Επανασύνδεση συσκευής

Work professional strengthening security and compliance

Αν η συσκευή/ο διακομιστής σταματήσει να επικοινωνεί με την Υπηρεσία διαχείρισης συσκευών μας, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η λήψη ακριβών δεδομένων ανάγνωσης μετρητή, η ενεργοποίηση της αυτόματης αναπλήρωσης αναλώσιμων ή η παροχή υπηρεσιών προληπτικής υποστήριξης για τη συσκευή σας, προκαλώντας διακοπή αυτών των υπηρεσιών.


Δεσμευόμαστε να εκπληρώσουμε με επιτυχία την παροχή της Υπηρεσίας διαχείρισης συσκευών και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Ζητούμε τη συνεργασία σας για να διασφαλίσουμε ότι οι συσκευές σας θα παραμένουν σταθερά συνδεδεμένες.


Η έκδοση RDS που επηρεάζεται στον διακομιστή σας ή ο σειριακός αριθμός της συσκευής θα αναφέρεται στο email που έχετε λάβει.


Αν η συσκευή σας έχει σταματήσει να επικοινωνεί μαζί μας, ακολουθήστε τις οδηγίες στην παρακάτω ενότητα "Η συσκευή σταμάτησε να επικοινωνεί".


Αν ο διακομιστής σας έχει σταματήσει να επικοινωνεί μαζί μας, ακολουθήστε τις οδηγίες στην παρακάτω ενότητα "Ο διακομιστής σταμάτησε να επικοινωνεί".


Αν έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Canon

Η συσκευή σταμάτησε να επικοινωνεί

Πώς να πραγματοποιήσετε μια δοκιμή επικοινωνίας στη συσκευή σας

  1. Πατήστε το κουμπί [123], το οποίο βρίσκεται είτε στον πίνακα ελέγχου είτε στην κύρια οθόνη της συσκευής.

   Embedded_device_image02

   Embedded_device_image02

  2. Επιλέξτε [Monitoring Service] (Υπηρεσία παρακολούθησης)

   Embedded_device_image03

  3. Επιλέξτε [Communication Test] (Έλεγχος επικοινωνίας)

   Embedded_device_image04

  4. Επιλέξτε [Start Test] (Έναρξη ελέγχου)

   Embedded_device_image05

  Αν εμφανιστεί το μήνυμα "Communication was successful" (Η επικοινωνία ήταν επιτυχής), η συσκευή επικοινωνεί τώρα με τον διακομιστή eMaintenance και δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια.

  Αν η επικοινωνία δεν είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί ένας κωδικός σφάλματος. Μεταβείτε στην ενότητα "Ο έλεγχος επικοινωνίας κατέληξε σε σφάλμα".

  Αν αυτά τα βήματα δεν έλυσαν το πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας

  1. Στην οθόνη της συσκευής, επιλέξτε [Check Counter] (Έλεγχος μετρητή)

   Embedded_device_image06

  2. Στο μενού Monitoring Service (Υπηρεσία παρακολούθησης), επιλέξτε [Communication Test] (Έλεγχος επικοινωνίας)

   Embedded_device_image07

   Embedded_device_image08

  3. Όταν ερωτηθείτε αν θέλετε να επιτρέψετε την αποστολή πληροφοριών στον διακομιστή, επιλέξτε [Yes] (Ναι)

   Embedded_device_image09

   Αν εμφανιστεί το μήνυμα "Communication was successful" (Η επικοινωνία ήταν επιτυχής), η συσκευή επικοινωνεί τώρα με τον διακομιστή eMaintenance και δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια.

   Αν η επικοινωνία δεν είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί ένας κωδικός σφάλματος. Μεταβείτε στην ενότητα "Ο έλεγχος επικοινωνίας κατέληξε σε σφάλμα".

  Αν αυτά τα βήματα δεν έλυσαν το πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας

 • Αν η συσκευή σας δεν μπορεί να επικοινωνήσει με την Canon, ο Έλεγχος επικοινωνίας θα επιστρέψει έναν κωδικό σφάλματος.

  Αν έχουν γίνει αλλαγές στη συσκευή ή το δίκτυό σας, επανεκκινήστε τη συσκευή και ολοκληρώστε άλλο έναν έλεγχο επικοινωνίας.

