Αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διεργασιών
και συνεργασία

Ο εύκολος και έξυπνος τρόπος διαχείρισης των σημαντικών επιχειρηματικών εγγράφων και διεργασιών απευθείας από το σύστημα Canon, που συμβάλλει στην κανονιστική συμμόρφωση και δεν απαιτεί πολύπλοκες υποδομές IT.

Σε συνδυασμό με τις έτοιμες λύσεις αυτοματοποίησης διαδικασιών –όπως HR, διαχείριση συμβάσεων και επεξεργασία τιμολογίων– ο υβριδικός χώρος εργασίας μετατρέπεται σε ένα προηγμένο περιβάλλον γραφείου. Επιτρέπει τη συνεργασία, καθώς και την έγκριση, αρχειοθέτηση, αναζήτηση και ανάκτηση εγγράφων από το cloud.

Διαχείριση συμβάσεων

Μια αρχειοθήκη σε επίπεδο «υποθέσεων» για τη διαχείριση των συμβάσεων της επιχείρησής σας με προμηθευτές, συνεργάτες και πελάτες, που παρέχει έγκαιρη ενημέρωση για επικείμενες λήξεις συμβάσεων.

Επεξεργασία τιμολογίων

Διαχειριστείτε και εγκρίνετε τιμολόγια με την προκαθορισμένη διαμόρφωση για τη διεκπεραίωση των τιμολογίων, που περιλαμβάνει ροές εργασίες με τρία επίπεδα εγκρίσεων.

Ψηφιακές λύσεις HR

Ψηφιακή διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και ηλεκτρονικός χώρος φύλαξης τεκμηρίωσης που συμβάλλει στην ασφαλή αρχειοθέτηση και διαχείριση των εγγράφων HR με δομημένο τρόπο.

ή επικοινωνήστε με τους Πιστοποιημένους συνεργάτες μας για μια ζωντανή επίδειξη