ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Η προσέγγισή μας στις υπηρεσίες MPS

Κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός. Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο των Υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης (MPS) της Canon, αφιερώνουμε χρόνο για να γνωρίσουμε την επιχείρησή σας και τις απαιτήσεις σας στον τομέα του IT, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια υπηρεσία που θα ανταποκρίνεται επακριβώς στις ανάγκες σας.
ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
alt text

Επισκόπηση της προσέγγισης MPS

Με τις Υπηρεσίες διαχείρισης εκτύπωσης (MPS) της Canon, χρησιμοποιούμε την τεχνογνωσία μας στον κλάδο για να διασφαλίσουμε ότι θα επωφεληθείτε στον συντομότερο δυνατό χρόνο από την αυξημένη ασφάλεια, τις ταχύτερες διαδικασίες εκτύπωσης, τις αποτελεσματικότερες ροές εργασιών, την καλύτερη προσέγγιση των προκλήσεων αειφορίας και περιβαλλοντικής ευθύνης, καθώς και τις χαμηλότερες δαπάνες, συνδυάζοντας τις μεθοδολογίες ITIL® και PRINCE2® σε κάθε στάδιο της διαδρομής.
alt text
Canon Camera

Ανακάλυψη

Ξεκινάμε με μια προσεκτική εξέταση της τρέχουσας κατάστασής σας και χαρτογραφούμε μια πλήρη εικόνα αναφορικά με την ασφάλεια, τα θέματα αειφορίας και περιβαλλοντικής ευθύνης, καθώς και με τυχόν ανεπάρκειες στις ροές εγγράφων και πληροφοριών στον οργανισμό σας.

Στη συνέχεια, ξεκινάμε να εντοπίζουμε τομείς σπατάλης και προβλημάτων στις διαδικασίες εκτύπωσης και καταγραφής, που θα μπορούσαν να βελτιωθούν.

Σχεδίαση

Με βάση τα ευρήματα που προκύπτουν από τη φάση Ανακάλυψης, σχεδιάζουμε μια λύση που θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε την αποδοτικότητα και να εφαρμόσετε επιτυχώς τη στρατηγική μετασχηματισμού της επιλογής σας – προσφέροντάς σας την ελευθερία να επικεντρωθείτε στις βασικές επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας σχεδιάζουμε μια Πολιτική βελτιστοποίησης για τον οργανισμό σας, η οποία υποστηρίζεται από μια αρχιτεκτονική που βασίζεται σε ένα υπερσύγχρονο cloud με ασφαλείς και βιώσιμες λύσεις και υπηρεσίες.

A group of professionals in a meeting
Work professionals discussing Fujitsu Managed Print Service Case Study

Μετάπτωση και υλοποίηση

Αφού σχεδιάσουμε μια προσαρμοσμένη λύση, χρησιμοποιούμε τη μακροχρόνια εμπειρία μας στη διαχείριση έργων για να επιβλέψουμε την υλοποίηση και την εισαγωγή της στην εταιρεία σας.

Αξιοποιώντας την εμπειρία μας στη διαχείριση αλλαγών, συνεργαζόμαστε με τις ομάδες επικοινωνίας σας για να προσφέρουμε απρόσκοπτη εμπειρία μετάβασης και απλοποιημένη υιοθέτηση από τους χρήστες μακροπρόθεσμα.

Υποστήριξη και διαχείριση

Στον πυρήνα της προσφερόμενης λύσης MPS βρίσκεται η υπηρεσία Διαχείρισης ομάδων συστημάτων, μέσω της οποίας υπολογίζουμε την παραγωγή εκτυπώσεων και σαρώσεων σε σχέση με τους συμφωνημένους KPI, παρέχοντας συντήρηση και υποστήριξη για τη διασφάλιση της υψηλής διαθεσιμότητας και τη διατήρηση των συμφωνημένων SLA. Εκτός από αυτό, προσφέρουμε αποτελεσματική και αποδοτική υποστήριξη πελάτη, υποστήριξη IT και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες που εγγυώνται ότι όλα λειτουργούν ομαλά.