  Η συσκευή σας είναι απασχολημένη (ο κωδικός σφάλματος λήγει σε 0304 ή 2000)

  Περιμένετε 5 λεπτά και δοκιμάστε ξανά. Αν εμφανιστεί το ίδιο σφάλμα, επανεκκινήστε τη συσκευή και επαναλάβετε τον έλεγχο.

  Ελέγξτε την ημερομηνία και την ώρα στη συσκευή σας

  Αν η ημερομηνία και η ώρα είναι εσφαλμένες, το μηχάνημα θα έχει προβλήματα επικοινωνίας με την Υπηρεσία διαχείρισης συσκευών.

  Ζητήστε από το τμήμα IT να ελέγξει τη σύνδεση δικτύου

  1. Εκτελέστε μια εντολή ping από τη γραμμή εντολών "ping device IPADDRESS"
  2. Συνδεθείτε με το Remote User Interface RUI μέσω του προγράμματος περιήγησης "link"

  Σειρά Advance: https://oip.manual.canon/USRMA-6097-zz-CS-3800-enGB/contents/devu-mcn_mng-rui-strt.html#319_h1_01
  Σειρά LBP: https://oip.manual.canon/USRMA-0699-zz-SS-enGB/contents/SS352_remoteui_122startingremoteui.html#10010000

  Αν η συσκευή είναι προσβάσιμη

  1. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις στη συσκευή μέσω του RUI (Πύλη – DNS – Διακομιστής μεσολάβησης και Έλεγχος ταυτότητας, αν χρησιμοποιείται)
  2. Συνδεθείτε στο RUI μέσω του προγράμματος περιήγησης ως Διαχειριστής
  3. Επιλέξτε Setting/Registration (Ρύθμιση/Εγγραφή)
  4. Επιλέξτε Network Setting (Ρύθμιση δικτύου)
  5. Επιλέξτε Network IPv4 Settings (Ρυθμίσεις IPv4 δικτύου)
  6. Ελέγξτε αν η Πύλη και οι ρυθμίσεις DNS είναι σωστές
  7. Επιλέξτε Proxy Settings (Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης) (αν χρησιμοποιούνται)
  8. Ελέγξτε αν έχει οριστεί η επιλογή "Use Proxy" (Χρήση διακομιστή μεσολάβησης) ή είναι "ON" (Ενεργοποιημένη)
  9. Ελέγξτε αν οι Διευθύνσεις διακομιστή μεσολάβησης και η Θύρα είναι σωστές
  10. Ελέγξτε αν ο Έλεγχος ταυτότητας διακομιστή μεσολάβησης (αν χρησιμοποιείται) είναι σωστός
  11. Αν έχετε αλλάξει οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, επανεκκινήστε τη συσκευή

  Αν η ρύθμιση του τείχους προστασίας έχει αλλάξει, στο τείχος προστασίας ορίστε το δικαίωμα πρόσβασης στη διεύθυνση URL: b01.ugwdevice.net

  Αν η συσκευή δεν είναι προσβάσιμη

  1. Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, ενεργοποιήστε την ξανά.
  2. Αν το καλώδιο δικτύου έχει αποσυνδεθεί, επανασυνδέστε το στη συσκευή.
  3. Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, βεβαιωθείτε ότι οι διευθύνσεις IP-Υποδικτύου-Πύλης είναι σωστές.
  4. Εκτελέστε έναν Έλεγχο επικοινωνίας, για να επαληθεύσετε ότι συνεχίζεται η κανονική κατάσταση σύνδεσης της συσκευής.

  Αν αυτά τα βήματα δεν έλυσαν το πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας

Ο διακομιστής σταμάτησε να επικοινωνεί

  1. Συνδεθείτε στο CDCA από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε (Chrome – Edge – Firefox) ως διαχειριστής

   https://IPadresses Server ή FQDNofCDCAserver/account/signin?ReturnUrl=%2F

  2. Device_Administrator_image1

  3. Στο παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες με το CDCA.
   1. Η λυχνία κατάστασης είναι πράσινη = Ενεργοποίηση και η επικοινωνία είναι OK
   2. Η λυχνία κατάστασης είναι κίτρινη = Καμία απόκριση, ελέγξτε τη συνδεσιμότητα (το δίκτυο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο/η συσκευή απενεργοποιήθηκε/η διεύθυνση IP άλλαξε/η συσκευή αντικαταστάθηκε)
   3. Η λυχνία κατάστασης είναι γκρι = Απενεργοποίηση

  Device_Administrator_image2

  Device_Administrator_image3

  Ανατρέξτε στα παρακάτω σενάρια για να σας βοηθήσουν να επανασυνδέσετε τις συσκευές σας.

