Πληροφορίες εγγύησης δικτυακών καμερών Canon

Όλες οι δικτυακές κάμερες Canon που προορίζονται για χρήση και αγοράζονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ" – συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και στη Σουηδία, καλύπτονται από την Εγγύηση δικτυακών καμερών Canon. Η Canon εγγυάται ότι σε περίπτωση που το νέο προϊόν παρουσιάσει ελάττωμα εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, το σφάλμα θα αποκαθίσταται χωρίς χρέωση (ισχύουν όροι και προϋποθέσεις - βλ. παρακάτω).

Η Εγγύηση δικτυακών καμερών Canon αποτελείται από διαφορετικά προγράμματα υπηρεσιών. Το πρόγραμμα που ισχύει για την περίπτωσή σας εξαρτάται από τον τόπο διαμονής σας, το χρόνο αγοράς του προϊόντος και το προϊόν που έχετε αγοράσει. Τα προγράμματα υπηρεσιών είναι τα εξής:

 • • Εγγύηση 1 έτους με επιστροφή στη βάση
 • • Εγγύηση 3 έτους με επιστροφή στη βάση
 • • Εγγύηση 3 ετών με ανταλλαγή στο χώρο του πελάτη

Για τα προϊόντα που δεν καλύπτονται από τους όρους ή την περίοδο ισχύος της εγγύησης ή για ζημιές ή επισκευές που δεν καλύπτονται από την εγγύηση, διατίθεται μια υπηρεσία σέρβις με χρέωση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την επιστροφή του προϊόντος σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών σέρβις για δικτυακές κάμερες της Canon.

Οι υπηρεσίες εγγύησης χωρίς χρέωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μετά την παρουσίαση του αρχικού τιμολογίου/απόδειξης ταμείου/απόδειξης αγοράς που εκδίδεται για τον τελικό χρήστη. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας εγγύησης αν τα στοιχεία δεν είναι πλήρη ή αν έχουν τροποποιηθεί μετά την αρχική αγορά του προϊόντος από τον τελικό χρήστη.

Όροι και προϋποθέσεις εγγύησης δικτυακών καμερών Canon


Όλες οι δικτυακές κάμερες Canon που προορίζονται για χρήση και αγοράζονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ" – συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και στη Σουηδία, καλύπτονται από την Εγγύηση δικτυακών καμερών Canon. Η Canon εγγυάται ότι σε περίπτωση που το νέο προϊόν παρουσιάσει ελάττωμα εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, το σφάλμα θα αποκαθίσταται χωρίς χρέωση (ισχύουν όροι και προϋποθέσεις).


Η Εγγύηση δικτυακών καμερών Canon αποτελείται από διαφορετικά προγράμματα υπηρεσιών. Το πρόγραμμα που ισχύει για την περίπτωσή σας εξαρτάται από τον τόπο διαμονής σας, το χρόνο αγοράς του προϊόντος και το προϊόν που έχετε αγοράσει. Τα προγράμματα υπηρεσιών είναι τα εξής:

 • Εγγύηση 1 έτους με επιστροφή στη βάση: Στις περιπτώσεις αγοράς ενός νέου προϊόντος εντός ΕΟΧ ή στην Ελβετία ΠΡΙΝ από την 1η Ιανουαρίου 2012 ή αν η χώρα δεν πληροί τις προϋποθέσεις της Εγγύησης 3 ετών με επιστροφή στη βάση ή της Εγγύησης 3 ετών με ανταλλαγή στο χώρο του πελάτη, ισχύει η υπηρεσία "Εγγύησης 1 έτους με επιστροφή στη βάση". Η "Εγγύηση 1 έτους με επιστροφή στη βάση" επιτρέπει την επιστροφή του προϊόντος με έξοδα του πελάτη, εντός 1 έτους από την ημερομηνία αγοράς (απαιτείται απόδειξη αγοράς), σε έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών σέρβις της Canon για επιθεώρηση. Όπου απαιτείται, ο εξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών σέρβις της Canon θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν. Τα προϊόντα αντικατάστασης μπορεί να είναι νέα ή ανακατασκευασμένα. Σε περίπτωση που απαιτείται επισκευή του προϊόντος σύμφωνα με την εγγύηση εντός του πρώτου έτους, το πλήρες κόστος των εξαρτημάτων, της εργασίας και της αποστολής για την επιστροφή θα καλύπτονται από την Canon.

