PRISMAsatellite

Έξυπνο σύστημα διαχείρισης ουράς εκτυπώσεων για ERP, CRD και σύνθετα περιβάλλοντα, που προσφέρει εύκολο έλεγχο και διαχείριση ολόκληρης της διαδικασίας παραγωγής εγγράφων.

Πλεονεκτήματα

  • Υψηλότερη παραγωγικότητα με αυτοματοποιημένο προγραμματισμό της παραγωγής
  • Ελαχιστοποίηση των διακοπών λειτουργίας μέσω αυτόματης ανακατεύθυνσης
  • Βελτιστοποιημένη αξιοποίηση των εκτυπωτών
  • Πλήρης έλεγχος από ένα κεντρικό σημείο παρακολούθησης
  • Αποδοτική χρήση των εκτυπωτών χάρη στον εύχρηστο προγραμματισμό των εργασιών
  • Γρήγορη εκμάθηση του χειρισμού
  • Εγγυημένη εκτύπωση σειρών (ταξινόμηση ταχυδρομικής αλληλογραφίας, αρίθμηση επιταγών κ.λπ.)
  • Μείωση σφαλμάτων χάρη στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των εργασιών
  • Αποδοτική βελτίωση των εργασιών μέσω αυτόματης εισαγωγής ηλεκτρονικών φορμών
  • Σπονδυλωτό πακέτο εφαρμογών για αυξημένη επεκτασιμότητα

Λεπτομερή χαρακτηριστικά

Δείτε με περισσότερη λεπτομέρεια το προϊόν PRISMAsatellite

Αποδοτικές διαδικασίες αποθήκευσης σε ουρά εκτυπώσεων και προγραμματισμού


Το PRISMAsatellite προσφέρει εξαιρετικά αποδοτικές διαδικασίες για την αποθήκευση εργασιών σε ουρά εκτυπώσεων και τον προγραμματισμό τους σε περιβάλλοντα ERP, CRD ή σε συγκλίνοντα περιβάλλοντα ERP/CRD. Η παραγωγικότητα ενισχύεται σημαντικά χάρη στον βελτιστοποιημένο και αυτοματοποιημένο προγραμματισμό της παραγωγής εγγράφων, που συνδυάζεται με την αποδοτική κατανομή του φόρτου. Ο προγραμματισμός μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές απαιτήσεις. Οι εργασίες μπορούν επίσης να προγραμματιστούν παράλληλα, επιτρέποντας την εκτύπωση πολλαπλών αντιγράφων ταυτόχρονα σε διαφορετικούς εκτυπωτές.
Η ρύθμιση BestChoice Printing επιλέγει αυτόματα τη βέλτιστη συσκευή για την παραγωγή του απαιτούμενου αποτελέσματος στο συντομότερο δυνατό διάστημα, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται έξοδος σε πολλαπλά κανάλια, με διαφορετικές ουρές για τα έντυπα και τα ψηφιακά αποτελέσματα. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύετε τις τακτικές εργασίες στο σύστημα ώστε να τις ανατυπώνετε εύκολα, χωρίς ανάγκη για εκ νέου υποβολή των λεπτομερειών κάθε εργασίας.

Εύκολος έλεγχος από τον χειριστή


Με ένα μοναδικό σημείο ελέγχου για εύκολη διαχείριση εργασιών, συσκευών και ουρών, οι χειριστές μπορούν να παρακολουθούν αποδοτικά την κατάσταση των συσκευών και την εξέλιξη των εργασιών. Η κονσόλα σάς ενημερώνει διαρκώς για την παραγωγή με μια προβολή χρονοδιαγράμματος που δείχνει με σαφήνεια τον φόρτο ανά ουρά και επιτρέπει τον προγραμματισμό των εργασιών με απλό τρόπο. Η ανακατεύθυνση εργασιών γίνεται εύκολα, με μεταφορά και απόθεση, ενώ η ανακατεύθυνση συσκευών μπορεί να γίνει χωρίς τροποποίηση των εργασιών. Ο εύχρηστος οδηγός του λογισμικού βοηθάει τον χειριστή να πετύχει την πιο αποδοτική εκτύπωση πολλαπλών αντιγράφων σε πολλούς εκτυπωτές.
Ο πίνακας ελέγχου συμβάλλει στον εντοπισμό και την αποφυγή σφαλμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα βοήθημα επιτήρησης για την εκτέλεση των κατάλληλων ενεργειών όταν εντοπίζονται δυνητικά σφάλματα, ενώ ένα βοήθημα παρακολούθησης εργασιών παρακολουθεί τα έγγραφα που υποβάλλονται από εφαρμογές και επιτρέπει την ενημέρωση των συστημάτων-πελάτη σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών. Η επανεκτέλεση των εργασιών είναι δυνατή χωρίς νέα υποβολή από το σύστημα-πελάτη, ενώ χάρη στις αναλυτικές αναφορές πληροφοριών υπάρχει πλήρης διαφάνεια σχετικά με την κατανομή του κόστους.

Αποδοτική επεξεργασία εργασιών


Το λογισμικό PRISMAsatellite δέχεται έγγραφα σε διάφορες μορφές από πολλαπλά κανάλια εισόδου. Τα εισερχόμενα έγγραφα αναγνωρίζονται κατά την άφιξή τους μέσω των ιδιοτήτων ή των μεταδεδομένων τους, βάσει των οποίων ανακατευθύνονται στο κατάλληλο χρονοδιάγραμμα και στη σωστή ουρά αναμονής – είτε ως μεμονωμένες εργασίες είτε ως πολλαπλές εργασίες που παραδίδονται παράλληλα για διάφορες διαδικασίες επεξεργασίας. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται η μετατροπή, η σύνθεση ή ο διαχωρισμός εγγράφων, τα οποία μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία χωρίς τροποποιήσεις στις υπάρχουσες υποστηρικτικές εφαρμογές. Στις επιλογές πολλαπλών καναλιών εξόδου περιλαμβάνεται η έντυπη μορφή, το e-mail, το φαξ ή η αρχειοθέτηση, διευκολύνοντας την ομαλή μετάβαση από την έντυπη στην ψηφιακή παραγωγή. Η αυτοματοποιημένη ταξινόμηση και ομαδοποίηση συνεισφέρει στη μείωση του κόστους εργασίας.

Προδιαγραφές προϊόντος

Υποσημειώσεις

Φυλλάδιο

Product images are for illustration purposes only. Certain functions are optional. Please refer to the product specifications or contact your Canon sales representative for further details.