Η Canon δεσμεύεται να επιτύχει μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050

1526_Energy Tree_Sustainability Pavilion_

Συμβολή σε ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα

Η Canon καταβάλλει προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών CO2 σε κάθε επιχειρηματική της δραστηριότητα

Όλοι βιώνουμε τον καταστροφικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη μας, κυρίως μέσω της παγκόσμιας αύξησης των φυσικών καταστροφών που προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτήν την κρίσιμη στιγμή, πρέπει όλοι να δράσουμε.

Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε το παγκόσμιο περιβάλλον μειώνοντας τον αντίκτυπο των προϊόντων μας. Εστιάζουμε στη μείωση των εκπομπών μας CO2, από την προμήθεια και τη χρήση πρώτων υλών και εξαρτημάτων έως τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών άνθρακα

Δεσμευόμαστε να επιτύχουμε μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών άνθρακα έως το 2050.

Το «μηδενικό ισοζύγιο» επιτυγχάνεται όταν η ποσότητα άνθρακα που προσθέτουμε στην ατμόσφαιρα δεν υπερβαίνει την ποσότητα που αφαιρείται.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, μειώνουμε ενεργά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG) από τις δραστηριότητές μας. Ποσοτικοποιούμε τις εκπομπές μας καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων, για να μειώσουμε τις εκπομπές σε κάθε στάδιο.

Στόχος μας είναι να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 στον κύκλο ζωής των προϊόντων μας κατά 3% ετησίως ανά προϊόν. Εάν καταφέρουμε να διατηρήσουμε αυτό το ποσοστό, έως το 2030 θα ισοδυναμεί περίπου με μείωση των εκπομπών κατά 50% από τα επίπεδα του 2008.

Επί του παρόντος, βρισκόμαστε εντός προγράμματος αναφορικά με την επίτευξη αυτού του στόχου, καταγράφοντας μέση βελτίωση 4,1% μεταξύ 2008 και 2022. Η αθροιστική μείωση από το 2008 ανέρχεται σε 43%.

GREEN

Εξωτερική επικύρωση των στόχων μας

Ήδη από το 2008, έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο όσον αφορά αυτόν, αλλά και άλλους στόχους της επιχείρησής μας. Δεν παραιτηθήκαμε ποτέ από τη δέσμευσή μας. Διενεργούμε πάντα τακτικές αξιολογήσεις των μακροπρόθεσμων στόχων μας για να διασφαλίσουμε ότι οι προσπάθειές μας συνάδουν με τον στόχο μας να συμβάλουμε σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και να επιτύχουμε καθαρό μηδενικό ισοζύγιο έως το 2050.

Δεν αρκεί απλώς να εξετάζουμε τις δικές μας προβλέψεις και συνεισφορές, αλλά να έχουμε στόχους που αναπτύσσονται σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά πορίσματα για το κλίμα και με όσα απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού. Για τον λόγο αυτό, ζητήσαμε να λάβουμε επικύρωση μέσω της πρωτοβουλίας SBTi (Science Based Targets initiative).

Κατανόηση των αριθμών πίσω από τους στόχους μας

Η Canon εφαρμόζει τόσο στόχους έντασης όσο και απόλυτους στόχους στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Ο στόχος έντασης συνίσταται σε μια μείωση που εστιάζει ειδικά στον κύκλο ζωής των προϊόντων μας. Καθορίσαμε ως στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 έως το 2030, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των προϊόντων, κατά 50% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2008. Αυτός ο στόχος αφορά τον τρόπο σχεδίασης, κατασκευής και αποστολής των προϊόντων μας, αλλά και χρήσης τους από τους πελάτες.

Ένας απόλυτος στόχος αφορά τις συνολικές εκπομπές μιας επιχείρησης, όπως τα γραφεία μας, τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοί μας, τον τρόπο λειτουργίας και παροχής ενέργειας στις μονάδες παραγωγής μας, αλλά και την αλυσίδα εφοδιασμού μας.

Για να λάβουμε επικύρωση SBTi, πρέπει να συμπεριλάβουμε έναν απόλυτο στόχο με μια τιμή βάσης όχι προγενέστερη του 2015 για τις συνολικές εκπομπές της εταιρείας μας.

Στόχος μας είναι να μειώσουμε τις απόλυτες τιμές εκπομπών GHG για το αντικείμενο 1 και 2 κατά 42% και τις απόλυτες τιμές εκπομπών GHG (κατηγορία 1 και 11) για το αντικείμενο 3 κατά 25% έως το 2030, με έτος αναφοράς το 2022, σύμφωνα με τα κριτήρια SBTi.

Οι δράσεις μείωσης και οι γενικοί στόχοι μας δεν έχουν αλλάξει, και παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας για μείωση των επιπτώσεών μας στο περιβάλλον και για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου έως το 2050.

CDP

Αναγνώριση στη λίστα βαθμολογίας Α του CDP.

Για το 2023, η Canon έλαβε βαθμολογία A από το CDP σχετικά με τις ενέργειές της για την κλιματική αλλαγή. Είναι η τρίτη φορά που λαμβάνουμε αυτήν την βαθμολογία, η οποία μας τοποθετεί στο 2% των εταιρειών που αξιολογήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία.

Το CDP είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα του περιβάλλοντος και αξιολογεί μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς σε όλο τον κόσμο όσον αφορά τις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Το 82% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουμε στην Ευρώπη παράγεται από ανανεώσιμες πηγές

Χρησιμοποιούμε όσο τον δυνατόν περισσότερο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες στην Ευρώπη και συνεχίζουμε να αυξάνουμε τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό τη μείωση των εκπομπών CO2.

Το 2021, το 45% των συνολικών ενεργειακών αναγκών μας στην Ευρώπη προερχόταν από την ηλεκτρική ενέργεια. Και από αυτό, το 82% προερχόταν από ανανεώσιμες πηγές. Η μονάδα παραγωγής μας στο Poing της Γερμανίας χρησιμοποιεί 100% ανανεώσιμη ενέργεια.

Τα νέα κεντρικά γραφεία μας για την περιοχή ΕΜΕΑ και τα κεντρικά γραφεία για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία έχουν λάβει άριστες βαθμολογίες BREEAM* για τον ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό τους και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με το νέο σύστημα BMS και τα φωτοβολταϊκά πάνελ στην οροφή, το κτίριο επιτυγχάνει σχεδόν 50% μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Το κτίριό μας στο Venlo της Ολλανδίας χρησιμοποιεί ένα σύστημα αντλίας θερμότητας, αποδοτικά συστήματα αποθήκευσης για ζεστό και κρύο νερό, καθώς και φωτισμό LED για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Διαθέτουμε επίσης ηλιακά πάνελ και σημεία φόρτισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα και στις δύο εγκαταστάσεις.

Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας ως μια αποδοτική πηγή ενέργειας, καθώς προχωρούμε προς την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών CO2 έως το 2050.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παγκόσμιες προσπάθειές μας για τη μείωση του αντικτύπου μας στο περιβάλλον, επισκεφτείτε τις παγκόσμιες σελίδες μας: