Για επιχειρήσεις

Μείωση του κόστους και βελτίωση της ασφάλειας

Παραγωγή εκτυπώσεων με υψηλό επίπεδο ασφάλειας των εγγράφων.

Στον σημερινό ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο, η μείωση του κόστους και των εξόδων υποστήριξης των χρηστών, προστατεύοντας παράλληλα την υποδομή των τεχνολογιών πληροφορικής από απειλές, δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική.

Ωστόσο, ενώ οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ολοένα και περισσότερο τη σημασία της εκτύπωσης ως μέρος της ενοποιημένης υποδομής των τεχνολογιών πληροφορικής, λίγες από αυτές συνειδητοποιούν το κόστος με το οποίο επιβαρύνονται, οικονομικά ή μέσω της απασχόλησης δυναμικού.

Με τη βοήθεια της Canon, η Armstrong Watson αποφάσισε να αντιμετωπίσει δυναμικά αυτά τα θέματα. Υιοθετώντας μια πρωτοποριακή αλλαγή στην υποδομή εκτύπωσης, η εταιρεία αύξησε την παραγωγικότητά της, ενίσχυσε σημαντικά την ασφάλεια και μείωσε το κόστος των κλήσεων που σχετίζονται με την εκτύπωση στο τμήμα Πληροφορικής κατά 50%.

Πλεονεκτήματα που δεν περιορίζονται στην οικονομία και την ασφάλεια

Με τις υπηρεσίες MPS της Canon μπορείτε να αυξήσετε την παραγωγικότητα, να αλλάξετε τις πρακτικές εκτύπωσης και να βελτιώσετε επίσης το αποτύπωμα άνθρακα της εταιρείας σας.

Στο τμήμα Πληροφορικής, ο Paul Cullen παρατήρησε γρήγορα σημαντικές αλλαγές, όπως η μείωση κατά 50% των κλήσεων από το προσωπικό για θέματα σχετικά με την εκτύπωση και τη σάρωση.

Αντί να αφιερώνουμε χρόνο για την επίλυση διάφορων προβλημάτων με πολλούς προμηθευτές, έχουμε μόνο έναν αριθμό τηλεφώνου για την επικοινωνία με τα γραφεία της Canon, για τα προβλήματα υλικού και λογισμικού.

Armstrong Watson, Ηνωμένο Βασίλειο

    Επόμενα βήματα

    Προκλήσεις για τους πελάτες

    Οι απόψεις των πελατών μας