Πολιτική Απορρήτου Επιχειρηματικού Πελάτη

Canon – Δήλωση Απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου εξηγεί με ποιον τρόπο επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από τους πελάτες και τους δυνητικούς πελάτες μας, όταν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Canon, παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις ή στις εγκαταστάσεις μας, εγγράφονται στα ενημερωτικά δελτία μας ή χρησιμοποιούν τους ιστότοπους, τις εφαρμογές, τις πλατφόρμες και τις υπηρεσίες μας, οι οποίες διέπονται από την παρούσα Δήλωση Απορρήτου (οι "Υπηρεσίες" μας).

Η Canon είναι ο υπεύθυνος ελέγχου δεδομένων για τις προσωπικές σας πληροφορίες, δηλαδή είναι το νομικό πρόσωπο που προσδιορίζει τους "σκοπούς και τα μέσα" για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας, δηλαδή των χρήσεων για τις οποίες η Canon επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες σας και του τρόπου με τον οποίο γίνεται η εν λόγω επεξεργασία. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ορισμός της Canon" στο Κεφάλαιο 12 της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Canon.


Πίνακας Περιεχομένων

 1. 1. Περιπτώσεις εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου
 2. 2. Πληροφορίες που συλλέγουμε και σκοπός χρήσης τους
  1. 2.1. Παροχή ηλεκτρονικών λογαριασμών
  2. 2.2. Απάντηση σε ερωτήματα πελατών
  3. 2.3. Διαχείριση συμβάντων/εκδηλώσεων
  4. 2.4. Συλλογή πληροφοριών για τις δραστηριότητές σας
  5. 2.5. Πληροφορίες για σκοπούς ολοκλήρωσης
  6. 2.6. Εύρεση νέων πελατών
  7. 2.7. Αποστολή ερευνών και χρήση των αποτελεσμάτων για βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.
  8. 2.8. Πληροφορίες αγορών
  9. 2.9. Πληροφορίες πληρωμών
  10. 2.10. Cookie και άλλες τεχνολογίες
  11. 2.11. Νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και άλλοι επιχειρηματικοί σκοποί
 3. 3. Νομική βάση για τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας
  1. 3.1. Τα νόμιμα συμφέροντά μας
 4. 4. Τρόπος κοινοποίησης των πληροφοριών σας
  1. 4.1. Εντός της Canon
  2. 4.2. Εκτός της Canon, στους συνεργάτες μας και σε τρίτους
 5. 5. Τρόπος προστασίας των πληροφοριών σας
 6. 6. Επικοινωνίες μάρκετινγκ
 7. 7. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας
 8. 8. Διατήρηση των πληροφοριών σας
 9. 9. Οι δεσμεύσεις σας
 10. 10. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου
 11. 11. Επικοινωνία με την Canon
 12. 12. Ορισμός της Canon και των συνδεδεμένων εταιρειών της

1. Περιπτώσεις εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου 

Στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου υπόκεινται οι εξής Υπηρεσίες:

 • Συμπλήρωση φόρμας σε μία από τις εφαρμογές ή τους ιστότοπούς μας.
 • Επικοινωνία με εμάς με χρήση λειτουργιών ανάκλησης ή ηλεκτρονικής συνομιλίας
 • Αγορά ή υποβολή ερώτησης για προϊόντα ή/και υπηρεσίες της Canon, με ηλεκτρονική ή μη ηλεκτρονική μορφή.
 • Συμμετοχή σε έρευνα, για παράδειγμα σε μια μελέτη.
 • Χρήση μίας από τις πύλες υπηρεσιών μας.
 • Συμμετοχή σε κάποια εκδήλωσή μας ή επίσκεψη σε κάποιο από τα περίπτερά μας σε μια εκδήλωση.
 • Παραλαβή ενός ερωτήματός σας, για παράδειγμα σχετικά με την επισκευή ή την αναβάθμιση μιας υπηρεσίας ή προϊόντος που προσφέρουμε, και εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς.
 • Η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών που πιστεύουμε ότι μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς και την επιχείρησή σας.

