, με εξαίρεση τον πηγαίο κώδικα για τμήματα της συνδυασμένης εργασίας που, αν ληφθούν υπόψη μεμονωμένα, βασίζονται στην εφαρμογή και όχι στη συνδεδεμένη έκδοση.

Ο «Αντίστοιχος κώδικας εφαρμογής» για μια συνδυασμένη εργασία αναφέρεται στον αντικειμενικό κώδικα ή/και στον πηγαίο κώδικα για την εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων και των βοηθητικών προγραμμάτων που χρειάζονται για την αναπαραγωγή της συνδυασμένης εργασίας από την εφαρμογή, αλλά με εξαίρεση τις βιβλιοθήκες συστήματος της συνδυασμένη εργασίας.

1. Εξαίρεση στην ενότητα 3 του GNU GPL.

Μπορείτε να μεταβιβάσετε καλυπτόμενο έργο βάσει των ενοτήτων 3 και 4 της παρούσας άδειας χωρίς να δεσμεύεστε από την ενότητα 3 του GNU GPL.

2. Κοινοποίηση τροποποιημένων εκδόσεων.

Εάν τροποποιείτε αντίγραφο της βιβλιοθήκης, και στις τροποποιήσεις σας, κάποια δυνατότητα αναφέρεται σε λειτουργία ή δεδομένα που παρέχονται από εφαρμογή που χρησιμοποιεί τη δυνατότητα (όχι ως παράμετρος που δίνεται όταν καλείται η δυνατότητα), τότε μπορείτε να κοινοποιήσετε αντίγραφο της τροποποιημένης έκδοσης:

 • α) βάσει της παρούσας άδειας, υπό τον όρο ότι καταβάλλετε καλόπιστη προσπάθεια να διασφαλίσετε ότι, σε περίπτωση που η εφαρμογή δεν παρέχει τη λειτουργία ή τα δεδομένα, η δυνατότητα εξακολουθεί να λειτουργεί, και εκτελεί οποιοδήποτε μέρος του σκοπού της έχει ακόμη νόημα, ή
 • β) βάσει του GNU GPL, με καμία από τις επιπλέον άδειες της παρούσας άδειας που ισχύουν στο συγκεκριμένο αντίγραφο.

3. Αντικειμενικός κώδικας που ενσωματώνει υλικό από αρχεία κεφαλίδων βιβλιοθήκης.

Η μορφή του αντικειμενικού κώδικα μιας εφαρμογής μπορεί να περιλαμβάνει υλικό από αρχείο κεφαλίδας που αποτελεί μέρος της βιβλιοθήκης. Μπορείτε να κοινοποιείτε τον εν λόγω αντικειμενικό κώδικα σύμφωνα με τους όρους της επιλογής σας, υπό τον όρο ότι εάν το ενσωματωμένο υλικό δεν περιορίζεται σε αριθμητικές παραμέτρους, διατάξεις δομής δεδομένων και στοιχεία πρόσβασης ή μικρές μακροεντολές, εμβόλιμες (inline) συναρτήσεις και υποδείγματα (δέκα ή λιγότερες σειρές σε μήκος), εκτελείτε και τις δύο ακόλουθες ενέργειες:

 • α) Προσθέτετε εμφανή ειδοποίηση σε κάθε αντίγραφο του αντικειμενικού κώδικα ότι η βιβλιοθήκη χρησιμοποιείται σε αυτόν και ότι η βιβλιοθήκη και η χρήση της καλύπτονται από την παρούσα άδεια.
 • β) Συνοδεύετε τον αντικειμενικό κώδικα με αντίγραφο του GNU GPL και της παρούσας άδειας.

4. Συνδυασμένες εργασίες.

