Όροι και προϋποθέσεις & Πολιτική απορρήτου

Γκαλερί Canon – Όροι και Προϋποθέσεις

Κατά διαστήματα θα ανανεώνουμε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Θα σας κρατάμε ενήμερους για τυχόν αλλαγές σε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, δημοσιεύοντάς τους στο διαδίκτυο. Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε οποιεσδήποτε από τις μεθόδους επικοινωνίας που έχουν παρασχεθεί από εσάς για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις σημαντικές αλλαγές στους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις, εφόσον υπάρχουν. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό Canon iD μετά τη δημοσίευση των ενημερώσεων αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους ανανεωμένους όρους.

1. Τι είναι η Γκαλερί Canon;

Η Γκαλερί Canon και η ενότητα Canon Showcase είναι ιστότοποι, η διαχείριση των οποίων γίνεται από την Canon, και οι οποίοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παρουσίαση περιεχομένου που δημιουργείται από τους χρήστες (user generated content, UGC). Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού μέσω της διαδικασίας εγγραφής, θα έχετε τη δυνατότητα να ανεβάζετε και να υποβάλετε ψηφιακό περιεχόμενο, όπως φωτογραφίες ή/και εικόνες ("Περιεχόμενο"), στην Canon για δημόσια προβολή τους στην Γκαλερί Canon. Η Canon μπορεί να προβάλει το Περιεχόμενό σας στην Γκαλερί Canon, αν το Περιεχόμενο ικανοποιεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και είναι κατά τα άλλα κατάλληλο για δημόσια προβολή.

Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό, σας εκχωρείται ένα αναγνωριστικό που ονομάζεται Canon iD. Το Canon iD θα απαιτείται κάθε φορά που ανεβάζετε και υποβάλετε Περιεχόμενο για προβολή στην Γκαλερί Canon. Το Canon iD που κατέχετε ή λαμβάνετε μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες Canon που προσφέρονται στο Internet. Για τους πλήρεις Όρους και τις Προϋποθέσεις σχετικά με τη χρήση του Canon iD, ανατρέξτε εδώ [http://www.canon-europe.com/consumer-accounts/tandc/]. Οι υπόλοιποι Όροι και Προϋποθέσεις στην παρούσα σελίδα αφορούν την Γκαλερί Canon και την εκ μέρους σας χρήση της και ισχύουν επιπλέον των πλήρων Όρων και Προϋποθέσεων που αφορούν στο Canon iD σας. 

2 Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την Γκαλερί Canon;

Αφού δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, μπορείτε να υποβάλετε Περιεχόμενο για δημόσια προβολή στην Γκαλερί Canon αν βρίσκεστε στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και είστε ηλικίας 18 ετών και άνω. Η πρόσβαση στην Γκαλερί Canon και η προβολή του περιεχομένου της είναι δυνατή από οποιονδήποτε. Ωστόσο, μόνο ένας κάτοχος λογαριασμού μπορεί να ανεβάσει και να υποβάλει Περιεχόμενο στην Γκαλερί Canon. Για τους κατόχους λογαριασμού με ηλικία κάτω των 18 ετών, η εγγραφή ή/και η δημιουργία λογαριασμού, καθώς και η υποβολή Περιεχομένου, επιτρέπονται μόνο με τη ρητή άδεια ενός γονέα ή νόμιμου κηδεμόνα.

3 Χρήση του Περιεχομένου σας

Επιβεβαιώνετε ότι το Περιεχόμενό σας αποτελεί δικό σας πρωτότυπο έργο, δεν είναι δυσφημιστικό ή παράνομο και δεν παραβιάζει τα δικαιώματα οποιωνδήποτε άλλων ατόμων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Διατηρείτε τα πνευματικά δικαιώματα για όλο το Περιεχόμενο που υποβάλετε, αλλά συναινείτε στην προβολή του Περιεχομένου σας από την Canon στην Γκαλερί Canon, στην ενότητα Canon Showcase, στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί η Canon (http://www.canon-europe.com/about_us/social-networks/), καθώς και στους ιστοτόπους της Canon στην περιοχή EMEA ("Ιστότοποι") χωρίς χρέωση και στο διηνεκές.

Η Canon θα αναφέρει εσάς, τον κάτοχο του λογαριασμού, ως δημιουργό του Περιεχομένου που υποβάλετε, σε περίπτωση προβολής του Περιεχομένου στους Ιστοτόπους. Αν δεν είστε ο δημιουργός του Περιεχομένου που υποβάλετε, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι έχετε τη συναίνεση του δημιουργού για την υποβολή του Περιεχομένου με το δικό σας όνομα, καθώς και για τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό σας ως δημιουργού.

