Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα προϊόντα της Σειράς WG Canon

Work professional strengthening security and compliance

This is a commercial end-customer warranty offered by Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands (“Canon”) to the end-customers, who purchase Canon WG Series products for their own use, but not acting as consumers under the local laws of the country where the WG Series products are purchased.
If you are a consumer, you are not entitled to this warranty, but your consumer's statutory rights under applicable national legislation in force will apply to you.
These Terms and Conditions and the offer herein shall be governed by the laws of England and Wales and shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales. 


The service offering is as follows: 


• On-Site Warranty


Canon WG series products intended for sale and purchased within the European Economic Area (“EEA” – namely EU, Iceland, Lichtenstein, Norway) plus Switzerland & The United Kingdom are covered by the Canon European WG series Warranty. Canon warrants that should the new WG series product be found to be defective within the applicable warranty period, the fault is resolved free of charge (terms & conditions apply – see below).
For any product, outside of the applicable warranty terms or period and for damage or repairs not covered by the warranty, a chargeable repair service is available.
This warranty will be your sole and exclusive remedy, and neither Canon nor its subsidiaries or other European WG Series Warranty members shall be liable for any incidental or consequential damages for breach of any express or implied warranty of this product.

 • Εγγύηση εξυπηρέτησης στις εγκαταστάσεις του πελάτη


  Η Canon εγγυάται ότι το υλικό του παρόντος προϊόντος της σειράς WG θα παραμείνει σε καλή κατάσταση λειτουργίας κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης. Σε περίπτωση που το υλικό βρεθεί ελαττωματικό εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, θα παρέχεται δωρεάν επισκευή στις εγκαταστάσεις του πελάτη, στις χώρες-μέλη της εγγύησης.
  Η παρούσα Εγγύηση επισκευής στις εγκαταστάσεις του πελάτη ισχύει για προϊόντα της Σειράς Canon WG, τα οποία προορίζονται και έχουν αγοραστεί εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ"), στην Ελβετία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
  Η παρούσα δωρεάν υπηρεσία παρέχεται με την προσκόμιση του αρχικού παραστατικού/δελτίου πληρωμής που έχει εκδοθεί για τον τελικό πελάτη από τον πωλητή.
  Η Canon διατηρεί επιπλέον το δικαίωμα να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν με άλλο ισοδύναμο προϊόν ίδιας ή καλύτερης ποιότητας από το ελαττωματικό προϊόν αντί να επισκευάσει το ελαττωματικό προϊόν. 


  1. Περίοδος ισχύος της εγγύησης

  Η Εγγύηση εξυπηρέτησης στις εγκαταστάσεις του πελάτη ισχύει για 1 έτος από την ημερομηνία αγοράς του νέου σας προϊόντος της σειράς Canon WG, όπως αποδεικνύεται από την απόδειξη αγοράς ή τις 300.000 εκτυπώσεις, όποιο από τα δύο προκύψει πρώτο. 


  2. Για λήψη της υπηρεσίας εγγύησης 

  Μπορείτε να λάβετε την υπηρεσία επισκευής που καλύπτεται από την Εγγύηση εξυπηρέτησης στις εγκαταστάσεις του πελάτη επικοινωνώντας τηλεφωνικά με το Γραφείο υποστήριξης της Canon (Στοιχεία επικοινωνίας για την Εγγύηση εξυπηρέτησης στις εγκαταστάσεις του πελάτη).
  Η υπηρεσία της Εγγύησης εξυπηρέτησης στις εγκαταστάσεις του πελάτη παρέχεται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

  • Επισκευή στις εγκαταστάσεις του πελάτη (μέσω τεχνικού)*, η οποία καλύπτει όλα τα σχετικά εργατικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων κλήσης, ταξιδιού και χρόνου επισκευής) και το κόστος όλων των ανταλλακτικών 

  • Αποστολή εξαρτημάτων με δυνατότητα αντικατάστασης από τον χρήστη (με υπηρεσία ταχυμεταφοράς), η οποία καλύπτει το κόστος των σχετικών ανταλλακτικών και των συναφών εξόδων αποστολής.

  *Οι υπηρεσίες που καλύπτονται από την παρούσα Εγγύηση εξυπηρέτησης στις εγκαταστάσεις του πελάτη μπορούν να εκτελεστούν από τρίτο μέρος, εκ μέρους της Canon, το οποίο θα επιδείξει εύλογες δεξιότητες και φροντίδα. 

  Η υπηρεσία αυτή καλύπτει όλα τα σχετικά εργατικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων κλήσης, ταξιδιού και χρόνου επισκευής) και το κόστος όλων των ανταλλακτικών. 