2. Πληροφορίες που συλλέγουμε και σκοπός χρήσης τους 

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Εφόσον έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον για ένα προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρουμε: Θα συλλέξουμε τα στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησής σας. Για παράδειγμα, αν μας προσεγγίσετε ηλεκτρονικά, επισκεφθείτε το περίπτερό μας σε μια εκδήλωση ή/και μας καλέσετε για μια ενδεχόμενη υπηρεσία ή προϊόν, θα σημειώσουμε τα στοιχεία σας, ώστε να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε το ερώτημά σας και να προσφέρουμε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να ενδιαφέρουν την επιχείρησή σας.
 • Κατά την εγγραφή για μια Υπηρεσία που προσφέρουμε: Θα σας ζητηθούν αρκετά προσωπικά στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα για τη δημιουργία λογαριασμού στην πύλη υπηρεσιών και για την παροχή των Υπηρεσιών μας. Ορισμένα από αυτά τα πεδία επισημαίνονται ως υποχρεωτικά. Αν δεν καταχωρίσετε πληροφορίες που επισημαίνονται ως υποχρεωτικές, μπορεί να μην καταφέρουμε να σας προσφέρουμε το σύνολο ή μέρος των Υπηρεσιών.
 • Όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας: Μπορεί να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε προσωπικές πληροφορίες που αφορούν τη χρήση των εν λόγω Υπηρεσιών από εσάς, προκειμένου να βελτιώσουμε τη συνολική σας εμπειρία και να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας προς εσάς.
 • Όταν κάνουμε έρευνα αγοράς και εντοπίζουμε πιθανούς αγοραστές: Προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι προσεγγίζουμε το κατάλληλο επιχειρηματικό κοινό, ενδέχεται κατά καιρούς να αγοράζουμε λίστες μάρκετινγκ και άλλες βάσεις δεδομένων που περιέχουν στοιχεία επικοινωνίας. Μπορεί να περιέχουν το όνομα, τη διεύθυνση email και το τηλέφωνο της επιχείρησής σας. Ωστόσο, δεν αγοράζουμε λίστες μάρκετινγκ που περιέχουν τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας σας.
 • Για να βελτιώσουμε την εμπειρία χρήστη σας και τη γενική ποιότητα των Υπηρεσιών μας: Γνωρίζοντας τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας, μπορούμε να εξατομικεύσουμε κάθε επικοινωνία που έχουμε μαζί σας. Για παράδειγμα, συλλέγουμε πληροφορίες για τη θέση σας στην επιχείρηση και φροντίζουμε να σας παρέχουμε πληροφορίες που αφορούν την εν λόγω θέση.

Παρακάτω αναλύεται πιο διεξοδικά ο τρόπος χρήσης των πληροφοριών που συλλέγουμε σε αυτές τις περιπτώσεις.

2.1. Παροχή ηλεκτρονικών λογαριασμών 

Πρόκειται για προσωπικές πληροφορίες που μας δίνετε κατά τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού λογαριασμού (για παράδειγμα, στις πύλες υπηρεσιών μας), οι οποίες ταυτοποιούν εσάς και όχι την επιχείρησή σας, όπως το όνομα, η θέση σας στην επιχείρηση, η επιχειρηματική σας διεύθυνση email και ο αριθμός τηλεφώνου. Χρειαζόμαστε τις πληροφορίες αυτές για αρκετούς λόγους:

 • Για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και να συμβάλλουμε στην ταυτοποίηση χρηστών: Για παράδειγμα, η διεύθυνση email σας μπορεί να λειτουργήσει ως το όνομα χρήστη σας για να συνδεθείτε στον ηλεκτρονικό λογαριασμό σας και να μεταβείτε στις Υπηρεσίες Canon.
 • Για την αποστολή σημαντικών ειδοποιήσεων: Για παράδειγμα, ζητάμε τη διεύθυνση email σας προκειμένου να μπορέσουμε να σας στείλουμε επιβεβαίωση για τις παραγγελίες σας ή τις ενημερώσεις υπηρεσιών. Θα σας στέλνουμε επίσης σημαντικές ειδοποιήσεις σχετικά με αγορές ή αλλαγές στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές μας.

2.2. Απάντηση σε ερωτήματα πελατών 

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να ανταποκριθούμε σε ερωτήματά σας και να συμβάλλουμε στην ταυτοποίηση χρηστών. Για παράδειγμα, τα στοιχεία επικοινωνίας σας θα συλλέγονται εφόσον υποβάλετε μια φόρμα ανάκλησης ή χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες συνομιλίας με πελάτες. Στη συνέχεια, μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο ταυτοποίησης στο μέλλον. Όποτε συμπληρώνετε μια φόρμα στον ιστότοπο ή στην εφαρμογή μας, μπορεί να αποθηκεύουμε σχετικά δεδομένα ταυτοποίησης, ώστε να μπορούμε να ανιχνεύουμε το ιστορικό του ερωτήματός σας και να το αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά.

2.3. Διαχείριση συμβάντων/εκδηλώσεων 

Συλλέγουμε τις πληροφορίες σας για να σας εγγράψουμε σε κάποια εκδήλωση, διαδικτυακό σεμινάριο ή σεμινάριο για το οποίο εκφράσατε ενδιαφέρον, για να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας για την εν λόγω εκδήλωση (εφόσον ισχύει) και για να σας παράσχουμε το σχετικό υλικό για την εν λόγω εκδήλωση:

Για παράδειγμα, και ανάλογα με το είδος της εκδήλωσης, συλλέγουμε το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου (δηλώστε μόνο τον εταιρικό αριθμό τηλεφώνου), στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης (εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο), διατροφικές απαιτήσεις και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία προκειμένου να μπορείτε να απολαύσετε στο έπακρο την εμπειρία.

2.4. Συλλογή πληροφοριών για τις δραστηριότητές σας 

2.4.1. Συμπεριφορά περιήγησης, πληροφορίες συσκευής και αλληλεπιδράσεις 

Ορισμένες φορές, καταγράφουμε λεπτομέρειες των ενεργειών σας (π.χ. επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε ιστότοπους, αλληλεπιδράσεις, λέξεις-κλειδιά, παραγωγή ηλεκτρονικού περιεχομένου) όταν μεταβαίνετε και χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, ώστε να μπορέσουμε σταδιακά να δημιουργήσουμε το προφίλ ενός πελάτη. Περιλαμβάνονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές και τις μεθόδους που χρησιμοποιείτε για να αλληλεπιδράσετε με τις Υπηρεσίες και το περιεχόμενο της Canon, μεταξύ άλλων και μέσω της πύλης υπηρεσιών.

