Για επιχειρήσεις

Ελεγκτές


Océ PRISMAsync controllers

Océ PRISMAsync controllers

Η ομαλή ροή εργασιών είναι ο παράγοντας-κλειδί για την αποδοτικότητα και την κερδοφορία. Ο ολοκληρωμένος ελεγκτής Océ PRISMAsync παρέχει εύχρηστη διαχείριση της ροής εργασιών για άμεση παραγωγικότητα, γρήγορη εκμάθηση και εύκολο έλεγχο των πολύπλοκων εργασιών. Το λογισμικό του ελεγκτή ενισχύει την αποδοτικότητα των διαδικασιών παραγωγής εκτυπώσεων μεγάλου τιράζ ενοποιώντας τη ροή εργασιών για εκτυπωτές μεμονωμένων φύλλων Océ και Canon. Για ασπρόμαυρες και έγχρωμες εργασίες. Με έναν τρόπο εργασίας για όλα τα συστήματα, οι χειριστές διεκπεραιώνουν τις έγχρωμες εργασίες το ίδιο εύκολα με τις ασπρόμαυρες. Αυτό σημαίνει μικρότερες ανάγκες εκπαίδευσης και χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, υψηλότερη παραγωγικότητα, λιγότερα σφάλματα και μεγαλύτερα κέρδη.

spacer
					image

Σειρά:

Océ PRISMAsync controllers