 • Εγγύηση 3 ετών με επιστροφή στη βάση: Στις περιπτώσεις αγοράς ενός νέου προϊόντος που πληροί τις προϋποθέσεις εντός ΕΟΧ ή στην Ελβετία ΜΕΤΑ την 1η Ιανουαρίου 2012 (ή την 1η Ιανουαρίου 2016 στην Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία) ισχύει η υπηρεσία "Εγγύησης 3 ετών με επιστροφή στη βάση" στις επιλέξιμες χώρες. Η "Εγγύηση 3 ετών με επιστροφή στη βάση" προσφέρεται υπό τους ίδιους όρους που αναφέρονται ανωτέρω, αλλά για 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς (απαιτείται απόδειξη αγοράς).

 • Εγγύηση 3 ετών με ανταλλαγή στο χώρο του πελάτη: Σε επιλέξιμες χώρες και για νέα προϊόντα που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν αγοραστεί εντός ΕΟΧ ή στην Ελβετία ΜΕΤΑ την 1η Ιανουαρίου 2012 (ή την 1η Ιανουαρίου 2016 στην Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία) διατίθεται η υπηρεσία "Εγγύησης 3 ετών με ανταλλαγή στο χώρο του πελάτη". Σύμφωνα με την "Εγγύηση 3 ετών με ανταλλαγή στο χώρο του πελάτη", η Canon θα προσφέρει ένα προϊόν ανταλλαγής στον τελικό χρήστη ή στον υπεύθυνο ενοποίησης συστημάτων σε περίπτωση διάγνωσης ελαττωματικού προϊόντος. Τα προϊόντα αντικατάστασης μπορεί να είναι νέα ή ανακατασκευασμένα. Ο τελικός χρήστης ή ο υπεύθυνος ενοποίησης συστημάτων θα φέρει την ευθύνη για την επιστροφή της ελαττωματικής δικτυακής κάμερας στην Canon μετά την παραλαβή του προϊόντος ανταλλαγής. Σε περίπτωση που το ελαττωματικό προϊόν δεν επιστραφεί ή το ελάττωμα διαπιστωθεί ότι έχει προκληθεί από κάποια αιτία που δεν καλύπτεται από την εγγύηση, η Canon διατηρεί το δικαίωμα να ανακτήσει τη μονάδα ανταλλαγής ή/και το κόστος από τον τελικό χρήστη ή τον υπεύθυνο ενοποίησης συστημάτων.

Για τα προϊόντα που δεν καλύπτονται από τους όρους ή την περίοδο ισχύος της εγγύησης ή για ζημιές ή επισκευές που δεν καλύπτονται από την εγγύηση, διατίθεται μια υπηρεσία σέρβις με χρέωση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την επιστροφή του προϊόντος σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών σέρβις για δικτυακές κάμερες της Canon.

Οι υπηρεσίες εγγύησης χωρίς χρέωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μετά την παρουσίαση του αρχικού τιμολογίου/απόδειξης ταμείου/απόδειξης αγοράς που εκδίδεται για τον τελικό χρήστη. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας εγγύησης αν τα στοιχεία δεν είναι πλήρη ή αν έχουν τροποποιηθεί μετά την αρχική αγορά του προϊόντος από τον τελικό χρήστη.