Μπορείτε να κοινοποιήσετε συνδυασμένη εργασία σύμφωνα με τους όρους της επιλογής σας, οι οποίοι συνδυαστικά, στην ουσία δεν περιορίζουν την τροποποίηση των τμημάτων της βιβλιοθήκης που περιέχεται στη συνδυασμένη εργασία και την αντίστροφη μηχανική για την αποσφαλμάτωση των εν λόγω τροποποιήσεων, αν επίσης εκτελέσετε καθεμία από τις ακόλουθες ενέργειες:

 • α) Προσθέτετε εμφανή ειδοποίηση σε κάθε αντίγραφο της συνδυασμένης εργασίας ότι η βιβλιοθήκη χρησιμοποιείται σε αυτήν και ότι η βιβλιοθήκη και η χρήση της καλύπτονται από την παρούσα άδεια.
 • β) Συνοδεύετε τη συνδυασμένη εργασία με αντίγραφο του GNU GPL και της παρούσας άδειας.
 • γ) Για συνδυασμένη εργασία που εμφανίζει δηλώσεις προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων κατά την εκτέλεση, συμπεριλαμβάνετε τη δήλωση προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων για τη βιβλιοθήκη μεταξύ αυτών των δηλώσεων, καθώς και παραπομπή που κατευθύνει τον χρήστη στα αντίγραφα του GNU GPL και της παρούσας άδειας.
 • δ) Κάνετε κάποιο από τα ακόλουθα:
  • 0) Κοινοποιείτε την ελάχιστη αντίστοιχη πηγή βάσει των όρων της παρούσας άδειας, καθώς και τον αντίστοιχο κώδικα εφαρμογής σε μορφή κατάλληλη και με όρους που επιτρέπουν στον χρήστη να ανασυνδυάσει ή να επανασυνδέσει την εφαρμογή με τροποποιημένη έκδοση της συνδεδεμένης έκδοσης για να παράγει τροποποιημένη συνδυασμένη εργασία, με τον τρόπο που ορίζεται στην ενότητα 6 του GNU GPL για την κοινοποίηση αντίστοιχης πηγής.
  • 1) Χρησιμοποιείτε κατάλληλο μηχανισμό κοινόχρηστης βιβλιοθήκης για σύνδεση με τη βιβλιοθήκη. Ο κατάλληλος μηχανισμός είναι εκείνος που α) χρησιμοποιεί σε χρόνο εκτέλεσης ένα αντίγραφο της βιβλιοθήκης που ήδη υπάρχει στο υπολογιστικό σύστημα του χρήστη, και β) θα λειτουργεί σωστά με τροποποιημένη έκδοση της βιβλιοθήκης, συμβατή με το περιβάλλον εργασίας της συνδεδεμένης έκδοσης.
 • ε) Παρέχετε πληροφορίες εγκατάστασης, αλλά μόνο εάν διαφορετικά θα έπρεπε να παρέχετε τις εν λόγω πληροφορίες βάσει της ενότητας 6 του GNU GPL, και μόνο στον βαθμό που οι εν λόγω πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση και εκτέλεση τροποποιημένης έκδοσης της συνδυασμένης εργασίας που παράγεται από τον ανασυνδυασμό ή την επανασύνδεση της εφαρμογής με τροποποιημένη έκδοση της συνδεδεμένης έκδοσης. (Αν χρησιμοποιήσετε την επιλογή 4δ0), οι πληροφορίες εγκατάστασης θα πρέπει να συνοδεύουν την ελάχιστη αντίστοιχη πηγή και τον αντίστοιχο κώδικα εφαρμογής. Αν χρησιμοποιήσετε την επιλογή 4δ1), θα πρέπει να υποβάλετε τις πληροφορίες εγκατάστασης με τον τρόπο που ορίζεται στην ενότητα 6 του GNU GPL για την κοινοποίηση αντίστοιχης πηγής.)

5. Συνδυασμένες βιβλιοθήκες.

