Πώς θα βρείτε τον σειριακό αριθμό

USP

Επιλέξτε τον τύπο του προϊόντος σας παρακάτω

Ο σειριακός αριθμός στα προϊόντα της Canon δεν τοποθετείται πάντα στο ίδιο σημείο. Ο σειριακός αριθμός είναι ένας συνδυασμός αριθμητικών ψηφίων ή/και γραμμάτων, χωρίς κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες. Θα πρέπει να αγνοείτε τους αριθμούς ή τα γράμματα που εμφανίζονται μέσα σε παρένθεση.

Μπορεί επίσης να χρειαστείτε...

Έρευνα