Σταθεροί φακοί EF

Συνδυάζουν ποιότητα εικόνας, μικρό μέγεθος και μεγάλες τιμές μέγιστου διαφράγματος.