Προωθητική ενέργεια της Canon CEE για τις EOS R7 και EOS R10

Όροι και προϋποθέσεις
1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1.1. Η παρούσα προωθητική ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο για αγορές συνδυασμών (1 μηχανή και 1 φακός) των προϊόντων που αναφέρονται παρακάτω/επισυνάπτονται (τα «Προϊόντα Προωθητικής Ενέργειας») εντός της Ελλάδας από εξουσιοδοτημένα σημεία λιανικής πώλησης μεταξύ 24/5/2022 και 31/8/2022 συμπεριλαμβανομένων (η «Περίοδος Προωθητικής Ενέργειας»). Ένα Προϊόν Προωθητικής Ενέργειας μπορεί να πωλείται είτε ως μεμονωμένο σώμα φωτογραφικής μηχανής είτε ως μέρος ενός κιτ με φακό ή ενός πακέτου, αλλά μπορεί να υποβληθεί μόνο ΕΝΑ αίτημα ανά κιτ ή πακέτο. Οι αγορές πρέπει να είναι πραγματικές αγορές έναντι μετρητών ή ισοδύναμων μέσων.
1.2. Όλοι οι Συμμετέχοντες πρέπει να είναι ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών και κάτοικοι του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας (ΕΟΧ) («Συμμετέχων»).
1.3. Όλοι οι Συμμετέχοντες θεωρείται ότι συναινούν στη δέσμευσή τους από τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις.
1.4. Όλα τα προϊόντα πρέπει να έχουν αγοραστεί εντός της Ελλάδας, ενώ η προμήθεια και η διανομή τους στους λιανοπωλητές πρέπει να έχει γίνει από την Canon CEE GmbH («Canon») ή από εταιρείες του ομίλου Canon με έδρα στον ΕΟΧ. Ελέγξτε με τον λιανοπωλητή ότι ισχύουν τα παραπάνω ώστε να μην διαψευσθούν οι προσδοκίες σας. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα στο Internet πρέπει να εμφανίζουν έδρα/ταχυδρομική διεύθυνση στην Ελλάδα.
1.5. Όλα τα Προϊόντα Προωθητικής Ενέργειας πρέπει να είναι καινούργια και γνήσια προϊόντα Canon. Οι αγορές μεταχειρισμένων, ανακαινισμένων ή ανακατασκευασμένων προϊόντων, ή προϊόντων τα οποία είναι παραποιημένα ή παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των εταιρειών του ομίλου Canon με οποιονδήποτε τρόπο (για παράδειγμα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παράλληλων εισαγωγών ή «γκρίζων» προϊόντων), δεν θα είναι επιλέξιμες για αυτήν την προωθητική ενέργεια.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1. Για να λάβει μέρος στην προωθητική ενέργεια, ο Συμμετέχων πρέπει να αγοράσει τουλάχιστον δύο Προϊόντα Προωθητικής Ενέργειας (μία μηχανή και έναν φακό) εντός της Ελλάδας από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προωθητικής Ενέργειας.
2.2. Η επιστροφή χρημάτων της προωθητικής ενέργειας βασίζεται στην αγορά δύο από τα Προϊόντα Προωθητικής Ενέργειας.
2.3. Τα Προϊόντα Προωθητικής Ενέργειας παρέχονται για όσο χρόνο υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα. Η Canon δεν θα ευθύνεται για την αδυναμία οποιουδήποτε λιανοπωλητή να ικανοποιήσει τις παραγγελίες των Προϊόντων Προωθητικής Ενέργειας κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προωθητικής Ενέργειας.
2.4. Μπορεί να υποβληθεί μόνο ένα αίτημα ανά αγορά Προϊόντος Προωθητικής Ενέργειας.
2.5. Η παρούσα προωθητική ενέργεια δεν συνδυάζεται με οποιαδήποτε άλλη προωθητική ενέργεια.

3. ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

3.1. Οι Συμμετέχοντες θα λάβουν ως άμεση επιστροφή χρημάτων τα ποσά που αναφέρονται για τις αγορές Προϊόντων Προωθητικής Ενέργειας.
3.2. Εάν υπόκεισθε σε καθεστώς ΦΠΑ στην [εισάγετε χώρα] και λάβετε επιστροφή χρημάτων, αυτό ενδέχεται να μειώσει τη φορολογήσιμη αξία της αγοράς σας και, συνεπώς, θα πρέπει να μειώσετε αντίστοιχα τον φόρο των εισροών σας.

4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

4.1. Ο υπεύθυνος για την προωθητική ενέργεια είναι η Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Αυστρία.

5. ΑΠΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

5.1. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, η Canon δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες, ζημίες ή τραυματισμούς οποιασδήποτε φύσης, όπως κι αν προκλήθηκαν, που υπέστη οποιοσδήποτε Συμμετέχων στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Ωστόσο, κανένας από αυτούς τους κανόνες δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαίρεση ή τον περιορισμό της ευθύνης της Canon για τραυματισμό ή θάνατο που προκλήθηκε από αποδεδειγμένη αμέλεια εργαζομένων ή αντιπροσώπων της Canon.
5.2. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης, τροποποίησης ή/και αλλαγής της παρούσας προωθητικής ενέργειας οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς αυτό να συνεπάγεται καμία απολύτως ευθύνη.
5.3. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου οποιωνδήποτε αιτημάτων για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα τεκμηρίωσης. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού αιτημάτων ή/και Συμμετεχόντων εάν υποψιάζεται ότι γίνεται κατάχρηση της προωθητικής ενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο. Οι αποφάσεις της Canon σχετικά με την προωθητική ενέργεια είναι οριστικές και δεν επιδέχονται διαβούλευσης.

6. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

6.1. Η Canon Europa N. V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων όσον αφορά στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται από τους Συμμετέχοντες. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα υποβληθούν σε εμάς θα τύχουν επεξεργασίας από την Benamic, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ιρλανδία για σκοπούς διαχείρισης της παρούσας Προωθητικής Ενέργειας και, εάν ισχύει, για σκοπούς μάρκετινγκ – στις περιπτώσεις που οι Συμμετέχοντες συναίνεσαν στη λήψη επικοινωνιών μάρκετινγκ από την Canon. Τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται με ασφάλεια και δύναται να μεταβιβαστούν σε ασφαλή διακομιστή εκτός του ΕΟΧ.
6.2. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους Συμμετέχοντες υπόκεινται στην Πολιτική προστασίας δεδομένων καταναλωτών της Canon http://www.canon.gr/privacy-policy/.

7. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

7.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και οποιεσδήποτε διαφωνίες προκύψουν από ή σχετικά με αυτούς θα διέπονται από και θα διερμηνεύονται σύμφωνα με την αυστριακή νομοθεσία και θα υπόκεινται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αυστρίας.

8. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

EOS R7
EOS R10
RF 50mm f/1.8 STM
RF 70-200 f/4 L IS
RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM
RF 85mm f/2 IS STM
RF 16mm f/2.8 STM
RF 600mm f/11 IS STM

Virtual kit discount
RF 50mm f/1.8 STM RF 70-200 f/4 L IS RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM RF 85mm f/2 IS STM RF 16mm f/2.8 STM RF 600mm f/11 IS STM
EOS R10 € 75 € 600 € 200 € 300 € 150 € 350
EOS R7 € 75 € 600 € 200 € 300 € 150 € 350