Discover new ways to defend your data.

Ασφάλεια στο γραφείο

Ανακαλύψτε νέους τρόπους προστασίας των δεδομένων.

Στον σύγχρονο χώρο εργασίας υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για πλήρως δικτυωμένη τεχνολογία εκτύπωσης και σάρωσης.

Ωστόσο, αυτές οι προηγμένες συσκευές εισάγουν και νέους κινδύνους για την ασφάλεια, αυξάνοντας τον κίνδυνο να πέσουν σε λάθος χέρια ευαίσθητα δεδομένα.

Τα οφέλη των Λύσεων ασφάλειας γραφείου της Canon

Benefits Benefits

Πρόληψη παραβιάσεων ασφάλειας

Προστατέψτε το δίκτυο του γραφείου σας από επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού

Benefits Benefits

Αποτροπή διαρροών ή απώλειας δεδομένων

Εμποδίστε την κλοπή ή απώλεια σημαντικών εγγράφων από το προσωπικό

Benefits Benefits

Προστασία της επιχείρησης

Αποφύγετε τα βαριά πρόστιμα και τη ζημιά στο όνομά σας λόγω διαρροής πληροφοριών

Benefits Benefits

Ενίσχυση συμμόρφωσης

Ικανοποιήστε τις πολιτικές ασφαλείας δεδομένων και τους κανονισμούς της εταιρείας σας

Νέα προσέγγιση στην ασφάλεια των εγγράφων

Information security is vital in any office handling huge amounts of data
Η ασφάλεια των πληροφοριών είναι σημαντική για κάθε γραφείο που διαχειρίζεται μεγάλους όγκους δεδομένων.

CISO

Μεγάλη πολυεθνική εταιρεία επικοινωνιών

Η πρόκληση

Μια κορυφαία εμπορική τράπεζα αναζητούσε έναν ισχυρότερο και εξυπνότερο τρόπο για να προστατέψει τα δεδομένα των εγγράφων της, ώστε να γίνουν τόσο ασφαλή όσο και τα δεδομένα που ήταν αποθηκευμένα στα κεντρικά της συστήματα. Η λύση έπρεπε να προσφέρει στιβαρή ασφάλεια τελικών σημείων σε όλες τις δικτυωμένες συσκευές γραφείου και να παρακολουθεί την κίνηση των έντυπων και ηλεκτρονικών εγγράφων.

Canon’s Office Security monitors unauthorised document activity
Canon’s Office Security monitors unauthorised document activity

Η λύση

Για την προστασία των δραστηριοτήτων της, βοηθήσαμε την τράπεζα να αναπτύξει μια λύση βελτιστοποιημένη για τις ανάγκες του δικού της περιβάλλοντος εργασίας, με ένα στιβαρό σύστημα Αποτροπής απώλειας δεδομένων (DLP), εξοπλισμένο με δυνατότητες ελέγχου, για την παρακολούθηση μη εξουσιοδοτημένων δραστηριοτήτων σχετικών με έγγραφα.

Τα οφέλη

Η τράπεζα διαθέτει τώρα μια σαφώς ισχυρότερη πλατφόρμα διαχείρισης εργασιών εκτύπωσης και σάρωσης, που ανταποκρίνεται στις αυστηρές πολιτικές ασφάλειας για τα δεδομένα της. Με το νέο μας σύστημα η τράπεζα έχει πλέον πλήρη ορατότητα των δεδομένων των εγγράφων – με αυτόματη εύρεση, καταγραφή και κατάρτιση αναφορών για μη εξουσιοδοτημένες ή ασυνήθιστες κινήσεις.

Canon’s platform strengthened security by enabling the bank to constantly track all document movements

Προστατέψτε την επιχείρησή σας σχεδιάζοντας ένα καλύτερο σύστημα ασφάλειας γραφείου.


ΜΙΛΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Πώς λειτουργείΚύριες λύσεις

Stronger, simpler print and scan architecture with fewer vulnerabilities.
Ασφάλεια για το δίκτυο του γραφείου σας
Θα σας βοηθήσουμε να αποτρέψετε καταστροφές από επιθέσεις ransomware και παραβιάσεις δεδομένων, σχεδιάζοντας μια ισχυρότερη και απλούστερη αρχιτεκτονική εκτύπωσης και σάρωσης, με λιγότερες ευπάθειες.
Εμπιστοσύνη στην τεχνολογία σας
Προστατέψτε τα έγγραφά σας επενδύοντας σε εργαλεία γραφείου με προηγμένες δυνατότητες ασφαλείας, χρησιμοποιώντας τεχνολογία της Canon ή προϊόντα τρίτων που έχουμε δοκιμάσει και εγκρίνει.
Canon protect your documents by investing in office tools with advanced security capabilities.
Canon configure your print and scan technology to match the scale and complexity of your business.
Προστασία του "Διαδικτύου των πραγμάτων" (IoT)
Με τις εξειδικευμένες γνώσεις μας για τις ρυθμίσεις των συσκευών σας και τους σχετικούς κινδύνους, θα ρυθμίσουμε τα συστήματα που χρησιμοποιούν τεχνολογίες εκτύπωσης και σάρωσης ανάλογα με την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της επιχείρησής σας.
Βρείτε τη σωστή λύση
Αξιοποιώντας τη μεγάλη γκάμα επιλογών ασφαλείας και ελέγχου ταυτότητας χρηστών, θα αναπτύξουμε την καλύτερη δυνατή λύση για τις ανάγκες σας, επιτυγχάνοντας τη σωστή ισορροπία μεταξύ μετριασμού των κινδύνων και αποτελεσματικής εργασίας στο γραφείο.
Get the right balance between risk mitigation and efficient office working
Protect data held on devices at every stage
Προστασία των συσκευών σας
Προστατεύουμε τα δεδομένα που υπάρχουν στις συσκευές σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής τους: ενισχύουμε την ασφάλειά τους πριν από τη χρήση, τα διασφαλίζουμε κατά τη χρήση και τα διαγράφουμε ή τα καταστρέφουμε αν απομακρυνθούν από το γραφείο.
Εξερευνήστε νέους τρόπους προφύλαξης της επιχείρησής σας.