Για επιχειρήσεις

PRISMAsatellite

Production Workflow

PRISMAsatellite

PRISMAsatellite

Οικονομικά αποδοτικό σύστημα αποθήκευσης σε ουρά εκτυπώσεων και διανομής εγγράφων για περιβάλλοντα ERP και CRD

Έξυπνο σύστημα διαχείρισης ουράς εκτυπώσεων για ERP, CRD και σύνθετα περιβάλλοντα, που προσφέρει εύκολο έλεγχο και διαχείριση ολόκληρης της διαδικασίας παραγωγής εγγράφων.

Πλεονεκτήματα

 • Υψηλότερη παραγωγικότητα με αυτοματοποιημένο προγραμματισμό της παραγωγής
 • Ελαχιστοποίηση των διακοπών λειτουργίας μέσω αυτόματης ανακατεύθυνσης
 • Βελτιστοποιημένη αξιοποίηση των εκτυπωτών
 • Πλήρης έλεγχος από ένα κεντρικό σημείο παρακολούθησης
 • Αποδοτική χρήση των εκτυπωτών χάρη στον εύχρηστο προγραμματισμό των εργασιών
 • Γρήγορη εκμάθηση του χειρισμού
 • Εγγυημένη εκτύπωση σειρών (ταξινόμηση ταχυδρομικής αλληλογραφίας, αρίθμηση επιταγών κ.λπ.)
 • Μείωση σφαλμάτων χάρη στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των εργασιών
 • Αποδοτική βελτίωση των εργασιών μέσω αυτόματης εισαγωγής ηλεκτρονικών φορμών
 • Σπονδυλωτό πακέτο εφαρμογών για αυξημένη επεκτασιμότητα

Λεπτομερή χαρακτηριστικά

Αποδοτικές διαδικασίες αποθήκευσης σε ουρά εκτυπώσεων και προγραμματισμού

Το PRISMAsatellite προσφέρει εξαιρετικά αποδοτικές διαδικασίες για την αποθήκευση εργασιών σε ουρά εκτυπώσεων και τον προγραμματισμό τους σε περιβάλλοντα ERP, CRD ή σε συγκλίνοντα περιβάλλοντα ERP/CRD. Η παραγωγικότητα ενισχύεται σημαντικά χάρη στον βελτιστοποιημένο και αυτοματοποιημένο προγραμματισμό της παραγωγής εγγράφων, που συνδυάζεται με την αποδοτική κατανομή του φόρτου. Ο προγραμματισμός μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές απαιτήσεις. Οι εργασίες μπορούν επίσης να προγραμματιστούν παράλληλα, επιτρέποντας την εκτύπωση πολλαπλών αντιγράφων ταυτόχρονα σε διαφορετικούς εκτυπωτές.

Η ρύθμιση BestChoice Printing επιλέγει αυτόματα τη βέλτιστη συσκευή για την παραγωγή του απαιτούμενου αποτελέσματος στο συντομότερο δυνατό διάστημα, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται έξοδος σε πολλαπλά κανάλια, με διαφορετικές ουρές για τα έντυπα και τα ψηφιακά αποτελέσματα. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύετε τις τακτικές εργασίες στο σύστημα ώστε να τις ανατυπώνετε εύκολα, χωρίς ανάγκη για εκ νέου υποβολή των λεπτομερειών κάθε εργασίας.

Εύκολος έλεγχος από τον χειριστή

Με ένα μοναδικό σημείο ελέγχου για εύκολη διαχείριση εργασιών, συσκευών και ουρών, οι χειριστές μπορούν να παρακολουθούν αποδοτικά την κατάσταση των συσκευών και την εξέλιξη των εργασιών. Η κονσόλα σάς ενημερώνει διαρκώς για την παραγωγή με μια προβολή χρονοδιαγράμματος που δείχνει με σαφήνεια τον φόρτο ανά ουρά και επιτρέπει τον προγραμματισμό των εργασιών με απλό τρόπο. Η ανακατεύθυνση εργασιών γίνεται εύκολα, με μεταφορά και απόθεση, ενώ η ανακατεύθυνση συσκευών μπορεί να γίνει χωρίς τροποποίηση των εργασιών. Ο εύχρηστος οδηγός του λογισμικού βοηθάει τον χειριστή να πετύχει την πιο αποδοτική εκτύπωση πολλαπλών αντιγράφων σε πολλούς εκτυπωτές.

Ο πίνακας ελέγχου συμβάλλει στον εντοπισμό και την αποφυγή σφαλμάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα βοήθημα επιτήρησης για την εκτέλεση των κατάλληλων ενεργειών όταν εντοπίζονται δυνητικά σφάλματα, ενώ ένα βοήθημα παρακολούθησης εργασιών παρακολουθεί τα έγγραφα που υποβάλλονται από εφαρμογές και επιτρέπει την ενημέρωση των συστημάτων-πελάτη σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών. Η επανεκτέλεση των εργασιών είναι δυνατή χωρίς νέα υποβολή από το σύστημα-πελάτη, ενώ χάρη στις αναλυτικές αναφορές πληροφοριών υπάρχει πλήρης διαφάνεια σχετικά με την κατανομή του κόστους.

