Άρθρο

Έκθεση Canon Insight

Η πιο πρόσφατη έρευνα για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, στην οποία διερευνώνται οι στάσεις, οι ανάγκες και οι προσδοκίες των υπευθύνων για την αγορά υπηρεσιών επικοινωνίας και εκτύπωσης. Μπορεί να βοηθήσει τους παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης να αναγνωρίσουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις στη σημερινή αγορά.

Insight

Αποκτήστε πολύτιμες πληροφορίες από την πρόσφατη έρευνα αγοράς μας για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, που θα σας βοηθήσουν να εντοπίσετε ευκαιρίες για να αναπτύξετε τις δραστηριότητές σας και να προωθήσετε τις υπηρεσίες εκτύπωσης σε υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

2020 Insight Report – Creating Customer Value

Δεν είστε βέβαιοι για τα προϊόντα που χρειάζεται η επιχείρησή σας;

Ζητήστε πληροφορίες