  3. Μέλη της Εγγύησης για τα προϊόντα της σειράς Canon WG 

  Μέλη της Εγγύησης για τα προϊόντα της σειράς Canon WG είναι οι χώρες στις οποίες μπορεί να εξαργυρωθεί η Εγγύηση εξυπηρέτησης στις εγκαταστάσεις του πελάτη. 

  Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την παρούσα εγγύηση, επικοινωνήστε με το σχετικό Μέλος της Ευρωπαϊκής εγγύησης για τα προϊόντα της σειράς WG


  4. Περιορισμοί

  Η παρούσα Εγγύηση δεν καλύπτει τα ακόλουθα: 

  - Αναλώσιμα.
  - Οποιοδήποτε λογισμικό.
  - Φθαρμένα εξαρτήματα (π.χ. οθόνη, εξωτερικό κάλυμμα), καθώς και αναλώσιμα και αξεσουάρ (π.χ. πρόσθετο συρτάρι χαρτιού, απλή βάση κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με αυτό το προϊόν.
  - Ελαττώματα από τροποποιήσεις που εκτελούνται χωρίς την έγκριση της Canon.
  - Κόστος που προκύπτει από την Canon για την εκτέλεση απαραίτητων προσαρμογών ή τροποποιήσεων σε ένα προϊόν της σειράς WG σύμφωνα με τεχνικά πρότυπα, πρότυπα ασφαλείας ή προδιαγραφές που ισχύουν σε κάποια χώρα ή οποιοδήποτε άλλο κόστος για την προσαρμογή του προϊόντος της σειράς WG ως αποτέλεσμα αλλαγών στις προδιαγραφές από την παράδοση του προϊόντος.
  - Ζημιά που προκύπτει από τη μη συμμόρφωση ενός προϊόντος της σειράς WG με τα πρότυπα ή τις προδιαγραφές μιας χώρας σε κάποια άλλη χώρα εκτός της χώρας αγοράς. Η υπηρεσία επισκευής βάσει της Εγγύησης εξυπηρέτησης στις εγκαταστάσεις του πελάτη δεν παρέχεται, αν η ζημιά ή τα ελαττώματα έχουν προκληθεί από:
  - Ακατάλληλη χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος της σειράς WG σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα εγχειρίδια χρήσης ή χειριστή ή/και στα σχετικά έγγραφα χρήστη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ζημιών από λανθασμένη αποθήκευση, πτώση, υποβολή σε υπερβολικούς κραδασμούς, διάβρωση, σκόνη, νερό ή άμμο.
  - Ζημιές που έχουν προκληθεί άμεσα εξαιτίας της χρήσης ανταλλακτικών, λογισμικού ή αναλώσιμων (όπως δεξαμενές μελανιού ή κασέτες συντήρησης) που δεν είναι συμβατά με το προϊόν. Στοιχεία που αποδεικνύουν τη συμβατότητα με κάθε συγκεκριμένο προϊόν της σειράς Canon WG θα πρέπει να υπάρχουν στη συσκευασία. Ωστόσο, η συμβατότητα είναι εξασφαλισμένη όταν χρησιμοποιούνται γνήσια ανταλλακτικά, λογισμικό ή αναλώσιμα Canon, καθώς αυτά έχουν δοκιμαστεί. Συνιστούμε να ελέγχετε τη συμβατότητα πριν από τη χρήση.
  - Σύνδεση του προϊόντος της σειράς WG σε μη εγκεκριμένο εξοπλισμό για αυτόν το σκοπό από την Canon.
  - Ατυχήματα ή καταστροφές ή οποιαδήποτε αιτία εκτός ελέγχου της Canon, όπως, ενδεικτικά, κεραυνοί, πλημμύρες, πυρκαγιά, δημόσιες αναταραχές και ακατάλληλος αερισμός.
  - Περιοδικοί έλεγχοι ή άλλες τυπικές ενέργειες συντήρησης για προϊόντα της σειράς WG. Επιπροσθέτως των προαναφερόμενων, η Εγγύηση εξυπηρέτησης στις εγκαταστάσεις του πελάτη δεν περιλαμβάνει τα εξής:
  - Υπηρεσίες και σχετικά ανταλλακτικά που απαιτούνται λόγω ελαττωματικής εγκατάστασης ή σύνδεσης δικτύου του προϊόντος σας, εάν η εγκατάσταση και η σύνδεση δικτύου του προϊόντος σας δεν πραγματοποιήθηκε από την Canon.
  - Εργασίες που απαιτούνται λόγω αποσύνδεσης και επανασύνδεσης του προϊόντος της σειράς WG, συμπεριλαμβανομένης τυχόν προετοιμασίας που απαιτείται για την ασφαλή μεταφορά, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε από εμάς ή εκ μέρους μας.
  - Εργασίες πέραν των τυπικών εργάσιμων ωρών μας (9 π.μ. έως 5 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός των αργιών). 