Συνδυάζουμε τις πληροφορίες που αφορούν τη συμπεριφορά (όπως η δραστηριότητα περιήγησης) με τα προσωπικά στοιχεία σας, αλλά δεν αποθηκεύουμε προσωπικά στοιχεία τα οποία σχετίζονται με τα πεδία που αφήσατε κενά κατά τη διαδικασία της εγγραφής σας. Όταν η χρήση πληροφοριών που σας ταυτοποιούν προσωπικά δεν είναι απαραίτητη για την επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στην παρούσα ενότητα, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες συμπεριφοράς μόνο σε συγκεντρωτική βάση.

Καταγράφουμε τις πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σας σύστημα και το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο της Canon ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που καταχωρίζονται αυτόματα κατά τη χρήση των Υπηρεσιών (π.χ. ζητούμενες πληροφορίες, σήμανση χρόνου, διεύθυνση IP και, εφόσον ισχύει και απαιτείται, διάφορα αναγνωριστικά στοιχεία υποδομής δικτύου και διακομιστή).

Θα επεξεργαστούμε πληροφορίες συμπεριφοράς, συσκευής και αλληλεπίδρασης για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την παροχή, τη συντήρηση, την προστασία και τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για την ανάπτυξη νέων:
  • Για παράδειγμα, οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που περιηγείστε στους ιστότοπούς μας ή αναζητάτε προϊόντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάλυση δεδομένων και έρευνα, για την παροχή καλύτερης εμπειρίας στην περιήγηση των χρηστών, την παροχή πιο συναφών αποτελεσμάτων αναζήτησης ή τη δόμηση του τρόπου με τον οποίο εμφανίζονται οι πληροφορίες στις Υπηρεσίες μας.
  • Όταν εγκαθιστάτε μια εφαρμογή της Canon για κινητές συσκευές, αποστέλλεται στην Canon ένας μοναδικός αριθμός εφαρμογής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, διευκολύνοντας έτσι την Canon στη συντήρηση των εφαρμογών και των Υπηρεσιών της και στην παροχή αυτόματων ενημερώσεων.
 • Για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη και της συνολικής ποιότητας των Υπηρεσιών:
  • Η δραστηριότητά σας, όπως οι σελίδες που επισκέπτεστε ή τα στοιχεία που προβάλλετε μάς ενημερώνουν για τα στοιχεία των Υπηρεσιών που βρίσκετε σημαντικά και ενδιαφέροντα, ώστε να μπορούμε να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας με βάση το περιεχόμενο που σας ενδιαφέρει περισσότερο και να σας εμφανίζουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο.
  • Τα αναγνωριστικά συσκευών και πλατφορμών μάς ενημερώνουν για τις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να μεταβείτε στις Υπηρεσίες μας, προκειμένου να τις προσαρμόσουμε και να τις βελτιστοποιήσουμε για τη συσκευή σας, και να βελτιώσουμε τη συνολική εμπειρία χρήστη που αποκομίζετε (για παράδειγμα, παροχή πιο συναφούς περιεχομένου και διαφημίσεων στη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε).
  • Με την αποθήκευση δεδομένων τοπικά στη συσκευή σας έχουμε τη δυνατότητα να βελτιώσουμε λειτουργίες όπως η απόδοση του ιστότοπου και η φόρτωση περιεχομένου ακόμη και όταν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης.
 • Σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις ισχύουσας νομοθεσίας, για την παροχή ενημερώσεων μάρκετινγκ, για παράδειγμα, πιο συναφούς περιεχομένου και προσφορών, και τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με προϊόντα και εκδηλώσεις τα οποία θεωρούμε ότι θα ενδιαφέρουν εσάς και την επιχείρησή σας:
  • Για παράδειγμα, να ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο προς ένα εκπαιδευτικό μάθημα από ένα διαφημιστικό email ή να ακολουθήσετε την Canon στο Facebook ή το Twitter.
  • Κατανοώντας τον τρόπο και την τοποθεσία αλληλεπίδρασης με την Canon, μπορούμε να σας παρέχουμε πιο εξατομικευμένες και χρήσιμες πληροφορίες μέσω των καναλιών επικοινωνίας που προτιμάτε.
 • Για την προστασία των υπόλοιπων χρηστών μας και της Canon:
  • Έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε ασυνήθιστες ή ύποπτες δραστηριότητες στις υπηρεσίες της Canon, όπως η κατάχρηση με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, ώστε να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε γρήγορα και να σας πληροφορήσουμε σχετικά με πιθανές δόλιες δραστηριότητες που επηρεάζουν τον λογαριασμό σας.
  • Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας για εσωτερικούς ελέγχους, προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

2.4.2. Λεπτομέρειες προϊόντων, χρήση προϊόντων και υπηρεσιών και ιστορικό υποστήριξης 

Πρόκειται για πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και λύσεις της Canon (όπως παρεχόμενες υπηρεσίες, εφαρμογές λογισμικού, μοντέλο προϊόντος, αριθμός σειράς και ημερομηνία αγοράς), τον τρόπο ρύθμισης και χρήσης των προϊόντων και λύσεων της Canon (π.χ. ρύθμιση από τον χρήστη και προτιμήσεις, εγκατάσταση και ενοποίηση ή άλλες ρυθμίσεις) και τις Υπηρεσίες μας, καθώς και λεπτομέρειες σχετικά με τον πελάτη ή την υπό διαχείριση Υπηρεσία μας, Άδειες χρήστη, εγγύηση και επικοινωνίες για επισκευές με την Canon. Ορισμένες φορές, οι πληροφορίες αυτές συνδέονται με την επιχείρησή σας, αλλά κάποιες άλλες, πρέπει να συνδέονται με εσάς προσωπικά (π.χ. οι επαγγελματίες φωτογράφοι που είναι πελάτες μας).