  Σενάριο 1: Οι διευθύνσεις IP της συσκευής έχουν αλλάξει.

  1. Επιλέξτε [Devices] (Συσκευές).
  2. Επιλέξτε [Device Communication Settings] (Ρυθμίσεις επικοινωνίας συσκευής).

   Device_Administrator_image

  3. Επιλέξτε [Authentication Information] (Πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας).
  4. Ελέγξτε αν η Μέθοδος πιστοποίησης είναι σωστή.

   Device_Administrator_image

  5. Επιλέξτε [Devices] (Συσκευές) – [Discover Devices] (Εντοπισμός συσκευών)

   Device_Administrator_image6

  6. Προσθέστε το εύρος IP ή τη μεμονωμένη διεύθυνση IP για αναζήτηση και κάντε κλικ στην επιλογή [Discover] (Εντοπισμός)

   Device_Administrator_image7_1

  7. Οι διευθύνσεις IP θα αντικατασταθούν σωστά με τις νέες στη λίστα συσκευών.

   Device_Administrator_image8


  Σενάριο 2: Οι συσκευές αντικαταστάθηκαν με νέες με τις ίδιες διευθύνσεις IP.

  1. Επιλέξτε [Manage Devices] (Διαχείριση συσκευών)

   Device_Administrator_image9

  2. Επιλέξτε τις συσκευές που αντικαταστάθηκαν και κάντε κλικ στην επιλογή [Remove from Management] (Κατάργηση από τη διαχείριση).

   Device_Administrator_image10

  3. Επιλέξτε το μενού [Devices Removed from Management] (Συσκευές που καταργήθηκαν από τη διαχείριση) – επιλέξτε τη συσκευή που καταργήθηκε και κάντε κλικ στην επιλογή [Delete] (Διαγραφή).

   Device_Administrator_image11

  4. Επιλέξτε [Devices] (Συσκευές) – [Discover Devices] (Εντοπισμός συσκευών)

   Device_Administrator_image6

  5. Προσθέστε το εύρος IP ή τη μεμονωμένη διεύθυνση IP για αναζήτηση και κάντε κλικ στην επιλογή [Discover] (Εντοπισμός).

   Device_Administrator_image7

  6. Οι νέες συσκευές θα αντικατασταθούν σωστά με τις νέες στη λίστα συσκευών.

   Device_Administrator_image12

  Αν αυτά τα βήματα δεν έλυσαν το πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας

Το CDCA δεν επικοινωνεί με το UGW (για τον διαχειριστή διακομιστή)

  1. Συνδεθείτε στο CDCA από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε (Chrome – Edge – Firefox) ως διαχειριστής

   https:// IPAddresseServer ή FQDN του CDCAserver/account/signin?ReturnUrl=%2F

   CDCA_Image01

  2. Επιλέξτε [System] (Σύστημα) – [Connection Settings] (Ρυθμίσεις σύνδεσης)

   CDCA_Image02

   Εκτελέστε τον έλεγχο επικοινωνίας

   Αν δεν διαθέτετε διακομιστή μεσολάβησης:

   CDCA_Image03

   Αν διαθέτετε διακομιστή μεσολάβησης:

   CDCA_Image04

  3. Αν ο έλεγχος επικοινωνίας ήταν επιτυχής, δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια

   CDCA_Image05

  4. Αν ο έλεγχος επικοινωνίας απέτυχε, ελέγξτε στον διακομιστή δικτύου σας αν η διαμόρφωση DNS–Πύλης είναι σωστή, ή αν η διαμόρφωση του τείχους προστασίας δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τη διεύθυνση URL: b01.ugwdevice.net

   Ελέγξτε επίσης τις ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης (αν χρησιμοποιείται), για να βεβαιωθείτε ότι η διαμόρφωση του διακομιστή μεσολάβησης, ο αριθμός θύρας και οι ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας είναι σωστά.