  Επισημαίνεται ότι για την παροχή της υπηρεσίας που καλύπτεται από την Εγγύηση εξυπηρέτησης στις εγκαταστάσεις του πελάτη, προϋποτίθεται ότι το προϊόν της σειράς WG βρίσκεται σε χώρα-μέλος της Εγγύησης για τα προϊόντα της σειράς Canon WG. Η υπηρεσία της Εγγύησης εξυπηρέτησης στις εγκαταστάσεις του πελάτη μπορεί να παρασχεθεί μόνον εφόσον εσείς παρέχετε στον μηχανικό σέρβις πρόσβαση στο προϊόν και την εύλογη υποστήριξη που απαιτείται σε σχέση με αυτό.
  Αν μεταφέρετε το προϊόν σε άλλη χώρα, ελέγξτε ότι η χώρα στην οποία μεταφέρετε το προϊόν είναι μέλος της Εγγύησης για τα προϊόντα της σειράς Canon WG, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι η Canon παρέχει την εγγύηση εξυπηρέτησης στις εγκαταστάσεις του πελάτη στην εν λόγω χώρα. 


  5. Άλλα 

  Η παροχή της υπηρεσίας επισκευής μπορεί να καθυστερήσει, όταν γίνεται εκτός της αρχικής χώρας αγοράς, αν στην ξένη χώρα δεν έχει αρχίσει ακόμα να πωλείται το προϊόν της σειράς WG ή αν πωλείται με ειδική σχεδίαση για τη συγκεκριμένη χώρα. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ορισμένα ανταλλακτικά για το προϊόν της σειράς WG μπορεί να μην υπάρχουν σε στοκ στη χώρα επισκευής. Η Canon δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απώλειας μέσων εγγραφής ή της απώλειας δεδομένων κ.λπ., οι οποίες δεν αναφέρονται ειδικά στην παρούσα εγγύηση. 

 • Ε: Ποια εγγύηση ισχύει για τα προϊόντα της σειράς Canon WG που αγοράζονται στην Ευρώπη;

  A: Γενικά, η Canon παρέχει την Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα προϊόντα της σειράς WG για τα προϊόντα που αγοράζονται στις εξής χώρες:- Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία. Ανατρέξτε στους πλήρεις Όρους και προϋποθέσεις της παρούσας εγγύησης. 

  Ε: Ποιες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση θα πρέπει να βρω μέσα στη συσκευασία όταν αγοράζω ένα προϊόν Canon; 

  Α: Για την εγγύηση για τα προϊόντα της σειράς WG που ισχύει στις Ευρωπαϊκές χώρες, κάθε συσκευασία προϊόντος περιέχει γενικά μια κάρτα Ευρωπαϊκής εγγύησης για τα προϊόντα της σειράς WG μέσα στη συσκευασία. Αυτή μοιάζει όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:

   

  Ε: Πρέπει να συμπληρώσω και να επιστρέψω οποιαδήποτε έγγραφα στην Canon για να δηλώσω την Ευρωπαϊκή εγγύηση που έχω;

  Α: Δεν χρειάζεται να επιστρέψετε οποιαδήποτε έγγραφα στην Canon για να δηλώσετε την Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα προϊόντα της σειράς WG. Αν θέλετε να υποβάλετε αίτημα συγκεκριμένα για επισκευή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εγγύησης για τα προϊόντα της σειράς WG, θα πρέπει πάντα να προσκομίζετε στην Canon την αρχική, έγκυρη απόδειξη αγοράς (η οποία περιλαμβάνει την αρχική ημερομηνία αγοράς) για το εν λόγω προϊόν.

