Προωθητική ενέργεια για την 5η επέτειο του Συστήματος EOS R

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1. Ο Υπεύθυνος για την προωθητική ενέργεια είναι η Canon CEE GmbH, Oberlaaer Straße 233, 1100 Vienna, Αυστρία («Υπεύθυνος προωθητικής ενέργειας»).
2. Όλοι όσοι λάβουν μέρος («Συμμετέχοντες») πρέπει να είναι κάτοικοι της Ελλάδας και τουλάχιστον 18 ετών.
3. Το προσωπικό του Υπεύθυνου προωθητικής ενέργειας και των θυγατρικών εταιρειών του, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται άμεσα σε αυτήν την προωθητική ενέργεια, δεν είναι επιλέξιμα για συμμετοχή.
4. Αγοράζοντας τα σχετικά προϊόντα Canon στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας, όλοι οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι συναινούν στη δέσμευσή τους από τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις, εκτός εάν ενημερωθούν γραπτώς διαφορετικά.
5. Η παρούσα προωθητική ενέργεια είναι διαθέσιμη μόνο με αγορές των προϊόντων που παρατίθενται παρακάτω (τα «Προϊόντα προωθητικής ενέργειας»), εντός της Ελλάδας, από έναν από τους λιανοπωλητές στην Ελλάδα που παρατίθενται παρακάτω, μεταξύ 11/9/2023 και 15/10/2023.
6. Η προωθητική ενέργεια ισχύει για όσο χρόνο υπάρχει απόθεμα.
7. Η προωθητική ενέργεια είναι μη μεταβιβάσιμη και η προσφορά δεν μπορεί να υποκατασταθεί με μετρητά ή εναλλακτικές μορφές πίστωσης.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

8. Ο Υπεύθυνος για την προωθητική ενέργεια επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να απορρίψει ελλιπείς ή δυσανάγνωστες συμμετοχές, ή συμμετοχές οι οποίες δεν καλύπτουν άλλως τις παραπάνω απαιτήσεις.
9. Η Canon επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αρνηθεί να εξοφλήσει το προϊόν της παρούσας προωθητικής ενέργειας εάν κρίνει ότι σημειώθηκε κατάχρηση ή παραβίαση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος διαγωνισμού.
10. Ο Υπεύθυνος προωθητικής ενέργειας δεν θα φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες, ζημίες ή τραυματισμούς οποιασδήποτε φύσης, όπως κι αν προκλήθηκαν, που υπέστη οποιοσδήποτε συμμετέχων στα πλαίσια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. στόσο, κανένας από αυτούς τους κανόνες δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την εξαίρεση ή τον περιορισμό της ευθύνης του Υπεύθυνου προωθητικής ενέργειας για τραυματισμό ή θάνατο που προκλήθηκε από αποδεδειγμένη αμέλεια των εργαζομένων ή υπεργολάβων του.
11. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της ερμηνείας ή της εφαρμογής των κανόνων για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με τον διαγωνισμό, η απόφαση των Στελεχών του Υπεύθυνου προωθητικής ενέργειας είναι οριστική και δεν επιδέχεται διαβούλευσης.
12. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις και οποιεσδήποτε διαφωνίες προκύψουν από ή σχετικά με αυτούς θα διέπονται από και θα διερμηνεύονται σύμφωνα με την αυστριακή νομοθεσία και θα υπόκεινται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αυστρίας.

Προϊόντα Προωθητικής Ενέργειας


Εβδομάδα 1

11.9. – 17.9.2023

Εβδομάδα 2

18.9. – 24.9.2023

Εβδομάδα 3

25.9. – 1.10.2023

Εβδομάδα 4

2.10. – 8.10.2023

Εβδομάδα 5

9.10. – 15.10.2023

 Σώμα EOS R3

20%

       

 Σώμα EOS R5

 

20%

     

 Κιτ EOS R5 24-105L

     

20%

 

 Σώμα EOS R6 Mark II

   

20%

   

 EOS R6 Mark II 24-105 STM

       

20%

 EOS R6 Mark II 24-105 L

20%

       

 Σώμα R8

 

20%

     

 Κιτ R8 24-50

     

20%

 

 Σώμα EOS RP

   

20%

   

 EOS RP 24-105 STM

       

20%

 Σώμα EOS R7

 

20%

     

 EOS R7 18-150

     

20%

 

 EOS R10 18-45

20%

     

20%

 EOS R10 18-150

   

20%

   

 Κιτ R50 18-45

 

20%

 

20%

 

 Κιτ R50 18-45 + 55-210

   

20%

   

 Κιτ R50 για δημιουργούς περιεχομένου

       

20%

 Κιτ EOS R100 18-45

20%

 

20%

 

20%

 Κιτ EOS R100 18-45 + 55-210

 

20%

 

20%

 

 EOS R5c

20%

 

20%

   

 EOS C70

     

20%

 

Φακοί RF

10% κατά την αγορά 1 φακού

15% κατά την αγορά 2 φακών

20% κατά την αγορά 3 φακών ή περισσότερων

 Image Prograf PRO 300

1 PRO 300 + 25 φύλλα χαρτιού Καλλιτεχνικών εφαρμογών FA-Smooth A4 + 20 φύλλα Φωτογραφικό χαρτί PRO PLATINUM (PT-101) = PT-101 4x6 + 20 φύλλα Φωτογραφικό χαρτί PRO LUSTER = LU-101 A3

 Image Prograf PRO 1000