Όροι και προϋποθέσεις της κλήρωσης

EOS R και φακός RF 24-105mm f/4L IS USM – ΔΩΡΕΑΝ ΚΛΗΡΩΣΗ

1.   Η CANON ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

1.1. Αυτός ο διαγωνισμός διεξάγεται από την Canon Europa N.V., 59 Bovenkekerweg, 1185 XB, Ολλανδία ("Canon").

1.2. Όλοι όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ("Συμμετέχοντες") πρέπει να είναι κάτοικοι Ηνωμένου Βασιλείου, Ιρλανδίας, Ολλανδίας, Πορτογαλία Ισπανίας, Γερμανίας, Αυστρίας, Ελβετίας, Γαλλίας, Φινλανδίας, Νορβηγίας, Τσεχίας, Σλοβακίας, Ελλάδας, Ουκρανίας ή Βουλγαρίας και να έχουν ηλικία 18 ετών και άνω.

1.3. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε εργαζομένους της Canon και των θυγατρικών της, στα μέλη των οικογενειών τους, σε εκπροσώπους ή άλλα μέρη που εμπλέκονται άμεσα σε αυτήν την προωθητική ενέργεια και χορηγία.

1.4. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δεσμεύονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, εκτός εάν λάβουν άλλη γραπτή ειδοποίηση.

2.   ΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1. Η δωρεάν κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην Canon Europa. Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής θα είναι από 1 Μαρτίου 2020 έως 30 Απριλίου 2020 και η κλήρωση θα γίνει στις 5 Μαΐου 2020.

2.2. Για τη συμμετοχή τους στη δωρεάν κλήρωση με έπαθλο μία EOS R και έναν φακό RF 24-105mm f/4L IS USM ("το Έπαθλο"), οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους.

2.3. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά άτομο

2.4. Οι συμμετοχές που λαμβάνονται μετά την τελική ημερομηνία δεν θα είναι επιλέξιμες για συμμετοχή στη δωρεάν κλήρωση. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ημιτελείς κάρτες ή κάρτες με δυσανάγνωστα δεδομένα.

3.   ΤΟ ΕΠΑΘΛΟ

3.1. Θα επιλεγεί τυχαία ένας νικητής από όλες τις έγκυρες συμμετοχές που θα ληφθούν μέσα στην περίοδο 1 Μαρτίου 2020 – 30 Απριλίου 2020

3.2. Ο νικητής θα λάβει μία EOS R και έναν φακό RF 24-105mm f/4L IS USM αξίας 2.099 ευρώ.

3.3. Το Έπαθλο είναι μη μεταβιβάσιμο και δεν μπορεί να αντικατασταθεί με μετρητά ή πίστωση. Σε περίπτωση που το έπαθλο της κλήρωσης δεν είναι διαθέσιμο λόγω καταστάσεων πέραν του ελέγχου μας, η Canon επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προσφέρει ένα εναλλακτικό έπαθλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

4.   Η ΕΠΙΛΟΓΗ

4.1. Θα χρησιμοποιηθεί μια γεννήτρια τυχαίων αριθμών για την επιλογή του νικητή μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών και το όνομα του νικητή/των νικητών θα επιβεβαιωθεί από την Canon.

4.2. Η Canon θα επικοινωνήσει με τον νικητή/τους νικητές το συντομότερο δυνατό μετά από την 5η Μαΐου 2020 μέσω της διεύθυνσης e-mail που υποβλήθηκε στη φόρμα καταγραφής στοιχείων για τις λεπτομέρειες σχετικά με την παράδοση του επάθλου.

4.3. Αν υπάρξει απόρριψη ή μη διεκδίκηση του επάθλου από τον νικητή εντός των 7 ημερών κατά τις οποίες η Canon θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί του μέσω e-mail, ο αρχικός νικητής που ανακοινώθηκε θα χάσει το έπαθλο.

4.4. Το έπαθλο μπορεί να απονεμηθεί σε άλλους συμμετέχοντες, κατά την απόλυτη κρίση της Canon.

