Επιστροφή στη σχολήΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1. Ο Υπεύθυνος για την προωθητική ενέργεια είναι η Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Αυστρία («Υπεύθυνος προωθητικής ενέργειας»).

2. Όλοι όσοι λάβουν μέρος («Συμμετέχοντες») πρέπει να είναι κάτοικοι της Ελλάδας και τουλάχιστον 18 ετών.

3. Το προσωπικό του Υπεύθυνου προωθητικής ενέργειας και των θυγατρικών εταιρειών του, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα σε αυτήν την προωθητική ενέργεια, δεν είναι επιλέξιμα για συμμετοχή.

4. Αγοράζοντας τα σχετικά προϊόντα Canon στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, όλοι οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι συναινούν στη δέσμευσή τους από τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις, εκτός εάν ενημερωθούν γραπτώς διαφορετικά.

5. Οποιεσδήποτε αγορές γίνουν μετά την καταληκτική ημερομηνία της 31/10/2022 δεν θα είναι επιλέξιμες βάσει των όρων της προωθητικής ενέργειας.

6. Η προωθητική ενέργεια ισχύει για όσο χρόνο υπάρχει απόθεμα.

7. Η προωθητική ενέργεια είναι μη μεταβιβάσιμη και η προσφορά δεν μπορεί να υποκατασταθεί με μετρητά ή εναλλακτικές μορφές πίστωσης.

8. Στους τελικούς χρήστες οι οποίοι είναι έγκυρα μέλη του CPS θα παρασχεθεί άμεση έκπτωση 50€, με την επίδειξη των στοιχείων μέλους.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

9. Ο Υπεύθυνος για την προωθητική ενέργεια επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να απορρίψει ελλιπείς ή δυσανάγνωστες συμμετοχές, ή συμμετοχές οι οποίες δεν καλύπτουν άλλως τις παραπάνω απαιτήσεις.

10. Η Canon επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αρνηθεί να εξοφλήσει το προϊόν της παρούσας προωθητικής ενέργειας εάν κρίνει ότι σημειώθηκε κατάχρηση ή παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος διαγωνισμού.

11. Ο Υπεύθυνος προωθητικής ενέργειας δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες, ζημίες ή τραυματισμούς οποιασδήποτε φύσης, όπως κι αν προκλήθηκαν, που υπέστη οποιοσδήποτε συμμετέχων στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Ωστόσο, κανένας από αυτούς τους κανόνες δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαίρεση ή τον περιορισμό της ευθύνης του Υπεύθυνου προωθητικής ενέργειας για τραυματισμό ή θάνατο που προκλήθηκε από αποδεδειγμένη αμέλεια των εργαζομένων ή υπεργολάβων του.

12. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ερμηνείας ή της εφαρμογής των κανόνων για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με τον διαγωνισμό, η απόφαση των Στελεχών του Υπεύθυνου προωθητικής ενέργειας είναι οριστική και δεν επιδέχεται διαβούλευσης.

13. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις και οποιεσδήποτε διαφωνίες προκύψουν από ή σχετικά με αυτούς θα διέπονται από και θα διερμηνεύονται σύμφωνα με την αυστριακή νομοθεσία και θα υπόκεινται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αυστρίας.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚιτΆμεση έκπτωση
Εισαγωγικό κιτ
300€
EOS R10 + RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM
PIXMA G540
Μεσαίο κιτ550€
EOS R6 + RF 24-105MM F4-7.1 IS STM
imagePROGRAF PRO-300
Speedlite 430EX III RT
Μεσαίο κιτ550€
EOS R7 + RF-S 18-150MM F3.5-6.3 IS STM
imagePROGRAF PRO-300
Speedlite 430EX III RT
Κορυφαίο κιτ1.100€
EOS R5
RF 24-105 L f/4
Speedlite 430EX III RT
imagePROGRAF PRO-300