Σημεία που πρέπει να ελέγξετε κατά την εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης τα οποία αναγνωρίζουν πακέτα

Πριν εγκαταστήσετε τα προγράμματα οδήγησης τα οποία αναγνωρίζουν πακέτα, κάντε κλικ σε ένα από τα κατάλληλα περιβάλλοντα που εμφανίζονται παρακάτω:
Product security

Κατάδειξη και εκτύπωση (κοινόχρηστος εκτυπωτής) με πρόσθετο προγράμματος οδήγησης ή CDCT

Κατάδειξη και εκτύπωση (κοινόχρηστος εκτυπωτής) χωρίς πρόσθετο προγράμματος οδήγησης ή CDCT

Τοπικός εκτυπωτής

Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Μπορεί επίσης να χρειαστείτε...

Έρευνα