ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ

Μας αρέσει η εικόνα σας («περιεχόμενο») και θα θέλαμε να την προβάλουμε στα κανάλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία και στις ιστοσελίδες της Canon. Εάν μας επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουμε και να προβάλουμε το περιεχόμενό σας, οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Canon θα προβάλει το περιεχόμενό σας.

Χρήση της εικόνας σας για εμπορικούς σκοπούς
Εάν χρησιμοποιήσουμε το περιεχόμενό σας, ως αντάλλαγμα για την προβολή, χρήση ή/και παρουσίαση του περιεχομένου σας από την Canon Europa N.V., με έδρα στη διεύθυνση Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Ολλανδία, τις θυγατρικές της, τις εταιρείες του ομίλου και τους πληρεξούσιούς της (συλλογικά «Canon», «εμείς» ή «εμάς»), για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς, θα δημοσιεύσουμε το περιεχόμενό σας και θα σας μνημονεύσουμε ως τον δημιουργό του περιεχομένου στα κανάλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία και στις ιστοσελίδες της Canon.

Από που αντλούμε το περιεχόμενό σας
Η Canon αντλεί το περιεχόμενό σας από τις αναρτήσεις σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το περιεχόμενο που μας παρέχει η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ως εικόνα JPEG ή ως βίντεο MP4. Το περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι το ίδιο όπως όταν το ανεβάσατε αρχικά στο Instagram (για παράδειγμα, μπορεί να είναι συμπιεσμένο ή να λείπουν τα ενσωματωμένα δεδομένα EXIF). Το περιεχόμενο θα παρουσιάζεται μόνο στα κανάλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία ή/και στις ιστοσελίδες της Canon.

Διατηρείτε την κυριότητα του περιεχομένου σας, αλλά μας παραχωρείτε άδεια χρήσης του
Θα διατηρήσετε την πλήρη κυριότητα του περιεχομένου, αλλά μας χορηγείτε περιορισμένη άδεια χρήσης και προβολής του περιεχομένου. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, αν θα προβάλει ή όχι το περιεχόμενό σας στα κανάλια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία ή/και στις ιστοσελίδες της Canon. Η περιορισμένη άδεια που μας χορηγείτε είναι μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, αμετάκλητη, απαλλαγμένη από την καταβολή τελών, εκχωρήσιμη άδεια παρουσίασης, χρήσης, αναπαραγωγής, διανομής ή προβολής του περιεχομένου σας και δημιουργίας παράγωγων έργων από το υλικό που περιέχεται στο περιεχόμενο. Όπως ισχύει σε κάθε περιεχόμενο που αναρτάται online, ενδέχεται να παραχθούν αντίγραφα του περιεχομένου και να διανεμηθούν από ανεξάρτητους τρίτους ή τελικούς χρήστες, εν αγνοία μας και χωρίς την άδειά μας. Επομένως, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη σχετικά με τον τρόπο που κάποιος τρίτος μπορεί να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενό σας.

Θα σας μνημονεύσουμε αν χρησιμοποιήσουμε το περιεχόμενό σας
Μας χορηγείτε επίσης το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε το όνομα χρήστη, την εικόνα προφίλ, το ψευδώνυμο ή/και την εικόνα σας στο πλαίσιο της χρήσης του περιεχομένου. Η Canon μπορεί να σας δώσει τα εύσημα στο πλαίσιο της χρήσης του περιεχομένου, κάνοντας αναφορά στο πρόσωπό σας όσον αφορά το περιεχόμενο, και μπορεί επίσης να προσθέσουμε σύνδεσμο προς την αρχική σας ανάρτηση που παρουσιάζει το περιεχόμενο, εφόσον είναι διαθέσιμη, στο αντίστοιχο κανάλι μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εγγυήσεις σας προς εμάς
Θεωρούμε ότι το περιεχόμενό σας αποτελεί πρωτότυπο έργο σας και δεν παραβιάζει κανένα υφιστάμενο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών μυστικών ή συμβατικών δικαιωμάτων, και ότι δεν περιέχει υλικό που μπορεί να είναι απατηλό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, άσεμνο ή που συνιστά παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων απορρήτου ή οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχετε όλα τα δικαιώματα και τη συναίνεση κάθε τρίτου δικαιούχου στο περιεχόμενό σας προτού να συμφωνήσετε στην από μέρους μας χρήση του περιεχομένου σας. Κάτοχος των δικαιωμάτων μπορεί να είναι μια τρίτη εμπορική ή εταιρική οντότητα, ένα άτομο που εμφανίζεται στο περιεχόμενο ή ένα διάσημο κτήριο.

Εφόσον συμφωνείτε με την από μέρους μας χρήση και προβολή του περιεχομένου σας, η Canon θεωρεί ως «ΔΕΔΟΜΕΝΟ» ότι διαθέτετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα και ότι έχετε τη συναίνεση όλων των ατόμων ή των εμπορικών οντοτήτων που εμφανίζονται στο περιεχόμενο. Η Canon δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη ή/και υποχρέωση για απαίτηση τρίτου ή/και ισχυρισμό περί παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων από τη χρήση, προβολή ή παρουσίαση του περιεχομένου σας και θα σας προωθεί κάθε απαίτηση τρίτου.

Διάρκεια
Η διάρκεια της παρούσας συμφωνίας αρχίζει την ημερομηνία που επιβεβαιώνετε ότι η Canon μπορεί να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενό σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και συνεχίζει έως ότου λυθεί από εμάς. Μπορείτε να ζητήσετε τη λύση της συμφωνίας εγγράφως, υποβάλλοντας το αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση socialmedia@canon-europe.com

Μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας
Μπορεί να θελήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το περιεχόμενό σας, για παράδειγμα, στην περίπτωση που θελήσουμε να προβάλουμε το περιεχόμενό σας με άλλους τρόπους. Συμφωνείτε να επικοινωνεί μαζί σας η Canon ή ο εντεταλμένος αντιπρόσωπός της μέσω των επίσημων καναλιών της Canon στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εφαρμοστέο δίκαιο της παρούσας συμφωνίας
Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας και κάθε διαφορά σχετικά με αυτούς ή σχετικά με τη χρήση και παρουσίαση του περιεχομένου θα διέπεται επίσης από το ίδιο δίκαιο.