Πληροφορίες εγγύησης δικτυακών καμερών Canon

Όλες οι δικτυακές κάμερες Canon που προορίζονται για χρήση και αγοράζονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ" – συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και στη Σουηδία, καλύπτονται από την Εγγύηση δικτυακών καμερών Canon. Η Canon εγγυάται ότι σε περίπτωση που το νέο προϊόν παρουσιάσει ελάττωμα εντός της περιόδου ισχύος της εγγύησης, το σφάλμα θα αποκαθίσταται χωρίς χρέωση (ισχύουν όροι και προϋποθέσεις - βλ. παρακάτω).

Η Εγγύηση δικτυακών καμερών Canon αποτελείται από διαφορετικά προγράμματα υπηρεσιών. Το πρόγραμμα που ισχύει για την περίπτωσή σας εξαρτάται από τον τόπο διαμονής σας, το χρόνο αγοράς του προϊόντος και το προϊόν που έχετε αγοράσει. Τα προγράμματα υπηρεσιών είναι τα εξής:

  • • Εγγύηση 1 έτους με επιστροφή στη βάση
  • • Εγγύηση 3 έτους με επιστροφή στη βάση
  • • Εγγύηση 3 ετών με ανταλλαγή στο χώρο του πελάτη

Για τα προϊόντα που δεν καλύπτονται από τους όρους ή την περίοδο ισχύος της εγγύησης ή για ζημιές ή επισκευές που δεν καλύπτονται από την εγγύηση, διατίθεται μια υπηρεσία σέρβις με χρέωση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την επιστροφή του προϊόντος σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών σέρβις για δικτυακές κάμερες της Canon.

Οι υπηρεσίες εγγύησης χωρίς χρέωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μετά την παρουσίαση του αρχικού τιμολογίου/απόδειξης ταμείου/απόδειξης αγοράς που εκδίδεται για τον τελικό χρήστη. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας εγγύησης αν τα στοιχεία δεν είναι πλήρη ή αν έχουν τροποποιηθεί μετά την αρχική αγορά του προϊόντος από τον τελικό χρήστη.

Σύνοψη εγγύησης δικτυακών καμερών Canon - Συχνές ερωτήσεις


Ε: Ποια εγγύηση ισχύει για τα προϊόντα δικτυακών καμερών Canon που αγοράζονται στην Ευρώπη;

A: Όλες οι δικτυακές κάμερες Canon που προορίζονται για χρήση και αγοράζονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ" – συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και στη Σουηδία, καλύπτονται από την Εγγύηση δικτυακών καμερών Canon.

Η Εγγύηση δικτυακών καμερών Canon αποτελείται από διαφορετικά προγράμματα υπηρεσιών. Το πρόγραμμα που ισχύει για την περίπτωσή σας εξαρτάται από τον τόπο διαμονής σας, το χρόνο αγοράς του προϊόντος και το προϊόν που έχετε αγοράσει. Τα προγράμματα υπηρεσιών είναι τα εξής:

  • • Εγγύηση 1 έτους με επιστροφή στη βάση
  • • Εγγύηση 3 έτους με επιστροφή στη βάση
  • • Εγγύηση 3 ετών με ανταλλαγή στο χώρο του πελάτη

Ανατρέξτε στους πλήρεις Όρους και προϋποθέσεις της παρούσας εγγύησης.


Ε: Ποια έγγραφα απαιτούνται για την υποβολή αξίωσης επισκευής ή ανταλλαγής στο πλαίσιο της Εγγύησης δικτυακών καμερών;

A: Αν θέλετε να υποβάλετε αίτημα συγκεκριμένα για επισκευή ή ανταλλαγή στο χώρο του πελάτη στο πλαίσιο της Εγγύησης δικτυακών καμερών, θα πρέπει πάντα εσείς (ή ο υπεύθυνος ενοποίησης συστημάτων) να παρέχετε στην Canon την αρχική, έγκυρη απόδειξη αγοράς (συμπεριλαμβανομένης της αρχικής ημερομηνίας αγοράς) για το εν λόγω προϊόν.


Ε: Το προϊόν μου καλύπτεται από την εγγύηση επιστροφής στη βάση. Πού μπορώ να το στείλω σε περίπτωση που προκύψει κάποιο ελάττωμα;

A: Αν το προϊόν σας καλύπτεται από την εγγύηση 1 ή 3 ετών με επιστροφή στη βάση, θα πρέπει να το στείλετε σε έναν εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών σέρβις της Canon μαζί με την απόδειξη αγοράς, προκειμένου να υποβάλετε αξίωση στο πλαίσιο της εγγύησης.