Ορισμένες από τις πληροφορίες αυτής της κατηγορίας δεν θεωρούνται προσωπικές πληροφορίες, αλλά θα εφαρμόσουμε οποιεσδήποτε απαραίτητες εγγυήσεις για να διασφαλίσουμε και το απόρρητο αυτών των πληροφοριών. Θα επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

 • Για να σας παράσχουμε πιο χρήσιμες πληροφορίες, πιο συναφές περιεχόμενο και προσφορές, τα τελευταία νέα για τα προϊόντα, τις λύσεις, τις υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις μας: Για παράδειγμα, εξατομικευμένες και χρήσιμες πληροφορίες, όπως συμβουλές από ειδικούς, πόροι εκμάθησης, ενημερώσεις λογισμικού, οδηγοί εγκατάστασης ή χρήσης, ή λεπτομέρειες σχετικά με συναφή εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Για την παροχή, τη συντήρηση, την προστασία και τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και για την ανάπτυξη νέων: Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας μάς βοηθάει να προσδιορίσουμε λειτουργίες που χρειάζονται βελτίωση ή που πρέπει να προστεθούν σε μελλοντικά προϊόντα.
 • Για την παροχή βοήθειας στην επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως αντιμετωπίζετε με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Canon:
  • Χρειαζόμαστε τις πληροφορίες του προϊόντος σας, ώστε να μπορούμε να επιλύουμε τα ερωτήματά σας με πιο αποτελεσματικό τρόπο, παρέχοντας πληροφορίες που αφορούν ειδικά το προϊόν Canon που διαθέτετε.
  • Η κατανόηση του λειτουργικού σας συστήματος (OS) μας επιτρέπει να επιλύουμε αποτελεσματικότερα το ερώτημά σας, για παράδειγμα, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις λήψεις συναφών προγραμμάτων οδήγησης.
  • Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσουμε εάν το προϊόν Canon που διαθέτετε πληροί τις προϋποθέσεις για κάλυψη εγγύησης.

2.5. Πληροφορίες για σκοπούς ολοκλήρωσης 

Προκειμένου να υποστηρίξουμε την επιχείρησή σας και να εφαρμόσουμε τα όσα ορίζονται στη σύμβαση παροχής Υπηρεσιών που συνάψαμε με εσάς, ενδεχομένως να χρειαστεί να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα προκειμένου να εκτελέσουμε επισκευές, παραγγελίες και υπηρεσίες. Για τον σκοπό αυτό, θα χρειαστεί να κανονίσουμε συναντήσεις και, συνεπώς, να αποκτήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας κάποιου υπαλλήλου της επιχείρησής σας. Παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα:

 • καταχώριση τηλεφωνικής επικοινωνίας για διευθέτηση επισκευής ή υπηρεσίας,
 • συμπλήρωση φόρμας που σας αποστέλλουμε σχετικά με ένα από τα προϊόντα μας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων,
 • παροχή πληροφοριών για υπηρεσίες υπό διαχείριση, όπως υποβολή αναφορών, χρήση και αξιοποίηση,
 • έγκριση στοιχείων ταυτότητας για σκοπούς καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες AML/γνωριμίας με τον πελάτη KYC,
 • εντοπισμός προβλημάτων με το λογισμικό ή τον εξοπλισμό Canon, για τα οποία πρέπει να σας ενημερώσουμε, και
 • διευθέτηση επίσκεψης στις εγκαταστάσεις ή συλλογή εξοπλισμού.

Όταν πρέπει να εκτελέσουμε τεχνικές εργασίες στις ηλεκτρονικές υποδομές σας, ενδεχομένως να πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που τηρεί η επιχείρησή σας. Όταν χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων μας, φροντίζουμε να επιλέγουμε έμπιστους συνεργάτες, που συμμερίζονται τις αξίες μας.

Ανάλογα με τον ρόλο σας, ενδεχομένως να πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα παροχής ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης (για παράδειγμα, ενημερώσεις που σχετίζονται με περιοδική συντήρηση) ή αλλαγές στις εν λόγω υπηρεσίες.

2.6. Εύρεση νέων πελατών 

Προκειμένου να προσφέρουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε άλλους που ενδεχομένως να ενδιαφέρονται για αυτά, μερικές φορές λαμβάνουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας από τους συνεργάτες μας στον κλάδο, καθώς και από επαγγελματικούς φορείς, οι οποίοι παρέχουν τέτοιου είδους πληροφορίες σε επιχειρήσεις. Όταν λαμβάνουμε στοιχεία επικοινωνίας με αυτόν τον τρόπο, φροντίζουμε να μην ανήκουν σε καμία εθνική υπηρεσία εξαίρεσης από τη συλλογή πληροφοριών.

