Προωθητική ενέργεια ανταλλαγής Φακών και Μηχανών

Όροι και προϋποθέσεις
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ


1.1. Η παρούσα προωθητική ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο για αγορές των προϊόντων που αναφέρονται παρακάτω/επισυνάπτονται (τα «Προϊόντα Προωθητικής Ενέργειας”) εντός της Ελλάδας από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μεταξύ 3/5/2023 και 23/5/2023 συμπεριλαμβανομένων (η «Περίοδος Προωθητικής Ενέργειας»).
1.2. Όλοι οι Συμμετέχοντες πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών και κάτοικοι του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας (ΕΟΧ) («Συμμετέχων»).
1.3. Όλοι οι Συμμετέχοντες θεωρείται ότι συναινούν στη δέσμευσή τους από τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις.
1.4. Όλα τα προϊόντα πρέπει να έχουν αγοραστεί εντός της Ελλάδας, ενώ η προμήθεια και η διανομή τους στους λιανοπωλητές πρέπει να έχει γίνει από την Canon CEE GmbH («Canon») ή από εταιρείες του ομίλου Canon με έδρα στον ΕΟΧ. Ελέγξτε με τον λιανοπωλητή ότι ισχύουν τα παραπάνω ώστε να μην διαψευσθούν οι προσδοκίες σας. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα στο Internet πρέπει να εμφανίζουν έδρα/ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα.
1.5. Όλα τα Προϊόντα Προωθητικής Ενέργειας πρέπει να είναι καινούργια και γνήσια προϊόντα Canon. Οι αγορές μεταχειρισμένων, ανακαινισμένων ή ανακατασκευασμένων προϊόντων, ή προϊόντων τα οποία είναι παραποιημένα ή παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των εταιρειών του ομίλου Canon με οποιονδήποτε τρόπο (για παράδειγμα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παράλληλων εισαγωγών ή «γκρίζων» προϊόντων), δεν θα είναι επιλέξιμες για αυτήν την προωθητική ενέργεια. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προϊόντα παράλληλης εισαγωγής, δείτε https://www.canon.gr/about_us/serial-number-checker/.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1. Για να λάβει μέρος στην προωθητική ενέργεια, ο Συμμετέχων πρέπει να αγοράσει ένα Προϊόν Προωθητικής Ενέργειας εντός της Ελλάδας από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προωθητικής Ενέργειας ΚΑΙ να ανταλλάξει τον/τους μεταχειρισμένους φακούς ή τη μεταχειρισμένη μηχανή του. Η ανταλλασσόμενη μηχανή πρέπει να είναι μια ψηφιακή μηχανή εναλλάξιμων φακών. Οι ανταλλασσόμενοι φακοί πρέπει να είναι σε κατάσταση λειτουργίας, που σημαίνει ότι πρέπει να είναι λειτουργικοί και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μια μηχανή. Η ανταλλασσόμενη μηχανή πρέπει να είναι λειτουργική – δηλαδή, να λειτουργεί και να μπορεί να τραβάει φωτογραφίες. Αναφορικά με τους μεταχειρισμένους φακούς, μπορεί να ζητηθεί έκπτωση μόνο για την αγορά νέων φακών· και αναφορικά με τις μεταχειρισμένες μηχανές, μπορεί να ζητηθεί έκπτωση μόνο για την αγορά νέων μηχανών.
2.2. Τα Προϊόντα Προωθητικής Ενέργειας παρέχονται για όσο χρόνο υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα. Η Canon δεν θα ευθύνεται για την αδυναμία οποιουδήποτε λιανοπωλητή να ικανοποιήσει τις παραγγελίες των Προϊόντων Προωθητικής Ενέργειας κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προωθητικής Ενέργειας.
2.3. Μπορεί να υποβληθεί μόνο ένα αίτημα ανά αγορά Προϊόντος Προωθητικής Ενέργειας.
2.4. Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν συνδυάζεται με οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια.

3. ΔΩΡΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

3.1. Οι Συμμετέχοντες θα λάβουν ως δώρο ανταλλαγής το ποσοστό που αναφέρεται για τις αγορές Προϊόντων Προωθητικής Ενέργειας.
3.2. Εάν υπόκεισθε σε καθεστώς ΦΠΑ στην Ελλάδα και λάβετε επιστροφή χρημάτων, αυτό ενδέχεται να μειώσει τη φορολογήσιμη αξία της αγοράς σας και, συνεπώς, θα πρέπει να μειώσετε αντίστοιχα τον φόρο των εισροών σας.

4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4.1. Ο υπεύθυνος για την προωθητική ενέργεια είναι η Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Αυστρία.

5. ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

5.1. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, η Canon δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες, ζημίες ή τραυματισμούς οποιασδήποτε φύσης, όπως κι αν προκλήθηκαν, που υπέστη οποιοσδήποτε Συμμετέχων στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Ωστόσο, κανένας από αυτούς τους κανόνες δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαίρεση ή τον περιορισμό της ευθύνης της Canon για τραυματισμό ή θάνατο που προκλήθηκε από αποδεδειγμένη αμέλεια εργαζομένων ή αντιπροσώπων της Canon.
5.2. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης, τροποποίησης ή/και αλλαγής της παρούσας προωθητικής ενέργειας οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς αυτό να συνεπάγεται καμία απολύτως ευθύνη.
5.3. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου οποιωνδήποτε αιτημάτων για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα τεκμηρίωσης. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού αιτημάτων ή/και Συμμετεχόντων εάν υποψιάζεται ότι γίνεται κατάχρηση της προωθητικής ενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο. Οι αποφάσεις της Canon σχετικά με την προωθητική ενέργεια είναι οριστικές και δεν επιδέχονται διαβούλευσης.

6. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

6.1. Η Canon Europa N. V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων όσον αφορά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τους Συμμετέχοντες. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα υποβληθούν σε εμάς θα τύχουν επεξεργασίας από την Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ιρλανδία για σκοπούς διαχείρισης της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας και, εάν ισχύει, για σκοπούς μάρκετινγκ – στις περιπτώσεις που οι Συμμετέχοντες συναίνεσαν στη λήψη επικοινωνιών μάρκετινγκ από την Canon. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται φυλάσσονται με ασφάλεια και δύναται να μεταβιβαστούν σε ασφαλή διακομιστή εκτός του ΕΟΧ.
6.2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από τους Συμμετέχοντες υπόκεινται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Καταναλωτών της Canon http://www.canon.gr/privacy-policy/

7. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

7.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και οποιεσδήποτε διαφωνίες προκύψουν από ή σχετικά με αυτούς θα διέπονται από και θα διερμηνεύονται σύμφωνα με την αυστριακή νομοθεσία και θα υπόκεινται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Βιέννης.

8. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

ΦΑΚΟΙ

Φακοί προωθητικής ενέργειας
RF 50mm f/1.2 L USM
RF 85mm f/1.2L USM
RF 85mm f/1.2L USM DS
RF 5.2mm f/2.8 L DUAL FISHEYE
RF 14-35mm f/4L IS USM
RF 15-35MM F2.8 L IS USM
RF 24-70MM F/2.8 L IS USM
RF 24-105mm f/4 L IS USM
RF 28-70mm f/2 L USM
RF 70-200 f/4 L IS
RF 70-200 f/2.8L IS USM
RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM
RF 100mm f/2.8 L IS MACRO
RF 85mm f/2 IS STM
RF 100-400 IS

Δώρο ανταλλαγής προωθητικής ενέργειας:

Βάρος των ανταλλασσόμενων φακών Έκπτωση
1-500g 10%
501 - 1000g 15%
1001g + 20%

Μηχανές

Μηχανές προωθητικής ενέργειας
EOS R5C
EOS R5
EOS R6 Mark II
EOS R7
EOS R10

Δώρο ανταλλαγής προωθητικής ενέργειας:

Βάρος σώματος της ανταλλασσόμενης μηχανής Έκπτωση
1-500g 5%
501 - 1000g 10%
1001g + 15%