Επανασύνδεση συσκευής

Product security

Αν η συσκευή/ο διακομιστής σταματήσει να επικοινωνεί με την Υπηρεσία διαχείρισης συσκευών μας, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η λήψη ακριβών δεδομένων ανάγνωσης μετρητή, η ενεργοποίηση της αυτόματης αναπλήρωσης αναλώσιμων ή η παροχή υπηρεσιών προληπτικής υποστήριξης για τη συσκευή σας, προκαλώντας διακοπή αυτών των υπηρεσιών.


Δεσμευόμαστε να εκπληρώσουμε με επιτυχία την παροχή της Υπηρεσίας διαχείρισης συσκευών και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Ζητούμε τη συνεργασία σας για να διασφαλίσουμε ότι οι συσκευές σας θα παραμένουν σταθερά συνδεδεμένες.


Η έκδοση RDS που επηρεάζεται στον διακομιστή σας ή ο σειριακός αριθμός της συσκευής θα αναφέρεται στο email που έχετε λάβει.


Αν η συσκευή σας έχει σταματήσει να επικοινωνεί μαζί μας, ακολουθήστε τις οδηγίες στην παρακάτω ενότητα "Η συσκευή σταμάτησε να επικοινωνεί".


Αν ο διακομιστής σας έχει σταματήσει να επικοινωνεί μαζί μας, ακολουθήστε τις οδηγίες στην παρακάτω ενότητα "Ο διακομιστής σταμάτησε να επικοινωνεί".


Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Canon

Η συσκευή σταμάτησε να επικοινωνεί

Πώς να πραγματοποιήσετε μια δοκιμή επικοινωνίας στη συσκευή σας

Ο διακομιστής σταμάτησε να επικοινωνεί

Το CDCA δεν επικοινωνεί με το UGW (για τον διαχειριστή διακομιστή)

Το IWMC-RDS δεν επικοινωνεί με τις συσκευές (για τον διαχειριστή διακομιστή και συσκευών)

Το IWMC-RDS δεν επικοινωνεί με το UGW (για τον διαχειριστή διακομιστή)

Μπορεί επίσης να χρειαστείτε...

Έρευνα