Εκτυπωτές μεγάλου πλάτους

Colorado 1630

Προδιαγραφές

Λεπτομερείς προδιαγραφές

Εκτύπωση

Υλικά εκτύπωσης

Τεχνολογία

Flxfinish

Πιστοποιήσεις

Διασύνδεση

Διαστάσεις

Βάρος

Περιβάλλον εργασίας

Λειτουργίας

Κανονιστική πιστοποίηση

ΗΜΣ

Λογισμικό

  1. 1 ή ιλουστρασιόν/ματ;
  2. προαιρετική μονάδα
  3. περιθώριο 11,0mm με ενεργοποιημένη τη λειτουργία Media Step Control. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.
  4. προαιρετική μονάδα
  5. προαιρετική μονάδα
  6. προαιρετική μονάδα
  7. προαιρετική μονάδα