Μπορείτε να τοποθετήσετε δυνατότητες βιβλιοθήκης που αποτελούν έργο βασισμένο στη βιβλιοθήκη ακριβώς δίπλα σε μεμονωμένη βιβλιοθήκη μαζί με άλλες δυνατότητες βιβλιοθήκης που δεν αποτελούν εφαρμογές και δεν καλύπτονται από την παρούσα άδεια, και να κοινοποιήσετε την εν λόγω συνδυασμένη βιβλιοθήκη υπό τους όρους της επιλογής σας, αν εκτελέσετε και τις δύο ακόλουθες ενέργειες:

 • α) Συνοδεύετε τη συνδυασμένη βιβλιοθήκη με αντίγραφο του ίδιου έργου βασισμένου στη βιβλιοθήκη, που δεν έχει συνδυαστεί με άλλες δυνατότητες βιβλιοθήκης και κοινοποιείται υπό τους όρους της παρούσας άδειας.
 • β) Προσθέτετε εμφανή ειδοποίηση με τη συνδυασμένη βιβλιοθήκη ότι μέρος της αποτελεί έργο βασισμένο στη βιβλιοθήκη και εξηγώντας πού είναι διαθέσιμη η συνοδευτική ασυνδύαστη μορφή του ίδιου έργου.

6. Αναθεωρημένες εκδόσεις της GNU Lesser General Public License.

Το Free Software Foundation μπορεί να δημοσιεύει αναθεωρημένες ή/και νέες εκδόσεις της GNU Lesser General Public License ανά διαστήματα. Οι εν λόγω νέες εκδόσεις θα είναι παρόμοιες ως προς το πνεύμα με την παρούσα έκδοση, αλλά μπορεί να διαφέρουν στις λεπτομέρειές τους για την αντιμετώπιση νέων προβλημάτων ή ζητημάτων.

Η κάθε έκδοση διαθέτει ξεχωριστό αριθμό έκδοσης. Αν η βιβλιοθήκη, όπως τη λάβατε, ορίζει ότι σε αυτήν εφαρμόζεται ορισμένη αριθμημένη έκδοση της GNU Lesser General Public License ή «οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση», έχετε την επιλογή να ακολουθήσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις είτε της συγκεκριμένης δημοσιευμένης έκδοσης είτε μεταγενέστερης έκδοσης που έχει δημοσιευθεί από το Free Software Foundation. Αν η βιβλιοθήκη όπως τη λάβατε δεν ορίζει συγκεκριμένο αριθμό έκδοσης της GNU Lesser General Public License, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε έκδοση της GNU Lesser General Public License που έχει δημοσιευθεί από το Free Software Foundation.

Αν η βιβλιοθήκη όπως τη λάβατε ορίζει ότι κάποιος πληρεξούσιος μπορεί να αποφασίσει εάν θα ισχύουν μελλοντικές εκδόσεις της GNU Lesser General Public License, η δημόσια δήλωση αποδοχής οποιασδήποτε έκδοσης εκ μέρους του πληρεξουσίου αποτελεί μόνιμη εξουσιοδότηση προς εσάς για να επιλέξετε τη συγκεκριμένη έκδοση για τη βιβλιοθήκη.

Android-GPUImage
Copyright 2018 CyberAgent, Inc.

Η άδεια χρήσης χορηγείται στο πλαίσιο της Άδειας Χρήσης Apache, Έκδοση 2.0 (η "Άδεια"). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο, παρά μόνο σύμφωνα με την Άδεια. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της Άδειας στη διεύθυνση

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Εκτός και αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς, το λογισμικό που διανέμεται υπό την Άδεια διανέμεται "ΩΣ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, είτε ρητές είτε σιωπηρές. Ανατρέξτε στην Άδεια για τη συγκεκριμένη διατύπωση που διέπει τα δικαιώματα και τους περιορισμούς στο πλαίσιο της Άδειας.

Glide
Άδεια για οτιδήποτε δεν αποτελεί third_party (τρίτους) και δεν έχει οποιαδήποτε άλλη σήμανση:
Copyright (c) 2014 Google, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαία ή δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποιήσεις, επιτρέπεται εφόσον καλύπτονται οι ακόλουθοι όροι:

Η αναδιανομή του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρεί την παραπάνω σημείωση copyright, αυτή τη λίστα όρων και την ακόλουθη αποποίηση.