Αποδοτική επεξεργασία εργασιών

Το λογισμικό PRISMAsatellite δέχεται έγγραφα σε διάφορες μορφές από πολλαπλά κανάλια εισόδου. Τα εισερχόμενα έγγραφα αναγνωρίζονται κατά την άφιξή τους μέσω των ιδιοτήτων ή των μεταδεδομένων τους, βάσει των οποίων ανακατευθύνονται στο κατάλληλο χρονοδιάγραμμα και στη σωστή ουρά αναμονής – είτε ως μεμονωμένες εργασίες είτε ως πολλαπλές εργασίες που παραδίδονται παράλληλα για διάφορες διαδικασίες επεξεργασίας. Σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνεται η μετατροπή, η σύνθεση ή ο διαχωρισμός εγγράφων, τα οποία μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία χωρίς τροποποιήσεις στις υπάρχουσες υποστηρικτικές εφαρμογές. Στις επιλογές πολλαπλών καναλιών εξόδου περιλαμβάνεται η έντυπη μορφή, το e-mail, το φαξ ή η αρχειοθέτηση, διευκολύνοντας την ομαλή μετάβαση από την έντυπη στην ψηφιακή παραγωγή. Η αυτοματοποιημένη ταξινόμηση και ομαδοποίηση συνεισφέρει στη μείωση του κόστους εργασίας.

Προδιαγραφές προϊόντος

ΥΠΟΒΟΛΗ

Είσοδος από πολλαπλά κανάλια LPD, Raw socket, Φάκελοι με ρυθμίσεις εκτύπωσης (Hot Folder), FTP, SAP (Océ PrintKey), JDF/JMF, γραμμή εντολών
Δεδομένα Δεδομένα γραμμής, PS, PCL, XML, CSV ...
Έξοδος σε πολλαπλά κανάλια Εκτύπωση, E-mail, Φαξ, Αρχειοθέτηση, Φάκελος εξόδου
Δεδομένα PostScript, PCL, PDF
Πολλαπλή έξοδος Πολλαπλές έξοδοι ανά εισερχόμενη εργασία
Καταγραφή εργασιών Μία εγγραφή ανά έξοδο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Έλεγχος Κανάλι εισόδου, ουρά, διαχείριση συσκευών και εργασιών
Προγραμματισμός εργασιών FIFO, προτεραιότητα, προσαρμογή
Εξισορρόπηση φόρτου εργασίας Εκ περιτροπής, BestChoice Printing
Ανακατεύθυνση Εργασία, συσκευή
Αναγνώριση Ιδιότητες εργασίας, μεταδεδομένα
Δρομολόγηση Βάσει κανόνων
Σειρά διαδικασιών Διαχωρισμός, μετατροπή δεδομένων, ροή εργασιών, πολλαπλές διαδικασίες επεξεργασίας ανά εισερχόμενη εργασία
Εφαρμογές για ηλεκτρονικές φόρμες Inspire (GMC), PlanetPress (Objectif Lune), Transform (BottomLine)
PDF/PCL-FormMerge (Océ)
Ταξινόμηση και συγχώνευση Αποθήκευση εργασιών

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Κονσόλα Εγγενής, απομακρυσμένη
Πίνακας ελέγχου Επιτήρηση ενός ή περισσότερων συστημάτων με το PRISMAsatellite
Βοήθημα παρακολούθησης Αυτόματη εκτέλεση ενεργειών σε περίπτωση σφάλματος στην εργασία
Βοήθημα παρακολούθησης εργασιών Παρακολούθηση τροποποιήσεων στην κατάσταση της εργασίας
Βοήθημα SNMP Αναφορές σχετικά με την κατάσταση καναλιού εισόδου, ουράς και συσκευής

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Επεξεργαστής Intel Quad Core, τεχνολογία hyper threading – έως 4 επεξεργαστές
Μνήμη συστήματος 8GB DDR3 ή περισσότερο
Μονάδα σκληρού δίσκου SSD SATA3 ή ισοδύναμη. 30GB για εγκατάσταση του λογισμικού και εκτέλεση της παραγωγής· απαιτείται επιπλέον χώρος για τα δεδομένα πελατών
Δυνατότητες Ethernet 100/1000 Mb/δευτ.
Οθόνη Οθόνη LCD
Συσκευές εισόδου Πληκτρολόγιο και ποντίκι

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Λειτουργικό σύστημα Windows Server 2003 SP2 Standard Edition (32bit και x64), 2008 Standard Edition (32bit και x64), Windows Server 2012 R2
Εικονικοποίηση Vmware ESX 4, Vmware ESX 5
Βάση δεδομένων MS SQL server Express 2008 R2, MS SQL server Express 2012 R2
 • Όλες οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
 • [1] Οι επωνυμίες Océ και Océ PRISMAsatellite είναι σήματα κατατεθέντα της Océ-Technologies.
 • [2] Οι επωνυμίες Adobe®, Adobe® PDF και PostScript® 3™ είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
 • [3] Οι επωνυμίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
 • Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
 • bvseo_sdk, net_sdk, 3.2.0.0
 • CLOUD, getAggregateRating, 375ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
 • bvseo_sdk, net_sdk, 3.2.0.0
 • CLOUD, getReviews, 0ms
 • REVIEWS, PRODUCT
 • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;

Οι εικόνες των προϊόντων προορίζονται μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Ορισμένες λειτουργίες είναι προαιρετικές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του προϊόντος ή επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων της Canon.