Οδηγός χρήσης λογότυπων Canon

Συμβουλές σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες και ανεξάρτητους μεταπωλητές της Canon

Η Canon καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προστασία των εμπορικών σημάτων/ονομασιών της. Για το λόγο αυτό, η Canon προετοίμασε αυτόν τον οδηγό για εξουσιοδοτημένους συνεργάτες και ανεξάρτητους μεταπωλητές που αφορά τις επιτρεπόμενες και μη ενέργειες όσον αφορά τη χρήση των εμπορικών σημάτων και των λογότυπων "Canon" στους ιστοτόπους και στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Canon_logo_usage

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

  • Να προωθείτε εσάς τους ίδιους και το όνομα της εταιρείας σας.
  • Να αναφέρετε ότι οι απόψεις είναι δικές σας και όχι της Canon1.
  • Σε μια ιστοσελίδα, το λογότυπο Canon μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν εμφανίζεται δίπλα σε μια περιγραφή ή εικόνα ενός προϊόντος της Canon που διαθέτετε προς πώληση, κατά τις κανονικές διαδικασίες μιας νόμιμης επιχείρησης, ως υπόδειξη της προέλευσής του.

ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

  • Μην χρησιμοποιείτε την επωνυμία "Canon" ή ένα εμπορικό σήμα Canon ως μέρος του ονόματος τομέα ή λογαριασμού σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Μην χρησιμοποιείτε το λογότυπο "Canon" ή μέρος αυτού ως εικονίδιο, εικόνα ή φωτογραφία του ονόματος του λογαριασμού σας.
  • Μην χρησιμοποιείτε μια συντετμημένη εκδοχή του λογότυπου "Canon", μην το τροποποιείτε και μην το συνδυάζετε με άλλες λέξεις ή εικόνες.
  • Μην αγοράζετε ένα όνομα τομέα και μην αποκτάτε λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που περιέχει την επωνυμία "Canon", επειδή η χρήση της θα παραβιάσει τα δικαιώματα της Canon2.
  • Μην παρουσιάζεστε ψευδώς και μην υπαινίσσεστε ότι αποτελείτε οντότητα της Canon μέσα από την επιλογή εικόνων, ονομάτων και κειμένου.
  • Μην δημοσιεύετε περιεχόμενο που μπορεί να είναι παράνομο, δυσφημιστικό ή που μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παρενόχληση στην Canon ή σε οποιονδήποτε άλλο τρίτο.

Συνιστούμε να ζητήσετε ανεξάρτητες επίσημες συμβουλές, αν έχετε απορίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής αυτών των οδηγιών σε σχέση με τον ιστότοπο ή τους λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αν χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των λογότυπων Canon και των εμπορικών σημάτων της, στείλτε μας μήνυμα στη διεύθυνση corporate.communications@canon-europe.com, για να λάβετε το πλήρες έγγραφο/PDF.¹ Να θυμάστε ότι είστε αποκλειστικά και νομικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που δημοσιεύετε online. Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τη νομοθεσία περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, θεμιτής χρήσης, απορρήτου, γνωστοποίησης οικονομικών στοιχείων και άλλες ισχύουσες νομοθεσίες.

² Η Canon απαιτεί κάθε όνομα τομέα που αποκτάτε από έναν τρίτο και το οποίο περιλαμβάνει εμπορικά σήματα Canon να μεταφέρεται σε αυτήν. Επίσης, η Canon συνεργάζεται με τους παρόχους μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη διακοπή λειτουργίας λογαριασμών οι οποίοι παραβιάζουν τα δικαιώματα της Canon.