Ε: Ποιος μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία της Εγγύησης δικτυακών καμερών με ανταλλαγή στο χώρο του πελάτη;

A: Κατά τον εντοπισμό κάποιου ελαττώματος στο προϊόν, η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει από τον πελάτη ή τον υπεύθυνο ενοποίησης συστημάτων. Το προϊόν αντικατάστασης θα αποσταλεί μόνο αφού διαγνωστεί κάποιο ελαττωματικό προϊόν (σύμφωνα με τους πλήρεις Όρους και προϋποθέσεις).


Ε: Με ποιον τρόπο μπορώ να επικοινωνήσω για να ξεκινήσω τη διαδικασία της Εγγύησης δικτυακών καμερών με ανταλλαγή στο χώρο του πελάτη αν το προϊόν μου παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα;

A: Οι πελάτες ή ο υπεύθυνος ενοποίησης συστημάτων θα πρέπει να επικοινωνήσει με το σχετικό γραφείο της περιοχής του (σύνδεση στην καρτέλα Επαφές). Η υποστήριξη πρώτου επιπέδου παρέχεται μέσω της AXIS Communications, η οποία θα καταγράψει όλες τις σχετικές πληροφορίες (δηλαδή τις λεπτομέρειες του ελαττώματος) και θα διερευνήσει σε πρώτο επίπεδο την πιθανή αιτία. Αν το ελάττωμα παραμένει, η AXIS Communications θα διευθετήσει την επικοινωνία μεταξύ του γραφείου εξυπηρέτησης δεύτερου επιπέδου της Canon και του πελάτη ή του υπεύθυνου ενοποίησης συστημάτων. Αν η διάγνωση του ελαττώματος επιβεβαιωθεί από την Canon και απαιτείται ανταλλαγή ενός προϊόντος, θα αποσταλεί ένα πανομοιότυπο προϊόν (ή ένα προϊόν υψηλότερων προδιαγραφών).


Ε: Σε πόσο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθεί η παράδοση του προϊόντος ανταλλαγής;

A: Όπου είναι εφικτό, το προϊόν αντικατάστασης θα παρέχεται την επόμενη ημέρα μετά την επιβεβαίωση της ανάγκης ανταλλαγής, στις περιπτώσεις που η διάγνωση του σφάλματος έχει πραγματοποιηθεί πριν από τις 11:00 π.μ. και δύο ημέρες μετά, όταν η διάγνωση του σφάλματος επιβεβαιώνεται μετά τις 11:00 π.μ., τα σαββατοκύριακα ή τις δημόσιες αργίες.


Ε: Πού θα παραδίδεται το προϊόν ανταλλαγής;

A: Τα προϊόντα αντικατάστασης διατίθενται για παράδοση είτε στον υπεύθυνο ενοποίησης συστημάτων είτε απευθείας στον πελάτη (στις περιπτώσεις που ο πελάτης έχει τις τεχνικές γνώσεις για την πραγματοποίηση των εργασιών εγκατάστασης).


Ε: Τι συμβαίνει μετά την παραλαβή του προϊόντος ανταλλαγής;

A: Μετά την παραλαβή του προϊόντος αντικατάστασης, ο υπεύθυνος ενοποίησης συστημάτων ή ο πελάτης είναι υπεύθυνοι να διασφαλίσουν την επιστροφή των ελαττωματικού προϊόντος στην Canon. Για την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος παρέχονται ετικέτες αποστολής. Θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την εταιρεία αποστολής προκειμένου να διευθετήσουν τη συλλογή του ελαττωματικού προϊόντος εντός 5 ημερών. Υπό κανονικές συνθήκες, το κόστος αποστολής θα καλύπτεται από την Canon.


Ε: Ποιος είναι υπεύθυνος για την αφαίρεση του ελαττωματικού προϊόντος δικτυακών καμερών και την αντικατάσταση του προϊόντος αντικατάστασης;

A: Η Canon δεν είναι υπεύθυνη για την αφαίρεση του αρχικού προϊόντος ή για την εγκατάσταση του προϊόντος αντικατάστασης. Η ευθύνη για αυτήν τη διαδικασία βαρύνει τον πελάτη ή τον υπεύθυνο ενοποίησης συστημάτων.

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...

Contact Us

Επικοινωνία

Επικοινωνία για υποστήριξη μέσω τηλεφώνου ή email

Register your product

Canon ID (Αγγλικά)

Δηλώστε το προϊόν σας και διαχειριστείτε το λογαριασμό σας Canon ID

Locate A Repair Centre

Επισκευή (Ελληνικά)

Εντοπίστε ένα κέντρο επισκευής και βρείτε άλλες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επισκευής