ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ CANON «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1.1. Ο Υπεύθυνος για την προωθητική ενέργεια είναι η Canon CEE GmbH με έδρα στο Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Αυστρία («Canon»). Οποιαδήποτε εταιρεία και οποιαδήποτε θυγατρική, συνεργαζόμενη ή άλλη οντότητα η οποία ελέγχεται κατά καιρούς ή βρίσκεται συνήθως υπό τον έλεγχο της Canon θα αναφέρεται εφεξής ως «Συνδεόμενη οντότητα με την Canon» και η Canon και η Συνδεόμενη οντότητα με την Canon θα αναφέρονται ως «Όμιλος Canon».
1.2. Όλοι όσοι λάβουν μέρος («Συμμετέχοντες») πρέπει να είναι κάτοικοι της Ελλάδας και τουλάχιστον 18 ετών.
1.3. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε εργαζομένους του Ομίλου Canon, στα μέλη των οικογενειών τους, σε εκπροσώπους ή σε άλλα μέρη που εμπλέκονται άμεσα σε αυτό τον διαγωνισμό και τη χορηγία.
1.4. Οι μεταπωλητές, δηλ. οι εταιρείες που πωλούν προϊόντα στους τελικούς χρήστες, εξαιρούνται από την προωθητική ενέργεια («Συμμετέχοντες»).
1.5. Με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, όλοι οι Συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δεσμεύονται από τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις, εκτός εάν λάβουν άλλη γραπτή γνωστοποίηση.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1. Για να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, ο Συμμετέχων πρέπει να έχει αγοράσει ένα Προϊόν προωθητικής ενέργειας στην επικράτεια της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της Περιόδου προωθητικής ενέργειας (από 21 Αυγούστου 2023 έως 30 Σεπτεμβρίου 2023) και να συμμορφώνεται με τους Όρους και τις προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας της Canon «Επιστροφή στο σχολείο».
2.2. Ο Συμμετέχων πρέπει να υποβάλει έγκυρη αίτηση στον λογαριασμό του Συμμετέχοντα στο Instagram μεταξύ 21 Αυγούστου 2023 00:01 CET και 30 Σεπτεμβρίου 2023 23:59 CET:
2.2.1. Δημιουργήστε ένα πρωτότυπο πόστερ υπερήρωα, χρησιμοποιώντας δικές σας φωτογραφίες και δημιουργικά εργαλεία ή ένα από τα δωρεάν πρότυπα που είναι διαθέσιμα για λήψη στο www.canon.gr/back-to-school.
2.2.2. Εκτυπώστε το δικό σας προσαρμοσμένο πόστερ στον εκτυπωτή σας Canon και φωτογραφίστε τον δημιουργό του πόστερ να ποζάρει δίπλα στο μοναδικό πόστερ υπερήρωα που δημιούργησε, ενσαρκώνοντας τη δική του πόζα υπερήρωα.
2.2.3. Μοιραστείτε τη φωτογραφία στη ροή σας στο Instagram χρησιμοποιώντας το #originalsuperheroesgr και το tag Canon Ελλάδος #canongreece
2.3. Επιτρέπεται μόνο μία εγγραφή («Συμμετοχή») ανά άτομο.
2.4. Οι συμμετοχές που λαμβάνονται μετά την τελική ημερομηνία δεν θα είναι επιλέξιμες για συμμετοχή στο παρόντα Διαγωνισμό. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης ημιτελών, μη έγκυρων, ακατάλληλων ή δυσανάγνωστων εγγραφών.
2.5. Με την υποβολή μιας συμμετοχής, κάθε Συμμετέχων δια του παρόντος παραχωρεί στον Όμιλο Canon μια αμετάκλητη, παγκόσμια, χωρίς υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, δωρεάν και μεταβιβάσιμη άδεια δημοσίευσης, αναδημοσίευσης, προβολής και χρήσης της εικόνας του για όλους τους σκοπούς που συνδέονται με τον παρόντα διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της προβολής σε τοποθεσίες Web του Ομίλου Canon, λογαριασμούς του Ομίλου Canon σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή/και κανάλια, οποιεσδήποτε άλλες τοποθεσίες Web του Ομίλου Canon ή των αντιπροσώπων/υπεργολάβων του και σε υλικά μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένων εκθέσεων) που σχετίζονται με αυτόν τον διαγωνισμό για έως και έναν χρόνο μετά το τέλος του διαγωνισμού. Κάθε Συμμετέχων παραχωρεί επίσης στον Όμιλο Canon και στους αντιπροσώπους/εργολάβους του το δικαίωμα περιορισμού, τροποποίησης ή αφαίρεσης οποιασδήποτε εικόνας εάν κριθεί ακατάλληλη, ολόκληρη ή εν μέρει, για προβολή στην τοποθεσία Web του διαγωνισμού ή σε οποιαδήποτε υλικά σχετίζονται με τον διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό συμφωνούν επίσης δια του παρόντος στην αναφορά της ταυτότητάς τους ή/και στην απόδοση σε αυτούς της ιδιότητας του φωτογράφου ή δημιουργού της εικόνας που υπέβαλαν ως συμμετοχή τους.

