Ψηφιακά έγχρωμα πιεστήρια

Σειρά imagePRESS C170

Προδιαγραφές

Λεπτομερείς προδιαγραφές

Κύρια μονάδα

Προδιαγραφές εκτύπωσης

Προδιαγραφές αντιγραφής

Προδιαγραφές σάρωσης

Προδιαγραφές αποστολής

Προδιαγραφές φαξ

Προδιαγραφές αποθήκευσης

Προδιαγραφές ασφάλειας

Περιβαλλοντικές προδιαγραφές

Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή

Προδιαγραφές ελεγκτή εκτύπωσης Fiery

Αναλώσιμα

Αξεσουάρ υλικού εξοπλισμού

Επιλογές ασφάλειας

Επιλογές συστήματος και ελεγκτή

Άλλες επιλογές