4. Τρόποι χρήσης του Περιεχομένου σας από την Canon

Η Canon διατηρεί το δικαίωμα, κατά την αποκλειστική και απόλυτη ευχέρειά της, να αποφασίσει αν θα προβάλει ή όχι το Περιεχόμενο που υποβάλετε. 

Όλο το Περιεχόμενο που υποβάλλεται θα ελέγχεται από την Canon, ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό της, για να διασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλο για προβολή στους Ιστοτόπους. Η Canon ενδέχεται να αποφασίσει να μην προβάλει κάποιο Περιεχόμενο που υποβάλετε για διάφορους λόγους. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να αισθανθείτε προσβολή ή αναστάτωση σε περίπτωση που η Canon αποφασίσει να μην προβάλει το Περιεχόμενό σας.

Προκειμένου να είναι δυνατή η προβολή κάποιου Περιεχόμενου στους Ιστοτόπους, ενδέχεται να απαιτείται η περικοπή, η μείωση του μεγέθους ή η τροποποίησή του Περιεχομένου σας με άλλον τρόπο από την Canon για σκοπούς προβολής στους Ιστοτόπους. Με την υποβολή του Περιεχομένου σας συμφωνείτε για την τροποποίησή του από την Canon στις περιπτώσεις όπου η Canon το κρίνει σκόπιμο.

5 Η Canon διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί σας

Η Canon ενδέχεται να επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με το Περιεχόμενο· για παράδειγμα, στην περίπτωση που επιθυμεί να προβάλει το Περιεχόμενό σας στην ενότητα Canon Showcase. Κατά συνέπεια, με το παρόν συμφωνείτε ότι η Canon ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός της μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω της διεύθυνσης επικοινωνίας που δώσατε κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας. 

6 Δικαιώματα τρίτων

Θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι έχετε τη συναίνεση όλων των τρίτων μερών που κατέχουν δικαιώματα στο Περιεχόμενό σας πριν την υποβολή του για δημόσια προβολή στους Ιστοτόπους.

Κάτοχος των δικαιωμάτων μπορεί να είναι μια τρίτη εμπορική ή εταιρική οντότητα, ένα άτομο που εμφανίζεται στην εικόνα ή ένα διάσημο κτίριο. Θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι κατέχετε όλα τα δικαιώματα και τις συναινέσεις που απαιτούνται πριν από την υποβολή του Περιεχομένου σας για προβολή. Κατά την υποβολή του Περιεχομένου, η Canon θεωρεί ως "ΔΕΔΟΜΕΝΟ" ότι διαθέτετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα και ότι έχετε τη συναίνεση όλων των ατόμων ή των εμπορικών οντοτήτων που εμφανίζονται στο Περιεχόμενο. Η Canon δεν μπορεί να αποδεχτεί καμία υπευθυνότητα ή/και ευθύνη για την παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων από την προβολή του Περιεχομένου σας στους Ιστοτόπους, η οποία απορρέει από την εκ μέρους σας υποβολή του Περιεχομένου, και θα κατευθύνει οποιαδήποτε αξίωση τρίτου μέρους προς εσάς.

7. Η δική σας ευθύνη

Είστε υπεύθυνοι για το Περιεχόμενο που υποβάλετε.

Σε περίπτωση που το Περιεχόμενο που υποβάλετε περιέχει παράνομο υλικό, η Canon διατηρεί το δικαίωμα να προωθήσει το Περιεχόμενο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας στις κατάλληλες αρχές επιβολής του νόμου για διερεύνηση. Κατά συνέπεια, με το παρόν συμφωνείτε στην αποκάλυψη των στοιχείων επικοινωνίας σας από την Canon στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου σε περίπτωση υποβολής παράνομου Περιεχομένου.

8 Τα προσωπικά στοιχεία σας

Για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε πληροφορίες καταναλωτών, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου δεδομένων καταναλωτών.