4.5. Το έπαθλο θα σταλεί με courier στο νικητή/τους νικητές έως τις 31 Μαΐου 2020.

4.6. Το έπαθλο είναι όπως δηλώθηκε κατά τη δημοσίευση.

4.7. Το έπαθλο παρέχεται στους νικητές της δωρεάν κλήρωσης καλή τη πίστει από την Canon. Η Canon πρέπει να ενημερωθεί το συντομότερο δυνατόν σε περίπτωση που ένας νικητής δεν δύναται να αποδεχθεί το έπαθλο για οποιονδήποτε λόγο.

5.   ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.1. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται στην Canon θα υφίστανται επεξεργασία από την Canon και τους αντιπροσώπους της ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες του ομίλου για σκοπούς διαχείρισης της παρούσας δωρεάν κλήρωσης. Όσον αφορά αυτά τα προσωπικά δεδομένα, υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι η Canon.

5.2. Η Canon μπορεί να επικοινωνήσει με τους συμμετέχοντες για σκοπούς διαχείρισης της δωρεάν κλήρωσης ή σε περίπτωση που η Canon επιθυμεί να συζητήσει οποιαδήποτε άλλη χρήση των πληροφοριών που υποβλήθηκαν για την κλήρωση.

5.3. Η Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Ολλανδία ("CENV"), είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχουν οι Συμμετέχοντες.

5.4. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται τηρούνται με ασφάλεια και δύναται να μεταβιβαστούν σε ασφαλή διακομιστή εκτός του ΕΟΧ. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προστασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της Canon για τους καταναλωτές στη διεύθυνση: https://myid.canon/canonid/#/policy].

6.   ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

6.1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Canon δύναται να ακυρώσει το Έπαθλο ή/και να αλλάξει άλλους όρους της προωθητικής ενέργειας, εφόσον οι εν λόγω αλλαγές είναι απαραίτητες και μπορούν να αιτιολογηθούν με αντικειμενικούς λόγους.

6.2. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιβράβευση μιας συμμετοχής ή να ανακτήσει την πλήρη αξία οπουδήποτε επάθλου, αν θεωρήσει ότι υπήρξε κατάχρηση ή παράβαση των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας κλήρωσης.

6.3. Η Canon δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημία ή τραυματισμό οποιασδήποτε φύσης και πρόκλησης, που υπέστη οποιοσδήποτε συμμετέχων σε αυτήν την προωθητική ενέργεια. Ωστόσο, κανένα σημείο στους παρόντες Όρους δεν συνεπάγεται την εξαίρεση ή τον περιορισμό της ευθύνης της Canon για προσωπικό τραυματισμό ή θάνατο που οφείλεται σε αποδεδειγμένη αμέλεια των εργαζομένων ή των αναδόχων της.

6.4. Σε περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή των κανόνων οποιουδήποτε θέματος σχετίζεται με τη δωρεάν κλήρωση, η απόφαση των Διευθυντών της Canon είναι οριστική και δεν επιδέχεται διαβούλευσης.

6.5.    Αν οποιοδήποτε τμήμα των παρόντων όρων κριθεί ως άκυρο, παράνομο ή μη εφαρμοστέο από δικαστήριο της αρμόδιας δικαιοδοσίας ή άλλη αρμόδια αρχή, το εν λόγω τμήμα θα αποκόπτεται από τους υπόλοιπους όρους, οι οποίοι θα εξακολουθούν να ισχύουν στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

7.   ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ως συμμετέχων καταναλωτής, στον παρόντα διαγωνισμό ισχύει η νομοθεσία της χώρας διαμονής σας και έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε προσφυγή στη γλώσσα και τα δικαστήρια της χώρας σας. Ένας τοπικός συμβουλευτικός οργανισμός καταναλωτών μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με τα δικαιώματά σας. Οι παρόντες Όροι δεν περιορίζουν τυχόν καταστατικά δικαιώματα που μπορεί να ισχύουν.