 1. 1. Η παρούσα εγγύηση ισχύει για ένα ή τρία έτη, ανάλογα με την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό χρήστη και τον τόπο εγκατάστασης, όπως περιγράφονται ανωτέρω. Για τα προϊόντα που έχουν εγκατασταθεί σε χώρες στις οποίες δεν είναι ακόμη διαθέσιμη η Εγγύηση 3 ετών με επιστροφή στη βάση ή η Εγγύηση 3 ετών με ανταλλαγή στο χώρο του πελάτη, ισχύει η Εγγύηση 1 έτους με επιστροφή στη βάση.

 2. 2. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο για προϊόντα δικτυακών καμερών Canon που προορίζονται για χρήση και έχουν αγοραστεί εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ" – συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία) και στη Σουηδία.

 3. 3. Η σχετική υπηρεσία εγγύησης παρέχεται μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών σέρβις της Canon σύμφωνα με τα εξής:
  • α. Εγγύηση με επιστροφή στη βάση: Το προϊόν πρέπει να αποσταλεί σε εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών σέρβις της Canon. Όπου απαιτείται, ο εξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών σέρβις της Canon θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν. Τα προϊόντα αντικατάστασης μπορεί να είναι νέα ή ανακατασκευασμένα. Σε περίπτωση που απαιτείται επισκευή του προϊόντος σύμφωνα με την εγγύηση εντός του πρώτου έτους, το πλήρες κόστος των εξαρτημάτων, της εργασίας και της αποστολής για την επιστροφή θα καλύπτονται από την Canon.
  • β. Εγγύηση με ανταλλαγή στο χώρο του πελάτη: Η ανταλλαγή του προϊόντος πρέπει να διευθετηθεί μέσω του υπεύθυνου ενοποίησης συστημάτων ή απευθείας μέσω του τοπικού γραφείου εξυπηρέτησης (- βλ. Στοιχεία επικοινωνίας). Όπου απαιτείται, ο εξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών σέρβις της Canon θα αντικαταστήσει το προϊόν. Τα προϊόντα αντικατάστασης μπορεί να είναι νέα ή ανακατασκευασμένα. Σε περίπτωση που απαιτείται ανταλλαγή του προϊόντος κατά τη διάρκεια της εγγύησης, το πλήρες κόστος μεταφοράς της μονάδας αντικατάστασης και επιστροφής της ελαττωματικής μονάδας σε έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών σέρβις της Canon θα βαρύνει την Canon.
 4. 4. Για τα προϊόντα που πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν αγοραστεί εντός ΕΟΧ ή στην Ελβετία, η Εγγύηση 3 ετών με επιστροφή στη βάση ή η Εγγύηση 3 ετών με ανταλλαγή στο χώρο του πελάτη διατίθενται προς το παρόν στις ακόλουθες χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελβετία, Εσθονία*, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία*, Λιθουανία*, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία και Φινλανδία.

  *Μόνο για προϊόντα δικτυακών καμερών Canon που έχουν αγοραστεί μετά την 1/1/2016

 5. 5. Στις επιλέξιμες χώρες μόνο, η Εγγύηση 3 ετών με επιστροφή στη βάση καλύπτει τις παρακάτω δικτυακές κάμερες: VB-C300, VB-C500D και VB-C500VD

