Ενημέρωση για απώλεια ενός τμήματος δεδομένων εικόνων στο image.canon

7 Αυγούστου 2020—Ανακοινώσαμε τα αποτελέσματα της πιο πρόσφατης έκθεσής μας για την απώλεια δεδομένων εικόνων στην πλατφόρμα cloud image.canon. Ζητάμε ειλικρινά συγγνώμη από τους χρήστες για την ενδεχόμενη αναστάτωση που προκλήθηκε.


Με την παρούσα ενημέρωση, αναφέρουμε το αποτέλεσμα της μέχρι τώρα έρευνάς μας για το συμβάν.


Η Canon προσφέρει υπηρεσίες στους χρήστες της σε όλο τον κόσμο στον ιστότοπο image.canon, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής: (α) χώρο βραχυπρόθεσμης αποθήκευσης, όπου οι χρήστες ανεβάζουν και αποθηκεύουν εικόνες για έως 30 ημέρες και (β) χώρο μακροπρόθεσμης αποθήκευσης όπου οι χρήστες αποθηκεύουν εικόνες έως 10GB/χρήστη χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης.


Όταν, στις 30 Ιουλίου, η Canon μετέβη σε μια νέα έκδοση του λογισμικού για τον έλεγχο αυτών των υπηρεσιών, ο κώδικας για τον έλεγχο του χώρου βραχυπρόθεσμης αποθήκευσης λειτούργησε για αμφότερες τις λειτουργίες βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης αποθήκευσης, με αποτέλεσμα την απώλεια κάποιων από τις εικόνες που αποθηκεύονταν για περισσότερες από 30 ημέρες.


Στις 4 Αυγούστου, εντοπίσαμε τον κώδικα που προκαλούσε το συμβάν και τον διορθώσαμε. Δεν εντοπίσαμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο image.canon. Το συμβάν δεν προκάλεσε διαρροή εικόνων.


Δεν υπάρχουν τεχνικά μέτρα για την αποκατάσταση των χαμένων εικόνων βίντεο. Ωστόσο, οι εικόνες δύνανται να αποκατασταθούν, αλλά όχι στις αρχικές αναλύσεις. Θα επικοινωνήσουμε σύντομα με τους χρήστες που επηρεάστηκαν από το συμβάν για να τους ζητήσουμε ειλικρινά συγγνώμη.