Προφίλ ICC για εκτυπωτές PIXMA Pro

Επεκτείνετε την γκάμα των χαρτιών που υποστηρίζει ο επαγγελματικός φωτογραφικός εκτυπωτής σας PIXMA εγκαθιστώντας πρόσθετα προφίλ ICC. Αυτές οι ρυθμίσεις εκτυπωτή παρέχουν υποστήριξη για πολλά δημοφιλή φωτογραφικά χαρτιά, τα οποία έχουν ελεγχθεί και εγκριθεί από την Canon και επιτρέπουν την ακριβή αντιστοίχιση των χρωμάτων μεταξύ οθόνης και χαρτιού.


Εγκατάσταση προφίλ ICC

Τα προφίλ ICC για τα χαρτιά Canon εγκαθίστανται μαζί με ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Για να εγκαταστήσετε επιπλέον προφίλ για άλλα δημοφιλή χαρτιά που έχουν ελεγχθεί και είναι εγκεκριμένα από την Canon, κάντε λήψη του πακέτου των προφίλ ICC για τον εκτυπωτή σας χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω συνδέσεις:

PRO-1WindowsMac
PRO-10WindowsMac
PRO-100WindowsMac

Εγκαταστήστε τα προφίλ ακολουθώντας τη διαδικασία για το λειτουργικό σας σύστημα:

Windows: Κάντε δεξί κλικ στο προφίλ ICC που κατεβάσατε και επιλέξτε "Install Profile" (Εγκατάσταση προφίλ) από το μενού

Mac: Αντιγράψτε τα προφίλ ICC στον φάκελο "Profiles" (Προφίλ) που βρίσκεται στη διαδρομή Finder/Go/Computer/[Ο σκληρός δίσκος σας]/Library/ColorSync

Εκτύπωση με προφίλ ICC

Μπορείτε να επιλέξετε τα επιπλέον προφίλ ICC στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, στο πρόσθετο Print Studio Pro, καθώς και σε άλλες επαγγελματικές εφαρμογές φωτογραφικών εκτυπώσεων. Για να δημιουργήσετε εύκολα φωτογραφικές εκτυπώσεις επαγγελματικής ποιότητας, χρησιμοποιήστε το πρόσθετο Print Studio Pro, το οποίο ενοποιείται άψογα με την οικογένεια των προϊόντων Adobe Photoshop® (CS, Lightroom, Elements), καθώς και το Canon Digital Photo Professional.

Τύποι υλικών εκτύπωσης

Επιλέξτε τον τύπο χαρτιού

Στην ενότητα "Media Type" (Τύπος υλικού εκτύπωσης) επιλέξτε το όνομα του χαρτιού για τα φωτογραφικά χαρτιά της Canon ή τον τύπο χαρτιού για τα υπόλοιπα χαρτιά (δηλ. Other Glossy Paper (Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί), Other Fine Art Paper (Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών) ή Canvas (Καμβάς)). Η σωστή ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης για κάθε εγκεκριμένο χαρτί υποδεικνύεται σε έναν πίνακα με τα υποστηριζόμενα χαρτιά για τον εκτυπωτή σας (ανατρέξτε στη σωστή καρτέλα), καθώς και στο εγχειρίδιο που περιλαμβάνεται στο πακέτο των προφίλ ICC.

Διαχείριση χρώματος

Επιλέξτε το σωστό προφίλ ICC

  1. Ορίστε τη ρύθμιση Colour Mode (Κατάσταση χρώματος) σε "Use ICC Profile" (Χρήση προφίλ ICC)

  2. Ορίστε τη ρύθμιση Printer Profile (Προφίλ εκτυπωτή) σε "Auto" (Αυτόματο) για τα χαρτιά Canon ή επιλέξτε από τη λίστα το εγκατεστημένο προφίλ ICC το οποίο αντιστοιχεί στο χαρτί που έχετε επιλέξει

  3. Επιλέξτε την προτιμώμενη ρύθμιση Rendering Intent (Μέθοδος απόδοσης). Για βέλτιστη αντιστοίχιση των χρωμάτων μεταξύ της οθόνης και της εκτύπωσης, συνιστάται η επιλογή "Perceptual" (Αντιληπτική).

Πηγή χαρτιού

Το χαρτί πρέπει να τοποθετείται στον αυτόματο πίσω δίσκο ή στον χειροκίνητο τροφοδότη στο πίσω μέρος του εκτυπωτή, ανάλογα με τον τύπο, το βάρος και το πάχος του χαρτιού. Μπορείτε να βρείτε τις σωστές ρυθμίσεις σε έναν πίνακα με τους υποστηριζόμενους τύπους χαρτιού για τον εκτυπωτή σας (ανατρέξτε στη σωστή καρτέλα), καθώς και στο εγχειρίδιο που περιλαμβάνεται στο πακέτο των προφίλ ICC.