3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3.1. Η εικόνα πρέπει να είναι πρωτότυπη και να έχει τραβηχτεί από τον Συμμετέχοντα.
3.2. Η εικόνα που υποβάλλεται από τον Συμμετέχοντα δεν πρέπει να περιέχει:
i) αναγνωρίσιμα άτομα, εκτός εάν ο Συμμετέχων μπορεί να αποδείξει ότι τα εν λόγω άτομα έχουν παραχωρήσει γραπτώς όλες τις αναγκαίες άδειες για την υποβολή, τη χρήση και τη δημοσίευση της εικόνας από τον Όμιλο Canon βάσει του Όρου 2.7 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων (σημειώστε ότι αποτελεί ευθύνη του συμμετέχοντα να διασφαλίσει ότι ζητήθηκε η σχετική άδεια και ότι έχουν συμπληρωθεί επαρκώς τα έντυπα απαλλαγής μοντέλου)· ή
ii) έργα τέχνης· εκτός εάν ο Συμμετέχων μπορεί να αποδείξει ότι έχει παραχωρηθεί στον Συμμετέχοντα άδεια για τη χρήση και δημοσίευση του εν λόγω έργου τέχνης από τον Όμιλο Canon βάσει του Όρου 2.7 των παρόντων όρων και Προϋποθέσεων· ή
iii) λογότυπα ή εταιρικές επωνυμίες, εκτός εάν ο Συμμετέχων μπορεί να αποδείξει ότι έχει παραχωρηθεί στον Συμμετέχοντα άδεια για τη χρήση και δημοσίευση των εν λόγω λογότυπων ή εμπορικών επωνυμιών από τον Όμιλο Canon βάσει του Όρου 2.7 των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων· ή
vi) σκηνές με θέματα προσβλητικά, άσεμνα, σεξουαλικά, ταπεινωτικά, δυσφημιστικά, βίαια, βάναυσα, παρενόχλησης, εκφοβισμού, ανάρμοστα αναφορικά με τη φυλή, σχετιζόμενα με θρησκεία, καταγωγή ή φύλο, ή τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο όνομα, στην υπόληψη ή στη φήμη του Ομίλου Canon ή οποιουδήποτε εμπορικού συνεργάτη, ή τα οποία είναι άλλως ακατάλληλα για δημοσίευση· ή
v) οτιδήποτε θα μπορούσε να παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ηθικής ή ιδιωτικότητας, ή αναφέρεται σε οποιαδήποτε τρίτη εμπορική επωνυμία, ή περιέχει αναφορές σε ονόματα, λογότυπα ή/και εμπορικά σήματα τρίτων· ή
vi) οποιοδήποτε υδατογράφημα, σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν να προσδιορίζουν την ταυτότητα του Συμμετέχοντα (σημειώστε ότι επιτρέπεται η ενσωμάτωση μιας σημείωσης περί πνευματικών δικαιωμάτων στα μεταδεδομένα της εικόνας). Για να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαια η διαδικασία αξιολόγησης, η επιτροπή κριτών δεν επιτρέπεται να δει τα ονόματα των Συμμετεχόντων που αξιολογεί. Οποιαδήποτε εικόνα υποβληθεί και περιέχει όνομα Συμμετέχοντα, υδατογράφημα, σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλες πληροφορίες οι οποίες προσδιορίζουν την ταυτότητα του Συμμετέχοντα, θα αποκλείεται και δεν θα παρουσιάζεται στην επιτροπή κριτών.
3.3. Συμφωνείτε επίσης ότι η Canon μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας για σκοπούς διαχείρισης του διαγωνισμού ή σε περίπτωση που ο Όμιλος Canon επιθυμεί να συζητήσει οποιαδήποτε άλλη χρήση της εικόνας που υποβλήθηκε στον διαγωνισμό.

4. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Με την υποβολή της συμμετοχής του, ο Συμμετέχων εγγυάται ότι:
4.1. ο Συμμετέχων είναι ο μοναδικός δημιουργός της εικόνας·
4.2. ο Συμμετέχων είναι κάτοχος των δικαιωμάτων κυριότητας της εικόνας·
4.3. η εικόνα και οποιοδήποτε στοιχείο εμφανίζεται στην εικόνα δεν παραβιάζουν κανένα δικαίωμα (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ηθικής ή ιδιωτικότητας) οποιουδήποτε τρίτου·
4.4. σε περίπτωση που εμφανίζεται στην εικόνα κάποιο άτομο ή η εικόνα κάποιου ατόμου, ο Συμμετέχων έχει λάβει γραπτή άδεια από τα εν λόγω άτομα ώστε ο Όμιλος Canon να χρησιμοποιήσει τις εικόνες τους όπως περιγράφεται στους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις· και
4.5. σε περίπτωση που η εικόνα τραβήχτηκε σε άλλη χώρα από τη χώρα διαμονής του Συμμετέχοντος, ο Συμμετέχων συμμορφώθηκε με την ισχύουσα νομοθεσία της εν λόγω χώρας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οποιωνδήποτε νομικών απαιτήσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ηθικής, ιδιωτικότητας και κυριότητας.
Η Canon εγγυάται ότι:
4.6. Θα ενεργήσει στα πλαίσια των δικαιωμάτων που παραχωρήθηκαν βάσει ή/και σύμφωνα με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις.

5. ΤΟ ΕΠΑΘΛΟ

5.1. Ένας (1) νικητής θα κερδίσει έως και 2.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για να τα δαπανήσει σε ένα οικογενειακό ταξίδι στον προορισμό της επιλογής του. Ο νικητής πρέπει να κάνει την κράτηση με το τοπικό πρακτορείο που έχει οριστεί από την Canon έως τις 15 Δεκεμβρίου 2023. Ο νικητής και το/τα μέλη της οικογένειας πρέπει να ταξιδέψουν μαζί, τις ίδιες ημερομηνίες και με την ίδια κράτηση.
5.2. Οποιοδήποτε επιπλέον κόστος προκύψει από αλλαγές στην αρχική κράτηση που ζήτησε ο νικητής θα καλύπτεται με έξοδα του νικητή.
5.3. Όλα τα έξοδα που δεν αναφέρονται συγκεκριμένα ότι περιλαμβάνονται στο έπαθλο παραμένουν ευθύνη του νικητή. Αυτά περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και μη περιοριστικά, τα εξής:
5.3.1. ασφάλιση ακύρωσης και επαναπατρισμού ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα που δεν αναφέρονται στην περιγραφή παραπάνω.
5.3.2. Η μεταφορά από τον τόπο διαμονής του νικητή και του/των συνοδών του προς/από το αεροδρόμιο από/προς τον τόπο διαμονής του δεν περιλαμβάνεται.
5.3.3. στάθμευση οχημάτων στο αεροδρόμιο, ασφάλιση και θεωρήσεις.
5.3.4. Οι διοικητικές διατυπώσεις (θεωρήσεις, άδειες οδήγησης κ.λπ.) είναι αποκλειστική ευθύνη του νικητή.