Η αναδιανομή σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγει την παραπάνω σημείωση copyright, αυτή τη λίστα όρων και της ακόλουθη αποποίηση στο υλικό τεκμηρίωσης και/ή σε άλλα υλικά που παρέχονται με τη διανομή. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ GOOGLE, INC. «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η GOOGLE, INC. Ή ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ, Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΕΣΟΔΩΝ, Ή ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ), ΜΕ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ, ΚΑΙ ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΩΝ.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται στο λογισμικό και στην τεκμηρίωση ανήκουν στους δημιουργούς και δεν θα πρέπει να ερμηνεύονται ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες πολιτικές, ρητές ή σιωπηρές, της Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Άδεια για third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Η άδεια χρήσης χορηγείται στο πλαίσιο της Άδειας Χρήσης Apache, Έκδοση 2.0 (η "Άδεια"). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο, παρά μόνο σύμφωνα με την Άδεια. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της Άδειας στη διεύθυνση

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Εκτός και αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς, το λογισμικό που διανέμεται υπό την Άδεια διανέμεται «ΩΣ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ», ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, είτε ρητές είτε σιωπηρές. Ανατρέξτε στην Άδεια για τη συγκεκριμένη διατύπωση που διέπει τα δικαιώματα και τους περιορισμούς στο πλαίσιο της Άδειας.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Άδεια για third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Δια του παρόντος χορηγείται δωρεάν άδεια σε κάθε πρόσωπο που έχει αποκτήσει αντίγραφο του παρόντος λογισμικού και των σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης (το «Λογισμικό»), να εμπορεύεται το λογισμικό χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης, δημοσίευσης, διανομής, παραχώρησης άδειας χρήσης ή/και πώλησης αντιγράφων του λογισμικού, καθώς και να επιτρέπει τις σχετικές ενέργειες σε πρόσωπα στα οποία παρέχεται το λογισμικό, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: Η ανωτέρω δήλωση προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και η παρούσα δήλωση παραχώρησης άδειας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα αντίγραφα ή ουσιώδη τμήματα του λογισμικού. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ Ή ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΗ, ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ΕΚ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΜΕΣΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΡΡΕΕΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Ή ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Άδεια για third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java και third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

Δεν υπάρχει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στον πηγαίο κώδικα της παρούσας κλάσης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, ωστόσο, ανατρέξτε στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Unisys LZW για περιορισμούς στη χρήση της σχετικής κλάσης LZWEncoder. Μπορείτε να προωθήσετε τις διορθώσεις σας στη διεύθυνση kweiner@fmsware.com.

-----------------------------------------------------------------------------

Άδεια για third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net quantization algorithm by Anthony Dekker, 1994. Βλ. «Kohonen neural networks for optimal colour quantization» στο «Network: Computation in Neural Systems» τόμος 5 (1994) σελ. 351-367. για συζήτηση περί του αλγορίθμου. Οποιοδήποτε μέρος λαμβάνει αντίγραφο των παρόντων αρχείων από τον δημιουργό, άμεσα ή έμμεσα, διαθέτει δωρεάν, πλήρες και απεριόριστο αμετάκλητο, παγκόσμιο, καταβεβλημένο, μη αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια να εμπορεύεται το παρόν λογισμικό και τα αρχεία τεκμηρίωσης (το «Λογισμικό»), χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης, δημοσίευσης, παραχώρησης άδειας χρήσης ή/και πώλησης αντιγράφων του λογισμικού, καθώς και το δικαίωμα να επιτρέπει τις σχετικές ενέργειες σε πρόσωπα που λαμβάνουν αντίγραφα από το εν λόγω μέρος, με μοναδική προϋπόθεση η παρούσα δήλωση να παραμένει ανέπαφη.

android.support.v4

Copyright (c) Google (άγνωστο έτος)

Η άδεια χρήσης χορηγείται στο πλαίσιο της Άδειας Χρήσης Apache, Έκδοση 2.0 (η "Άδεια"). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο, παρά μόνο σύμφωνα με την Άδεια. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της Άδειας στη διεύθυνση

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Εκτός και αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς, το λογισμικό που διανέμεται υπό την Άδεια διανέμεται "ΩΣ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, είτε ρητές είτε σιωπηρές. Ανατρέξτε στην Άδεια για τη συγκεκριμένη διατύπωση που διέπει τα δικαιώματα και τους περιορισμούς στο πλαίσιο της Άδειας.

