Αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διεργασιών
και συνεργασία

Ο εύκολος και έξυπνος τρόπος διαχείρισης των σημαντικών επιχειρηματικών εγγράφων και διεργασιών απευθείας από το σύστημα Canon, που συμβάλλει στην κανονιστική συμμόρφωση και δεν απαιτεί πολύπλοκες υποδομές IT.

Σε συνδυασμό με τις έτοιμες λύσεις αυτοματοποίησης διαδικασιών –όπως HR, διαχείριση συμβάσεων και επεξεργασία τιμολογίων– ο υβριδικός χώρος εργασίας μετατρέπεται σε ένα προηγμένο περιβάλλον γραφείου. Επιτρέπει τη συνεργασία, καθώς και την έγκριση, αρχειοθέτηση, αναζήτηση και ανάκτηση εγγράφων από το cloud.
ή κατεβάστε το φυλλάδιο για την Αυτοματοποίηση διαδικασιών
Canon Camera

Διαχείριση συμβάσεων

Μια αρχειοθήκη σε επίπεδο «υποθέσεων» για τη διαχείριση των συμβάσεων της επιχείρησής σας με προμηθευτές, συνεργάτες και πελάτες, που παρέχει έγκαιρη ενημέρωση για επικείμενες λήξεις συμβάσεων.

Canon Camera

Επεξεργασία τιμολογίων

Διαχειριστείτε και εγκρίνετε τιμολόγια με την προκαθορισμένη διαμόρφωση για τη διεκπεραίωση των τιμολογίων, που περιλαμβάνει ροές εργασίες με τρία επίπεδα εγκρίσεων.

Canon Camera

Ψηφιακές λύσεις HR

Ψηφιακή διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και ηλεκτρονικός χώρος φύλαξης τεκμηρίωσης που συμβάλλει στην ασφαλή αρχειοθέτηση και διαχείριση των εγγράφων HR με δομημένο τρόπο.

ή επικοινωνήστε με τους Πιστοποιημένους συνεργάτες μας για μια ζωντανή επίδειξη