 6. 6. Στις επιλέξιμες χώρες μόνο, η Εγγύηση 3 ετών με ανταλλαγή στο χώρο του πελάτη καλύπτει τις παρακάτω δικτυακές κάμερες:
  • α.Σειρά VB-C: VB-C60 και VB-C60B
  • β.Σειρά VB-H: VB-H41, VB-H41B, VB-H43, VB-H610D, VB-H610VE, VB-H630D, VB-H630VE, VB-H651V, VB-H651VE, VB-H652LVE, VB-H710F, VB-H730F, VB-H751LE, VB-H760VE και VB-H761LVE
  • γ.Σειρά VB-M: VB-M40, VB-M40B, VB-M42, VB-M50B, VB-M600D, VB-M600VE, VB-M620D, VB-M620VE, VB-M640V, VB-M640VE, VB-M641V, VB-M641VE, VB-M700F, VB-M720F, VB-M740E και VB-M741LE
  • δ.Σειρά VB-R: VB-R10VE, VB-R11, VB-R11VE, VB-R12VE, VB-R13 και VB-R13VE
  • ε.Σειρά VB-S: VB-S30D, VB-S31D, VB-S800D, VB-S805D, VB-S900F και VB-S905F
 7. 7. Η Εγγύηση δικτυακών καμερών Canon (Εγγύηση 1 έτους με επιστροφή στη βάση, η Εγγύηση 3 ετών με επιστροφή στη βάση ή η Εγγύηση 3 ετών με ανταλλαγή στο χώρο του πελάτη) δεν καλύπτει τα εξής:
  • - Περιοδικούς ελέγχους, συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων λόγω φυσιολογικής φθοράς
  • - Οποιοδήποτε λογισμικό.
  • - Τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά (π.χ. ο μηχανισμός PTRZ στα μοντέλα VB-M600VE, VB-M600D, VB-H610VE και VB-H610D ή οι βηματικοί κινητήρες και οι δακτύλιοι στα VB-R11VE, VB-R10VE και VB-R11) δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. 
  • - Ελαττώματα από τροποποιήσεις που εκτελούνται χωρίς την έγκριση της Canon.
  • - Κόστος που προκύπτει από τους παρόχους υπηρεσιών σέρβις της Canon για την εκτέλεση απαραίτητων προσαρμογών ή τροποποιήσεων σε ένα προϊόν σύμφωνα με τεχνικά πρότυπα, πρότυπα ασφαλείας ή προδιαγραφές που ισχύουν σε κάποια χώρα ή οποιοδήποτε άλλο κόστος για την προσαρμογή του προϊόντος ως αποτέλεσμα αλλαγών στις προδιαγραφές από την παράδοση του προϊόντος.
  • - Ζημιά που προκύπτει από τη μη συμμόρφωση ενός προϊόντος με τα πρότυπα ή τις προδιαγραφές μιας χώρας σε κάποια άλλη χώρα εκτός της χώρας αγοράς
 8. 8. Η Εγγύηση δικτυακών καμερών Canon (Εγγύηση 1 έτους με επιστροφή στη βάση, η Εγγύηση 3 ετών με επιστροφή στη βάση ή η Εγγύηση 3 ετών με ανταλλαγή στο χώρο του πελάτη) δεν ισχύει σε περίπτωση ζημιάς ή ελαττωμάτων που προκλήθηκαν από:
  • - Ακατάλληλη χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα εγχειρίδια χρήσης ή χειριστή ή/και στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ζημιών από λανθασμένη αποθήκευση, πτώση, υποβολή σε υπερβολικούς κραδασμούς, διάβρωση, σκόνη, νερό ή άμμο.
  • - Επισκευές, τροποποιήσεις ή καθαρισμό που πραγματοποιήθηκαν από κάποιο κέντρο σέρβις χωρίς εξουσιοδότηση της Canon.
  • - Χρήση ανταλλακτικών, λογισμικού ή αναλώσιμων τα οποία δεν είναι συμβατά με το προϊόν.
  • - Σύνδεση του προϊόντος σε μη εγκεκριμένο εξοπλισμό για αυτόν το σκοπό από την Canon.
  • - Ανεπαρκή συσκευασία του προϊόντος κατά την επιστροφή του στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Canon.
  • - Ατυχήματα ή καταστροφές ή οποιαδήποτε αιτία εκτός ελέγχου της Canon, όπως, ενδεικτικά, κεραυνοί, πλημμύρες, πυρκαγιά, δημόσιες αναταραχές και ακατάλληλος αερισμός.
 9. 9. Στις περιπτώσεις στις οποίες ισχύει η Εγγύηση με ανταλλαγή στο χώρο του πελάτη και έχει επιβεβαιωθεί από την Canon ότι απαιτείται προϊόν αντικατάστασης, θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να παρέχουμε το προϊόν αντικατάστασης την "επόμενη ημέρα". Με τον όρο "επόμενη ημέρα" νοείται ότι, στις περιπτώσεις όπου είναι εφικτό, το προϊόν αντικατάστασης θα παρέχεται είτε:
  • - Την επόμενη εργάσιμη ημέρα αν η απαίτηση για την αντικατάσταση επιβεβαιωθεί από την Canon πριν από τις 11:00 π.μ. τοπική ώρα (εξαιρούνται τα σαββατοκύριακα και οι δημόσιες αργίες).
  • - Εντός δύο εργάσιμων ημερών αν η απαίτηση για την αντικατάσταση επιβεβαιωθεί από την Canon μετά τις 11:00 π.μ. τοπική ώρα (εξαιρούνται τα σαββατοκύριακα και οι δημόσιες αργίες).
 10. 10. Η Canon ενδέχεται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα προϊόντα Canon με νέα ή ανακατασκευασμένα εξαρτήματα ή προϊόντα με απόδοση και αξιοπιστία ισοδύναμη με αυτή των νέων προϊόντων. Τα ανακατασκευασμένα εξαρτήματα ή προϊόντα θα χρησιμοποιούνται μόνο αν αυτό επιτρέπεται από το γραπτό δίκαιο της χώρας στην οποία ισχύει η εγγύηση.