2.7. Αποστολή ερευνών και χρήση των αποτελεσμάτων για βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών 

Η Canon και οι συνεργάτες της, κατά καιρούς στέλνουν στους πελάτες έρευνες και φόρμες παροχής σχολίων. Εάν συμπληρώσετε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, μπορεί να τα χρησιμοποιήσουμε για να απαντήσουμε σε τυχόν σχόλιά σας, να σας στείλουμε πληροφορίες που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν βάσει των απαντήσεών σας, και να σας προσθέσουμε στη βάση δεδομένων υπηρεσιών μάρκετινγκ (μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτήν την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της έρευνας, αν δεν σας ενδιαφέρει).

Οι συνεργάτες μας μπορούν, εφόσον τους επιτρέπεται, να αποφασίσουν πώς θα χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία σας για τις έρευνές τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η Canon δεν ελέγχει τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας και εσείς δεν υπόκειστε πλέον στην παρούσα δήλωση απορρήτου. Διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω συνεργατών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές τους όσον αφορά το απόρρητο των πληροφοριών ή για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατάργησης της εγγραφής σας.

2.8. Πληροφορίες αγορών 

Τηρούμε αρχεία σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που αγοράζετε μέσω των Υπηρεσιών της Canon. Τα εν λόγω αρχεία μάς βοηθάνε στην παροχή, τη συντήρηση, την προστασία και τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών καθώς και την ανάπτυξη νέων. Στέλνουμε επίσης σημαντικές ειδοποιήσεις, όπως μηνύματα σχετικά με αγορές ή αλλαγές στους όρους, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές μας.

2.9. Πληροφορίες πληρωμών 

Δεν επεξεργαζόμαστε ούτε αποθηκεύουμε τα τραπεζικά στοιχεία σας ή τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε κατά την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών Canon μέσω των Υπηρεσιών. Οι πληρωμές για αγορές ολοκληρώνονται μέσω πλατφορμών πληρωμών τρίτων, οι οποίες δεν κοινοποιούν τα τραπεζικά στοιχεία σας στην Canon.

2.10. Cookie και άλλες τεχνολογίες 

Τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες (π.χ. προειδοποιητικά σήματα web) είναι μικρά τμήματα πληροφοριών που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση τεχνικών ή/και προσωπικών στοιχείων, τον προσδιορισμό χρηστών μιας υπηρεσίας και την ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookie που χρησιμοποιούνται από τις Υπηρεσίες μας, καθώς και για το πώς να τα απορρίψετε, διαβάστε την ισχύουσα πολιτική για τα cookie σε κάθε Υπηρεσία, στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω της αρχικής σελίδας των ιστότοπών μας ή μέσω της σχετικής ενότητας των εφαρμογών μας.

2.11. Νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και άλλοι επιχειρηματικοί σκοποί 

Ορισμένες φορές, χρειάζεται να επεξεργαστούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας προκειμένου να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, για παράδειγμα αν οφείλουμε να αναφέρουμε εικαζόμενη απάτη.

Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι επιχειρηματικοί σκοποί για την επεξεργασία των πληροφοριών σας, όπως η διαπραγμάτευση, η σύναψη και η εκτέλεση συμβάσεων, η διαχείριση λογαριασμών και αρχείων, η υποστήριξη εταιρικών δραστηριοτήτων κοινωνικής ευθύνης, ή νομικές, κανονιστικές και εσωτερικές έρευνες.

3. Νομική βάση για τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας 

Η Canon επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες σας μόνο όταν υπάρχει η ανάλογη νομική βάση.

Η νομική βάση εξαρτάται από τους παραπάνω σκοπούς για τους οποίους έχουμε συλλέξει και χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες σας. Σχεδόν σε κάθε περίπτωση, η νομική βάση θα είναι μία από τις εξής:

 • Τα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα της Canon: εφόσον είναι απαραίτητο για την Canon να κατανοήσει τους πελάτες της, να προωθήσει τα αγαθά, τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες της, και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ως πολυεθνικός πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής και κατασκευαστής προϊόντων απεικόνισης και φωτογραφίας, καθώς και προϊόντων, λύσεων και Υπηρεσιών διαχείρισης πληροφοριών και εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 3.1 παρακάτω.
 • Εκτέλεση σύμβασης με την επιχείρησή σας: εφόσον παραγγείλατε ή ζητήσατε προϊόντα ή Υπηρεσίες από εμάς και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για την επεξεργασία της παραγγελίας και την αποστολή των προϊόντων ή Υπηρεσιών.
 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία: εφόσον η Canon υπόκειται σε νομική υποχρέωση και πρέπει να χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες σας προκειμένου να συμμορφωθεί με την εν λόγω υποχρέωση.
 • Συγκατάθεση: για παράδειγμα, εφόσον μας παρείχατε πληροφορίες οικειοθελώς, προκειμένου να συμμετάσχετε σε έναν διαγωνισμό. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή από τη σελίδα απορρήτου της Canon Europe

