ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΩΡΕΑΝ σώμα μηχανής EOS R7 και ένα κιτ φακού RF-S 18-45mm F4.5-6.3

1.   Η CANON ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


1.1. Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται από την Canon Europe, 3 The Square, UB11 1ET, United Kingdom (η «Canon»).


1.2. Όλοι οι συμμετέχοντες (οι «Συμμετέχοντες») πρέπει να είναι κάτοικοι Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, Γαλλίας, Βελγίου, Ολλανδίας, Λουξεμβούργου, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Γερμανίας, Αυστρίας, Ελβετίας, Νορβηγίας, Δανίας, Δημοκρατίας της Τσεχίας, Σλοβακίας, Ουγγαρίας, Τουρκίας, Ελλάδας, Ρουμανίας, Σλοβενίας ή Βουλγαρίας, και να έχουν ηλικία 18 ετών και άνω.


1.3. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε εργαζομένους της Canon και των θυγατρικών της, στα μέλη της οικογενείας τους, σε εκπροσώπους ή άλλα μέρη που εμπλέκονται άμεσα σε αυτήν την προωθητική ενέργεια και χορηγία.


1.4. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις, εκτός εάν λάβουν άλλη γραπτή ειδοποίηση.


2.   Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


2.1. Ο διαγωνισμός για το δωρεάν έπαθλο θα διεξαχθεί στη διεύθυνση https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r7/. Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής θα είναι από 24 Μαΐου 2022 έως 30 Ιουνίου 2022 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουλίου 2022.


2.2. Για να συμμετάσχουν στην κλήρωση και να κερδίσουν ένα σώμα μηχανής EOS R7 και ένα κιτ φακού RF-S 18-45mm F4.5-6.3 (το «Έπαθλο»), οι Συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση email).


2.3. [Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά άτομο (αν ισχύει, θα πρέπει να εμφανίζεται ο σχετικός όρος)].


2.4. Οι συμμετοχές που λαμβάνονται μετά την τελική ημερομηνία δεν θα θεωρούνται κατάλληλες για συμμετοχή στη δωρεάν κλήρωση. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ημιτελείς κάρτες ή κάρτες με δυσανάγνωστα δεδομένα.


3.   ΤΟ ΕΠΑΘΛΟ


3.1. Θα επιλεγεί τυχαία ένας νικητής από όλες τις έγκυρες συμμετοχές που θα ληφθούν μέσα στην περίοδο 24 Μαΐου 2022 – 30 Ιουνίου 2022.


3.2. Κάθε νικητής θα λάβει ένα σώμα μηχανής EOS R7 και ένα κιτ φακού RF-S 18-45mm F4.5-6.3.


3.3. Το Έπαθλο είναι μη μεταβιβάσιμο και δεν μπορεί να αντικατασταθεί με μετρητά ή πίστωση. Σε περίπτωση που το Έπαθλο δεν είναι διαθέσιμο λόγω καταστάσεων πέραν του ελέγχου μας, η Canon επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προσφέρει ένα εναλλακτικό έπαθλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.


4.   Η ΕΠΙΛΟΓΗ


4.1. Θα χρησιμοποιηθεί μια γεννήτρια τυχαίων αριθμών για την επιλογή του νικητή μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών και το όνομα του νικητή θα επιβεβαιωθεί από την Canon.


4.2. Η Canon θα επικοινωνήσει με τον νικητή το συντομότερο δυνατό μετά τις 18 Ιουλίου 2022 μέσω της διεύθυνσης e-mail που υποβλήθηκε στη φόρμα καταγραφής στοιχείων, για τις λεπτομέρειες σχετικά με την παράδοση του επάθλου.


4.3. Αν υπάρξει απόρριψη ή μη διεκδίκηση του επάθλου από το νικητή εντός των 7 ημερών κατά τις οποίες η Canon θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί του μέσω e-mail, ο αρχικός νικητής που ανακοινώθηκε θα χάνει το έπαθλο.


4.4. Το Έπαθλο απονέμεται στους άλλους συμμετέχοντες κατά την απόλυτη και διακριτική ευχέρεια της Canon.