   CDCA_Image06

   Εκτελέστε ξανά τον Έλεγχο επικοινωνίας και ελέγξτε το αποτέλεσμα

  Αν αυτά τα βήματα δεν έλυσαν το πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας

  1. Συνδεθείτε στο CDCA από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε (Chrome – Edge – Firefox) ως διαχειριστής

   https://FQDNofCDCAserver/account/signin?ReturnUrl=%2F

   CDCA_Image01

  2. Επιλέξτε [System] (Σύστημα) – [Connection Settings] (Ρυθμίσεις σύνδεσης)

   CDCA_Image02

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί [Send Test email] (Αποστολή δοκιμαστικού email)

   CDCA_Image08

  4. Αν ο έλεγχος επικοινωνίας ήταν επιτυχής, δεν απαιτείται καμία ενέργεια

   CDCA_Image05

  5. Αν ο έλεγχος επικοινωνίας απέτυχε, ελέγξτε αν η διαμόρφωση SMTP είναι σωστή

   CDCA_Image06

   Εκτελέστε ξανά τον Έλεγχο επικοινωνίας και ελέγξτε το αποτέλεσμα

  Αν αυτά τα βήματα δεν έλυσαν το πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας

Το IWMC-RDS δεν επικοινωνεί με τις συσκευές (για τον διαχειριστή διακομιστή και συσκευών)

  1. Συνδεθείτε στο iWMC κονσόλας ως διαχειριστής στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

   http://IPAddressesServer ή FQDNofiWEMCserver/iWMC/Login/BasicLogin.aspx?ReturnUrl=%2fiwmc%2fDefault.aspx

   IWMC_RDS_image1

  2. Επιλέξτε [e-Maintenance (HTTP or SMTP)] [e-Maintenance (HTTP ή SMTP)]
  3. Επιλέξτε [Device Management (Service Representative Only)] [Διαχείριση συσκευής (μόνο αντιπρόσωπος υπηρεσιών)]
  4. Επιλέξτε [Monitored Device Management (Service Representative Only)] [Διαχείριση συσκευής παρακολούθησης (μόνο αντιπρόσωπος υπηρεσιών)]
  5. Ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής.
  6. Επιλέξτε τις συσκευές στις οποίες εμφανίζεται Σφάλμα επικοινωνίας.

   IWMC_RDS_image002

  7. Ελέγξτε αν οι διευθύνσεις IP είναι σωστές και αν οι συσκευές είναι διαθέσιμες (ενεργοποιημένες)

   IWMC_RDS_image2

  8. Αν οι διευθύνσεις IP είναι εσφαλμένες, επιλέξτε τις συσκευές και πατήστε [Edit] (Επεξεργασία). Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, ενεργοποιήστε την ξανά.

   IWMC_RDS_image3

  9. Αντικαταστήστε τις διευθύνσεις IP με τη νέα και πατήστε [Update] (Ενημέρωση) και εκτελέστε [Communication Test] (Έλεγχος επικοινωνίας) με τις συσκευές

   IWMC_RDS_image4

   IWMC_RDS_image5

  Αν αυτά τα βήματα δεν λύσουν το πρόβλημα, ακολουθήστε το σχετικό βήμα παρακάτω

  1. Επιλέξτε [Device] (Συσκευή) και [Discovery] (Εντοπισμός) στο επάνω μέρος του μενού.

   IWMC_RDS_image6

  2. Επιλέξτε [Discovery] (Εντοπισμός) – [Quick Discovery] (Γρήγορος εντοπισμός)

   IWMC_RDS_image7

  3. Επιλέξτε [SNMPv1 - Specified IP address discovery] [SNMPv1 - Εντοπισμός καθορισμένης διεύθυνσης IP]

   IWMC_RDS_image8

  4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP και κάντε κλικ στην επιλογή [Discover] (Εντοπισμός)

   IWMC_RDS_image9

   IWMC_RDS_image10

   (Ελέγξτε τη λίστα συσκευών για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι διαθέσιμη)

  5. Κάντε κλικ στην επιλογή [Create Task to Discover Devices] (Δημιουργία εργασίας για εντοπισμό συσκευών) – επιλέξτε το πρωτόκολλο και κάντε κλικ στην επιλογή [Next] (Επόμενο)

   IWMC_RDS_image11

  6. Καθορίστε τη διεύθυνση IP, το εύρος IP ή κάντε Προσθήκη από αρχείο (.txt)