  Ε: Ποια έγγραφα απαιτούνται για την υποβολή αξίωσης επισκευής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εγγύησης για τα προϊόντα της σειράς WG; 

  Α: Αν θέλετε να υποβάλετε αίτημα συγκεκριμένα για επισκευή στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εγγύησης για τα προϊόντα της σειράς WG, θα πρέπει πάντα να προσκομίζετε στην Canon την αρχική, έγκυρη απόδειξη αγοράς (η οποία περιλαμβάνει την αρχική ημερομηνία αγορά) για το εν λόγω προϊόν της σειράς WG. Στα διαφημιστικά προγράμματα εγγύησης μπορεί επίσης να ορίζονται περαιτέρω απαιτήσεις, οπότε θα πρέπει να ανατρέχετε στους συγκεκριμένους Όρους και προϋποθέσεις οποιασδήποτε διαφημιστικής προσφοράς (αν ισχύει)

  Ε: Ποια είναι η διάρκεια ισχύος μιας τυπικής Ευρωπαϊκής εγγύησης για τα προϊόντα της σειράς Canon WG; 

  A: Γενικά, η περίοδος ισχύος της εγγύησης για τα προϊόντα της σειράς Canon WG είναι είτε 1 έτος είτε 300.000 εκτυπώσεις, όποιο από τα δύο προκύψει πρώτο. Ενδέχεται να ισχύουν εξαιρέσεις, ανατρέξτε στην καρτέλα Δικαιώματα για περαιτέρω πληροφορίες. 

  Ε: Αν αγοράσω ένα προϊόν της σειράς Canon WG εκτός των χωρών στις οποίες η Canon προσφέρει την Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα προϊόντα της σειράς WG, θα καλύπτεται το προϊόν της σειράς WG από την Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα προϊόντα της σειράς WG αν είμαι κάτοικος μιας χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής εγγύησης για τα προϊόντα της σειράς WG; 

  A: Γενικά, τα προϊόντα καλύπτονται από μια εγγύηση που ισχύει για την εκάστοτε γεωγραφική περιοχή πωλήσεων και οι τελικοί πελάτες θα πρέπει να επιστρέφουν οποιαδήποτε προϊόντα στην αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή για να μπορέσουν να υποβάλουν αξίωση επισκευής στο πλαίσιο της εγγύησης. Γενικά, η Canon δεν προσφέρει κάποια παγκόσμια εγγύηση, εκτός αν αυτό αναφέρεται ειδικά για συγκεκριμένα προϊόντα / γεωγραφικές περιοχές. 

  Ε: Σε ποιες περιπτώσεις η Canon αποστέλλει εξαρτήματα με δυνατότητα αντικατάστασης από τον χρήστη και πώς μπορώ να τα αντικαταστήσω; 

  A: Αφού ο πελάτης επικοινωνήσει με το Γραφείο υποστήριξης της Canon, το γραφείο θα επιχειρήσει να επιλύσει το πρόβλημα και ενδεχομένως να προτείνει ως τρόπο αντιμετώπισης την αποστολή εξαρτημάτων με δυνατότητα αντικατάστασης από τον χρήστη. Κατά την παραλαβή των σχετικών εξαρτημάτων, οι πελάτες θα πρέπει να αντικαθιστούν τα εξαρτήματα ακολουθώντας την αναλυτική διαδικασία που εμφανίζεται στο περιβάλλον χειρισμού του εκτυπωτή.

 • Ο παρακάτω πίνακας περιέχει τις χώρες όπου παρέχεται η Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα προϊόντα της Σειράς WG Canon. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους πλήρεις Όρους και προϋποθέσεις για τα προϊόντα της Σειράς WG Canon.

  Παρακάτω θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για κάθε χώρα.