3.1 Τα νόμιμα συμφέροντά μας 

Στα νόμιμα επιχειρηματικά συμφέροντα της Canon περιλαμβάνεται και η περίπτωση να είναι απαραίτητο για την Canon να κατανοήσει επαρκώς τους πελάτες της, ώστε να μπορεί να δημιουργήσει και να κυκλοφορήσει νέα προϊόντα και Υπηρεσίες, καθώς και να προσφέρει στους πελάτες μια καλύτερη εμπειρία. Για παράδειγμα:

 • Εκτελούμε αναλύσεις σε αυτήν τη νομική βάση, καθώς είναι απαραίτητες για να σας προσφέρουμε μια εξατομικευμένη εμπειρία, αλλά και για να μπορούμε να βελτιώσουμε, να συντηρήσουμε και να διαχειριστούμε τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας με τρόπο που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας ως πελάτη.
 • Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας, ώστε να μπορούμε να υποστηρίξουμε καλύτερα την επιχείρησή σας και να συντηρήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε.
 • Χρησιμοποιούμε τεχνολογία διαχείρισης υποψήφιων πελατών και καμπάνιας για να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες αλληλεπιδρούν μαζί μας και να παρέχουμε πιο συναφές και ενδιαφέρον περιεχόμενο σε σας.
 • Αναπτύσσουμε τα προϊόντα μας προκειμένου να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και θα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας από έρευνες και άλλες πηγές, ως μέρος αυτής της διαδικασίας.
 • Όπως και οι περισσότερες επιχειρήσεις, εφόσον επιτρέπεται, προωθούμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία θεωρούμε ότι θα σας ενδιαφέρουν, προσφέροντάς σας πάντα την επιλογή κατάργησης της εγγραφής σας.

4. Τρόπος κοινοποίησης των πληροφοριών σας 

4.1. Εντός της Canon 

Περιορίζουμε την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα σε άτομα εντός του ομίλου εταιρειών μας, τα οποία "πρέπει να γνωρίζουν" τις εν λόγω πληροφορίες. Για παράδειγμα, μπορεί να κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για εσάς στις τοπικές επιχειρήσεις πωλήσεων ή στα τοπικά κέντρα σέρβις προκειμένου να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας στην περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

4.2. Εκτός της Canon, στους συνεργάτες μας και σε τρίτους 

Η Canon μπορεί να κοινοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες σας στις συνδεδεμένες εταιρείες της (όπως ορίζεται στο Άρθρο 12 της παρούσας Πολιτικής) για δική τους χρήση, η οποία σχετίζεται με την πώληση ή τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών Canon. Οι προσωπικές πληροφορίες σας μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν σε Συνδεδεμένες εταιρείες της Canon για τη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών της Canon σε Εσάς, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη απευθείας διαφημιστικών μηνυμάτων από την Canon. Οι προσωπικές πληροφορίες σας που συλλέγονται από την Canon κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας ή την αγορά των προϊόντων μας, μπορεί να κοινοποιηθούν ή να αποκαλυφθούν σε συνεργαζόμενες εταιρείες της Canon, εκτός της Canon και των Συνδεδεμένων Εταιρειών της, για σκοπούς μάρκετινγκ και πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών της Canon σε Εσάς. Εάν απαιτείται από τη νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων της χώρας στην οποία διαμένετε, θα κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας για σκοπούς μάρκετινγκ από τους συνεργάτες μας μόνο αφού μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας στους ακόλουθους τρίτους, μεταξύ άλλων, για τους σκοπούς που περιγράφονται εδώ:

 • Προμηθευτές ή άλλους υπεργολάβους με τους οποίους έχουμε επιχειρηματική σχέση και οι οποίοι μάς παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε τις Υπηρεσίες μας (όπως αποθήκευση και παράδοση, συντήρηση και επισκευή, ανάπτυξη λογισμικού, φιλοξενία και διαχείριση ιστότοπων).
 • Παρόχους υπηρεσιών τρίτων οι οποίοι διεξάγουν καμπάνιες μάρκετινγκ, καταστρώνουν στρατηγικές προσέλκυσης δυνητικών πελατών ή πραγματοποιούν έρευνες πελατών εκ μέρους μας.
 • Εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών, γραφεία πιστωτικής αναφοράς και παρόχους υπηρεσιών ελέγχου για καταπολέμηση της απάτης για την επεξεργασία πληρωμών και (όταν απαιτείται) για τη διεξαγωγή ελέγχων κατά της απάτης.
 • Με τους επαγγελματικούς και νομικούς συμβούλους μας για την εξασφάλιση εμπορικών, οικονομικών ή νομικών συμβουλών.
 • Στην περίπτωση πώλησης περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, οι προσωπικές πληροφορίες μπορεί να αποκαλύπτονται στους δυνητικούς αγοραστές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι αγοραστές θα δεσμεύονται από τους όρους της παρούσας Δήλωσης απορρήτου.
 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι προσωπικές πληροφορίες ενδέχεται να κοινοποιούνται σε τρίτους, όπως στην αστυνομία και σε κανονιστικές αρχές, για λόγους προστασίας των δικαιωμάτων μας, της ιδιοκτησίας μας ή της ασφάλειας των πελατών, του προσωπικού και των περιουσιακών στοιχείων μας.
 • Επίσης, μπορεί να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, εάν πρέπει να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, όπως όταν η συγκεκριμένη υποχρέωση προκύπτει ως αποτέλεσμα δικής μας εθελοντικής ενέργειας ή απόφασης (π.χ. η απόφασή μας για δραστηριοποίηση σε κάποια χώρα ή σχετική απόφαση).