   IWMC_RDS_image12

  7. Κάντε κλικ στην επιλογή [Next] (Επόμενο)

   IWMC_RDS_image13

  8. Δημιουργήστε το Όνομα εργασίας και επιλέξτε [Execute now] (Εκτέλεση τώρα)
  9. IWMC_RDS_image14

  10. Κάντε κλικ στην επιλογή [Register] (Καταχώριση)
  11. IWMC_RDS_image15

   IWMC_RDS_image16

   (Ελέγξτε στη λίστα συσκευών αν οι συσκευές είναι διαθέσιμες)

  Αν αυτά τα βήματα δεν έλυσαν το πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας

  1. Επιλέξτε [eMaintenance (HTTP or SMTP)] [eMaintenance (HTTP ή SMTP)]
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή [Add Devices (Service Representative Only)] [Προσθήκη συσκευών (μόνο αντιπρόσωπος υπηρεσιών)]
  3. Καταχωρίστε τη νέα συσκευή με τη διεύθυνση IP και τον σειριακό αριθμό.
  4. Κάντε κλικ στην επιλογή [Add] (Προσθήκη)

   IWMC_RDS_image17

  Αν αυτά τα βήματα δεν έλυσαν το πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας

  1. Επιλέξτε [eMaintenance (HTTP or SMTP)] [eMaintenance (HTTP ή SMTP)]
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή [Add Devices (Service Representative Only)] [Προσθήκη συσκευών (μόνο αντιπρόσωπος υπηρεσιών)]
  3. Επιλέξτε [Add from Device List] (Προσθήκη από τη λίστα συσκευών)

   IWMC_RDS_image18

  4. Επιλέξτε τις συσκευές που εντοπίστηκαν (από τη λίστα συσκευών)

   IWMC_RDS_image19

  5. Επιλέξτε [Add to Target Devices] (Προσθήκη στις συσκευές-στόχος) και κάντε κλικ στην επιλογή [Add] (Προσθήκη)

   IWMC_RDS_image20

  6. Επιλέξτε ξανά τις συσκευές και κάντε κλικ στην επιλογή [Add] (Προσθήκη) και επιλέξτε [Status] (Κατάσταση)

   IWMC_RDS_IIMAGE

   IWMC_RDS_image21

  7. Ανανεώστε τη σελίδα και ελέγξτε αν η κατάσταση έχει οριστεί σε [Registered] (Καταχωρήθηκε)

   IWMC_RDS_image22

  8. Εκτελέστε το στοιχείο [Communication Test] (Έλεγχος επικοινωνίας) με τις συσκευές και πατήστε [Refresh] (Ανανέωση)

   IWMC_RDS_image23

  9. Ελέγξτε αν το στοιχείο [Communication Test] (Έλεγχος επικοινωνίας) έχει ολοκληρωθεί

   IWMC_RDS_image24

   Αν οι συσκευές δεν καταχωρούνται ή αν η ο έλεγχος επικοινωνίας δεν ολοκληρώνεται, ελέγξτε την κατάσταση δικτύου των συσκευών

  Αν αυτά τα βήματα δεν έλυσαν το πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας

  1. Επιλέξτε [e-Maintenance (Http or SMTP)] [e-Maintenance (Http ή SMTP)]
  2. Επιλέξτε [Device Management (Service Representative Only)] [Διαχείριση συσκευής (μόνο αντιπρόσωπος υπηρεσιών)]
  3. Επιλέξτε [Monitored Device Management (Service representative Only)] [Διαχείριση συσκευής παρακολούθησης (μόνο αντιπρόσωπος υπηρεσιών)]
  4. Επιλέξτε τις συσκευές που θέλετε να διαγράψετε.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή [Delete] (Διαγραφή)

   IWMC_RDS_image25

  6. Επιλέξτε [Device] (Συσκευή) στο επάνω μέρος του μενού.