  Χώρα Στοιχεία επικοινωνίας γραφείων εξυπηρέτησης Περιορισμοί εξυπηρέτησης στις εγκαταστάσεις του πελάτη
  Αυστρία +43 1 360 277 45 67
  Canon Austria
  Όχι
  Βέλγιο +32 (0)2 620 01 97
  Canon Belgium (Ολλανδικά)
  Canon Belgium (Γαλλικά)
  Όχι
  Βουλγαρία Cantek
  0700 42 555
  callcenter@cantek.bg
  www.cantek.bg
  Όχι
  Kintech Ltd
  +359 2 961 72 77
  office@kintech.bg
  www.kintech.bg
  Όχι
  Κροατία KOPITEHNA d.o.o.
  +385 (0)42 200 400
  info@kopitehna.hr
  www.kopitehna.hr
  Όχι
  PROPRINT d.o.o.
  +385 (0)1 55 65 800
  info@proprint.hr
  www.proprint.hr
  Όχι
  KSU d.o.o.
  +385 (0)1 6222 122
  prodaja@ksu.hr
  www.ksu.hr
  Όχι
  Tehnicar Copyservis
  +385(0)13820 333
  copyservis@copyservis.hr
  www.copyservis.hr
  Όχι
  Κύπρος Multitech
  (+357) 22 711300
  info@multitech.com.cy
  www.multitech.com.cy
  Όχι
  Δημοκρατία της Τσεχίας +420 296 335 619
  Canon Czech
  Όχι
  Δανία +45 70 20 55 15
  Canon Denmark
  Ηπειρωτική Δανία (και τα συνδεόμενα με γέφυρα νησιά) μόνο. Εξαιρούνται οι απομακρυσμένες περιοχές.
  Εσθονία +372 630 0530
  overall@overall.ee
  Overall
  Όχι
  Φινλανδία +358 (020) 366 466
  (Οι κλήσεις χρεώνονται 0,15 σεντ/λεπτό, αν η κλήση γίνει από σταθερό τηλέφωνο. Οι χρεώσεις για τις κλήσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον δικό σας πάροχο)
  Canon Finland
  Ηπειρωτική Φινλανδία (και τα συνδεόμενα με γέφυρα νησιά) μόνο. Εξαιρούνται οι απομακρυσμένες περιοχές.
  France +33 (0)1 70 48 05 00
  Canon France
  Ηπειρωτική Γαλλία (και τα συνδεόμενα με γέφυρα νησιά) μόνο.
  Γερμανία 069 2999 3680
  Canon Germany
  Ηπειρωτική Γερμανία (και τα συνδεόμενα με γέφυρα νησιά) μόνο.
  Ελλάδα Intersys SA
  +30 210 9554 007
  intersys@intersys.gr
  www.intersys.gr
  Όχι
  Digimark
  +30 210 2518 666
  sales@digimark.gr
  www.digimark.gr
  Διαθέσιμη μόνο στην Αθήνα
  Ουγγαρία +36 (06)1 235 53 15
  Canon Hungary
  Όχι
  Ισλανδία +354 569 77 60
  Origo
  Όχι
  Ireland +353 16 990 990
  Canon Ireland
  Ηπειρωτική Ιρλανδία (και τα συνδεόμενα με γέφυρα νησιά) μόνο.
  Ιταλία +39 02 3859 2000
  Canon Italy
  Όχι
  Λετονία +371 67 20 40 80
  info@ibs.canon.lv
  I B Serviss
  Όχι
  Λιθουανία +370 5 239 5510
  Orgsis
  Όχι
  Luxembourg +352 27 302 054
  Canon Luxembourg
  Όχι
  Μάλτα Avantech
  (356)21488800
  service@avantech.com.mt
  https://www.avantech.com.mt/
  Όχι
  Νορβηγία +47 23 50 01 43
  Canon Norway
  Ηπειρωτική Νορβηγία (και τα συνδεόμενα με γέφυρα νησιά) μόνο. Εξαιρούνται οι απομακρυσμένες περιοχές.
  Πολωνία +48 22 583 4307
  Canon Poland
  Ηπειρωτική Πολωνία (και τα συνδεόμενα με γέφυρα νησιά) μόνο.
  Portugal +351 21 424 51 90
  Canon Portugal
  Ηπειρωτική Πορτογαλία (και τα συνδεόμενα με γέφυρα νησιά) μόνο.
  Ρουμανία Sama Consul
  +40 21 2423094
  service@sama.ro
  www.sama.ro
  Όχι
  Expert Line
  +40 21 3202440
  secretariat@expertline.ro
  http://www.expertline.ro
  Όχι
  Σλοβακία +421 (0)250 102 612
  Canon Slovakia
  Όχι
  Σλοβενία BIROTEHNA d.o.o.
  01 585 37 77
  info@birotehna.si
  www.birotehna.si
  Όχι
  Ισπανία +34 91 375 45 55
  Canon Spain
  Όχι
  Σουηδία +46 (0)8 519 923 69
  Canon Sweden
  Ηπειρωτική Σουηδία (συμπεριλαμβανομένης της περιοχής Dotland και των συνδεόμενων με γέφυρα νησιά) μόνο. Εξαιρούνται οι απομακρυσμένες περιοχές.
  Ελβετία +41 22 567 58 58
  Canon Switzerland (Γαλλικά)
  Canon Switzerland (Γερμανικά)
  Όχι
  Ολλανδία +31 (0)20 721 91 03
  Canon Netherlands
  Ηπειρωτική Ολλανδία (και τα συνδεόμενα με γέφυρα νησιά) μόνο.
  Ηνωμένο Βασίλειο +44 (0)207 660 0186
  Canon UK
  Ηπειρωτικό Ηνωμένο Βασίλειο (και τα συνδεόμενα με γέφυρα νησιά) μόνο.

Μπορεί επίσης να χρειαστείτε...

Έρευνα