5. Τρόπος προστασίας των πληροφοριών σας 

Οι προσωπικές πληροφορίες σας διατηρούνται σε ασφαλείς διακομιστές και δεν υπόκεινται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς εκτός αυτών που προβλέπονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Οι διακομιστές που χρησιμοποιεί η Canon για την αποθήκευση αυτών των πληροφοριών είναι προσβάσιμοι μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και η Canon εξασφαλίζει την εφαρμογή επαρκών μέτρων ασφαλείας.

Δυστυχώς, δεν παρέχονται εγγυήσεις για καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου και κανένα σύστημα αποθήκευσης δεδομένων ότι είναι 100% ασφαλές. Εάν έχετε κάποιο λόγο για να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγμα, εάν αισθάνεστε ότι έχει παραβιαστεί η ασφάλεια οποιουδήποτε λογαριασμού που μπορεί να έχετε με εμάς), ειδοποιήστε μας άμεσα για το πρόβλημα επικοινωνώντας μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Οι προμηθευτές και οι πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε δραστηριοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Κατά συνέπεια, οι προσωπικές πληροφορίες σας ενδέχεται να υπόκεινται σε επεξεργασία σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής σας, ακόμα και εάν αυτή βρίσκεται στην Ευρώπη. Στις εν λόγω χώρες μπορεί να περιλαμβάνονται ορισμένες όπου ενδεχομένως να έχετε λιγότερα νομικά δικαιώματα όσον αφορά τις προσωπικές πληροφορίες σας σε σχέση με τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της τοπικής σας νομοθεσίας. Εάν μεταφέρουμε προσωπικές πληροφορίες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου σε χώρα που παρέχει κατώτερο επίπεδο νομικής προστασίας για τις συγκεκριμένες πληροφορίες, θα διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα απορρήτου σας προστατεύονται επαρκώς βάσει κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, ιδίως, μέσω της χρήσης των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για αυτά τα μέτρα ασφαλείας, επικοινωνήστε μαζί μας.

6. Επικοινωνίες μάρκετινγκ 

Η Canon ή/και άλλες εταιρείες του ομίλου Canon, μπορεί να χρησιμοποιούν τις προσωπικές πληροφορίες σας για σκοπούς που σχετίζονται με το μάρκετινγκ και για να σας ενημερώνουν για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που η Canon θεωρεί ότι μπορεί να ενδιαφέρουν εσάς και την επιχείρησή σας. Μπορείτε να προσδιορίσετε εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες, επιλέγοντας το κατάλληλο πλαίσιο στη φόρμα μας ή ενημερώνοντάς μας σε κάποια κατ' ιδίαν επικοινωνία μας.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη αυτών των πληροφοριών όποτε το επιθυμείτε, από το αντίστοιχο κέντρο προτιμήσεων ή καταργώντας την εγγραφή σας, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο/μηχανισμό που παρέχεται σε κάθε αντίστοιχη επικοινωνία. Εάν καταργήσετε την εγγραφή σας από τις πληροφορίες μάρκετινγκ, έχετε υπόψη ότι μπορεί να εξακολουθήσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας με μηνύματα υπηρεσίας κατά διαστήματα (για παράδειγμα, για επιβεβαίωση μιας παραγγελίας που έχετε κάνει ή για επιβεβαίωση των στοιχείων παράδοσης).

7. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας 

Σε ορισμένες δικαιοδοσίες, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, ενημέρωσης, περιορισμού, λήψης ενός αντιγράφου των προσωπικών σας πληροφοριών με δυνατότητα ανάγνωσης από μηχάνημα ή διαγραφής των δεδομένων σας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ισχύει στη δικαιοδοσία σας. Μπορείτε να ζητήσετε την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων στη σελίδα απορρήτου της Canon Europe, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που παρέχεται στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας μας, μεταβαίνοντας στη σχετική ενότητα των ιστότοπων ή των εφαρμογών της Canon ή επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο τέλος της παρούσας Δήλωσης.

Θα διαγράψουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας όταν δεν θα είναι πλέον απαραίτητες για τους σκοπούς για τους οποίους συγκεντρώθηκαν αρχικά.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας για ορισμένους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής μηνυμάτων μάρκετινγκ προς εσάς. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εξαίρεσης από τα μηνύματα μάρκετινγκ, ανατρέξτε στην παραπάνω ενότητα "Επικοινωνίες μάρκετινγκ".

Θα συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ωστόσο, έχετε υπόψη ότι ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί σε αυτά τα δικαιώματα και ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατό να συμμορφωθούμε με τα αιτήματά σας. Για την υποβολή τυχόν αιτημάτων σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες σας, ή εάν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς αναφορικά με τις προσωπικές πληροφορίες, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία. Επιπλέον, δικαιούστε να εκφράσετε τις ανησυχίες σας στην αρχή προστασίας δεδομένων της περιοχής σας.