9. Αποποίηση

Με το παρόν, η Canon αποκλείει, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, ότι όλες οι προϋποθέσεις, οι εγγυήσεις, οι δηλώσεις ή άλλοι όροι που αφορούν την παροχή ή την υποτιθέμενη παροχή, την αποτυχία παροχής ή την καθυστέρηση στην παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που σχετίζεται με την Γκαλερί Canon ή την ενότητα Canon Showcase, ή οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω e-mail που σχετίζεται με την Γκαλερί Canon είναι ακριβείς, ολοκληρωμένες ή ενημερωμένες, οι οποίες ενδέχεται εκτός της παρούσας Ενότητας 9 να ισχύουν ανάμεσα στην Canon και εσάς ή μπορεί να υπονοούνται με διαφορετικό τρόπο ή να ενσωματώνονται στους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις ή σε οποιαδήποτε παράπλευρη σύμβαση, από τον νόμο, το εθιμικό δίκαιο ή με διαφορετικό τρόπο. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι χρησιμοποιείτε την Γκαλερί Canon με δικό σας κίνδυνο και ότι η Canon δεν εγγυάται ότι η Γκαλερί Canon ή οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω e-mail σχετικά με αυτήν, ή οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία θα καλύπτει τις απαιτήσεις σας ή ότι η Γκαλερί Canon θα παρέχεται χωρίς διακοπές λειτουργίας ή σφάλματα. Η παροχή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας μέσω της Γκαλερί Canon ή σε σχέση με την Γκαλερί Canon από την Canon γίνεται "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ" και η Canon δεν προβαίνει σε δηλώσεις ή εγκρίσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή συνεπαγόμενες, σε σχέση με την Γκαλερί Canon για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν, ή διατίθενται σε σχέση με την Γκαλερί Canon. Η Canon διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή να αποσύρει οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία που προσφέρεται στο πλαίσιο της Γκαλερί Canon.

10. Ευθύνη

Η Canon και οποιαδήποτε από τις εταιρείες του ομίλου Canon, καθώς και τα στελέχη, οι υπεύθυνοι, οι υπάλληλοι, οι μέτοχοι ή οι εκπρόσωποι οποιασδήποτε από αυτές, αποποιούνται, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, κάθε ευθύνη και υπαιτιότητα για οποιονδήποτε τύπο απώλειας ή ζημίας προς εσάς ή κάποιο τρίτο μέρος, (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, τυχόν άμεσης, έμμεσης, ποινικής ή αποθετικής απώλειας ή ζημίας, ή οποιασδήποτε απώλειας εισοδήματος, κερδών, υπεραξίας, δεδομένων, συμβάσεων, χρήσης χρημάτων, ή απώλειας ή ζημιών) που προκύπτουν από ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη διακοπή επιχειρηματικής λειτουργίας, και είτε όπου υπάρχει αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αμέλειας), σύμβαση ή άλλη σύνδεση με την Γκαλερί Canon με οποιονδήποτε τρόπο ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης της Γκαλερί Canon, οποιαδήποτε επικοινωνία μέσω e-mail σχετικά με την Γκαλερί Canon ή οποιαδήποτε παρεχόμενη υπηρεσία, οποιοιδήποτε ιστότοποι που συνδέονται με την Γκαλερί Canon ή το υλικό στους εν λόγω ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της απώλειας ή της ζημίας που οφείλεται σε ιούς οι οποίοι ενδέχεται να προσβάλουν τον εξοπλισμό, το λογισμικό ή τα δεδομένα του υπολογιστή σας ή άλλο περιουσιακό στοιχείο εξαιτίας της πρόσβασης, της χρήσης ή της περιήγησης στην Γκαλερί Canon ή την εκ μέρους σας λήψη οποιουδήποτε υλικού από την Γκαλερί Canon ή οποιουσδήποτε ιστότοπους σχετίζονται με την Γκαλερί Canon. Αυτό δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

11. Εμπορικό σήμα Canon

Κανένας δεν επιτρέπεται να προβάλλει ή να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τα εμπορικά σήματα ή τα λογότυπα της Canon ή του ομίλου Canon, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Canon.

12. Επιλογή δικαίου και δικαιοδοσίας

Οι παρόντες Όροι και οι Προϋποθέσεις και οποιαδήποτε διαφωνία που σχετίζεται με αυτούς διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας, και οι διαφωνίες που σχετίζονται με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις θα επιλύονται στα δικαστήρια της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Ως χρήστης, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε δικαστική προσφυγή στη δική σας γλώσσα και στα τοπικά δικαστήρια. Ένας τοπικός συμβουλευτικός οργανισμός καταναλωτών μπορεί να σας πληροφορήσει σχετικά με τα δικαιώματά σας. Οι παρόντες Όροι και οι Προϋποθέσεις δεν περιορίζουν τα δικαιώματά σας βάσει της νομοθεσίας.

13. Στοιχεία Canon Europa N.V.

Η Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Ολλανδία
Τηλ 0031 20 545 8545
Φαξ 0031 20 545 8222
Αριθμός μητρώου επιχειρήσεων: 33166721
ΑΦΜ: NL005916343B01

14 Πνευματικά δικαιώματα

Copyright © Canon Europa N.V. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Απαγορεύεται ρητά η αντιγραφή, αναδιανομή, αναδημοσίευση ή τροποποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας, εικόνας και εμπορικού σήματος που εμφανίζονται στους Ιστότοπους.