4.5. Το Έπαθλο θα σταλεί με courier στον νικητή νικητές έως τις 31 Αυγούστου 2022.


4.6. Το Έπαθλο είναι όπως αναφέρεται κατά τη δημοσίευση.


4.7. Το Έπαθλο απονέμεται στους νικητές της δωρεάν κλήρωσης καλή τη πίστει από την Canon. Η Canon πρέπει να ενημερωθεί το συντομότερο δυνατόν σε περίπτωση που ένας νικητής δεν δύναται να παραλάβει το Έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο.


5.   ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


5.1. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται στην Canon θα υφίστανται επεξεργασία από την Canon και τους αντιπροσώπους της ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες του ομίλου για σκοπούς διαχείρισης της παρούσας δωρεάν κλήρωσης. Όσον αφορά αυτά τα προσωπικά δεδομένα, υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Canon.


5.2. Η Canon μπορεί να επικοινωνήσει με τους συμμετέχοντες για σκοπούς διαχείρισης της δωρεάν κλήρωσης ή σε περίπτωση που η Canon επιθυμεί να συζητήσει οποιαδήποτε άλλη χρήση των πληροφοριών που υποβλήθηκαν για την κλήρωση.


5.3. Η Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, the Netherlands ("CENV"), είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι Συμμετέχοντες.


5.4. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται τηρούνται με ασφάλεια και δύναται να μεταβιβαστούν σε ασφαλή διακομιστή εκτός του ΕΟΧ. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προστασίας των δεδομένων των Συμμετεχόντων, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου της Canon για τους Καταναλωτές:
[ https://myid.canon/canonid/#/policy
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=en-GB
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=fr-FR
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=de-DE
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=nl-NL
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=es-ES
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=pt-PT
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=no-NO
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=da-DK
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=cs-CZ
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=sk-SK
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=hu-HU
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=tr-TR
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=el-GR]


6.   ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ


6.1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Canon δύναται να ακυρώσει το Έπαθλο ή/και να αλλάξει άλλους όρους της προωθητικής προσφοράς, εφόσον οι εν λόγω αλλαγές είναι απαραίτητες και μπορούν να αιτιολογηθούν με αντικειμενικούς λόγους.


6.2. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιβράβευση μιας συμμετοχής ή να ανακτήσει την πλήρη αξία οπουδήποτε επάθλου, αν θεωρήσει ότι υπήρξε κατάχρηση ή παράβαση των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας κλήρωσης.


6.3. Η Canon δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημία ή τραυματισμό οποιασδήποτε φύσης και πρόκλησης, τα οποία βαρύνουν οποιονδήποτε συμμετέχοντα σε αυτήν την προωθητική ενέργεια. Ωστόσο, κανένα σημείο στους παρόντες Όρους δεν συνεπάγεται την εξαίρεση ή τον περιορισμό της ευθύνης της Canon για προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο που οφείλεται σε αποδεδειγμένη αμέλεια των εργαζομένων ή των αναδόχων της.


6.4. Σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή των κανόνων οποιουδήποτε θέματος σχετίζεται με τη δωρεάν κλήρωση, η απόφαση των Διευθυντών της Canon είναι οριστική και δεν επιδέχεται διαβούλευσης.


6.5. Αν οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων Όρων κριθεί ως άκυρο, παράνομο ή μη εφαρμοστέο από δικαστήριο της αρμόδιας δικαιοδοσίας ή άλλη αρμόδια αρχή, το εν λόγω τμήμα θα αποκόπτεται από τους υπόλοιπους Όρους, οι οποίοι θα εξακολουθούν να ισχύουν στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.


7.   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ


Ως συμμετέχων καταναλωτής, στον παρόντα διαγωνισμό ισχύει η νομοθεσία της χώρας διαμονής σας και έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε προσφυγή στη γλώσσα και τα δικαστήρια της χώρας σας. Ένας τοπικός συμβουλευτικός οργανισμός καταναλωτών μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με τα δικαιώματά σας. Οι παρόντες Όροι δεν περιορίζουν τυχόν θεσμικά δικαιώματα που μπορεί να ισχύουν.