Πώς θα βρείτε τον σειριακό αριθμό

USP

Επιλέξτε τον τύπο του προϊόντος σας παρακάτω

Ο σειριακός αριθμός στα προϊόντα της Canon δεν τοποθετείται πάντα στο ίδιο σημείο. Ο σειριακός αριθμός είναι ένας συνδυασμός αριθμητικών ψηφίων ή/και γραμμάτων, χωρίς κενά διαστήματα ή ειδικούς χαρακτήρες. Θα πρέπει να αγνοείτε τους αριθμούς ή τα γράμματα που εμφανίζονται μέσα σε παρένθεση.

 • Ο σειριακός αριθμός για το προϊόν σας imageRUNNER θα αποτελείται από μια ακολουθία 8 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.

  Μπορείτε να εντοπίσετε τον σειριακό αριθμό με το κουμπί [123] ή τυπωμένο σε μια ετικέτα στο μηχάνημα, όπως περιγράφεται στις παρακάτω οδηγίες.

  Χρησιμοποιώντας το κουμπί [123]:

  Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να βρείτε τον σειριακό αριθμό:

  1. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα και πατήστε το κουμπί [123] που υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.

  2. Ανάλογα με τον τύπο του μηχανήματος, ο σειριακός αριθμός εμφανίζεται στην πρώτη οθόνη.

   ή αφού επιλέξετε [Check Device Configuration] (Έλεγχος διαμόρφωσης συσκευής) και κάνετε κλικ στο [OK].


  Θέση στο μηχάνημα:

  1. Μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό που είναι τυπωμένος σε μια ετικέτα στο πίσω μέρος του μηχανήματος, κοντά στο καλώδιο τροφοδοσίας.
  2. Σε ορισμένα μηχανήματα, υπάρχει επίσης μια ετικέτα κάτω από τη γυάλινη πλάκα του σαρωτή (ανασηκώστε το κάλυμμα του σαρωτή για να τη δείτε).

 • Η δομή του σειριακού αριθμού των i-SENSYS διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου, όπως εξηγείται παρακάτω:

  • Εάν το προϊόν παρέχει μόνο τη λειτουργία εκτύπωσης, ο σειριακός αριθμός έχει μήκος 10 ψηφία και αποτελείται από 4 γράμματα και 6 αριθμούς, δηλ. XXXX-000000.
  • Εάν το προϊόν παρέχει λειτουργίες εκτύπωσης και αντιγραφής, σάρωσης ή φαξ, ο σειριακός αριθμός έχει μήκος 8 ψηφία και αποτελείται από 3 γράμματα και 5 αριθμούς, δηλ. XXX-00000.

  Ο σειριακός αριθμός εκτυπώνεται πάντα σε ένα αυτοκόλλητο που τοποθετείται είτε στην πίσω πλευρά της συσκευής είτε στο εσωτερικό του εκτυπωτή σε κάποια μοντέλα.

  Δείτε στις παρακάτω εικόνες παραδείγματα θέσεων σειριακών αριθμών: • imagePROGRAF

  Η δομή του σειριακού αριθμού για το προϊόν imagePROGRAF διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της σειράς προϊόντος. Επιλέξτε μία από τις παρακάτω σειρές προϊόντων για να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή και τη θέση του σειριακού αριθμού του προϊόντος σας.

   

  Σειρά imagePROGRAF iPF

  Ο σειριακός αριθμός για το προϊόν σας imagePROGRAF iPF θα αποτελείται από μια ακολουθία 8 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.

  Μπορείτε να τον βρείτε στο μενού ή τυπωμένο σε ένα αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος του μηχανήματος, όπως περιγράφεται στις παρακάτω οδηγίες.

  Χρησιμοποιώντας το μενού:

  Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να βρείτε τον σειριακό αριθμό:

  1. Πατήστε το κουμπί [Μενού].
  2. Στην οθόνη «Tab Selection» (Επιλογή καρτέλας) του Πίνακα ελέγχου, πατήστε το αριστερό ή το δεξί βέλος για να επιλέξετε την καρτέλα [Settings/Adj.] (Ρυθμίσεις/Προσαρμογή).

  3. Στη συνέχεια, επιλέξτε [Printer Info] (Πληροφορίες εκτυπωτή) και πατήστε [OK].

  4. Επιλέξτε [System Info] (Πληροφορίες συστήματος) και πατήστε [OK].

  5. Ο σειριακός αριθμός θα εμφανίζεται όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.


  Θέση στο μηχάνημα:

  Ο σειριακός αριθμός θα είναι τυπωμένος σε αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος του μηχανήματος.


   


  Σειρά imagePROGRAF PRO

  Ο σειριακός αριθμός του εκτυπωτή imagePROGRAF PRO αποτελείται από μια ακολουθία 9 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.

  Μπορείτε να τον βρείτε στο μενού ή τυπωμένο σε ένα αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος του μηχανήματος, όπως περιγράφεται στις παρακάτω οδηγίες.