Μόλις ολοκληρωθεί η υλοποίηση, θα συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε τη λύση σας μακροπρόθεσμα, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι όλα λειτουργούν όπως πρέπει και ότι θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας τώρα και στο μέλλον.

people shaking hands
Canon Camera

Επισκόπηση

Οι Υπηρεσίες διαχείρισης εκτύπωσης της Canon περιλαμβάνουν τακτικές επισκοπήσεις που εξασφαλίζουν ότι θα απολαμβάνετε όλα τα πλεονεκτήματα της λύσης και ότι αυτή θα είναι ανά πάσα στιγμή βελτιστοποιημένη, ικανοποιώντας τις εξελισσόμενες ανάγκες του οργανισμού σας – όχι μόνο όσον αφορά στην απόδοση, αλλά και σε σημαντικούς παράλληλους στόχους, όπως η ασφάλεια, η αειφορία και η περιβαλλοντική ευθύνη.

Ορίζουμε με σαφήνεια τον τρόπο διαχείρισης της σύμβασης, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε με ευκολία πότε, πώς και με ποιους θα αξιολογούμε την κατάσταση της σύμβασης MPS που έχετε συνάψει. Και, το πιο σημαντικό: στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας επισκόπησης θα επισημαίνουμε νέους πιθανούς τομείς ανάπτυξης της επιχείρησής σας, όπως για παράδειγμα ευκαιρίες από τη μετάβαση στον Ψηφιακό μετασχηματισμό, την Υβριδική εργασία, τις τεχνολογίες Cloud και Φορητών συσκευών, για να σας βοηθήσουμε να προοδεύσετε μακροπρόθεσμα.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

«Με τη λύση MPS της Canon, το συνολικό κόστος εκτύπωσης μειώθηκε περίπου κατά 35%»

Jon Burnby
Διευθυντής Υπηρεσιών IT Ευρώπης, Fujitsu
Canon Camera

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες διαχείρισης εκτύπωσης (MPS)

Δημιουργήστε μια βελτιστοποιημένη, ασφαλή και βιώσιμη υποδομή για τα συστήματά σας με τις υπηρεσίες και τις λύσεις διαχείρισης εκτύπωσης της Canon, οι οποίες παρέχονται με όποιον τρόπο σας βολεύει καλύτερα: μέσω του cloud, στις εγκαταστάσεις σας ή σε υβριδικό περιβάλλον.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού

Δώστε ώθηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό του οργανισμού σας, συνδυάζοντας σε ένα ενιαίο πακέτο τις επαγγελματικές Υπηρεσίες διαχείρισης εκτύπωσης και τις Λύσεις συνεργασίας στον χώρο εργασίας που προσφέρουμε.

an image representing digital transformation
Workspace Collaboration Solutions

ΛΥΣΕΙΣ

Λύσεις συνεργασίας στον εργασιακό χώρο

Εκσυγχρονίστε τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες με προηγμένες δυνατότητες καταγραφής, αυτοματοποιημένες ροές εργασιών εγγράφων και λύσεις συνδεσιμότητας στο cloud, οι οποίες συνεργάζονται μεταξύ τους για να εγγυηθούν την ασφαλή ροή των πληροφοριών στο σύνολο της εταιρείας σας.

Σχετικά προϊόντα/λύσεις

Εξερευνήστε περισσότερες λύσεις της Canon που συμπληρώνουν τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Εκτύπωσης

Εξερευνήστε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα για το πώς οι λύσεις και οι υπηρεσίες της Canon μπορούν να σας βοηθήσουν να προσαρμοστείτε στη νέα υβριδική πραγματικότητα της εργασίας.

 • Προετοιμασία για το αναπάντεχο

  Η ιδέα για το τι συνιστά «τυπική» εργασία έχει αλλάξει ολοκληρωτικά και συνεχίζει να μεταβάλλεται. Δείτε πού πρέπει να επενδύσετε για να διατηρήσετε την ευελιξία σας.

 • Υποστήριξη του νέου περιβάλλοντος εργασίας

  Διαβάστε για τον θεμελιώδη ρόλο που θα αποκτήσει το cloud στη διασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ των ομάδων στο μεταβαλλόμενο, υβριδικό περιβάλλον εργασίας του μέλλοντος.

 • Προσαρμογή στο περιβάλλον εργασίας του μέλλοντος με τη βοήθεια του cloud

  Περιηγηθείτε στον χώρο εργασίας του μέλλοντος αξιοποιώντας τις τεχνολογίες cloud για την υποστήριξη αποδοτικών και ασφαλών μεθόδων συνεργασίας.

 • Ποιες αλλαγές αναμένονται στο περιβάλλον εργασίας του μέλλοντος

  Ανακαλύψτε τις τάσεις που επηρεάζουν τον χώρο εργασίας του μέλλοντος και λάβετε συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε.

 • ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ;

  Θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτό το προϊόν;