5.4. Με την συμμετοχή τους σε αυτόν τον διαγωνισμό, όλοι οι Συμμετέχοντες επιβεβαιώνουν ότι είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιλογή της κατεύθυνσης του ταξιδιού, καθώς και για τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι. Ο Υπεύθυνος για την προωθητική ενέργεια, καθώς και οι αντιπρόσωποί του που συμμετέχουν στην εφαρμογή αυτών των κανόνων, δεν φέρουν καμία ευθύνη για ενέργειες ή/και ανακρίβειες που μπορεί να προκύψουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ταξίδι. Όλα τα επιπλέον έξοδα καλύπτονται από τον ίδιο τον νικητή. Ο Υπεύθυνος για την προωθητική ενέργεια και οι αντιπρόσωποί του δεν είναι τα άτομα που στέλνουν τον νικητή στο ταξίδι· το ταξίδι επιλέγεται από τον ίδιο τον νικητή και γίνεται με απόφαση του νικητή.
5.5. Με την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων του διαγωνισμού, ο νικητής συμφωνεί να καταβάλει όλους τους απαραίτητους φόρους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της νίκης του και του επάθλου. Ο διοργανωτής της προωθητικής ενέργειας δεν ευθύνεται για τυχόν ανάρμοστες ή/και παράνομες ενέργειες των συμμετεχόντων που σχετίζονται με τη φορολογία και άλλους νόμους.
5.6. Η Canon θα επικοινωνήσει με τον πιθανό νικητή μέσω του λογαριασμού Instagram που παρασχέθηκε κατά τη συμμετοχή του, εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη διαδικασία επιλογής νικητών, και αυτός θα πρέπει να απαντήσει επιβεβαιώνοντας την επιλεξιμότητα και την αποδοχή του Επάθλου εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την αρχική επικοινωνία. Εάν ο πιθανός νικητής δεν απαντήσει στην αρχική επικοινωνία εντός 14 ημερολογιακών ημερών, η Canon διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τον νικητή. Εάν αποκλειστεί ο νικητής, η Canon διατηρεί το δικαίωμα να απονείμει το έπαθλο σε έναν αναπληρωματικό νικητή, επιλεγμένο με τον ίδιο τρόπο. Ο αναπληρωματικός νικητής μπορεί να έχει λιγότερο χρόνο για να απαντήσει.
5.7. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα να δημοσιεύσει την υποβληθείσα φωτογραφία, το όνομα και τη χώρα του νικητή ή να διαφημίσει οποιαδήποτε τελετή απονομής επάθλου μετά την ημερομηνία του Διαγωνισμού στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της Canon. Εάν ο νικητής δεν επιθυμεί να δημοσιευτούν τέτοιες πληροφορίες, πρέπει να ειδοποιήσει την Canon κατά τον χρόνο ενημέρωσής του για τη νίκη του.
5.8. Το Έπαθλο είναι μη μεταβιβάσιμο και δεν μπορεί να αντικατασταθεί με μετρητά ή πίστωση. Σε περίπτωση που το έπαθλο της κλήρωσης δεν είναι διαθέσιμο λόγω καταστάσεων πέραν του ελέγχου μας, η Canon επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προσφέρει ένα εναλλακτικό έπαθλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.
5.9. Το Έπαθλο θα αποσταλεί στον νικητή ενός 30 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση του νικητή. Στην απίθανη περίπτωση που ένα Έπαθλο δεν αφιχθεί εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των νικητών, οι νικητές θα έχουν 28 ημερολογιακές ημέρες ακόμη για να ενημερώσουν την Canon, μέσω e-mail στη διεύθυνση info@canon.gr. Εάν ο νικητής δεν ενημερώσει την Canon εντός αυτού του χρονικού διαστήματος, η Canon επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να μην επαναχορηγήσει το έπαθλο ή να περιορίσει την αξία του, κατά την απόλυτη κρίση της.
5.10. Οποιοδήποτε έπαθλο απορριφθεί ή δεν ζητηθεί μπορεί να απονεμηθεί σε άλλους αιτούντες, κατά την απόλυτη και αποκλειστική κρίση της Canon.
5.11. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν είναι εφικτό να διεξαχθεί όπως προγραμματίστηκε για λόγους όπως, ενδεικτικά, πλαστογραφία, μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση, απάτη, πράξεις ανεντιμότητας, τεχνικές βλάβες ή οποιεσδήποτε άλλες αιτίες εκτός του ελέγχου της Canon, οι οποίες αλλοιώνουν ή επηρεάζουν τη διαχείριση, την ασφάλεια, την αμεροληψία, την ακεραιότητα ή τη σωστή διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού, η Canon επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αποκλείσει οποιοδήποτε άτομο επέμβει στη διαδικασία συμμετοχής ή δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους και τις προϋποθέσεις και να ακυρώσει, τροποποιήσει ή αναστείλει τον διαγωνισμό, ή να ακυρώσει τις επηρεαζόμενες συμμετοχές.
5.12. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για συμμετοχές οι οποίες χάθηκαν, καθυστέρησαν, αλλοιώθηκαν, καταστράφηκαν, απεστάλησαν σε λάθος προορισμό ή δεν κατέστη εφικτό να παραδοθούν για οποιονδήποτε λόγο, τεχνικό, παράδοσης ή άλλο. Δεν θα γίνονται αποδεκτά αποδεικτικά αποστολής ως αποδεικτικά λήψης. Ο Όμιλος Canon δεν εγγυάται συνεχή ή ασφαλή πρόσβαση στη σελίδα συμμετοχής.