  Χρησιμοποιώντας το μενού:

  Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να βρείτε τον σειριακό αριθμό:

  1. Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη χειρισμού.

  2. Επιλέξτε [Printer information] (Πληροφορίες εκτυπωτή)

  3. Επιλέξτε [System information] (Πληροφορίες συστήματος)

  4. Ο σειριακός αριθμός θα εμφανίζεται όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.


  Θέση στο μηχάνημα:

  Ο σειριακός αριθμός θα είναι τυπωμένος σε αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος του μηχανήματος.


   

  Σειρά imagePROGRAF TX

  Ο σειριακός αριθμός του εκτυπωτή imagePROGRAF TX αποτελείται από μια ακολουθία 9 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.

  Μπορείτε να τον βρείτε στο μενού ή τυπωμένο σε ένα αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος του μηχανήματος, όπως περιγράφεται στις παρακάτω οδηγίες.

  Χρησιμοποιώντας το μενού:

  Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να βρείτε τον σειριακό αριθμό:

  1. Σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη χειρισμού.

  2. Επιλέξτε [Printer information] (Πληροφορίες εκτυπωτή)

  3. Επιλέξτε [System information] (Πληροφορίες συστήματος)

  4. Ο σειριακός αριθμός θα εμφανίζεται όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.


  Θέση στο μηχάνημα:

  Ο σειριακός αριθμός θα είναι τυπωμένος σε αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος του μηχανήματος.


   

  Σειρά imagePROGRAF TM

  Ο σειριακός αριθμός για τη σειρά imagePROGRAF TM αποτελείται από 9 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.

  Υπάρχουν δύο θέσεις στον εκτυπωτή όπου μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό, είτε στο μενού του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή είτε σε μια ετικέτα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του εκτυπωτή. Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες για την πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή και την ανάγνωση της ετικέτας στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

  Πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

  1. Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο γραναζιού (Ρύθμιση).

  2. Πατήστε [Printer information] (Πληροφορίες εκτυπωτή).

  3. Πατήστε [System information] (Πληροφορίες συστήματος).

  4. Ο σειριακός αριθμός θα εμφανίζεται όπως υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.


  Ανάγνωση της ετικέτας στο πίσω μέρος του εκτυπωτή για τον σειριακό αριθμό

  Θέση στο μηχάνημα:

  Ο σειριακός αριθμός θα είναι τυπωμένος σε αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος του μηχανήματος.

  Καρτέλα «Εικόνα»

 • Ο σειριακός αριθμός για το προϊόν σας imagePRESS θα αποτελείται από μια ακολουθία 8 αλφαριθμητικών χαρακτήρων.

  Μπορείτε να εντοπίσετε τον σειριακό αριθμό με το κουμπί [123] ή τυπωμένο σε μια ετικέτα στο μηχάνημα, όπως περιγράφεται στις παρακάτω οδηγίες.

  Χρησιμοποιώντας το κουμπί [123]:

  Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να βρείτε τον σειριακό αριθμό:

  1. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα και πατήστε το κουμπί [123] που υποδεικνύεται στην παρακάτω εικόνα.

  2. Ανάλογα με τον τύπο του μηχανήματος, ο σειριακός αριθμός εμφανίζεται στην πρώτη οθόνη

   Διαφορετικά, θα εμφανιστεί αφού επιλέξετε [Έλεγχος διαμόρφωσης συσκευής] και κάνετε κλικ στο [OK].

  3. Θέση στο μηχάνημα:

   Μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό που είναι τυπωμένος σε μια ετικέτα στο πίσω μέρος του μηχανήματος, κοντά στο καλώδιο τροφοδοσίας.

 • Ο σειριακός αριθμός στους σαρωτές imageFORMULA έχει έκταση 8 χαρακτήρες και αποτελείται από 2 γράμματα τα οποία ακολουθούν 6 αριθμοί, δηλ. XX000000. Εκτυπώνονται σε ένα αυτοκόλλητο το οποίο τοποθετείται στην πίσω ή στην κάτω πλευρά του σαρωτή.

  Δείτε στις παρακάτω εικόνες παραδείγματα θέσεων σειριακών αριθμών:

 • Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος, στο πλαίσιο με την ένδειξη ‘serial number’. Όπως βλέπετε στην παρακάτω εικόνα, ο σειριακός αριθμός βρίσκεται εκεί όπου βλέπετε την κόκκινη γραμμή:


 • Ο σειριακός αριθμός βρίσκεται σε μια κατακόρυφη μεταλλική επιφάνεια στο πλαίσιο του μηχανήματος, μέσα σε ένα από τα συρτάρια του δίσκου χαρτιού. Αποτελείται από τα τελευταία 7 ψηφία.

  Δείτε την παρακάτω εικόνα αναφοράς.

Μπορεί επίσης να χρειαστείτε...

Έρευνα