   IWMC_RDS_image26

  7. Επιλέξτε [List] (Λίστα) – [Device List] (Λίστα συσκευών)

   IWMC_RDS_image0026

  8. Επιλέξτε τις συσκευές που θέλετε να διαγράψετε και κάντε κλικ στην επιλογή [Delete] (Διαγραφή)

   IWMC_RDS_image26

  Αν αυτά τα βήματα δεν έλυσαν το πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας

Το IWMC-RDS δεν επικοινωνεί με το UGW (για τον διαχειριστή διακομιστή)

  1. Συνδεθείτε με το πρόγραμμα περιήγησης στο iWMC ως διαχειριστής

   http://FQDNofiWMCserver/iWMC/Login/BasicLogin.aspx?ReturnUrl=%2fiwmc%2fDefault.aspx

   communicate_with_UGW_Image01

  2. Επιλέξτε [e-Maintenance (HTTP)]

   communicate_with_UGW_Image02

  3. Επιλέξτε [Configuration (Service Representative Only)] [Διαμόρφωση (μόνο αντιπρόσωπος υπηρεσιών)]

   communicate_with_UGW_Image03

  4. Επιλέξτε [RDS Settings (Service Representative Only)] [Ρυθμίσεις RDS (μόνο αντιπρόσωπος υπηρεσιών)]

   communicate_with_UGW_Image04

  5. Εκτελέστε [Communication Test] (Έλεγχος επικοινωνίας)

   Χωρίς διακομιστή μεσολάβησης

   communicate_with_UGW_Image05

   Με διακομιστή μεσολάβησης

   communicate_with_UGW_Image06

  6. Αν ο Έλεγχος επικοινωνίας ήταν επιτυχής, δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια.

   communicate_with_UGW_Image07

  7. Επιλέξτε και κάντε κλικ στην επιλογή [Update Schedule Information] (Ενημέρωση πληροφοριών προγράμματος)

   communicate_with_UGW_Image08

  8. Αν ο έλεγχος επικοινωνίας απέτυχε, ελέγξτε στον διακομιστή δικτύου σας αν η διαμόρφωση DNS–Πύλης είναι σωστή, ή αν η διαμόρφωση του τείχους προστασίας δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τη διεύθυνση URL: b01.ugwdevice.net

   Proxy settings (Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης) (αν χρησιμοποιούνται): Ελέγξτε ότι η διαμόρφωση του διακομιστή μεσολάβησης, ο αριθμός θύρας και οι ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας είναι σωστά.
   Εκτελέστε ξανά τον Έλεγχο επικοινωνίας και ελέγξτε το αποτέλεσμα.

   communicate_with_UGW_Image09

  Αν αυτά τα βήματα δεν έλυσαν το πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας

  1. Συνδεθείτε με το πρόγραμμα περιήγησης στο iWMC ως διαχειριστής

   http://FQDNof iWMCserver/iWMC/Login/BasicLogin.aspx?ReturnUrl=%2fiwmc%2fDefault.aspx

  2. Επιλέξτε [e-Maintenance (SMTP)]

   communicate_with_UGW_Image10

  3. Επιλέξτε [Configuration (Service Representative Only)] [Διαμόρφωση (μόνο αντιπρόσωπος υπηρεσιών)]

   communicate_with_UGW_Image11

  4. Επιλέξτε [Communication Settings (Service Representative Only)] [Ρυθμίσεις επικοινωνίας (μόνο αντιπρόσωπος υπηρεσιών)]

   communicate_with_UGW_Image12

  5. Εκτελέστε [Communication Test] (Έλεγχος επικοινωνίας)

   communicate_with_UGW_Image13

  6. Αν ο Έλεγχος επικοινωνίας ήταν επιτυχής, δεν απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια.

   communicate_with_UGW_Image14

  7. Αν ο Έλεγχος επικοινωνίας απέτυχε, ελέγξτε τη διαμόρφωση SMTP στη διαδρομή [Common Settings] (Κοινές ρυθμίσεις) – [Communications Settings] (Ρυθμίσεις επικοινωνίας) και [Update] (Ενημέρωση) (δείτε παρακάτω).

   communicate_with_UGW_Image09

   communicate_with_UGW_Image15

   communicate_with_UGW_Image16

   Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αποστολή δοκιμαστικού email στο ίδιο μενού

   communicate_with_UGW_Image17

  8. Εκτελέστε τον Έλεγχο επικοινωνίας και ελέγξτε το αποτέλεσμα (βλ. βήμα 2)

   communicate_with_UGW_Image14

  Αν αυτά τα βήματα δεν έλυσαν το πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας

Μπορεί επίσης να χρειαστείτε...

Έρευνα