6. Η ΕΠΙΛΟΓΗ

6.1. Οι διαδικασίες κρίσης του Διαγωνισμού θα γίνουν από την Canon. Οι κριτές θα βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες για τα εξής:
  • Κατανόηση του θέματος του διαγωνισμού – πόσο καλά έχει γίνει κατανοητός ο διαγωνισμός;
  • Δημιουργικότητα – πόσο διαφορετική είναι η υποβολή σε σχέση με αυτό που παρατηρείται συχνά στα κοινωνικά μέσα. Είναι φρέσκια και πρωτότυπη η συμμετοχή σας;
  • Αφήγηση – η υποβολή εξάπτει τη φαντασία;
  • Στυλ – είναι η υποβολή πρωτότυπη και αποτελεί μια φρέσκια ματιά σε έναν παραδοσιακό υπερήρωα;
6.2. Η επιλογή του νικητή θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 4 και 13 Οκτωβρίου 2023.
6.3. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθεί την εβδομάδα που αρχίζει στις 16 Οκτωβρίου 2023. Σε περίπτωση που η επιλογή νικητή καθυστερήσει λόγω τεχνικών προβλημάτων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η Canon θα διεξάγει τον Διαγωνισμό όσο το δυνατόν πιο σύντομα είναι πρακτικά εφικτό και δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια καθυστέρηση. Η απόφαση των κριτών είναι οριστική και η Canon δεν θα υπεισέλθει σε συζητήσεις ή αλληλογραφία.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

7.1. Η Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Αυστρία, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων όσον αφορά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τους Συμμετέχοντες. Τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται με ασφάλεια και δύναται να μεταβιβαστούν σε ασφαλή διακομιστή εκτός του τόπου διαμονής του υποκειμένου των δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από Συμμετέχοντες υπόκεινται στην Πολιτική απορρήτου καταναλωτών της Canon, https://myid.canon/canonid/#/policy.
7.2. Οποιαδήποτε και όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται για τη διεξαγωγή αυτού του διαγωνισμού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του εν λόγω διαγωνισμού και, αν ισχύει, για σκοπούς μάρκετινγκ από τον Όμιλο Canon ή/και αντιπροσώπους διορισμένους από αυτόν για να συμβάλλουν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού εκ μέρους του Υπεύθυνου για την προωθητική ενέργεια και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους για κανέναν άλλο σκοπό, εκτός εάν έχει ληφθεί ρητή συγκατάθεσή σας.
7.3. Ο Όμιλος Canon μπορεί να επικοινωνήσει με τους συμμετέχοντες για σκοπούς διαχείρισης της κλήρωσης δωρεάν επάθλου ή σε περίπτωση που ο Όμιλος Canon επιθυμεί να συζητήσει οποιαδήποτε άλλη χρήση των πληροφοριών που υποβλήθηκαν για την κλήρωση δωρεάν επάθλου.

8. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

8.1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Canon δύναται να ακυρώσει το Έπαθλο ή/και να αλλάξει άλλους όρους της προωθητικής ενέργειας, εφόσον οι εν λόγω αλλαγές είναι απαραίτητες και μπορούν να αιτιολογηθούν με αντικειμενικούς λόγους.
8.2. Η Canon επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αρνηθεί την αναγνώριση οποιασδήποτε συμμετοχής ή να ανακτήσει την πλήρη αξία οποιουδήποτε Επάθλου εάν θεωρήσει ότι συνέβη κατάχρηση ή παραβίαση των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας κλήρωσης δωρεάν επάθλου.
8.3. Η Canon, καθώς και οποιεσδήποτε συνδεδεμένες υπηρεσίες και εταιρείες, δεν θα είναι υπεύθυνες για οποιαδήποτε απώλεια (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, έμμεσης, ειδικής ή επακόλουθης ζημίας ή απώλειας εσόδων), δαπάνη ή βλάβη επήλθε ή συνέβη (οφειλόμενη ή όχι σε αμέλεια οποιουδήποτε ατόμου) σε σχέση με τον εν λόγω διαγωνισμό ή με την αποδοχή ή χρήση του Επάθλου, εκτός ευθυνών οι οποίες δεν μπορούν να εξαιρεθούν βάσει νομοθεσίας. Τίποτα δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του Ομίλου Canon για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό λόγω αμέλειας.
8.4. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ερμηνείας ή της εφαρμογής των κανόνων για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με τον διαγωνισμό, η απόφαση των Στελεχών της Canon είναι οριστική και δεν επιδέχεται διαβούλευσης.
8.5. Αν οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων όρων κριθεί ως άκυρο, παράνομο ή μη εφαρμοστέο από δικαστήριο της αρμόδιας δικαιοδοσίας ή άλλη αρμόδια αρχή, το εν λόγω τμήμα θα αποκόπτεται από τους υπόλοιπους όρους, οι οποίοι θα εξακολουθούν να ισχύουν στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.
8.6. Οι συμμετοχές πρέπει να κατατεθούν απευθείας από το άτομο που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό. Μαζικές συμμετοχές από εταιρείες, ομάδες καταναλωτών ή τρίτα πρόσωπα δεν θα γίνονται αποδεκτές. Ημιτελείς ή δυσανάγνωστες συμμετοχές και συμμετοχές που υποβλήθηκαν μέσω μακροεντολών ή άλλων αυτοματοποιημένων μέσων, καθώς και συμμετοχές οι οποίες δεν ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων, θα αποκλείονται και δεν θα προσμετρώνται. Εάν διαφανεί ότι κάποιος Συμμετέχων χρησιμοποιεί υπολογιστή για να καταστρατηγήσει αυτόν τον όρο, για παράδειγμα, με τη χρήση «script», μεθόδων «ωμής δύναμης», απόκρυψης της ταυτότητάς του με παραποίηση της διεύθυνσης IP του, τη χρήση ταυτοτήτων εκτός της δικής του ή οποιοδήποτε άλλο αυτοματοποιημένο μέσο ώστε να αυξηθούν οι συμμετοχές του εν λόγω Συμμετέχοντος στον διαγωνισμό με τρόπο ο οποίος δεν συμφωνεί με τους κανόνες του διαγωνισμού, ο συγκεκριμένος Συμμετέχων θα αποκλειστεί και οποιοδήποτε έπαθλο απονεμήθηκε θα ακυρωθεί. Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν μέρος με τη χρήση υπηρεσιών ανώνυμου e-mail όπως, ενδεικτικά, οι GuerillaMail, Dispostable ή Mailinator.
8.7. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων και των στοιχείων σε οποιοδήποτε υλικό προώθησης, τα στοιχεία στους Όρους και στις προϋποθέσεις θα υπερισχύουν.

9. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ως συμμετέχων καταναλωτής, στον παρόντα διαγωνισμό ισχύει η νομοθεσία της χώρας διαμονής σας και έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε προσφυγή στη γλώσσα και τα δικαστήρια της χώρας σας. Ένας τοπικός συμβουλευτικός οργανισμός καταναλωτών μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με τα δικαιώματά σας. Οι παρόντες Όροι δεν περιορίζουν τυχόν καταστατικά δικαιώματα που μπορεί να ισχύουν.