 11. 11. Ο πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την αποθήκευση τυχόν αρχείων λογισμικού και προγραμμάτων πριν από την επισκευή, καθώς και για την αποκατάστασή τους μετά την εν λόγω επισκευή.

 12. 12. Η Canon δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απώλειας μέσων εγγραφής ή της απώλειας δεδομένων κ.λπ, οι οποίες δεν αναφέρονται ειδικά στην παρούσα εγγύηση. Κατά την επιστροφή του προϊόντος για σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης, θα πρέπει να συσκευάζεται πολύ προσεκτικά, να ασφαλίζεται, να εσωκλείεται η απόδειξη πώλησης, οι οδηγίες για την επισκευή και (εφόσον υπάρχει) ένα δείγμα μέσου εγγραφής στο οποίο έχουν αποθηκευτεί οι εικόνες που έχουν καταγραφεί από το προϊόν. Η παρούσα εγγύηση δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, ούτε και τα δικαιώματα του καταναλωτή έναντι του πωλητή λιανικής που προκύπτουν από τη σύμβαση πώλησης/αγοράς.

 13. 13. Ελλείψει οποιασδήποτε ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας για την παροχή πρόσθετων δικαιωμάτων, η παρούσα εγγύηση θα αποτελεί το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο αποκατάστασης και η Canon δεν θα ευθύνεται για τυχόν θετική ή αποθετική ζημία για παραβίαση οποιασδήποτε ρητής ή σιωπηρής εγγύησης του προϊόντος.

 14. 14. Όλες οι εγγυήσεις που περιγράφονται στο παρόν παρέχονται από την Canon Europa NV, Bovenkerkerweg 59, Amstelveen 1185XB, The Netherlands και μέσω των εξουσιοδοτημένων εγκαταστάσεων σέρβις της.

 15. 15. Κανένας από τους όρους που περιέχονται στο παρόν δεν επηρεάζει οποιοδήποτε νόμιμο δικαίωμα που ενδεχομένως έχετε σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σας.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...

Contact Us

Επικοινωνία

Επικοινωνία για υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή email

Register your product

Canon ID (Αγγλικά)

Δηλώστε το προϊόν σας και διαχειριστείτε το λογαριασμό σας Canon ID

Locate A Repair Centre

Επισκευή (Ελληνικά)

Εντοπίστε ένα κέντρο επισκευής και βρείτε άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επισκευής