Πίσω δίσκος

Ο αυτόματος πίσω δίσκος έχει σχεδιαστεί για ιλουστρασιόν, σατινέ και ματ χαρτιά σε μεγέθη από 10x15cm έως A3+ και βρίσκεται στο επάνω μέρος του εκτυπωτή. Επιτρέπει την τροφοδοσία έως 20 φύλλων φωτογραφικού χαρτιού κάθε φορά.


Χειροκίνητος τροφοδότης

Ο χειροκίνητος τροφοδότης έχει σχεδιαστεί για υλικά με μεγαλύτερο πάχος και βάρος, καθώς και για υλικά με πλάτος 356mm (14"), και βρίσκεται στο πίσω μέρος του εκτυπωτή. Τροφοδοτεί ένα φύλλο χαρτιού ή καμβά κάθε φορά.

Οι παρακάτω πίνακες περιέχουν μια λίστα με δημοφιλή φωτογραφικά χαρτιά τα οποία έχουν ελεγχθεί και είναι εγκεκριμένα για χρήση με τον εκτυπωτή PIXMA PRO-1, καθώς και τις ρυθμίσεις τύπου υλικού εκτύπωσης και δίσκου χαρτιού για αυτά. Τα Προφίλ ICC για αυτά τα χαρτιά περιλαμβάνονται στο πακέτο λήψης.

Canson Infinity

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
Canson INFINITY BFK RIVES 310g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Canson INFINITY ARCHES VELIN MUSEUM RAG 250g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Canson INFINITY EDITION ETCHING RAG 310g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Canson INFINITY RAG PHOTOGRAPHIQUE 210g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Canson INFINITY Montval AQUARELLE 310g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Canson INFINITY BARYTA PHOTOGRAPHIQUE 310g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Χειροκίνητη τροφοδοσία
Canson INFINITY ARCHES AQUARELLE RAG 240g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Canson PhotoArt HD Canvas 400g/m² Καμβάς Χειροκίνητη τροφοδοσία

Hahnemuhle

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
Hahnemuhle William Turner 310g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle William Turner 190g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Πίσω δίσκος
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle Photo Rag 308g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle Museum Etching 350g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle German Etching 310g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle FineArt Baryta 325g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle Baryta FB 350g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle Photo Rag Ultra Smooth 305g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400g/m² Καμβάς Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle Monet Canvas 410g/m² Καμβάς Χειροκίνητη τροφοδοσία

ILFORD GALERIE

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH PEARL 310g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH GLOSS 310g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH HIGH GLOSS 215g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH PEARL 290g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
ILFORD GALERIE Prestige SMOOTH GLOSS 290g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
ILFORD GALERIE Prestige GOLD FIBRE SILK 310g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος

Museo

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
MUSEO Silver Rag 300g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Χειροκίνητη τροφοδοσία

Pictaran

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
PICTRAN BARYTA Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
PICTRAN KYOKUSHI Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Χειροκίνητη τροφοδοσία

Pictorico

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
Pictorico PRO Photo Canvas Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος

MOAB & Somerset

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
Somerset Enhanced Textured 225 Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
MOAB Entrada Rag Natural 300 Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
MOAB Entrada Rag Bright 300 Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
MOAB Lasal Photo Gloss 270 Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί Χειροκίνητη τροφοδοσία
MOAB Colorado Fiber Satine 245 Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί Χειροκίνητη τροφοδοσία
MOAB Colorado Fiber Gloss 245 Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Χειροκίνητη τροφοδοσία
MOAB Anasazi Canvas Premium Matte 350 Καμβάς Χειροκίνητη τροφοδοσία

Brilliant

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
Brilliant Supreme Lustre Paper Ultimate Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Χειροκίνητη τροφοδοσία

Inkpress

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
Inkpress Luster Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί Χειροκίνητη τροφοδοσία

INNOVA

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
INNOVA Smooth Cotton High White 315g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία

Οι παρακάτω πίνακες περιέχουν μια λίστα με δημοφιλή φωτογραφικά χαρτιά τα οποία έχουν ελεγχθεί και είναι εγκεκριμένα για χρήση με τον εκτυπωτή PIXMA PRO-10, καθώς και τις ρυθμίσεις τύπου υλικού εκτύπωσης και δίσκου χαρτιού για αυτά. Τα Προφίλ ICC για αυτά τα χαρτιά περιλαμβάνονται στο πακέτο λήψης.

Canson Infinity

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
Canson Infinity BFK RIVES 310g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Canson Infinity Edition Etching Rag 310g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Canson Infinity Rag Photographique 210g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Canson Infinity Baryta Photographique 310g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Χειροκίνητη τροφοδοσία
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Canson PhotoArt HD Canvas 400g/m² Καμβάς Χειροκίνητη τροφοδοσία

Hahnemuhle

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle Photo Rag 308g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle Museum Etching 350g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle German Etching 310g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle FineArt Baryta 325g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle Baryta FB 350g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400g/m² Καμβάς Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle Monet Canvas 410g/m² Καμβάς Χειροκίνητη τροφοδοσία

ILFORD GALERIE

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος

Museo

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
Museo Silver Rag 300g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Χειροκίνητη τροφοδοσία
Museo MAX 250g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία

Pictaran

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
PICTRAN BARYTA Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
PICTRAN KYOKUSHI Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Χειροκίνητη τροφοδοσία

Pictorico

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί Πίσω δίσκος
Pictorico PRO Photo Canvas Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί Πίσω δίσκος
Pictorico GEKKO Blue Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί Πίσω δίσκος

Moab

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
Moab Entrada Rag Natural 300 Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Moab Entrada Rag Natural 190 Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Πίσω δίσκος
Moab Entrada Rag Bright 300 Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Moab Entrada Rag Bright 190 Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Πίσω δίσκος
Moab Lasal Photo Gloss 270 Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί Χειροκίνητη τροφοδοσία
Moab Colorado Fiber Satine 245 Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί Χειροκίνητη τροφοδοσία
Moab Colorado Fiber Gloss 245 Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Χειροκίνητη τροφοδοσία
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 Καμβάς Χειροκίνητη τροφοδοσία

Brilliant

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
Brilliant Supreme Lustre Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Χειροκίνητη τροφοδοσία

Inkpress

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
Inkpress Luster Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί Χειροκίνητη τροφοδοσία

Inova

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
Innova Smooth Cotton High White 100% Cotton 315g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία

Οι παρακάτω πίνακες περιέχουν μια λίστα με δημοφιλή φωτογραφικά χαρτιά τα οποία έχουν ελεγχθεί και είναι εγκεκριμένα για χρήση με τον εκτυπωτή PIXMA PRO-100, καθώς και τις ρυθμίσεις τύπου υλικού εκτύπωσης και δίσκου χαρτιού για αυτά. Τα Προφίλ ICC για αυτά τα χαρτιά περιλαμβάνονται στο πακέτο λήψης.

Canson Infinity

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
Canson Infinity BFK RIVES 310g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Canson Infinity Arches Velin Museum Rag 250g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Canson Infinity Edition Etching Rag 310g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Canson Infinity Rag Photographique 210g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Canson Infinity Baryta Photographique 310g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Χειροκίνητη τροφοδοσία
Canson Infinity Arches Aquarelle Rag 240g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Canson PhotoArt HD Canvas 400g/m² Καμβάς Χειροκίνητη τροφοδοσία

Hahnemuhle

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
Hahnemuhle FineArt Pearl 285g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle Photo Rag Bright White 310g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle FineArt Baryta 325g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle Photo Rag Pearl 320g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle Photo Rag Baryta 315g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle Baryta FB 350g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle Leonardo Canvas 390g/m² Καμβάς Χειροκίνητη τροφοδοσία
Hahnemuhle Daguerre Canvas 400g/m² Καμβάς Χειροκίνητη τροφοδοσία

ILFORD GALERIE

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
ILFORD GALERIE Smooth Pearl 290g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
ILFORD GALERIE Smooth Gloss 290g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
ILFORD GALERIE Gold Fibre Silk 310g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 310g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 310g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
ILFORD GALERIE Prestige Smooth High Gloss 215g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Pearl 290g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
ILFORD GALERIE Prestige Smooth Gloss 290g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
ILFORD GALERIE Prestige Gold Fibre Silk 310g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος

Museo

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
Museo Silver Rag 300g/m² Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Χειροκίνητη τροφοδοσία
Museo MAX 250g/m² Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία

Pictaran

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
PICTRAN BARYTA Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
PICTRAN KYOKUSHI Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Χειροκίνητη τροφοδοσία

Pictorico

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
Pictorico ART Kenaf Paper (132) Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Πίσω δίσκος
Pictorico Pro Hi-Gloss White Film Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
Pictorico Pro Hi-Gloss Photo Paper Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Πίσω δίσκος
Pictorico PRO Photo Canvas Heavyweight Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί Πίσω δίσκος
Pictorico PRO Photo Canvas Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί Πίσω δίσκος
Pictorico GEKKO Blue Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί Πίσω δίσκος

Moab

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
Moab Entrada Rag Natural 300 Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Moab Entrada Rag Natural 190 Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Πίσω δίσκος
Moab Entrada Rag Bright 300 Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Χειροκίνητη τροφοδοσία
Moab Entrada Rag Bright 190 Άλλο χαρτί καλλιτεχνικών εφαρμογών 1 Πίσω δίσκος
Moab Lasal Photo Gloss 270 Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί Χειροκίνητη τροφοδοσία
Moab Colorado Fiber Satine 245 Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί Χειροκίνητη τροφοδοσία
Moab Colorado Fiber Gloss 245 Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Χειροκίνητη τροφοδοσία
Moab Anasazi Canvas Premium Matte 350 Καμβάς Χειροκίνητη τροφοδοσία

Brilliant

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
Brilliant Supreme Lustre Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί (φαρδιά περιθώρια) Χειροκίνητη τροφοδοσία

Inkpress

Όνομα χαρτιού Ρύθμιση τύπου υλικού εκτύπωσης Ρύθμιση πηγής χαρτιού
Inkpress Luster Άλλο ιλουστρασιόν χαρτί Χειροκίνητη τροφοδοσία