Kotlin-web-site
Copyright 2000-2019 JetBrains s.r.o. and Kotlin Programming Language contributors

Η άδεια χρήσης χορηγείται στο πλαίσιο της Άδειας Χρήσης Apache, Έκδοση 2.0 (η "Άδεια"). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο, παρά μόνο σύμφωνα με την Άδεια. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της Άδειας στη διεύθυνση

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Εκτός και αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς, το λογισμικό που διανέμεται υπό την Άδεια διανέμεται "ΩΣ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, είτε ρητές είτε σιωπηρές. Ανατρέξτε στην Άδεια για τη συγκεκριμένη διατύπωση που διέπει τα δικαιώματα και τους περιορισμούς στο πλαίσιο της Άδειας.

Retrofit
Copyright 2013 Square, Inc.

Η άδεια χρήσης χορηγείται στο πλαίσιο της Άδειας Χρήσης Apache, Έκδοση 2.0 (η "Άδεια"). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο, παρά μόνο σύμφωνα με την Άδεια. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της Άδειας στη διεύθυνση

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Εκτός και αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς, το λογισμικό που διανέμεται υπό την Άδεια διανέμεται "ΩΣ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, είτε ρητές είτε σιωπηρές. Ανατρέξτε στην Άδεια για τη συγκεκριμένη διατύπωση που διέπει τα δικαιώματα και τους περιορισμούς στο πλαίσιο της Άδειας.

Dagger
Copyright 2012 The Dagger Authors

Η άδεια χρήσης χορηγείται στο πλαίσιο της Άδειας Χρήσης Apache, Έκδοση 2.0 (η "Άδεια"). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο, παρά μόνο σύμφωνα με την Άδεια. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της Άδειας στη διεύθυνση

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Εκτός και αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς, το λογισμικό που διανέμεται υπό την Άδεια διανέμεται "ΩΣ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, είτε ρητές είτε σιωπηρές. Ανατρέξτε στην Άδεια για τη συγκεκριμένη διατύπωση που διέπει τα δικαιώματα και τους περιορισμούς στο πλαίσιο της Άδειας.

RxJava + RxAndroid
Copyright 2015 The RxAndroid authors

Η άδεια χρήσης χορηγείται στο πλαίσιο της Άδειας Χρήσης Apache, Έκδοση 2.0 (η "Άδεια"). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο, παρά μόνο σύμφωνα με την Άδεια. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της Άδειας στη διεύθυνση

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Εκτός και αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς, το λογισμικό που διανέμεται υπό την Άδεια διανέμεται "ΩΣ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, είτε ρητές είτε σιωπηρές. Ανατρέξτε στην Άδεια για τη συγκεκριμένη διατύπωση που διέπει τα δικαιώματα και τους περιορισμούς στο πλαίσιο της Άδειας.

MP4 Parser
Copyright (c), Google (άγνωστο έτος)

Η άδεια χρήσης χορηγείται στο πλαίσιο της Άδειας Χρήσης Apache, Έκδοση 2.0 (η "Άδεια"). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο, παρά μόνο σύμφωνα με την Άδεια. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της Άδειας στη διεύθυνση

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Εκτός και αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς, το λογισμικό που διανέμεται υπό την Άδεια διανέμεται "ΩΣ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, είτε ρητές είτε σιωπηρές. Ανατρέξτε στην Άδεια για τη συγκεκριμένη διατύπωση που διέπει τα δικαιώματα και τους περιορισμούς στο πλαίσιο της Άδειας.