8. Διατήρηση των πληροφοριών σας 

Η Canon θα διατηρήσει τις προσωπικές πληροφορίες σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που έχουν προσδιοριστεί στην ενότητα 2 της παρούσας Δήλωσης απορρήτου και σύμφωνα με τυχόν περιόδους διατήρησης που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία και κατά τη διάρκεια των σχετικών διατάξεων περιορισμών. Αυτό το διάστημα δεν υπερβαίνει συνήθως τα 6 έτη στις περισσότερες δικαιοδοσίες. Για παράδειγμα, όταν έχετε πραγματοποιήσει κάποια αγορά από εμάς, διατηρούμε ένα αρχείο της αγοράς σας για την περίοδο που απαιτείται για λόγους τιμολόγησης, φορολόγησης και εγγύησης. Επίσης, μπορεί να διατηρούμε ένα αρχείο επικοινωνίας μαζί σας (για παράδειγμα, εάν έχετε υποβάλει κάποια καταγγελία σχετικά με προϊόντα ή Υπηρεσίες μας) για όσο διάστημα απαιτείται προκειμένου να προστατευθούμε από νομικές αξιώσεις. Διαγράφουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας όταν δεν υπάρχει πλέον η ανάγκη για τη διατήρησή τους. Έχετε υπόψη ότι σε περίπτωση που καταργήσετε την εγγραφή σας από τις επικοινωνίες μάρκετινγκ, θα διατηρήσουμε ένα αρχείο με τα στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα σας στέλνουμε μηνύματα μάρκετινγκ στο μέλλον.

Η Canon δεν θα διαγράψει τις προσωπικές πληροφορίες σας στις περιπτώσεις που αφορούν μια ενεργή σχέση ή ένα προϊόν ή υπηρεσία που έχει ζητηθεί ρητώς από εσάς (π.χ. μια πρόσφατη αγορά που έγινε σε κάποιο κατάστημα Υπηρεσιών Canon).

9. Οι δεσμεύσεις σας 

Εγγυάστε την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχεται στις Υπηρεσίες μας. Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που αποστέλλετε στην Canon πρέπει να είναι πραγματικές, ακριβείς και ενημερωμένες. Αναλαμβάνετε την πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια και ενημέρωση των πληροφοριών σας, καθώς και την τήρηση της παραπάνω αρχής.

10. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου 

Κατά καιρούς, θα ενημερώνουμε τη Δήλωση Απορρήτου μας προκειμένου να διασφαλίσουμε την έγκαιρη ενημέρωσή σας σχετικά με τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων από την Canon. Δεν θα προβούμε σε οποιεσδήποτε ενέργειες επεξεργασίας ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τις προσωπικές πληροφορίες σας και θα εξασφαλίσουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να προστατεύσουμε το δικαίωμά σας όσον αφορά την ιδιωτικότητα. Θα σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου μέσω των Υπηρεσιών. Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε οποιεσδήποτε από τις μεθόδους επικοινωνίας που έχουν παρασχεθεί από εσάς για να σας ενημερώνουμε σχετικά με σημαντικές αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας μετά την κατηγορηματική ενημέρωσή σας σχετικά με την επικαιροποιημένη Δήλωση Απορρήτου, αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους ανανεωμένους όρους.

11. Επικοινωνία με την Canon 

Για τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, επικοινωνήστε με την Canon είτε μέσω του Γραφείου Canon της περιοχής σας, τα στοιχεία του οποίου μπορείτε να βρείτε στη σελίδα "Επικοινωνήστε μαζί μας" του ιστότοπού μας είτε απευθείας με τον Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων Ευρώπης στη διεύθυνση DataProtectionOfficer@Canon-Europe.com

Ελπίζουμε ότι η Canon θα έχει τη δυνατότητα να επιλύσει τυχόν προβλήματα που μπορεί να έχετε. Ωστόσο, εάν εξακολουθείτε να μην είστε ικανοποιημένοι, μπορείτε να απευθυνθείτε στην αρχή προστασίας δεδομένων της περιοχής σας.

12. Ορισμός της Canon και των συνδεδεμένων εταιρειών της 

Στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου, η λέξη "Canon" σημαίνει την Canon Inc. και την Canon Europa N.V και τις εταιρείες που υπάγονται στην πλήρη ιδιοκτησία τους και αναφέρεται στην παρούσα δήλωση ως "εμείς", "εμάς", "μας" ή "Canon". Ως συνδεδεμένες εταιρείες της Canon νοούνται:

 • θυγατρικές εταιρείες που ελέγχονται από την Canon Europa N.V ("CENV"), όπου έλεγχος σημαίνει ότι η CENV διέπει τις χρηματοοικονομικές και επιχειρησιακές πολιτικές της θυγατρικής εταιρείας. Ο έλεγχος αντιπροσωπεύεται από συμμετοχή άνω του 50% των δικαιωμάτων ψήφου, ή
 • εταιρείες στις οποίες η CENV ασκεί σημαντική επιρροή, δηλαδή έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στις αποφάσεις οικονομικής και επιχειρησιακής πολιτικής της συνδεδεμένης εταιρείας (αλλά όχι να ελέγχει ούτε να ελέγχει από κοινού). Ως σημαντική επιρροή ορίζεται η περίπτωση κατά την οποία η CENV κατέχει το 20% ή περισσότερο των δικαιωμάτων ψήφου (απευθείας ή μέσω θυγατρικών) άλλης εταιρείας (η εκδότρια εταιρεία).

Τελευταία τροποποίηση: 2020-12-10

Έκδοση: 1.1