Grafika
Copyright (c) Google (άγνωστο έτος)

Η άδεια χρήσης χορηγείται στο πλαίσιο της Άδειας Χρήσης Apache, Έκδοση 2.0 (η "Άδεια"). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο, παρά μόνο σύμφωνα με την Άδεια. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της Άδειας στη διεύθυνση

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Εκτός και αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς, το λογισμικό που διανέμεται υπό την Άδεια διανέμεται "ΩΣ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, είτε ρητές είτε σιωπηρές. Ανατρέξτε στην Άδεια για τη συγκεκριμένη διατύπωση που διέπει τα δικαιώματα και τους περιορισμούς στο πλαίσιο της Άδειας.

Photoview
Copyright 2018 Chris Banes

Η άδεια χρήσης χορηγείται στο πλαίσιο της Άδειας Χρήσης Apache, Έκδοση 2.0 (η "Άδεια"). Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο, παρά μόνο σύμφωνα με την Άδεια. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο της Άδειας στη διεύθυνση

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Εκτός και αν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς, το λογισμικό που διανέμεται υπό την Άδεια διανέμεται "ΩΣ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, είτε ρητές είτε σιωπηρές. Ανατρέξτε στην Άδεια για τη συγκεκριμένη διατύπωση που διέπει τα δικαιώματα και τους περιορισμούς στο πλαίσιο της Άδειας.

GPUVideo.txt
Copyright (c) 2019 Masayuki Suda

The MIT License (MIT) Δια του παρόντος χορηγείται δωρεάν άδεια σε κάθε πρόσωπο που έχει αποκτήσει αντίγραφο του παρόντος λογισμικού και των σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης (το «Λογισμικό»), να εμπορεύεται το λογισμικό χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης, δημοσίευσης, διανομής, παραχώρησης άδειας χρήσης ή/και πώλησης αντιγράφων του λογισμικού, καθώς και να επιτρέπει τις σχετικές ενέργειες σε πρόσωπα στα οποία παρέχεται το λογισμικό, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: Η ανωτέρω δήλωση προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και η παρούσα δήλωση παραχώρησης άδειας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα αντίγραφα ή ουσιώδη τμήματα του λογισμικού. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ Ή ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΞΙΩΣΗ, ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ΕΚ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΜΕΣΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΡΡΕΕΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Ή ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ.

16. Διάφορα.

Η παρούσα EULA, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων που ενσωματώνονται στην παρούσα μέσω αναφοράς, αποτελεί την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και στην Canon σε σχέση με την εφαρμογή, (i) αντικαθιστά όλες τις πρότερες ή τρέχουσες προφορικές ή γραπτές επικοινωνίες, προτάσεις, και δηλώσεις που αφορούν το αντικείμενό της, και (ii) υπερισχύει έναντι αντικρουόμενων ή πρόσθετων όρων οποιασδήποτε αναγνώρισης ή παρόμοιας επικοινωνίας μεταξύ των μερών κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας EULA. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας EULA καταστεί άκυρη, όλες οι υπόλοιπες διατάξεις παραμένουν σε ισχύ, εκτός η εν λόγω ισχύς ματαιώνει τον σκοπό της παρούσας EULA, και η παρούσα EULA εφαρμόζεται στον πλήρη βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Καμία τροποποίηση της παρούσας EULA δεν είναι δεσμευτική, εάν δεν είναι γραπτή και υπογεγραμμένη από δεόντως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο και των δύο μερών. Η παρούσα EULA είναι δεσμευτική επί των κληρονόμων, διαδόχων και εγκεκριμένων εκδοχέων των μερών της παρούσας και αποβαίνει προς όφελός τους. Η αδυναμία εφαρμογής, εκ μέρους οποιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων, δικαιώματος που απορρέει από την παραβίαση διάταξης της παρούσας EULA από τον αντισυμβαλλόμενο, δεν θεωρείται αποποίηση δικαιώματος που σχετίζεται με επακόλουθη παραβίαση της εν λόγω διάταξης ή άλλου δικαιώματος δυνάμει της παρούσας.


© 2019 Canon Europa NV. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του παρόντος χωρίς άδεια.